Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2017
1 Eggen, Renate Waltraud Banschbach.
Rammeplan for barnehagen (2017) og ILO-konvensjon nr. 169. Kompetanseheving for kommunal myndighet og personale i lulesamisk område; 2017-11-07 - 2017-11-08
NORD NTNU Untitled
 
2 Eggen, Renate Waltraud Banschbach.
Sámi - The Indigenous People of Norway. A Central Assignment for Kindergartens in Norway.. 27th EECERA Annual Conference; 2017-08-29 - 2017-09-01
NORD NTNU Untitled
 
3 Eggen, Renate Waltraud Banschbach.
Sámi - The Indigenous People of Norway. A critical Analysis of the Norwegian Frameworkplan for Kindergartens.. Sámi oahpahuskonferánsa/Sámi Education Conference - Parallellsession; 2017-05-31 - 2017-06-01
NORD NTNU Untitled
 
2016
4 Eggen, Renate W. Banschbach.
"Am I allowed to tell the Christian Christmas story in the kindergarten?”. 26th EECERA Annual Conference; 2016-08-31 - 2016-09-03
NORD NTNU Untitled
 
2015
5 Eggen, Renate Banschbach.
The Parables. I: The Mission of Jesus: Second Nordic Symposium on the Historical Jesus, Lund, 7-10 October 2012. Mohr Siebeck 2015 ISBN 978-3-16-153335-8.
NORD NTNU Untitled
 
6 Eggen, Renate Waltraud Banschbach.
Metaforer i tekst og kontekst. Metaforer - invitasjon til dialog; 2015-04-16 - 2015-04-16
NORD NTNU Untitled
 
7 Eggen, Renate Waltraud Banschbach.
The Parables of Jesus – Complex Sources for our Knowledge of the Historical Jesus. Iesus Aboensis. Åbo Akademi Journal for Historical Jesus Research 2015 ;Volum 1.(1) s. 33-40-
NORD NTNU Untitled
 
8 Eggen, Renate Waltraud Banschbach; Fløtten, Kristin Anne Østrem.
Developing professional competence in the field of kindergarten teacher education through interaction between educational establishments and kindergartens. 25th EECERA ANNUAL CONFERENCE; 2015-09-07 - 2015-09-10
NORD NTNU Untitled
 
2014
9 Eggen, Renate W. Banschbach.
Understanding the Identity of Jesus on the Basis of his Parables. I: The Identity of Jesus: Nordic Voices. Mohr Siebeck 2014 ISBN 978-3-16-152204-8. s. 110-126
NORD NTNU Untitled
 
2012
10 Eggen, Renate Banschbach.
Do the Parables Tell Us Something about the Mission of Jesus?. Nordic Symposium on the Historical Jesus; 2012-10-07 - 2012-10-10
NORD NTNU Untitled
 
11 Eggen, Renate W. Banschbach.
"Alt med gåte. Et sennepsfrø, en skatt i en åker eller, en surdeig. Jesus brukte alle for å forklare det uforklarlige". Vårt Land [Avis] 2012-05-04
NORD NTNU Untitled
 
2011
12 Eggen, Renate W. Banschbach.
Om å måtte oppleve for å kunne forstå. Studenters møte med småbarns undring. Konferanse FoU i praksis; 2011-04-26 - 2011-04-27
NORD NTNU Untitled
 
2010
13 Eggen, Renate Banschbach.
Religiøst mangfold - en ressurs i barnehage og skole?. Likeverdig opplæring i praksis! ? Regional konferanse Bodø; 2010-05-03 - 2010-05-04
NTNU Untitled
 
14 Eggen, Renate Banschbach.
Understanding the Parables of Jesus on the Background of His Parables. The Identity of Jesus ? Nordic Symposium on the Historical Jesus; 2010-10-03 - 2010-10-06
NORD Untitled
 
15 Eggen, Renate W. Banschbach.
Religiøst mangfold – en ressurs i barnehage og skole?. Likeverdig opplæring i praksis! – Regional konferanse Bodø; 2010-05-03 - 2010-05-04
NORD NTNU Untitled
 
16 Eggen, Renate W. Banschbach.
Understanding the Identity of Jesus on the Background of His Parables. The Identity of Jesus – Nordic Symposium on the Historical Jesus; 2010-10-03 - 2010-10-06
NORD NTNU Untitled
 
2008
17 Eggen, Renate Banschbach.
Barnehagene som kompetanseytere for førskolelærerutdanningen. Lærermangfold i en flerkulturell skole ¿ utfordringer og muligheter for lærerutdanningen; 2008-11-03 - 2008-11-05
NORD Untitled
 
18 Eggen, Renate W. Banschbach.
Barnehagene som kompetanseytere for førskolelærerutdanningen. Lærermangfold i en flerkulturell skole – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen; 2008-11-03 - 2008-11-05
NORD NTNU Untitled
 
2007
19 Eggen, Renate Banschbach.
Gleichnis, Allegorie, Metapher. A. Francke Verlag 2007 (ISBN 978-3-7720-8238-2) 312 s.
NORD NTNU Untitled
 
20 Eggen, Renate Banschbach.
Gleichnis, Allegorie, Metapher : zur Theorie und Praxis der Gleichnisauslegung. A. Francke Verlag 2007 (ISBN 9783772082382) 312 s.
NTNU Untitled
 
2006
21 Moiba, Joseph.
The Son of Man- Again: The Two Main Schools of Thought and Their Use of Sources to Defend Their Positions. Trondheim: NTNU-trykk 2006 99 s.
NTNU Untitled
 
22 Eggen, Renate Banschbach.
Mk 4,26-29: én lignelse - mange tolkninger. Norsk Nytestamentlig Fagforum (NNTFF); 2006-10-30 - 2006-10-30
NORD Untitled
 
23 Eggen, Renate Banschbach.
Gleichnis und Allegorie. Zur Kritik der Gleichnisauslegung seit Adolf Jülicher. : NTNU-trykk 2006 (ISBN 82-471-7740-4) 352 s.
NTNU Untitled
 
2002
24 Eggen, Renate W. Banschbach.
The Reception of the Parables of Jesus in the Synoptic Gospels. I: The New Testament as Reception. : Sheffield Academic Press 2002 ISBN 1-84127-314-7. s. 58-82
NTNU Untitled
 
2001
25 Eggen, Renate W. Banschbach.
Kristusbilder II. Kristustolkninger i nyere bildende kunst, film og i klasserommet. Trondheim: Religonsvitenskapelig institutt, NTNU 2001 (ISBN 82-7546-034-4) 119 s.
NTNU Untitled
 
26 Eggen, Renate W. Banschbach.
Matteusevangeliets litterære Kristustolkning. I: Kristusbilder II. Kristustolkninger i nyere bildende kunst, film og i klasserommet. : Religionsvitenskapelig institutt, NTNU 2001 ISBN 82-7546-034-4. s. 99-110
NTNU Untitled
 
2000
27 Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Relieff nr. 41: Tempel og katedral. Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Tapir Akademisk Forlag 2000
NTNU Untitled
 
28 Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Tempel og katedral. Arkitektur og kunst som gudstroens speilbilde. Tapir Akademisk Forlag 2000 Relieff(41)
NTNU Untitled
 
29 Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Tempel og katedral. Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Relieff nr. 41. Tapir Akademisk Forlag 2000
NTNU Untitled
 
30 Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Tempel og katedral. Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Relieff 41. Tapir Akademisk Forlag 2000
NTNU Untitled
 
31 Eggen, Renate W. Banschbach.
Bildende kunst som kunnskapsformidling. I: Tempel og katedral. Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Relieff 41. Tapir Akademisk Forlag 2000 s. 163-171
NTNU Untitled
 
32 Eggen, Renate W. Banschbach.
Ein literarisches Vexierbild. Überlegungen zur Erzählung vom barmherzigen Samaritaner und ihrer Funktion im Kontext von Lk 10,25-37. I: Kropp og sjel. Festskrift til Olav Hognestad, Relieff 42. Tapir Akademisk Forlag 2000 s. 93-106
NTNU Untitled
 
33 Hognestad, Olav; Eggen, Renate Banschbach.
Tempel og katedral. - Arkitektur og kunst som gudstroens speilbilde. Religionsvitenskapelig institutt, Trondheim: Tapir trykkeri 2000 Relieff(41)
NTNU Untitled
 
34 Hognestad, Olav; Eggen, Renate W. Banschbach.
Relieff 41. Tempel og Katedral. Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Tapir Akademisk Forlag 2000
NTNU Untitled
 
1997
35 Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Dødehavsrullene : funn og forskning i 50 år. (Relieff ; 39). Tapir Akademisk Forlag 1997 (ISBN 82-519-1294-6)
NTNU Untitled
 
36 Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Dødehavsrullene : funn og forskning i 50 år (Relieff : 39). Tapir Akademisk Forlag 1997 (ISBN 82-519-1294-6)
NTNU Untitled
 
37 Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Dødehavsrullene : funn og forskning i 50 år (Relieff : 39). Tapir Akademisk Forlag 1997 (ISBN 82-519-1294-6)
NTNU Untitled
 
38 Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Dødehavsrullene. Funn og forskning i 50 år. Relieff 39. Tapir Akademisk Forlag 1997 (ISBN 82-519-1294-6)
NTNU Untitled
 
39 Eggen, Renate W. Banschbach.
Døperen Johannes og Qumran. I: Dødehavsrullene. Funn og forskning i 50 år. Relieff 39. Tapir Akademisk Forlag 1997 ISBN 82-519-1294-6. s. 95-111
NTNU Untitled
 
40 Hognestad, Olav; Eggen, Renate W. Banschbach.
Relieff 39. Dødehavsrullene. Funn og forskning i 50 år. Tapir Akademisk Forlag 1997 (ISBN 82-519-1294-6) 263 s. Relieff(39)
NTNU Untitled
 
41 Lied, Sidsel; Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Eleven som forsker : og Qumraneventyret. I: Dødehavsrullene : funn og forskning i 50 år. : Tapir 1997 s. 237-258
HINN Untitled
 
1992
42 Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Kristusbilder. Kristustolkninger i litteratur, kirkekunst, musikk og film, Relieff 32. Tapir Akademisk Forlag 1992
NTNU Untitled
 
43 Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav.
Relieff 32. Kristusbilder. Kristustolkninger i litteratur, kirkekunst, musikk og film. Tapir Akademisk Forlag 1992
NTNU Untitled
 
44 Eggen, Renate W. Banschbach.
Bildet som formidling. Kristusmetaforer i tradisjonsprosessen. I: Kristusbilder. Kristustolkninger i litteratur, kirkekunst, musikk og film, Relieff 32. Tapir Akademisk Forlag 1992 s. 175-188
NTNU Untitled