Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2019
1 Nilsen, Trond; Karlstad, Stig.
Sluttrapport fra forskningsprosjektet om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfase av Goliat (6-2019). : NORCE 2019 (ISBN 978-82-8408-016-1) 142 s.
NORUT Untitled
 
2018
2 Nilsen, Trond; Karlstad, Stig.
Innovasjon, organisering og rammebetingelser i nordnorsk beredskap. (1/2018). Tromsø: Norut 2018 98 s.
NORUT Untitled
 
2016
3 Nilsen, Trond; Karlstad, Stig.
Connecting to Global Production Networks: Challenges for Regional Actors in Northern Norway.. Arctic Review on Law and Politics 2016 ;Volum 7.(1) s. 42-59
NORUT Untitled
 
4 Nilsen, Trond; Karlstad, Stig.
Regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge. Leveranser og sysselsetting i Nord-Norge av utbyggingsfase Goliat. (4/2016). : Norut 2016 (ISBN 978-82-7492-326-3) 26 s.
NORUT Untitled
 
5 Nygaard, Vigdis; Karlstad, Stig; Nylund, Ingvild.
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv - Utredning med utgangspunkt i kommunereformen (9/2016). Alta: Norut 2016 (ISBN 978-82-7492-331-7) 42 s.
NORUT Untitled
 
2014
6 Lie, Ivar; Karlstad, Stig Halgeir.
Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest. Analyser av demografi og framskrivingsalternativer for Hammerfest og nabokommunene.. Alta: Northern Research Institute Alta 2014 (ISBN 978-82-7571-246-0) 49 s.
NORUT Untitled
 
7 Nilsen, Trond; Karlstad, Stig Halgeir; Nylund, Ingvild.
Hete markeder - kalde regioner. Operasjonelle utfordringer for næringsaktivitet i nordområdene.. Kart og plan 2014
NORUT Untitled
 
2013
8 Nilsen, Trond; Nilssen, Inge; Karlstad, Stig Halgeir.
Norsk leverandørindustri sin konkurranseevne i en global offshorenæring. Leveranser til Goliat prosjektet i Barentshavet. : Norut Alta 2013
NORUT Untitled
 
9 Nygaard, Vigdis; Varsi Balto, Aila Marge; Karlstad, Stig Halgeir.
En analyse av boligmarkedet i to Sør-Trøndelagsregioner - "Kysten er klar" - "Blilyst". Alta: Norut Alta 2013 (ISBN 978-82-7571-235-4)
NORUT Untitled
 
2012
10 Nilssen, Inge Berg; Angell, Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse; Hervik, Arild; Nilsen, Trond; Karlstad, Stig Halgeir.
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig. Alta: Norut Alta 2012 (ISBN 978-82-7571-220-0) 112 s. Norut Alta Rapport(2012:08)
MF NORUT Untitled
 
2011
11 Angell, Elisabeth; Karlstad, Stig Halgeir; Lie, Ivar.
Problemstillinger om differensiert arbeidsgiveravgift i nord. Alta: Norut Alta 2011 (ISBN 978-82-7571-211-8) ;Volum 2011.65 s. Norut Alta Rapport(6)
NORUT Untitled
 
12 Karlstad, Stig Halgeir; Nilssen, Inge Berg; Lie, Ivar.
Konjunkturbarometer Hammerfest Vår 2011. Alta: Norut Alta 2011 (ISBN 978-82-7571-208-8) ;Volum 2011.135 s. Norut Alta Rapport(3)
NORUT Untitled
 
2010
13 Eikeland, Sveinung; Nilsen, trond; Karlstad, Stig Halgeir.
Åpningen av Barentshavet: Skapes en ny nordlig vekstpol i den norske oljeøkonomiens nordlige periferi?. I: Oljevirksomhetens inntog i nord. Næringsutvikling, politikk og samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2. s. 147-168
NORUT Untitled
 
2008
14 Nilsen, Trond; Eikeland, Sveinung; Karlstad, Stig Halgeir; Nilssen, Inge; Ness, Christen.
Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet Regionale ringvirkninger av Snøhvit.. : Norut Alta 2008
NORUT UiT Untitled
 
15 Nilsen, Trond; Nilssen, Inge; Karlstad, Stig Halgeir; Ness, Christen.
Energiscenarioer for nordområdene. : Norut Alta 2008
NORUT Untitled
 
16 Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Karlstad, Stig Halgeir; Angell, Elisabeth.
Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004.. : Norut Alta 2008 (ISBN 978-82-7571-175-3) 93 s.
NORUT Untitled
 
2003
17 Angell, Elisabeth; Karlstad, Stig Halgeir; Nygaard, Vigdis.
Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark.. Alta: Norut Alta 2003 (ISBN 82-7571-115-0) 213 s.
NORUT Untitled