Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 79 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Brøseth, Heidi.
Nye tilnærmingsmåter til grammatikk og grammatikkundervisning. Fagdag for norsklærere i Møre og Romsdal; 2017-08-16 - 2017-08-16
NTNU Untitled
 
2 Brøseth, Heidi.
Nye tilnærmingsmåter til grammatikk og grammatikkundervisning. Fagdag for norsklærere i Vestfold; 2017-03-16 - 2017-03-16
NTNU Untitled
 
3 Brøseth, Heidi.
The benefits of generative grammar in teacher education. Workshop on Grammar in the Classroom (SYNVAR4); 2017-02-20 - 2017-02-21
NTNU Untitled
 
4 Brøseth, Heidi; Busterud, Guro; Nygård, Mari.
«Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk» – en casestudie av hvordan grammatiske termer presenteres i en lærebok i norsk for 8.-10. trinn. MONS 17, Møteom norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
5 Brøseth, Heidi; Nygård, Mari.
Ubevisst og bevisst grammatikk-kunnskap – det didaktiske potensialet i generativ grammatikk. Oppstartseminar for Master i norsk i skolen; 2017-08-09 - 2017-08-10
NTNU Untitled
 
6 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Høyem, Inghild Flaate; Brøseth, Heidi.
En kunnskapsbasert skolepolitikk for framtida: Flere språk til flere!. Universitetsavisa 2017
NTNU Untitled
 
7 Nygård, Mari; Brøseth, Heidi.
The position of grammar in the Norwegian education system. Workshop on Grammar in the Classroom (SYNVAR4); 2017-02-20
NTNU Untitled
 
8 Sjong, Hedda Kaarstad; Brøseth, Heidi.
Fire norsklæreres syn på grammatikkens posisjon i sin norskundervisning. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017 65 s.
NTNU Untitled
 
2016
9 Brøseth, Heidi.
Grammatikk er f**n meg artig!. Cappelen Damms norskseminar 2016; 2016-04-08 - 2016-04-08
NTNU Untitled
 
10 Brøseth, Heidi; Nygård, Mari.
What happened to grammar in the Norwegian education system? An overview of the situation and a proposal of a new approach. The Indo-Norwegian Syntax Workshop; 2016-09-12 - 2016-09-13
NTNU Untitled
 
11 Levang, Lisbeth Elvira; Brøseth, Heidi.
PROSJEKTIL. Hvordan legge til rette for studentaktiv læring?. Læringsfestivalen; 2016-05-09 - 2016-05-10
NTNU Untitled
 
2015
12 Brøseth, Heidi.
Bannegrammatikk er hæl**** artig! Om grammatikksyn og grammatikkundervisning. Lansering av læreverk for vgs.; 2015-05-13 - 2015-05-13
NTNU Untitled
 
13 Brøseth, Heidi.
Nettundervisning i retorikk for campusstudenter - Et pilotprosjekt ved Institutt for språk og litteratur høstsemesteret 2014. Instituttlederseminar, HF; 2015-04-15 - 2015-04-15
NTNU Untitled
 
14 Brøseth, Heidi.
Nettundervisning i retorikk for campusstudenter. Et pilotprosjekt ved Institutt for språk og litteratur (ISL), høstsemesteret 2014. Seminar for Institutt for filosofi og religionsvitenskap; 2015-05-11 - 2015-05-11
NTNU Untitled
 
15 Brøseth, Heidi.
Om språk og modeller -og kan vi egentlig si noe vitenskapelig om "det skjulte"?. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2015 (1) s. 24-30
NTNU Untitled
 
16 ; Nilsen, Julie.
"Forklar arbeidsoppgavene til maskinførerne" En analyse av norskfaglige skriveoppgaver i yrkesfaglige utdanningsprogram. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
17 Brøseth, Heidi; Nygård, Gro.
Nye undervisningsformer i spansk og nordisk: en nærstudie av to undervisningsemner. Faggruppeseminar for faggruppe i språk og kommunikasjon; 2015-03-23 - 2015-03-23
NTNU Untitled
 
18 Eide, Kristin Melum; Brøseth, Heidi; Mikkelsen, Solveig.
Advarer mot seigpining av humaniora. Universitetsavisa [Avis] 2015-05-22
NTNU Untitled
 
19 Nilsen, Julie; Brøseth, Heidi.
"Forklar arbeidsoppgavene til maskinførerne" En analyse av norskfaglige skriveoppgaver i yrkesfaglige utdanningsprogram.. Trondheim: NTNU 2015 70 s.
NTNU Untitled
 
20 Nygård, Mari; Brøseth, Heidi.
Grammatikk. Et unyttig verktøy eller en kilde til undring og kunnskap?. MoNS - Møter om Norsk Språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
2014
21 Bjørkli, Jonas; Lein, Hilde Lea; Brøseth, Heidi.
Nå skal NTNUs forelesninger bli mer moderne. Adresseavisen [Avis] 2014-01-12
NTNU Untitled
 
22 Brøseth, Heidi.
Alternative undervisnings- og læringsformer. 3 eksempler på hvordan man kan bruke teknologi i undervisning. Stabsmøte Institutt for kunst- og medievitenskap; 2014-03-17 - 2014-03-17
NTNU Untitled
 
23 Brøseth, Heidi.
Om (u)høflighet i språklige møter mellom mennesker og maskiner. Jubileumsarrangement for RISS; 2014-03-05 - 2014-03-05
NTNU Untitled
 
24 Brøseth, Heidi.
PROSJEKTIL - prosjekt innovativ lektorutdanning. Instituttseminar for Institutt for kunst- og medievitenskap; 2014-05-27 - 2014-05-27
NTNU Untitled
 
25 Brøseth, Heidi.
PROSJEKTIL - prosjekt innovativ lektorutdanning. Seminar for universitetsbiblioteket; 2014-10-16 - 2014-10-16
NTNU Untitled
 
26 Brøseth, Heidi.
PROSJEKTIL - prosjekt innovativ lektorutdanning. Dekanseminar Innovativ utdanning og IKT; 2014-05-06 - 2014-05-06
NTNU Untitled
 
27 Brøseth, Heidi.
PROSJEKTIL - Prosjekt innovativ lektorutdanning ved NTNU. Research and Educational Network; 2014-09-10
NTNU Untitled
 
28 Brøseth, Heidi.
Teknologi og aktivitet i undervisninga. Samling for informasjonsansvarlige Region-Midt Utlendingsdirektoratet; 2014-05-25 - 2014-05-25
NTNU Untitled
 
29 Lein, Hilde Lea; Brøseth, Heidi; Ehrnström, Mats Harald Andreas; Krokan, Arne; Mikkelsen, Solveig.
Prosjekt Innovativ undervisning: Gjennombrudd for omvendt undervisning. universitetsavisa.no [Internett] 2014-01-10
NTNU Untitled
 
2013
30 Brøseth, Heidi.
'Fy faen idiotiske greier altså!' En analyse av (u)høflighet i autentiske menneske-maskin-dialoger. Møte om norsk språk 15; 2013-11-21 - 2013-11-23
NTNU Untitled
 
31 Brøseth, Heidi.
Hvordan bruke SRS og itslearning-tester for å legge til rette for aktiv læring - to eksempler fra undervisning i nordisk språk. Om undervisningsmetoder og utdanningskvalitet; 2013-06-05 - 2013-06-05
NTNU Untitled
 
32 Brøseth, Heidi.
Høflighet i menneske-maskin-dialoger. Norsk lingvistisk tidsskrift 2013 ;Volum 31.(2) s. 129-145
NTNU Untitled
 
33 Brøseth, Heidi.
Undervisning. Seminar ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap; 2013-06-11 - 2013-06-11
NTNU Untitled
 
34 Brøseth, Heidi.
3 eksempler på hvordan man kan bruke teknologi i undervisning. Fagdag om undervisningsteknologi ved NTNU; 2013-05-30 - 2013-05-30
NTNU Untitled
 
35 Brøseth, Heidi; Hauge, Helene; Norbeck, Helene.
"I enjoyed using SRS in the classroom" - A research study of Student Response System in Norwegian classes and in further education of language teachers in Norway. EDEN annual conference 2013 "The joy of learning"; 2013-06-12 - 2013-06-15
NTNU Untitled
 
36 Brøseth, Heidi; Hauge, Helene; Norbeck, Helene.
"I enjoyed using SRS in the classroom" - A research study of Student Response System in Norwegian classes and in further education of language teachers in Norway. I: The Joy of Learning : Enhancing Learning Experience : Improving Learning Quality Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2013 Annual Conference. Oslo: European Distance and E-Learning Network 2013 ISBN 978-963-89559-3-7.
NTNU Untitled
 
37 ; Rødvand, Marie.
Om tempus i norske døves mellomspråk. Trondheim: NTNU 2013 101 s.
NTNU Untitled
 
38 Rødvand, Marie.
"Om tempus i norske døves mellomspråk". Trondheim: NTNU 2013 101 s.
NTNU Untitled
 
2012
39 Brøseth, Heidi.
Det er typisk norsk å takke. Språkteigen [Radio] 2012-11-04
NTNU Untitled
 
40 Brøseth, Heidi.
Eskimoenes ikke så mange ord for snø. Språkteigen [Radio] 2012-12-23
NTNU Untitled
 
41 Brøseth, Heidi; Hauge, Helene.
Komparativ språkanalyse i engelsk og norsk (KOSEN). Norgesuniversitetets høstkonferanse; 2012-09-17 - 2012-09-18
NTNU Untitled
 
2010
42 Borthen, Kaja; Brøseth, Heidi.
The procedural and conceptual meaning of 'they'. I: In the Mind and across Minds: A Relevance-Theoretic Perspective on Communication and Translation. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 978-1-4438-2129-2. s. 86-96
NTNU Untitled
 
43 Brøseth, Heidi.
Norske ordtak: Diverse om ordtak. NRK P1, Norgesglasset [Radio] 2010-08-06
NTNU Untitled
 
44 Brøseth, Heidi.
Norske ordtak: Nød lærer naken kvinne å spinne. NRK P1, Norgesglasset og Kveldsåpent [Radio] 2010-07-12
NTNU Untitled
 
45 Brøseth, Heidi.
Norske ordtak: Når det regner på presten, dypper det på klokkeren. NRK P1, Norgesglasset [Radio] 2010-07-16
NTNU Untitled
 
46 Brøseth, Heidi.
Norske ordtak: Stille vann har dypest grunn. NRK P1, Norgesglasset [Radio] 2010-07-23
NTNU Untitled
 
47 Brøseth, Heidi.
Norske ordtak: Tomme tønner ramler mest. NRK P1, Norgesglasset og Kveldsåpent [Radio] 2010-07-17
NTNU Untitled
 
48 Brøseth, Heidi.
Norske ordtak: Å gå over bekken etter vann. NRK P1, Norgesglasset [Radio] 2010-07-15
NTNU Untitled
 
49 Brøseth, Heidi.
Norske ordtak: Å kaste stein i glasshus. NRK P1, Norgesglasset [Radio] 2010-07-19
NTNU Untitled
 
50 Brøseth, Heidi; Berg, Ivar.
Hvem spratt champagnekorken? Om parverb i norsk. Adresseavisen [Avis] 2010-10-23
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste