Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 111 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Johansen, Ulf; Egging, Ruud; Johansen, Kåre.
Regional Wage Responsiveness to Unemployment - Rural-Urban Heterogeneity and Policy Implications. Labour 2019 ;Volum 33.(3) s. 371-387
NTNU Untitled
 
2015
2 Brovold, Christian Hrafn.
Lønnsdanning og arbeidsledighet: Er lønnskurven ulik i ulike sektorer?. : Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2015 74 s.
NTNU Untitled
 
3 Grimstad, Kristian; Nyland, Lasse Hestad.
Lønnsdannelse i norsk petroleumsnæring: En empirisk analyse. : Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2015 57 s.
NTNU Untitled
 
4 Gundersen, Karianne.
Inflation Targeting and Uncertainty in House and Rental Prices. : Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2015 64 s.
NTNU Untitled
 
5 Lakså, Erlend Holtan.
Har innføring av inflasjonsstyring påvirket skjermet og konkurranseutsatt sektor ulikt? En analyse av volatiliteten i norsk produksjonsvekst. : Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2015 72 s.
NTNU Untitled
 
6 Uthus, Christian Dahl.
Har valutakursen blitt mer volatil etter at Norge innførte inflasjonsstyring?. : Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2015 45 s.
NTNU Untitled
 
2014
7 Geier, Preben Schultz.
Er frontfagsmodellen fremdeles retningsgivende for lønnsdanningen i Norge?. NTNU: institutt for samfunnsøkonomi 2014
NTNU Untitled
 
8 Hanssen, Kristoffer Fosse.
En empirisk analyse av norske husholdningers konsumgodeetterspørsel i perioden 1970-2012. NTNU: institutt for samfunnsøkonomi 2014 68 s.
NTNU Untitled
 
9 Larsen, Mathias.
Etterspørsel etter norsk topphåndball. NTNU: institutt for samfunnsøkonomi 2014 62 s.
NTNU Untitled
 
10 Sigvaldsen Omre, Zeth Erik.
Lønnsdanning i norsk industri. Har regjeringstype fortsatt betydning?. NTNU: institutt for samfunnsøkonomi 2014 45 s.
NTNU Untitled
 
11 Tønnessen, Espen Lode.
En emprisk analyse av terminstrukturen til norske renter. Forventningshypotesend gyldighet. NTNU: institutt for samfunnsøkonomi 2014
NTNU Untitled
 
12 Volden Åse, Thomas.
Lønnsinteraksjon mellom privat og offentlig sektor i Noreg: Kven er leiar?. NTNU: institutt for samfunnsøkonomi 2014 73 s.
NTNU Untitled
 
2013
13 Aasen, Anette.
En empirisk analyse av effekten av arbeidsledighet på norsk lønn i bygg- og anleggssektoren, over perioden 1970-2011. Trondheim: NTNU- Institutt for samfunnsøkonomi 2013
NTNU Untitled
 
14 Brochmann, Guro.
Hvordan påvirkes lønnsdannelsen i Norge av stramheten i arbeidsmarkedet, spesielt effekten av arbeidsmarkedstiltak?. Trondheim: NTNU- Institutt for samfunnsøkonomi 2013
NTNU Untitled
 
15 Frostis, Alexander.
Hvor krum er den norske lønnskurven?. Trondheim: NTNU- Institutt for samfunnsøkonomi 2013
NTNU Untitled
 
16 Nøren, Øyvind Engan.
Lønnsrivalisering mellom ulike utdanningsgrupper i Norge. Trondheim: NTNU- Institutt for samfunnsøkonomi 2013
NTNU Untitled
 
17 Sæther, Aleksander Larsen.
Hysterese i regional arbeidsledighet- Betydningen av alder og utdanning. Trondheim: NTNU- Institutt for samfunnsøkonomi 2013
NTNU Untitled
 
2012
18 Bjerkan, Hanne Marit.
En paneldatastudie av arbeidsmarkedsmotivert flytting i Norge og betydningen av utdanning og alder. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2012
NTNU Untitled
 
19 Carlsen, Fredrik; Johansen, Kåre; Stambøl, Lasse Sigbjørn.
Effects of Regional Labour Markets on Migration Flows, by Education Level. Labour 2012
NTNU SSB Untitled
 
20 Eidsaune, Lars-Magnus Berg.
Regionale lønnskurver. En paneldataanalyse for ulike utdanningsgrupper. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2012
NTNU Untitled
 
21 Larsen, Vegard Høghaug.
The Present-Value Model of the Current Account: Results from Norway. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2012
NTNU Untitled
 
22 Olaisen, Wiktor.
Hva driver utviklingen i boligprisene? En empirisk analyse på tvers av boligtypene. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2012
NTNU Untitled
 
2011
23 Iversen, Stian Espen.
Lønnsdannelse og regjeringstype. En empirisk analyse av norsk konkurranseutsatt sektor og offentlig forvaltning. NTNU: Institutt for samfunnsøkonomi 2011
NTNU Untitled
 
24 Pedersen, Kari.
Eurpeisk arbeidsledighet. En paneldataanalyse av hysterese og persistens i EU. NTNU: Institutt for samfunnsøkonomi 2011
NTNU Untitled
 
25 Rustøen, Frida Braadland.
Empirical Analysis of the Demand of Durable and Non-Durable Goods. NTNU: Institutt for samfunnsøkonomi 2011
NTNU Untitled
 
26 Strand, Stig Fiske.
Arbeidsmarkedsmotivert flytting i Norge. Betydningen av utdanningsnivå og den nasjonale konjunktursituasjonen. NTNU: Institutt for samfunnsøkonomi 2011
NTNU Untitled
 
2010
27 Bratland, Kyrre.
Eksisterer det førstedagseffekter på Oslo Børs?. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2010
NTNU Untitled
 
28 Bratlie, Frode.
Har liggetider betydning for boligprisene?. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2010
NTNU Untitled
 
29 Ge, Zihong.
En empirisk analsye av den norske renten i perioden 1990-2010. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2010
NTNU Untitled
 
30 Kleiva, Øyving.
Norsk renter og forventningshypotesen. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2010
NTNU Untitled
 
31 Parmer, Pernille.
Leteinvesteringer på den norske kontinentalsokkelen. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2010
NTNU Untitled
 
32 Vennes, Wenche.
Bilsalg og bilbeholdning. En empirisk analyse av det norske personbilmarkedet i perioden 1979-2008. Isntitutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2010
NTNU Untitled
 
2009
33 Falch, Torberg; Johansen, Kåre; Strøm, Bjarne.
Teacher shortages and the business cycle. Labour Economics 2009 ;Volum 16.(6) s. 648-658
NTNU Untitled
 
34 Midsem, Hilde Karoline.
En analyse av den norske realvalutakursen i perioden 1982 til 2007. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU, 2009
NTNU Untitled
 
35 Pettersen, Ivar.
The relationship between helat and incom in Norway. A search for a causal link. NTNU, Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, 2009 161 s.
NTNU Untitled
 
2008
36 Falch, Torberg; Johansen, Kåre; Strøm, Bjarne.
Teacher shortages and the business cycle. NTNU Trondheim: Instiutt for samfunnsøkonomi, 2008 34 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(5/2008)
NTNU Untitled
 
37 Petterson, Camilla.
Lønnsdannelse og konkurranseevne. En empirisk analyse av lønnsdannelsen i skjermet og konkurranseutsatt sektor i Norge. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2008
NTNU Untitled
 
38 Shubin, Andrey.
En dynamisk analyse av terminstrukturen til norske renter. Institutt for samfunnsøkonomi: NTNU 2008 69 s.
NTNU Untitled
 
39 Strøm, Bjarne; Falch, Torberg; Johansen, Kåre.
TEACHER SHORTAGE AND THE BUSINESS CYCLE. 23rd Meeting of the European Economic Association; 2008-08-27
NTNU Untitled
 
2007
40 Amdal, Erik; Bårdsen, Gunnar; Johansen, Kåre; Welde, Morten.
Operating costs in Norwegian toll companies: a panel data analysis. Transportation 2007 ;Volum 34.(6) s. 681-695
NTNU Untitled
 
41 Carlsen, Fredrik; Johansen, Kåre; Kaspersen, Silje; Kaspersen, Silje L..
Flytting mellom norske regioner: Betydningen av regionale arbeidsmarkeder og konjunktursituasjonen. Norsk økonomisk tidsskrift 2007 ;Volum 121.(1) s. 26-38
NTNU Untitled
 
42 Dahl, Geir Arne.
Arbeidsmarkedsmotivert flytting og betydningen av utdanningsnivå. NTNU: Institutt for samfunnsøkonomi 2007 56 s.
NTNU Untitled
 
43 Haugen, Tone Rogstad.
Teorien om kjøekraftsparitet testet på den norske handelsvektede realvalutakursen. NTNU: Institutt for samfunnsøkonomi 2007 75 s.
NTNU Untitled
 
44 Johansen, Kåre; Mydland, Ørjan; Strøm, Bjarne.
Politics in wage setting: does government colour matter?. Economics of Governance 2007 ;Volum 8.(2) s. 95-109
NTNU Untitled
 
45 Måntrøen, Tore.
Arbeidsmarkedsmotivert flytting og betydningen av nasjonale konjunkturer. NTNU: Institutt for samfunnsøkonomi 2007 49 s.
NTNU Untitled
 
2006
46 Bårdsen, Gunnar; Johansen, Kåre; Amdal, Erik; Welde, Morten.
Operating costs in Norwegian toll companies: A panel data analysis. Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2006 26 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(2006/5)
NTNU Untitled
 
47 Carlsen, Fredrik; Johansen, Kåre; Roed, K.
Wage formation, regional migration and local labour market tightness. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 2006 ;Volum 68. s. 423-444
NTNU Untitled
 
48 Johansen, Kåre.
Operating costs in Norwegian toll companies: A panel data analysis. Instituttseminar; 2006-01-19 - 2006-01-19
NTNU Untitled
 
49 Johansen, Kåre; Strøm, Bjarne; Mydland, Ørjan.
Politics in Wage setting: Does government colour matter?. Trondheim: Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 2006 28 s. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU(2006/1)
NTNU Untitled
 
2005
50 Carlsen, Fredrik; Johansen, Kåre.
Regional lønnsdanning og migrasjon: En ny arbeidsmarkedsindikator basert på survey-data. Søkelys på arbeidsmarkedet 2005 ;Volum 22.(2) s. 203-209
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste