Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 179 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Rasmussen, Bente.
Jakten på eksellens - en trussel mot forskningsfriheten i akademia. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(4) s. 426-435
NTNU Untitled
 
2 Rasmussen, Bente.
Konstruksjon av store forskergrupper som norm for god forskning. Sosiologenes vinterseminar; 2017-01-03 - 2017-01-05
NTNU Untitled
 
3 Rasmussen, Bente; Mjønes, Siv-Lena.
Utfordringer for den norske modellen i arbeidslivet. EU-utvidelsen og nye ansettelsesformer. Distriktskonferanse Parat; 2017-09-25 - 2017-09-26
NTNU Untitled
 
2016
4 Rasmussen, Bente.
Dagens politikk øker behovet for å ansette forskere midlertidig. Universitetsavisen 2016
NTNU Untitled
 
5 Rasmussen, Bente.
Gender, Bodies and Excellence in the managed University.. Paper to the 9th Biennial Gender, Work & Organization Conference,; 2016-06-29 - 2016-07-01
NTNU Untitled
 
6 Rasmussen, Bente.
In search of excellence – threatening the freedom of research in academia?. The 6th Ethnography and Qualitative research Conference; 2016-06-09 - 2016-06-11
NTNU Untitled
 
7 Rasmussen, Bente.
Temporary agency work eroding the Nordic Model? The case of Norway.. Work, Employment and Society Conference 2016; 2016-09-06 - 2016-09-08
NTNU Untitled
 
8 Rasmussen, Bente.
Tilbake til byråkratiet? Weber, byråkratiet og lærerstreiken. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016 ;Volum 56.(2) s. 199-207
NTNU Untitled
 
9 Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Rasmussen, Bente.
Does counting change what's counted? Performance management and the resurgence of positivism in Norwegian sociology. ELSA Norway Conference 2016; 2016-04-11 - 2016-04-13
NTNU Untitled
 
10 Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Rasmussen, Bente.
Does counting change what's counted? Performance management and the resurgence of positivism in Norwegian sociology.. 7th Biennial Surveillance & Society Conference; 2016-04-20 - 2016-04-23
NTNU Untitled
 
11 Sætnan, Ann Rudinow; Tøndel, Gunhild; Rasmussen, Bente.
Does counting change what's counted? Performance management as driver for paradigm change.. Accelerated Academy; 2016-11-30 - 2016-12-02
NTNU Untitled
 
2015
12 Kvande, Elin; Rasmussen, Bente.
Hierarkiet - kvinners fiende. I: Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1871-4. s. 274-292
NTNU Untitled
 
13 Rasmussen, Bente.
From Collegial Organization to Strategic Management of Resources: Changes in Recruitment in a Norwegian University. Sage Open 2015 ;Volum 5.(3) s. -
NTNU Untitled
 
14 Rasmussen, Bente.
Gir store enheter faglig gevinst?. Universitetsavisa [Internett] 2015-01-26
NTNU Untitled
 
15 Rasmussen, Bente.
Hvor blir det av organisasjonen? Fra ansvarlige parter til innkjøpskontor. NEON Konferansen; 2015-11-26 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
16 Rasmussen, Bente.
Hvordan 'foretaksuniversitetet' endret kriteriene for rekruttering til vitenskapelige stillinger. En institusjonell etnografi av et samfunnsvitenskapelig institutt ved NTNU. 'Glasstaket: Metaforene og mekanismene'; 2015-06-15 - 2015-06-16
NTNU Untitled
 
17 Rasmussen, Bente.
Inneklemt ledelse. Bokpresentasjon - Velferdens organisering; 2015-01-22
NTNU Untitled
 
18 Rasmussen, Bente.
Makt uten ansvar, ansvar uten makt. Universitetsavisa [Internett] 2015-02-13
NTNU Untitled
 
19 Rasmussen, Bente.
The 'ethnification' of Crafts and manual jobs in Norway.. The International Labour Process Conference; 2015-04-13 - 2015-04-15
NTNU Untitled
 
20 Rasmussen, Bente.
Tilbake til byråkratiet? Weber, byråkratiet og lærerstreiken.. Sosiologenes vinterseminar 2015; 2015-01-23 - 2015-01-25
NTNU Untitled
 
21 Rasmussen, Bente; Mjønes, Siv-Lena.
Bemanningsindustrien - en trussel mot den norske modellen i arbeidslivet. I: Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1780-9. s. 159-173
NTNU Untitled
 
2014
22 Rasmussen, Bente.
Internationalisation and changes in recruitment in a Norwegian University. The 8th Gender, Work & organization Conference; 2014-06-24 - 2014-06-26
NTNU Untitled
 
23 Rasmussen, Bente.
Professional workers - unionised and powerless?. Nordic Working Life Conference; 2014-06-11 - 2014-06-13
NTNU Untitled
 
24 Rasmussen, Bente; Vabø, Mia.
Inneklemt ledelse. I: Velferdens organisering. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023755. s. 94-108
HIOA NTNU Untitled
 
2013
25 Rasmussen, Bente.
Menn troner på inntektstoppen. Adresseavisen [Avis] 2013-10-19
NTNU Untitled
 
26 Rasmussen, Bente.
Professional workers - unionized, but unable to protect their employment?. The 31st International Labour Process Conference; 2013-03-18 - 2013-03-20
NTNU Untitled
 
27 Rasmussen, Bente.
The seamless appropriation of New Public Management by the Norwegian Social Democrats. Åsgårdstrand Conference on Institutional Change; 2013-06-11 - 2013-06-12
NTNU Untitled
 
2012
28 Dahl, Hanne Marlene; Rasmussen, Bente.
Paradoxes in Elderly Care: The Nordic Model. I: Elderly Care in Transition. Management and identity at Work. A Scandinavian Perspective. Copenhagen Business School Press 2012 ISBN 978-87-630-0244-8. s. 29-49
NTNU Untitled
 
29 Digernes, Torbjørn; Irgens, Eirik J.; Rasmussen, Bente; Levin, Morten.
Rir der støv og problemer møtes. Universitetsavisa [Internett] 2012-01-23
NTNU Untitled
 
30 Kvande, Elin; Rasmussen, Bente.
Women's Careers in Static and Dynamic Organizations. I: Sociology of Organizations, Structures and Relationships. SAGE Open 2012 ISBN 9781412991957. s. 477-491
NTNU Untitled
 
31 Rasmussen, Bente.
Autoritære ledere gir hykleri. Universitetsavisa [Avis] 2012-01-23
NTNU Untitled
 
32 Rasmussen, Bente.
Det nye arbeidslivet, nye muligheter og mer ansvar, men uten sikkerhet?. Nordisk Arbeidsmiljøkonferanse 2012; 2012-06-12 - 2012-06-13
NTNU Untitled
 
33 Rasmussen, Bente.
Instituttlederen i skvis. Universitetsavisa [Avis] 2012-01-23
NTNU Untitled
 
34 Rasmussen, Bente.
New Public Management: Constructing a new management identity in care for elderly. I: Elderly Care in Transition. Management and identity at Work. A Scandinavian Perspective. Copenhagen Business School Press 2012 ISBN 978-87-630-0244-8. s. 165-187
NTNU Untitled
 
35 Rasmussen, Bente; Håpnes, Tove Rigmor.
Permanent temporariness? Changes in social contracts in knowledge work. Nordic Journal of Working Life Studies 2012 ;Volum 2.(1) s. 5-23
NTNU SINTEF Untitled
 
2011
36 Hovden, Jorid; Kvande, Elin; Rasmussen, Bente.
Gender and the production of elites in the Nordic countries: new directions in research. Gender in Management 2011 ;Volum 26.(6) s. 408-418
NTNU Untitled
 
37 Håpnes, Tove Rigmor; Rasmussen, Bente.
Policies and Practices of Family Friendliness. Time and Employment Relations in Knowledge Work. Nordic Journal of Working Life Studies 2011 ;Volum 1.(2) s. 39-57
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Håpnes, Tove Rigmor; Rasmussen, Bente.
Presteskap, byråkrati og marked : forsøk på å konstruere en moderne kunnskapsorganisasjon. Nordiske organisasjonsstudier 2011 ;Volum 13.(2) s. 35-56
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Rasmussen, Bente.
Advarer mot prestasjonsjag. Adresseavisen [Avis] 2011-06-18
NTNU Untitled
 
40 Rasmussen, Bente.
Changing power relations in knowledge work. Power and Participation; 2011-08-04 - 2011-08-07
NTNU Untitled
 
41 Rasmussen, Bente.
Forskjell på teori og praksis. Adresseavisen [Avis] 2011-11-09
NTNU Untitled
 
42 Rasmussen, Bente.
Ledelse og styring: «both sides, now». www.magma.no [Internett] 2011-02-08
NTNU Untitled
 
43 Rasmussen, Bente.
Med frihet til å lede? Styring og ledelse i kommunal omsorg. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 (1) s. 65-72
NTNU Untitled
 
44 Rasmussen, Bente.
Vår tids moderne tider. Sosiologisk Tidsskrift 2011 ;Volum 19. s. 201-205
NTNU Untitled
 
2010
45 Kvande, Elin; Rasmussen, Bente.
Gender and power in organization. The Norwegian Paradox. Gender, Work and Organization,6th Biennial International Interdisciplinary Conference; 2010-06-21 - 2010-10-23
NTNU Untitled
 
46 Rasmussen, Bente.
Makt og frihet til å lede? Styring og ledelse i kommunal omsorg. NEON-dagene; 2010-11-25 - 2010-11-26
NTNU Untitled
 
47 Rasmussen, Bente.
No longer such a good deal. Changes in employment relations in research. Work, Employment & Society Conference 2010; 2010-09-07 - 2010-09-09
NTNU Untitled
 
48 Rasmussen, Bente; Håpnes, Tove.
Changes in employment relations in knowwledge work. International Labour Process Conference; 2010-03-15 - 2010-03-17
NTNU Untitled
 
49 Rasmussen, Bente; Håpnes, Tove.
From feudal lords to modern organisation? Designing an organisation of knowledge work. EGOS - European group of Organization Scientists; 2010-07-01 - 2010-07-03
NTNU Untitled
 
50 Rasmussen, Bente; Nessæther, Anne Lise.
Power and freedom to manage? Governing by management agreements in public health and care services. Gender, Work & Organization Conference; 2010-06-21 - 2010-06-23
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste