Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 287 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2020
1 Bull, Ida.
Internasjonal handel som utgangspunkt for byvekst i Norge: markedshandel, ladesteder og byene som inngang til den første globaliseringen på 1600-1700-tallet.. Nasjonalbiblioteket: Den tøylesløse byen. Ekspansive byer – og forsøkene på å styre dem.; 2020-02-13
NTNU Untitled
 
2 Bull, Ida.
Lokalsamfunnet i verden. Norske lokalsamfunns plass i den første globaliseringen på 1600- til 1800-tallet. Novus Forlag 2020 (ISBN 9788283900378) 191 s.
NTNU Untitled
 
3 Bull, Ida.
Mangesysleri i lokalsamfunnet: Langtidsblikk på familiehistorie. Sør-Trøndelag bygdekvinnelag; 2020-02-29
NTNU Untitled
 
2019
4 Borg, Anne; Brattebø, Helge; Bull, Ida; Holden, Helge; Overskaug, Kristian; Thorseth, May Britt.
Internasjonal bærekraftspris er etablert i Trondheim. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
NTNU Untitled
 
5 Bull, Ida.
Cecilie Arentz-Hansen: «Kvinder med begavelse for lægevirksomhed». Norges første kvinnelige leger og tiden de virket i. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2019 (2) s. 67-
NTNU Untitled
 
6 Bull, Ida.
Finn-Einar Eliassen: Peter Dahl. Et globalt liv i opplysningstiden. Historisk Tidsskrift (Norge) 2019 ;Volum 98.(4) s. 361-363
NTNU Untitled
 
7 Bull, Ida.
Hilsen fra gjestende akademier. I: Agder Vitenskapsakademi Årbok 2018. Novus Forlag 2019 ISBN 9788283900279. s. 138-140
NTNU Untitled
 
8 Bull, Ida.
Paneldebatt: Finnes det en norsk historikerkultur –og hva gjør vi med den?. Norske historiedager; 2019-06-14 - 2019-06-15
NTNU Untitled
 
9 Bull, Ida.
Preses' forord. I: Årbok 2018 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Trondheim: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2019 ISBN 9788293175506. s. 8-10
NTNU Untitled
 
10 Bull, Ida.
Ulikheter i utdanning av jenter på 1700-tallet. Danning og utdanning i det lange 18. århundre; 2019-08-29 - 2019-08-31
NTNU Untitled
 
2018
11 Bull, Ida.
Alan Hutchinson og Åsa Elstad: I amtmannens dager. Nordlands historie 2: 1600–1900. Heimen - Lokal og regional historie 2018 (3) s. 283-285
NTNU Untitled
 
12 Bull, Ida.
De borgerlige pikenes utdanning. Fra Hans Hornemans søstre til Den borgerlige realskole. I: I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2018 ISBN 978-82-7965-377-6. s. 80-114
NTNU Untitled
 
13 Bull, Ida.
Sosiale forhold i eldre tiders gruvesamfunn. Nordøsterdalsseminaret; 2018-11-10
NTNU Untitled
 
14 Bull, Ida.
Thomas Angell. Klubbmøte; 2018-11-01
NTNU Untitled
 
15 Bull, Ida.
Thomas Angell. Foredrag; 2018-02-20
NTNU Untitled
 
16 Sundal, Guro.
Ugifte kvinners yrkesmuligheter. En studie av endring i husholdsposisjoner og yrkesmuligheter i Trondheim 1865-1900. : NTNU Det humanistiske fakultet, IHS 2018 73 s.
NTNU Untitled
 
2017
17 Bull, Ida.
Hva skal barn lære?. I: Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 978-82-304-0211-5. s. 249-276
NTNU Untitled
 
18 Bull, Ida.
Sofia Ling: Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning 2017 ;Volum 83.(2) s. 122-124
NTNU Untitled
 
19 Bull, Ida.
Sosialhistorie - fortsatt aktuelt?. I: I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag 2017 ISBN 9788253039695. s. 38-58
NTNU Untitled
 
20 Bull, Ida.
Thomas Angell. Foreningsmøte; 2017-11-16
NTNU Untitled
 
21 Bull, Ida.
Thomas Angell. Offentlig foredrag; 2017-10-30
NTNU Untitled
 
22 Bull, Ida.
Thomas Angell - kapitalisten som ble hjembyens velgjører. Offentlig foredrag; 2017-09-14
NTNU Untitled
 
23 ; Aune, Tora Flovik.
Verdiskapning i "Middelalderbyen Vågsbunnen". En analyse av verdiskapning med grunnlag i kulturarv blant den offentlige forvaltningen og private eiendomsinvestorer i Vågsbunnen, Bergen. Trondheim: NTNU Det humanistiske fakultet, IHS 2017 105 s.
NTNU Untitled
 
24 Lunaas, Eirik.
Kobberhandelen i Trondheim: En næring for de få? En studie av kobberhandelen og kobberhandlerne i Trondheim mellom 1751 og 1780.. Trondheim: NTNU Det humanistiske fakultet, IHS 2017 65 s.
NTNU Untitled
 
25 Østerli, Tone.
Svartlamon – kunnskap, opplevelse og bruk. En studie av verneverdier i bygninger og kulturmiljø. Trondheim: NTNU Det humanistiske fakultet, IHS 2017 73 s.
NTNU Untitled
 
2016
26 Aas, Solveig Øvergaard.
Kjerringøy handelssted i et kjønnsperspektiv. En studie av Anna Elisabeth Ellingsens liv og virke ca. 1820-1879. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 120 s.
NTNU Untitled
 
27 Bjerkås, Trond.
Fra tilskuer til deltager? Offentlig deltagelse i Norge i overgangen mellom enevelde og konstitusjonelt styre. Trondheim: NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1400-4) ;Volum 2016.234 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(29)
NTNU Untitled
 
28 Bull, Ida.
Elites and democratization. European Social Science History Conference (ESSHC); 2016-03-30 - 2016-04-02
NTNU Untitled
 
29 Bull, Ida.
Handelskapitalismen og dens steder. Heimen - Lokal og regional historie 2016 ;Volum 53.(3-4) s. 245-260
NTNU Untitled
 
30 Bull, Ida.
Hvem styrte byen før 1814? Borgerskap og byelite. NTNU’s pensjonistforening; 2016-03-01
NTNU Untitled
 
31 Bull, Ida.
Ida Blom – norsk kvinnehistories nestor er død. Klassekampen 2016 s. -
NTNU Untitled
 
32 Bull, Ida.
Ladestedet Lille-Fosen. Hollendertid og trelasthandel på 1600-tallet. Nordmøre senioruniversitet; 2016-10-06
NTNU Untitled
 
33 Bull, Ida.
Olav Rovde, Nils Ivar Agøy, Øystein Rian, Ellen Schrumpf og Ingvar Skobba (red.): Telemarks historie, bind 1-3. Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 ;Volum 95.(2) s. 304-311
NTNU Untitled
 
34 Bull, Ida.
Røros Copper Works: shareholders, director and the local community. Copper seminar; 2016-04-27 - 2016-04-29
NTNU Untitled
 
35 Svisdal, Oda.
Hamskiftet i Oppdal. En undersøkelse av de ugiftes yrkesmuligheter 1865-1900. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 96 s.
NTNU Untitled
 
36 Talgø, Astrid.
«Gå fort og snakk høyt». En studie av et kvinnelig forretningsliv ca. 1880-1934. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 110 s.
NTNU Untitled
 
2015
37 Bull, Ida.
Atle Døssland, Arnljot Løseth og Åsa Elstad: Norges fiskeri- og kysthistorie. BindII: Ekspansjon i eksportfiskeria 1720-1880. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 ;Volum 94.(2) s. 301-305
NTNU Untitled
 
38 Bull, Ida.
Biografi over Broder Lysholm Knudtzon (1788-1864),. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok 2015 s. 27-32
NTNU Untitled
 
39 Bull, Ida.
Broder Lysholm Knudtzons biografi. Høytidsmøte DKNVS; 2015-03-06
NTNU Untitled
 
40 Bull, Ida.
En større verden. Behovene for kunnskap om verden slik de gjenspeiles I utviklingen av undervisningstilbud i norske byer. Periferier. Konferanse Norsk selskap for 1700-tallsstudier; 2015-08-13 - 2015-08-15
NTNU Untitled
 
41 Bull, Ida.
Ingerid Hagen: Blåfargen fra Modum. En verdenshistorie. Blaafarveværket 1776-1821. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 ;Volum 94.(1) s. 135-137
NTNU Untitled
 
42 Bull, Ida.
Knowledge – to everyone according to their class and gender. Segregation and integration. Gender, class and education before 1850; 2015-05-27 - 2015-05-29
NTNU Untitled
 
43 Bull, Ida.
Leseopplæring og lesebehov i norske byer.. Nasjonalbibliotekets bokhistoriske seminar: Bøker, trykkerier og bokkultur – Christiania 1643-1745; 2015-05-18
NTNU Untitled
 
44 Bull, Ida.
Leseopplæring og lesebehov i norske byer før 1750. Heimen - Lokal og regional historie 2015 (3) s. 265-278
NTNU Untitled
 
45 Bull, Ida.
Nordlandshandelen sett fra Trondheim. Nordlandsseminaret 2015; 2015-05-06 - 2015-05-07
NTNU Untitled
 
46 ; Dystland, Ingrid Bugge.
"Jeg, som er blottet for alt". En studie av ugifte mødre som søkte om underholdningsbidrag i Trondheim i perioden 167-1905. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 106 s.
NTNU Untitled
 
47 ; Romulslie, Ingebjørg.
På håret skal godtfolk kjennes! Frisyrer og parykker som kulturhistorisk fenomen i Trondheim på 1700-tallet. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 120 s.
NTNU Untitled
 
48 Chunnoo, Peder.
Søndagsskolen for håndverkere i Trondheim 1803-1915. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 44 s.
NTNU Untitled
 
49 Dahl, Kristin Vassdal.
D124 – Arkivet etter Kongsvold Fjeldstue. Bruk av nettutstillinger som formidlingsmetode av arkivert kulturarv. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 49 s.
NTNU Untitled
 
50 Jensen, Marthe Lund.
«Fra veldedighet til kvinnesak». En studie av veldedighetsforeningers betydning for kvinnesaksbevegelsen i Trondheim på 1800-tallet.. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 85 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste