Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 102 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Jørgensen, Camilla Stabel; Maliks, Jakob Mattias; Samoilow, Tatjana Kielland; Aspelund, Ingrid; Slåttum, Karoline.
Læringsressurser Læringsmateriell for undervisning om terrorangrepene 22. juli 2011 i sammenheng med tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap. Det Europeiske Wergelandsenteret 2020
NTNU Untitled
 
2019
2 Maliks, Jakob Mattias.
Regjeringen og offentligheten. Fra Collegial-Tidende til Rigstidende 1798-1821. I: Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179. s. 143-163
NTNU Untitled
 
3 Maliks, Jakob Mattias.
Sjørøvere før og nå. NRK p1 Norgesglasset [Radio] 2019-02-06
NTNU Untitled
 
2018
4 Madsen, Roar; Maliks, Jakob Mattias.
Kva er historie i dei nye grunnskule-lærarutdanningane i samfunnsfag? Nokre trekk ved inngangen – dei 30 fyrste studiepoenga.. Norske historiedagar 2018; 2018-06-02 - 2018-06-02
NTNU Untitled
 
5 Maliks, Jakob Mattias.
Building a Nation. populærvitenskapelig foredrag; 2018-09-02 - 2018-09-02
NTNU Untitled
 
6 Maliks, Jakob Mattias.
En historiedidaktisk inngang til kontraktteori og folkesuverenitetsprinsippet: Løvenskiolds valtingatale i 1814. Fagseminar til ære for Ida Bull; 2018-04-26 - 2018-04-26
NTNU Untitled
 
7 Maliks, Jakob Mattias.
Grenseløs historiebruk: om nytten av klassisk dannelse for bedringen av jordbruket i Norge på 1700-tallet. Norske historiedager; 2018-06-03 - 2018-06-03
NTNU Untitled
 
8 Maliks, Jakob Mattias.
Grunnloven og bakgrunnen for Trondheim som kroningsby. Karl Johan - Kroningsseminar; 2018-09-07 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
9 Maliks, Jakob Mattias.
Long lines of Norwegian History. Invitert foredragsholder; 2018-08-31 - 2018-08-31
NTNU Untitled
 
10 Maliks, Jakob Mattias.
Maktfordelingen og ytringsfriheten 1814‒1884 i forlengelsen av eneveldets offentlighetsstruktur. Rettshistorisk lunsjseminar; 2018-02-01 - 2018-02-01
NTNU Untitled
 
11 Maliks, Jakob Mattias.
The Creation of Modern Norway. Populærvitenskapelig foredrag; 2018-09-03 - 2018-09-03
NTNU Untitled
 
12 Maliks, Jakob Mattias.
What is so Special about Norway?. Populærvitenskapelig foredrag; 2018-09-05 - 2019-09-05
NTNU Untitled
 
13 Maliks, Jakob Mattias; Madsen, Roar.
Kva er historie i dei nye grunnskule-lærarutdanningane i samfunnsfag?. Norske historiedager; 2018-06-02 - 2018-06-02
NTNU Untitled
 
14 Maliks, Jakob Mattias; Supphellen, Steinar.
200 år siden kong Karl ble kronet i Trondheim. Adresseavisen 2018
NTNU Untitled
 
15 Maliks, Jakob Mattias; Undheim Larsen, Dag Eivind.
Kutter til nytt fag. Klassekampen [Avis] 2018-06-27
NTNU Untitled
 
2017
16 Maliks, Jakob Mattias.
Corsairs and constitutions. Civil ensigns in the union of Norway and Sweden, 1814–1821. Scandinavian Journal of History 2017 ;Volum 42.(2) s. 125-143
NTNU Untitled
 
17 Maliks, Jakob Mattias.
Nordisk offentlighetsdiskurs ca. 1760 i et komparativt perspektiv: Friderich Lütken og Peter Forsskål. Fra reformasjon til revolusjon; 2017-08-30 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
18 Maliks, Jakob Mattias.
Tankens autonomi. Om den politiske transformasjonen fra en representativ til en borgerlig offentlighetsform i Danmark-Norge 1755-1764. I: Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 978-82-304-0211-5. s. 325-352
UiO Untitled
 
19 Maliks, Jakob Mattias.
The Public Sphere, Foreign Policy and International Law (1800-1850). Global Challenges - Nordic Experiences; 2017-03-20 - 2017-03-21
UiO Untitled
 
20 Maliks, Jakob Mattias.
5GLU Samfunnsfag: institusjonelle føringer og faglige prioriteringer. Nasjonal nettverkskonferanse for samfunnsfag; 2017-11-27 - 2017-11-28
NTNU Untitled
 
21 Maliks, Jakob Mattias; Lindebø, Kristine.
Ja, vi elsker dette flagget. Klart svar [Fagblad] 2017-05-16
NTNU Untitled
 
22 Maliks, Jakob Mattias; Lindebø, Kristine.
Kors kunne blitt stjerner. Vårt Land [Avis] 2017-05-15
NTNU Untitled
 
23 Maliks, Jakob Mattias; Rodin, Nora Sophie.
Historiedagene 2017. Historikeren. Medlemsblad for Den Norske Historiske Forening [Fagblad] 2017-03-15
NTNU UiO Untitled
 
24 Maliks, Jakob Mattias; Smedsrud, Morten.
Diamanten i frihetens diadem. Forskningsmagasinet apollon [Fagblad] 2017-08-22
UiO Untitled
 
25 Stein Risstad, Larsen; Maliks, Jakob Mattias.
Den store trondheimskvissen. Adresseavisen [Avis] 2017-01-07
NTNU Untitled
 
