Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Stenøien, Jorun M.
"University of life" as part og the folkbildning research field. 8th Adult Conference on Adult Education and Learning; 2019-05-13 - 2019-05-15
NTNU Untitled
 
2 Stenøien, Jorun M; Laginder, Ann-Marie.
Et nordisk samarbeid om kunnskapsproduksjon og læringsformer i frivillige organisasjoner. Miners forskarkonferens 2019; 2019-11-05 - 2019-11-06
NTNU Untitled
 
3 Tønseth, Christin; Stenøien, Jorun M.
Creating “Opportunity-Rooms” for Inclusion through Popular education. Creative Education 2019 ;Volum 10.(7) s. 1456-1474
NTNU Untitled
 
2018
4 Wallin, Patric; Roald, Gunhild Marie; Hybertsen, Ingunn Dahler; Stenøien, Jorun M.
Exploring students’ perception of relevance in writing activities. Forskning om högre utbildning; 2018-05-15 - 2018-05-16
NTNU Untitled
 
5 Wallin, Patric; Roald, Gunhild Marie; Hybertsen, Ingunn Dahler; Stenøien, Jorun M.
Å lære om å skrive i ulike disiplinære kontekster ved NTNU. Læringsfestivalen; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
2017
6 Stenøien, Jorun M.
Kunnskapformidling om fiskeoppdrett forvfolk flest. Mimers forskarkonferens; 2017-11-07 - 2017-11-08
NTNU Untitled
 
7 Stenøien, Jorun M.
Self-directed learning. Gjesteforelesing masterprogram; 2017-04-18 - 2017-04-18
NTNU Untitled
 
8 Stenøien, Jorun M; Mellemsether, Hanna.
Havbrukets næring og læring. Kystsamfunn i endring; 2017-11-14 - 2017-11-15
NTNU Untitled
 
9 Stenøien, Jorun M; Mellemsether, Hanna.
Visningsanlegg og museum: Folkeopplysning, læring og rekruttering. Mangfoldig museumsforskning; 2017-11-23 - 2017-11-23
NTNU Untitled
 
10 Stenøien, Jorun M; Tønseth, Christin.
“Opportunity-rooms” for learning and inclusion. Adult education in the age of global mobility, May 3 – 5th 2017.; 2017-05-03 - 2017-05-05
NTNU Untitled
 
11 Stenøien, Jorun M; Tønseth, Christin.
"Possibility-rooms" for learning and inclusion. Adult education in the age of global mobility. 7th Nordic conference on adult education and learning; 2017-05-03 - 2017-05-05
NTNU Untitled
 
2016
12 Stenøien, Jorun M.
Aquaculture a melting pot? What is valued as good craftmanship in this environment of change?. Society for the history of technology, fifty-ninth annual meeting; 2016-06-22 - 2016-06-26
NTNU Untitled
 
2015
13 Babayan, Caroline; Stenøien, Jorun M.
"Folkeopplysningen". En dokumentar laget i forbindelse med at Folkeuniversitetet fylte 150 år i 2014. NRK 2 - Kunnskapskanalen [TV] 2015-02-21
NTNU Untitled
 
14 Stenøien, Jorun M; Laginder, Ann-Marie.
Praktisk-estetisk læringsinsteresse - en motkulturell verdi?. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2015 ;Volum 18.(2) s. 182-197
NTNU Untitled
 
2014
15 Stenøien, Jorun M.
Demokratisering av kunnskap i samspill med aktivt medborgerskap?. I: Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1687-1. s. 233-240
NTNU Untitled
 
16 Stenøien, Jorun M.
"Folkeopplysningen". En dokumentar laget i forbindelse med at Folkeuniversitetet fylte 150 år i 2014. Grunnlovsjubileumet 2014 - åpen forelesingsrekke [TV] 2014-10-29
NTNU Untitled
 
17 Stenøien, Jorun M.
"Forskerpanel kommenterer och diskuterar vas som krävs för ett folkligt engageang.". Medborgarnas Europa - ett seminarium om civilsamhällets utmaningar; 2014-09-16 - 2014-09-17
NTNU Untitled
 
18 Stenøien, Jorun M.
Intervju om medborgarnas Europa, kommentarer om hva som krävs för ett folkligt engagement. Folkuniversitetet i Sverige [Internett] 2014-09-16
NTNU Untitled
 
2013
19 Laginder, Ann-Marie; Stenøien, Jorun M.
Att lära konsthantverk för njutningens skull. I: Lärandets Mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning. Studentlitteratur AB 2013 ISBN 978-91-44-08298-1. s. 108-120
NTNU Untitled
 
20 Stenøien, Jorun M; Rismark, Marit.
The Construction of Craftmanship through Built Heritage Dialogues at World Heritage Sites. I: The Significance of World Heritage: Origins, Management,Consequences: The Future of the World Heritage Convention in a Nordic Perspective: Papers Presented at Two Conferences in Falun (Sweden) 2010 and in Vasa (Finland) 2011. Dalarna: Dalarna University 2013 ISBN 978-91-85941-50-6. s. 195-213
NTNU Untitled
 
2012
21 Bergersen, Ove.
Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst. Trondheim: NTNU 2012 (ISBN 978-82-471-4050-5) 560 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2012:360)
HINN NTNU Untitled
 
2011
22 Laginder, Ann-Marie; Stenøien, Jorun M.
Learning by Interest: Experiences and Commitments in Lives with Dance and Crafts. Vocations and Learning 2011 ;Volum 4.(2) s. 151-167
NTNU Untitled
 
23 Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M.
Polske sykepleiere i Norge. Liv og læring i et nytt samfunn. I: Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41680-2. s. 145-158
NTNU Untitled
 
24 Stenøien, Jorun M.
"Håndverksskikkethet" som basiskompetanse. I: Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41680-2. s. 81-96
NTNU Untitled
 
2010
25 Laginder, Ann-Marie; Stenøien, Jorun M.
Lärande av interesse. Om hemslöjd, hantverk och folkdans. I: Årsbok om folkbildning. Forskning & utveckling 2009. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning 2010 ISBN 978-91-974528-8-5. s. 69-89
NTNU Untitled
 
26 Stenøien, Jorun M.
Craftmanship in World Heritage Cities: Management or Knowledge sharing. International WHILD conference; “The Significance of World Heritage: Origins, management, Consequences”; 2010-12-08 - 2010-12-10
NTNU Untitled
 
27 Stenøien, Jorun M.
Håndverksskikkelighet som (medborgerlig) basiskompetanse?. Mimers Jubileumskonferanse; 2010-11-09 - 2010-11-10
NTNU Untitled
 
28 Stenøien, Jorun M.
Social commitment as driving force in learning by interest - a tentative analyze with focus on social movements. The 6th European Research Conference. Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts; 2010-09-23 - 2010-09-26
NTNU Untitled
 
2009
29 Laginder, Ann-Marie; Stenøien, Jorun M.
Lärande av intresse. Om liv med hemslöjd, hantverk och folkdans. I: I lärandets gränsland. Gidlunds förlag 2009 ISBN 9789178447886. s. 107-129
NTNU Untitled
 
30 Stenøien, Jorun M.
NVI – i kunnskapshistorisk lys. Nyskaper og redskap. Mimers årlige forskerkonferanse; 2009-11-03 - 2009-11-04
NTNU Untitled
 
31 Stenøien, Jorun M; Laginder, Ann-Marie.
I spenningsfeltet mellom individ og kultur. I: Liv og lære. Om læring i liv med dans, husflid og bygningsvern. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2401-6. s. 65-84
NTNU Untitled
 
32 Stenøien, Jorun M; Laginder, Ann-Marie.
Learning landscape of voluntariness - choices in lives with dance, arts and crafts. Civil society as an arena of learning; 2009-06-11 - 2009-06-13
NTNU Untitled
 
33 Stenøien, Jorun M; Laginder, Ann-Marie.
Læring av interesse - betydninger for en levende kultur. Frivillighetens læringslandskap; 2009-04-16 - 2009-04-17
NTNU Untitled
 
34 Stenøien, Jorun M; Laginder, Ann-Marie.
Om å arbeide med og fortolke læringsfortellinger. Frivillighetens læringslandskap; 2009-04-16 - 2009-04-17
NTNU Untitled
 
35 Thommessen, Trine; Stenøien, Jorun M.
Ettertanker. I: Liv og lære. Om læring i liv med dans, husflid og bygningsvern. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2401-6. s. 175-184
NTNU Untitled
 
2008
36 Andersson, Eva; Laginder, Ann-Marie; Salo, Petri; Stenøien, Jorun M; Tøsse, Sigvart.
Adult Education and Lifelong Learning Research in the Nordic Countries. A mapping of recent articles in international journals. NERA/NFPF's 36th Congress; 2008-03-06 - 2008-03-08
NTNU Untitled
 
37 Rismark, Marit; Amundsen, Oscar; Stenøien, Jorun M; Sølvberg, Astrid Margrethe.
CI, mestring og arbeidsliv. Sluttrapport. Trondheim: NTNU ViLL 2008 47 s.
NTNU Untitled
 
38 Stenøien, Jorun M; Amundsen, Oscar.
Spare-part human beings: Blurring the borders between deafness and hearing. SHOT@50:LookingBeyond, Annual Conference of the Society for the History of Technology 2008; 2008-10-11 - 2008-10-14
NTNU Untitled
 
2007
39 Amundsen, Oscar; Stenøien, Jorun M; Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe.
Bedre kunnskapsdeling med Cochlea Implantat. Audiografen 2007 (3) s. 14-15
NTNU Untitled
 
40 Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M.
Hjemløs kunnskap. FoU i praksis 2007 ;Volum 1.(2) s. 25-36
NTNU Untitled
 
41 Rismark, Marit; Sølvberg, Astrid Margrethe; Amundsen, Oscar; Stenøien, Jorun M.
Tosidig ansvar for inkludering på arbeidsplassen. Nordisk Natverk for Vuxnas Larande 2007 s. -
NTNU Untitled
 
42 Stenøien, Jorun M; Laginder, Ann-Marie.
Choises and Life Courses. Learning and meaning in dance, arts and crafts. The Second Nordic Conference on Adult Learning. Meaning, Relevance and Variation.; 2007-04-17 - 2007-04-19
NTNU Untitled
 
43 Stenøien, Jorun M; Laginder, Ann-Marie.
Valg og læringsforløp. Om ambivalens og mening. Arbeidskonferanse; 2007-11-15 - 2007-11-16
NTNU Untitled
 
44 Stenøien, Jorun M; Laginder, Ann-Marie.
Valg og læringsforløp. Om ambivalens og mening i dans og husflid/håndverk. Mimers årliga forskarkonferens; 2007-11-06 - 2007-11-07
NTNU Untitled
 
2006
45 Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M.
Non-Learning in Multicultural Work Communities. I: Learning, Working and Living Mapping the Terrain of Working Life Learning. Palgrave Macmillan 2006 ISBN 1403947678. s. 219-234
NTNU Untitled
 
46 Stenøien, Jorun M.
Adult Education Training and Heritage Craftmansship. CHET-seminar; 2006-03-02
NTNU Untitled
 
47 Stenøien, Jorun M.
Den nye bioteknologiloven. Adresseavisen 2006
NTNU Untitled
 
48 Stenøien, Jorun M.
Innlegg: Personlig engasjement; engasjement, effekt og endring. Debattmøte: Hei din slask, våkn opp!; 2006-09-08
NTNU Untitled
 
49 Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M.
Built heritage dialogues. I: Celebration of Craft. Røros: Røros kommune 2006 s. 125-136
NTNU Untitled
 
50 Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M.
Knowledge and cooperation in carftsmanship within built heritage. I: Celebration of Craft. Røros: Røros kommune 2006 s. 113-124
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste