Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 179 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove Garåsen; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak.
Disease-specific clinical pathways - are they feasible in primary care? A mixed-methods study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2018 ;Volum 36.(2) s. 152-160
HIM NTNU UNN Untitled
 
2017
2 Røsstad, Tove Garåsen; Salvesen, Øyvind; Steinsbekk, Aslak; Grimsmo, Anders; Sletvold, Olav; Garåsen, Helge.
Generic care pathway for elderly patients in need of home care services after discharge from hospital: a cluster randomised controlled trial. BMC Health Services Research 2017 ;Volum 17.(275) s. -
NTNU STO Untitled
 
2016
3 Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak.
Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2.(2) s. 78-87
HIM NTNU UNN Untitled
 
4 Westin, Steinar; Grimsmo, Anders.
Hvorfor fikk vi en samhandlingsreform? St meld. nr. 47 (2008-2009). Oppdalsuka-2016; 2016-03-11
NTNU Untitled
 
2015
5 Grimsmo, Anders.
A. Grimsmo svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(20) s. 1814-1815
NTNU Untitled
 
6 Grimsmo, Anders.
Det optimale samarbeidet om pasienten. Regional samhandlingskonferanse; 2015-04-08
NTNU Untitled
 
7 Grimsmo, Anders.
Eldrebølgen blir ikke så omfattende. nettavisen.no [Internett] 2015-05-06
NTNU Untitled
 
8 Grimsmo, Anders.
En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Helseledersamling for Nord- og Sør-Trøndelag; 2015-10-22 - 2015-10-23
NTNU Untitled
 
9 Grimsmo, Anders.
En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Fylkensmannens årsmøte for helsepersonell; 2015-10-08
NTNU Untitled
 
10 Grimsmo, Anders.
En bedre helsetjeneste for kronisk syke og eldre. Helsekonferansen 2015; 2015-05-06
NTNU Untitled
 
11 Grimsmo, Anders.
En helsetjeneste for skrøpelige eldre. Seminar for pasient- og brukerombud; 2015-03-11
NTNU Untitled
 
12 Grimsmo, Anders.
En kommunehelsetjeneste uten relevante faglige retningslinjer. Møte i Nasjonalt råd for prioritering og kvalitet i helsetjenesten; 2015-03-03
NTNU Untitled
 
13 Grimsmo, Anders.
Fastlegens samarbeid med de øvrige kommunale helsetjenestene. Erfaringskonferansen for kommunel øyeblikkelig hjelp; 2015-06-01
NTNU Untitled
 
14 Grimsmo, Anders.
Forskningsbasert evaluering: samhandling og pasientforløp i støpeskjeen. Helse Nord RHFs samhandlingsutvalg; 2015-12-10 - 2015-12-10
NTNU Untitled
 
15 Grimsmo, Anders.
Fra følgeforskning til bedre kvalitet. Kvalitetskonferansen; 2015-03-25
NTNU Untitled
 
16 Grimsmo, Anders.
Fra følgeforskning til veien videre. Nasjonal helsekonferanse om samhandling i helse- og omsorgstjenestene; 2015-01-15
NTNU Untitled
 
17 Grimsmo, Anders.
Fra følgeforskning til veien videre. Fellesmøte Helse- og omsorgsdepartementet og Sosialkomiteen i Stortinget; 2015-02-09
NTNU Untitled
 
18 Grimsmo, Anders.
Hvordan kan forebygging bidra til en bedre alderdom?. Forebyggingskonferansen; 2015-10-29 - 2015-10-29
NTNU Untitled
 
19 Grimsmo, Anders.
Mens vi venter på faglige retningslinjer for multisyke pasienter. Kunskapssenterets mandagsmøte; 2015-03-02
NTNU Untitled
 
20 Grimsmo, Anders.
Primærhelsemeldingen sett med en forskers øyne. Sundvoldenseminaret; 2015-11-05 - 2015-11-06
NTNU Untitled
 
21 Grimsmo, Anders.
Primærhelsetjenesten - hva nå?. Hurtigrutekonferansen; 2015-10-16 - 2015-10-16
NTNU Untitled
 
22 Grimsmo, Anders.
Samhandling og samarbeid – erfaringer med samhandlingsreformen. Regional helsekonferanse Nord-Trøndelaget; 2015-02-24
NTNU Untitled
 
23 Grimsmo, Anders.
Samhandlingsreformen - fra teori til praksis. Legeforeningens ledersamling; 2015-01-15
NTNU Untitled
 
24 Grimsmo, Anders.
Samhandlingsreformen - hva har skjedd?. Helsedirektoratets fredagsseminar; 2015-03-09
NTNU Untitled
 
25 Grimsmo, Anders.
Samhandlingsreformen - hva nå?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(17) s. 1528-
NTNU Untitled
 
26 Grimsmo, Anders.
Samhandlingsreformen i et internasjonalt perspektiv. Helse Nord RHFs samhandlingsutvalg; 2015-12-10 - 2015-12-10
NTNU Untitled
 
27 Grimsmo, Anders.
Samhandlingsreformen og pasientforløp, utfordringer videre. Fjerde samling læringsnettverk Sør; 2015-11-25 - 2015-11-26
NTNU Untitled
 
28 Grimsmo, Anders.
Skrøpelige eldre har tapt på reform. Oslo [Avis] 2015-05-21
NTNU Untitled
 
29 Grimsmo, Anders.
Veien frem til samarbeid og samhandling i praksis. Vestre viken Læringsnettverk; 2015-04-10
NTNU Untitled
 
30 Grimsmo, Anders.
Øyeblikkelig hjelp i kommunehelsetjenesten. Erfaringskonferanse; 2015-11-24
NTNU Untitled
 
31 Grimsmo, Anders; Garåsen, Helge; Åm, Tor; Schau, Petter.
Problemer knyttet til mottak av utskrivningsklare pasienter. Oslo [Radio] 2015-02-02
NTNU STO Untitled
 
32 Grimsmo, Anders; Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid.
Samhandlingsreformen i Norge. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volum 17.(3) s. 3-12
HIM NTNU Untitled
 
33 Grimsmo, Anders; Magnussen, Jon.
Norsk samhandlingsreform i et internasjonalt perpektiv. Oslo: Norges forskningsråd 2015 67 s.
NTNU Untitled
 
34 Hernández, Carme; Alonso, Albert; Garcia-Aymerich, Judith; Grimsmo, Anders; Vontetsianos, Theodore; Cuyàs, Francesc Garcia; Altes, Anna Garcia; Vogiatzis, Ioannis; Garåsen, Helge; Pellise, Laura; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Cano, Isaac; Meya, Montserrat; Moharra, Montserrat; Martinez, Joan Ignasi; Escarrabill, Juan; Roca, Josep.
Integrated care services: lessons learned from the deployment of the NEXES project. International Journal of Integrated Care 2015 ;Volum 15. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
35 Kirchhoff, Ralf; Grimsmo, Anders; Brekk, Åge.
Kommuner og helseforetak - ble de enige om noe?. Tidsskrift for velferdsforskning 2015 ;Volum 18.(2) s. 125-141
HIM NTNU Untitled
 
36 Lyngstad, Merete; Hofoss, Dag; Grimsmo, Anders; Hellesø, Ragnhild.
Predictors for Assessing Electronic Messaging Between Nurses and General Practitioners as a Useful Tool for Communication in Home Health Care Services: A Cross-Sectional Study. Journal of Medical Internet Research 2015 ;Volum 17.(2)
NTNU UiO Untitled
 
37 Løhre, Audhild; Grimsmo, Anders.
Samhandling og pasientforløp i støpeskjeen. Sluttrapport. Trondheim: Intistutt for samfunnsmedisin, DMF, NTNU 2015 12 s.
NTNU Untitled
 
38 Røsstad, Tove; Garåsen, Helge; Steinsbekk, Aslak; Håland, Erna; Kristoffersen, Line; Grimsmo, Anders.
Implementing a care pathway for elderly patients, a comparative qualitative process evaluation in primary care. BMC Health Services Research 2015 ;Volum 15.(86) s. -
NTNU Untitled
 
39 Westin, Steinar; Grimsmo, Anders.
Hvorfor fikk vi en samhandlingsreform? St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen: "Rett behandling - på rett sted - til rett tid". Grunnkurs A for allmennleger; 2015-02-25 - 2015-02-25
NTNU Untitled
 
2014
40 Grimsmo, Anders.
Evaluering av samhandlingsreformen: Implemtering av helthetlige pasientforløp, erfaringer med øyeblikkelig hjelp døgntilbud, mottak av utskrivningsklare pasienter i kommunene. Oppdalskurset: Grunnkurs i spesialisering i allmennmedisin; 2014-09-26 - 2014-09-26
NTNU Untitled
 
41 Grimsmo, Anders.
Foreløpige resultater fra følgeforskningen EVASAM. Nasjonal helsekonferanse; 2014-01-09 - 2014-01-09
NTNU Untitled
 
42 Grimsmo, Anders.
Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene; 2014-10-26 - 2014-10-27
NTNU Untitled
 
43 Grimsmo, Anders.
Helhetlige pasientforløp - på hvem sine premisser. Omsorg; 2014-03-17 - 2014-03-19
NTNU Untitled
 
44 Grimsmo, Anders.
Hvorfor samhandling kan være vanskelig?. Lokal samhandling om psykiatriske pasienter; 2014-10-16 - 2014-10-16
NTNU Untitled
 
45 Grimsmo, Anders.
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Erfaringskonferanse; 2014-06-04 - 2014-06-04
NTNU Untitled
 
46 Grimsmo, Anders.
Pasienter får dårligere oppfølging. [Radio] 2014-01-10
NTNU Untitled
 
47 Grimsmo, Anders.
Pasientforløp på tvers av ansvarsgrenser. Felles fagdag; 2014-01-30 - 2014-01-31
NTNU Untitled
 
48 Grimsmo, Anders.
Rapport: Mer oppstykket behandling etter samhandlingsreformen. Oslo [Avis] 2014-08-24
NTNU Untitled
 
49 Grimsmo, Anders.
Samhandlingsforskningens kunnskapsbidrag og betydning for utvikling av helsetjenesten. eSamhandlingsforskning - Teoretiske perspektiver og empiriske erfaringer; 2014-10-08 - 2014-10-08
NTNU Untitled
 
50 Grimsmo, Anders.
Utvikling og implementering av helhetlige pasientforløp. Nasjonalt læringsnettverk for samhandling; 2014-04-02 - 2014-04-03
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste