Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Fagerholt, Randi Ann; Naper, Linn Renée; Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Berit Therese; Stene, Morten.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2017. TFoU-rapport 2018:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2018 (ISBN 978-82-7732-265-0) 186 s.
TFoU Untitled
 
2 Haugset, Anne Sigrid.
Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud. Nordisk Barnehageforskning 2018 ;Volum 17.(1) s. 1-14
NORD TFoU Untitled
 
3 Haugset, Anne Sigrid.
Konsekvenser av ulikt eierskap for barnehagens ulike funksjoner. Barnehagesosiologisk nettverkskonferanse 2018; 2018-03-15 - 2018-03-16
NORD Untitled
 
4 Naper, Linn Renée; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 3. TFoU-rapport 2018:11. Steinkjer: TFoU A/S 2018 (ISBN 978-82-7732-275-9) 172 s.
DMMH NORD NTNU TFoU Untitled
 
2017
5 Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte; Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Lorentzen, Ranveig Sofie.
Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 2. TFoU-rapport 2017:09. Steinkjer: TFoU A/S 2017 (ISBN 978-82-7732-258-2) 126 s.
DMMH NORD HIOA NTNU TFoU Untitled
 
2016
6 Haugset, Anne Sigrid.
Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk 2016 ;Volum 2.(1) s. 32-45
TFoU Untitled
 
7 Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte.
Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 1: Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82–7732–236-0) 144 s.
DMMH HIOA SAMFORSK TFoU Untitled
 
8 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Hvordan yrkesretting og relevans praktiseres i fellesfagene. Bedre Skole 2016 (4) s. 26-31
TFoU Untitled
 
9 Naper, Linn Renée; Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet - et forklaringsproblem? TFoU-rapport 2016:18. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-245-2)
TFoU Untitled
 
10 Nossum, Gunnar; Haugset, Anne Sigrid.
Melkeundersøkelsen 2016. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-237-7)
TFoU Untitled
 
2015
11 Berge, Erling; Haugset, Anne Sigrid.
Enclosure Norwegian Style: the Withering Away of an Institution. Ås: Centre for Land Tenure Studies, NMBU 2015 32 s.
TFoU NMBU Untitled
 
12 Berge, Erling; Haugset, Anne Sigrid.
On enclosure Norwegian style. International Journal of the Commons 2015 ;Volum 9.(2) s. 533-551
TFoU NMBU Untitled
 
13 Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Randi Dyblie; Haugum, Margrete Hembre.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-225-4)
NTNU TFoU Untitled
 
14 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Fagsamling FYR-koorinatorer; 2015-01-29
TFoU Untitled
 
15 Haugum, Margrete Hembre; Haugset, Anne Sigrid; Næss, Per Reidar.
Hybelhus på Mære. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-214-8)
TFoU Untitled
 
16 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid; Haugset, Anne Sigrid.
Den gode skoleeier og barnehagemyndighet - Evaluering av programmet i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-223-0)
TFoU Untitled
 
17 Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Carlsson, Espen; Nilsen, Randi Dyblie; Nossum, Gunnar.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-207-0) 116 s.
NTNU TFoU Untitled
 
18 Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim; Kittelsaa, Anna M.; Svendsen, Stina; Haugset, Anne Sigrid; Kongsvik, Trond; Reiling, Rune Borgan.
Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-440-3) 242 s.
NIFU SAMFORSK TFoU Untitled
 
2014
19 Haugset, Anne Sigrid.
Effektive tiltak i rovdyrkonflikten - på hvilke premisser?. I: Natur og næring i samspill. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0233-4. s. 97-119
TFoU Untitled
 
20 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Allmenningsrettene til småviltjakt som forsvant. En analyse av Follafoss privatallmenning i Verran.. Tidsskriftet Utmark 2014 ;Volum 2014.(1&2&S) s. -
TFoU NMBU Untitled
 
21 Haugset, Anne Sigrid; Gotvassli, Kjell-Åge.
Hva skal vi med åpne barnehager?. Barnehagefolk 2014 ;Volum 2014.(4) s. 86-87
NORD TFoU Untitled
 
22 Haugset, Anne Sigrid; Gotvassli, Kjell-Åge; Ljunggren, Elin Birgitte; Stene, Morten.
Åpne barnehager i Norge : organisering, bruk og betydning. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-198-1) 106 s. Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(9)
NORD TFoU Untitled
 
23 Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon.
Åpne barnehager i Norge : en kartlegging av omfang og organisering. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 77 s.
TFoU Untitled
 
24 Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten.
Lokale effekter av festivaler. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
25 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Hva sier forskningen om yrkesretting og relevans?. Seminar - FYR-koordinatorer; 2014-03-11
TFoU Untitled
 
26 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans. rektormøte; 2014-03-19
TFoU Untitled
 
27 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Åarjel-saemiej skuvle. Valgkriterier og utviklingsmuligheter. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-196-7) 85 s.
TFoU Untitled
 
28 Iversen, Jon Marius Vaag; Haugset, Anne Sigrid; Martinsen, Anders; Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-205-6) ;Volum 2014.Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(16)
NTNU SAMFORSK TFoU Untitled
 
29 Ljunggren, Elin Birgitte; Haugset, Anne Sigrid.
Kommunale helse- og omsorgslederes opplevelse av effekter av Samhandlingsreformen- datadokumentasjon fra en spørreundersøkelse høsten 2013. Steinkjer: TFoU A/S 2014 93 s.
TFoU Untitled
 
30 Ljunggren, Elin Birgitte; Haugset, Anne Sigrid; Solbakk, Nina.
Kommunale helse- og omsorgslederes opplevelse av effekter av samhandlingsreformen. Datadokumentasjon fra en spørreundersøkelse høsten 2013. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 128 s.
TFoU Untitled
 
31 Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Iversen, Jon Marius Vaag.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82–7732–191–2) 148 s.
TFoU Untitled
 
2013
32 Berge, Erling; Haugset, Anne Sigrid.
Local ideas about rights of common in the context of a historical transformation from commons to private property. The 14th global conference of the International Association for the Study of Commons; 2013-06-03 - 2013-06-07
TFoU NMBU Untitled
 
33 Haugset, Anne Sigrid.
Gevinster av bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-177-6) 90 s.
TFoU Untitled
 
34 Haugset, Anne Sigrid.
Jakt- og fiskerett i Follafoss allmenning. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 46 s.
TFoU Untitled
 
35 Haugset, Anne Sigrid.
Local ideas about common in the context of a historical transformation from commons to private property. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 20 s.
TFoU Untitled
 
36 Haugset, Anne Sigrid.
Mære landbruksskole. Mære sin rolle for landbruket og konsekvenser av endringer i gårdsdrifta. : TFoU AS 2013 (ISBN 978-82-7732-187-5) 153 s.
TFoU Untitled
 
37 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Jakt- og fiskerett i Follafoss allmenning. Basert på innholdsanalyse av artikler i Trønder-Avisa 1965-2012. Ås: Center for Land Tenure Studies/ Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-483-0076-2) 85 s.
TFoU NMBU Untitled
 
38 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune (Norwegian). Ås: Center for Land Tenure Studies/ TFoU 2013 (ISBN 978-82-483-0075-5) 132 s.
TFoU NMBU Untitled
 
39 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Standhaftige oppfatninger av allmenningsrettigheter i Verran. Bygdeforskningsdagen 2013; 2013-11-04 - 2013-11-05
TFoU NMBU Untitled
 
40 Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Iversen, Jon Marius Vaag; Nossum, Gunnar.
Mære landbruksskole. Mære sin rolle for landbruket og konsekvenser av endringer i gårdsdrifta. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-187-5) 153 s.
TFoU Untitled
 
41 Haugset, Anne Sigrid; Iversen, Jon Marius Vaag.
Gevinster av bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-177-6) 90 s.
NTNU TFoU Untitled
 
42 Haugset, Anne Sigrid; Nossum, Gunnar.
Tipshefte til skoler som ønsker å innføre skolemåltid. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 41 s.
TFoU Untitled
 
2012
43 Gotvassli, Kjell-Åge; Haugset, Anne Sigrid.
Job satisfaction and job performance : impacts on human capital. I: Innovation as a source of competitiveness : looking for management advantages. Lambert Academic Publishing 2012 ISBN 978-3-659-17631-9. s. 280-308
NORD TFoU Untitled
 
44 Haugset, Anne Sigrid.
Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 127 s.
TFoU Untitled
 
45 Haugset, Anne Sigrid.
Skolemåltider i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-158-5) 63 s.
TFoU Untitled
 
46 Haugset, Anne Sigrid.
Økonomiske effekter av hytteturisme i Lierne. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-165-3) 33 s.
TFoU Untitled
 
47 Haugset, Anne Sigrid; Nossum, Gunnar.
Erfaringer med bruk av elektronisk overvåkningsutstyr på beitedyr - 2011. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-154-7) 104 s.
TFoU Untitled
 
48 Haugset, Anne Sigrid; Nossum, Gunnar.
Skolemåltider i Nord-Trøndelag. En kartlegging av matservering i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordninger. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-158-5) 63 s.
TFoU Untitled
 
49 Haugset, Anne Sigrid; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon.
Kompetansebehov i barnehagen. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-153-0) 220 s.
TFoU Untitled
 
50 Haugset, Anne Sigrid; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Ljunggren, Elin Birgitte.
Kompetansebehov i barnehagen. En kartlegging av eiere, styrere, og ansattes holdninger til kompetanseheving. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-153-0) 216 s.
TFoU Untitled
 
    Vis neste liste