2016
26 Maliks, Jakob Mattias.
Identitet på de sju hav. Handelsflaggets historie 1720-1844. Torsdagstreff på Sjøfartsmuseet; 2016-11-24 - 2016-11-24
NTNU Untitled
 
27 Maliks, Jakob Mattias.
Nasjonen i norsk historie. VOX - etterutdanningskurs i samfunnsfag for tospråklige lærere; 2016-09-17 - 2016-09-17
NTNU Untitled
 
28 Maliks, Jakob Mattias.
Rolv Nøtvig Jakobsen: Gunnerus og nordisk vitskapshistorie. Heimen - Lokal og regional historie 2016 (1)
NTNU Untitled
 
29 Maliks, Jakob Mattias.
Trøndelag og Norge: Lange linjer 1660 – 2016. Julemøte, Trondhjem Historiske Forening; 2016-11-10 - 2016-11-10
NTNU Untitled
 
30 Maliks, Jakob Mattias.
Utenrikspolitikk og trykkefrihetsbegrensninger under Carl Johan. Norske historiedager; 2016-06-18 - 2016-06-18
NTNU Untitled
 
31 Maliks, Jakob Mattias.
Å møte det uventede – krisehåndtering med historie og samfunnsfag. Norske historiedager Volda; 2016-06-19 - 2016-06-19
NTNU Untitled
 
32 Teige, Elisabeth; Smith-Solbakken, Marie; Maliks, Jakob Mattias.
Sesjon 14 "Historie i bruk i samfunn og skole", sesjonsansvarlige og innledere. Norske historiedager 2016; 2016-06-17 - 2016-06-19
HVO NTNU UIS Untitled
 
2015
33 Maliks, Jakob Mattias.
Frihetens pris - Islam og det norske flagget 1814-44. Foredrag; 2015-09-30 - 2023-03-02
NTNU Untitled
 
34 Maliks, Jakob Mattias.
Grunnlovsjubileet - forestillinger om det norske. Fagdag; 2015-08-13 - 2015-08-13
NTNU Untitled
 
35 Maliks, Jakob Mattias.
Jakob Maliks: Norge og barbareskstatene 1746-1840. Et aspekt ved forholdet mellom flagg, maktfordelingsprinsippet og islamsk statsskikk. Periferier. Kunnskapsinnhenting, kulturutveksling og grenseoverskridelse i det lange 1700-tall; 2015-08-13 - 2015-08-15
NTNU Untitled
 
36 Maliks, Jakob Mattias.
Jørn Holme (red.): De kom fra alle kanter. Eidsvollsmennene og ders hus.Oslo: Cappelen Damm 2014.. Heimen - Lokal og regional historie 2015 ;Volum 52.(1) s. 73-75
NTNU Untitled
 
37 Maliks, Jakob Mattias.
Mellom det gamle velde og den nye konstitusjonelle staten - representasjon, strid og intriger på Riksforsamlingen. I: Nord-Norge og 1814 - med eller utenfor?. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4. s. 237-258
NTNU Untitled
 
38 Maliks, Jakob Mattias.
Napoleon - 200 år siden Waterloo. Fakultetsfest; 2015-06-18 - 2015-06-18
NTNU Untitled
 
39 Maliks, Jakob Mattias.
Norsk sjøfart og folkeretten i Middelhavet på 1700-tallet. Prosjektseminar - Havrom; 2015-10-05 - 2015-10-06
NTNU Untitled
 
40 Maliks, Jakob Mattias.
Ole Kristian Grimnes: Det norske flaggets historie.. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 ;Volum 94.(1) s. 131-134
NTNU Untitled
 
41 Maliks, Jakob Mattias.
To Rule is to Communicate: The Absolutist System of Political Communication in Denmark-Norway 1660-1750. I: Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004290051. s. 134-152
NTNU Untitled
 
42 Maliks, Jakob Mattias.
Utenrikspolitikk og trykkefrihetsbegrensning under Carl Johan. Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900; 2015-06-10 - 2015-06-10
NTNU Untitled
 
2014
43 Ekra, Siv; Maliks, Jakob Mattias.
Reisen for tronen og landet. Gemini.no [Fagblad] 2014-02-06
NTNU Untitled
 
44 Maliks, Jakob Mattias.
Barbaresker, flagg og hvite slaver – utfordringer i omverden etter 1814. Internasjonale perspektiver på 1814; 2014-10-09 - 2014-10-09
NTNU Untitled
 
45 Maliks, Jakob Mattias.
Borgerkrigen. Internasjonal Politikk 2014 ;Volum 72.(3) s. 405-410
NTNU Untitled
 
46 Maliks, Jakob Mattias.
Christian Frederiks Trondhjemsreise. Jacobsen, NRK1+ [Radio] 2014-02-14
NTNU Untitled
 
47 Maliks, Jakob Mattias.
Det regionale Norge – splittet. 1814 på 24 Timer [TV] 2014-05-10
NTNU Untitled
 
48 Maliks, Jakob Mattias.
Emulating America [in Norway] 1814-21: Elements of C.M. Falsens federal imagery, between Constitution and the law of nations. 1814: Year of the Norwegian Constitution. A bicentennial International Conference; 2014-02-05 - 2014-02-07
NTNU Untitled
 
49 Maliks, Jakob Mattias.
Et annerledes 1814. Bergens historiske forum; 2014-10-03 - 2014-10-03
NTNU Untitled
 
50 Maliks, Jakob Mattias.
Flaggsaken 1814-1821 og Nord-Norge. I: Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0374-4. s. 257-295
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste