Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 293 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2016
1 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Jämt-trønderske historiedagar 1956-2016. Jämt-trønderske historiedagar; 2016-08-12 - 2016-08-14
NTNU Untitled
 
2 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Lokalhistorie - grensekryssande og samanfletta. Universitetsforlagets middag; 2016-04-14 - 2016-04-14
NTNU Untitled
 
3 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Norsk regionhistorie sett i europeisk perspektiv. Norske historiedagar 2016; 2016-06-17 - 2016-06-19
NTNU Untitled
 
4 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Tekstilhistorie som inngang til kulturhistorie i vid forstand. Jämt-trønderske historiedagar; 2016-08-12 - 2016-08-14
NTNU Untitled
 
5 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Utførte og pågående arbeid med relevans, særlige interessefelt, kompetanse. Kulturarvens samfunnseffekter; 2016-04-20 - 2016-04-20
NTNU Untitled
 
6 Tretvik, Aud Mikkelsen.
World heritage and sustainable management - Opening remarks. Fagseminar om verdensarv; 2016-09-29 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
7 ; Beaudouin, Audrey J. A..
Land, sea and communities in 18th-century Shetland Islands.. Trondheim & Rennes: Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2016 611 s.
NTNU Untitled
 
8 ; Berg, Frida Aakervik.
Bygningsvern i en særskilt forvaltning av kulturlandskap. En studie av "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket", og dets konsekvenser for bygningsvernet.. Trondheim: Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2016 75 s.
NTNU Untitled
 
9 ; Berget, Ole Maurits.
Kulturminneforvaltning i landskapsvernområder. Fokus på bevaring av seterbygninger og setermiljø i Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde i Os kommune, Hedmark fylke.. Trondheim: Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2016 68 s.
NTNU Untitled
 
10 ; Johansen, Christin Rose Alvarez.
Norsk Sagbruksmuseum. En undersøkelse av nasjonale føringer.. Trondheim: Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2016 83 s.
NTNU Untitled
 
11 ; Lehn, Kristine.
Fasader i endring. Syv jugendstilbygninger i Kirkegata i Ålesund.. Trondheim: Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2016 100 s.
NTNU Untitled
 
12 Tretvik, Aud Mikkelsen; Lium, Randi Nygaard.
Trønderveven 2016: Folkelig kreativitet i Trøndelag. Museumsforlaget AS 2016 (ISBN 9788283050448) 144 s.
NTNU Untitled
 
13 ; Nørberg, Cecilie.
Lomsdal-Visten nasjonalpark. Hvordan formidle kulturminnene i Lomsdal-Visten nasjonalpark uten å belaste verneverdiene?. Trondheim: Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2016 87 s.
NTNU Untitled
 
14 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn.
Fra redaksjonen (2/2016). Heimen 2016 ;Volum 53.(2) s. 113-114
NORD NTNU Untitled
 
15 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn.
Fra redaksjonen (3-4/2016). Heimen 2016 ;Volum 53.(3-4) s. 241-243
NORD NTNU Untitled
 
16 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn.
Frå redaksjonen (1/2016). Heimen 2016 ;Volum 53.(1) s. 1-3
NORD NTNU Untitled
 
17 ; Slette, Anne Marit.
Nasjonalparkutstillinger - hvordan og hvorfor?. Trondheim: Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2016 93 s.
NTNU Untitled
 
2015
18 Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 (ISBN 9788283050189) ;Volum 2015.207 s. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter(3)
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
19 Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Arealbruk og landskapsendringer i fjellet - en introduksjon til bokas formål. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 9-18
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
20 Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Forvaltning av et mangfoldig fjellandskap i stadig endring. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 189-205
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
21 Austrheim, Gunnar; Kirchhefer, Andreas; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 19-24
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
22 Jepsen, Martin Rudbeck; Kuemmerle, Tobias; Muller, Daniel; Erb, Karlheinz; Verburg, Peter H; Haberl, Helmut; Vesterager, Jens Peter; Andric, Maja; Antrop, Marc; Austrheim, Gunnar; Björn, Ismo; Bondeau, Alberte; Burgi, Matthias; Bryson, Jessica; Caspar, Gilles; Cassar, Louis F; Conrad, Elisabeth; Chromy, Pavel; Daugirdas, Vidmantas; Van Eetvelde, Veerle; Elena-Rossello, Ramon; Gimmi, Urs; Izakovicova, Zita; Jancak, Vit; Jansson, Ulf; Kladnik, Drago; Kozak, Jacek; Konkoly-Gyuro, Eva; Krausmann, Fridolin; Mander, Ülo; McDonagh, John; Pärn, Jaan; Niedertscheider, Maria; Nikodemus, Olgerts; Ostapowicz, Katarzyna; Perez-Soba, Marta; Pinto-Correia, Teresa; Ribokas, Gintaras; Rounsevell, Mark; Schistou, Despoina; Schmit, Claude; Terkenli, Theano; Tretvik, Aud Mikkelsen; Trzepacz, Piotr; Vadineanu, Angheluta; Walz, Ariane; Zhllima, Edvin; Reenberg, Anette.
Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Land Use Policy 2015 ;Volum 49. s. 53-64
NTNU Untitled
 
23 Sjøgren, Per Johan E; Austrheim, Gunnar; Stene, Kathrine; Hjelle, Kari Loe; Rosvold, Jørgen; Tretvik, Aud Mikkelsen.
Fjellets kulturlandskapshistorie. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 159-179
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
24 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Bjarne Rogan og Anne Eriksen (red.): Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Historisk Tidsskrift 2015 ;Volum 94.(2) s. 339-343
NTNU Untitled
 
25 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Budalen landskapsvernområde - seterdal med fleire historiske lag. Boklansering Fjellets kulturlandskap; 2015-06-16 - 2015-06-16
NTNU Untitled
 
26 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Forord. Trønderveven : årbok 2015 s. 4-6
NTNU Untitled
 
27 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Innsamling av livsminne. Radiokontakten, NRK P1+ [Radio] 2015-04-15
NTNU Untitled
 
28 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Jon Ola Gjermundsen, Amund Haugen Steinbakken og Thea Sørensen: Tolga og Os gjennom tidene. Fra steinalder til om lag 1840.. Heimen 2015 ;Volum 52.(3) s. 284-286
NTNU Untitled
 
29 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Kommuner og lokalhistorie. Nationen 2015
NTNU Untitled
 
30 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Lokal- und Regionalgeschichte in den nordischen Ländern im Vergleich. Zwischen Region, Nation und Europa. Deutsche Landesgeschichte in europäisher Perspektive.; 2015-11-26 - 2015-11-28
NTNU Untitled
 
31 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Minneinnsamlingar. KULMiST-seminar; 2015-09-21
NTNU Untitled
 
32 Tretvik, Aud Mikkelsen; Aune, Egil Ingvar; Daverdin, Marc; Hassel, Kristian; Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars Fredrik; Øien, Dag-Inge; Austrheim, Gunnar.
Budalen landskapsvernområde - seterdal med flere historiske lag. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050189. s. 81-115
NTNU Untitled
 
33 Tretvik, Aud Mikkelsen; Eckhoff, Rikke.
Den landsomfattande minneinnsamlinga. NRK P2 [Radio] 2015-01-05
NTNU Untitled
 
34 ; Farstad, Hans Jakob Westermann.
Det oppsøkende museum. Hvordan realisere et mobilt skoleopplegg.. Trondheim: NTNU, Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2015 92 s.
NTNU Untitled
 
35 Tretvik, Aud Mikkelsen; Garberg, Ann Siri Hegseth; Sonne, Lasse; Røsjø, Ellen.
Digitisation trends in the cultural heritage sector. Report from Norway.. Turning access into learning. Meeting NCK's reference group; 2015-11-17 - 2015-11-18
HSN NTNU Untitled
 
36 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn.
Fra redaksjonen. Heimen 2015 ;Volum 52.(2) s. -
NORD NTNU Untitled
 
37 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn.
Fra redaksjonen. Heimen 2015 ;Volum 52.(4) s. 297-300
NORD NTNU Untitled
 
38 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn.
Frå redaksjonen. Heimen 2015 ;Volum 52.(1) s. 1-3
NORD NTNU Untitled
 
39 Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn.
Frå redaksjonen. Heimen 2015 ;Volum 52.(3) s. 201-203
NORD NTNU Untitled
 
40 ; Svendsen, Kristin Bjørnerås.
Bevaringsområder og kollektivt minne. En studie av Hylla og Sjøgata.. Trondheim: NTNU, Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2015 83 s.
NTNU Untitled
 
41 ; Trøen, Linda.
Fjell mellom fire vegger. En studie av formidling og formidlingsmuligheter i hovedutstilling ved Norsk Fjellmuseum.. Trondheim: NTNU, Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2015 82 s.
NTNU Untitled
 
2014
42 Sjøgren, Per Johan E; Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars Fredrik; Tretvik, Aud Mikkelsen; Daverdin, Marc; Speed, James David Mervyn; Austrheim, Gunnar.
Quantification of past plant abundances based on the R-value model: Exemplified by an impact assessment of pre-historic iron production and summer farming in Budalen, central Norway. The Holocene 2014 ;Volum 24.(4) s. 454-465
NTNU Untitled
 
43 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Bygningsvern i landskapsvernområde. Nasjonalparkstyremøte; 2014-06-13 - 2014-06-13
NTNU Untitled
 
44 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Kulturminne i utmark - kulturen i naturen. Dybdahlsymposium; 2014-09-05 - 2014-09-05
NTNU Untitled
 
45 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Materielle rammer for dagligliv og politisk aktivitet på bygdene rundt 1800. I: Trønderveven 2014. Tema: Trøndelag 1814. Pirforlaget AS 2014 ISBN 978-82-8287-042-9. s. 43-58
NTNU Untitled
 
46 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Materielle rammer for dagligliv og politisk aktivitet på tidlig 1800-tal. Jämt-trønderske historiedagar; 2014-08-08 - 2014-08-10
NTNU Untitled
 
47 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Natural and cultural heritage in the Røros district, Norway. UNESCO 1972, 2003 and 2005 conventions: Synergies for development, ”Using natural and cultural heritage in sustainable development”.; 2014-03-23 - 2014-03-26
NTNU Untitled
 
48 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Trønderveven 2014. Tema: Trøndelag 1814. Pirforlaget AS 2014 (ISBN 978-82-8287-042-9) 139 s.
NTNU Untitled
 
49 Tretvik, Aud Mikkelsen.
Ålen og ålbyggen omkring 1814. Museumsarrangement; 2014-07-24 - 2014-07-24
NTNU Untitled
 
50 ; Amundsen, Siv.
I hvilken grad kan SMIL-midler være med på å begrense tapet av kulturminner?. Trondheim: NTNU, Det humanistiske fakultet, Institutt for historiske studier 2014 69 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste