Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 271 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2017
1 Bull, Ida.
Hva skal barn lære?. I: Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press 2017 ISBN 978-82-304-0211-5. s. 249-276
NTNU Untitled
 
2 Bull, Ida.
Sofia Ling: Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning 2017 ;Volum 83.(2) s. 122-124
NTNU Untitled
 
3 Bull, Ida.
Sosialhistorie - fortsatt aktuelt?. I: I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag 2017 ISBN 9788253039695. s. 38-58
NTNU Untitled
 
4 Bull, Ida.
Thomas Angell. Offentlig foredrag; 2017-10-30
NTNU Untitled
 
5 Bull, Ida.
Thomas Angell. Foreningsmøte; 2017-11-16
NTNU Untitled
 
6 Bull, Ida.
Thomas Angell - kapitalisten som ble hjembyens velgjører. Offentlig foredrag; 2017-09-14
NTNU Untitled
 
7 ; Aune, Tora Flovik.
Verdiskapning i "Middelalderbyen Vågsbunnen". En analyse av verdiskapning med grunnlag i kulturarv blant den offentlige forvaltningen og private eiendomsinvestorer i Vågsbunnen, Bergen. Trondheim: NTNU Det humanistiske fakultet, IHS 2017 105 s.
NTNU Untitled
 
8 Lunaas, Eirik.
Kobberhandelen i Trondheim: En næring for de få? En studie av kobberhandelen og kobberhandlerne i Trondheim mellom 1751 og 1780.. Trondheim: NTNU Det humanistiske fakultet, IHS 2017 65 s.
NTNU Untitled
 
9 Østerli, Tone.
Svartlamon – kunnskap, opplevelse og bruk. En studie av verneverdier i bygninger og kulturmiljø. Trondheim: NTNU Det humanistiske fakultet, IHS 2017 73 s.
NTNU Untitled
 
2016
10 Aas, Solveig Øvergaard.
Kjerringøy handelssted i et kjønnsperspektiv. En studie av Anna Elisabeth Ellingsens liv og virke ca. 1820-1879. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 120 s.
NTNU Untitled
 
11 Bjerkås, Trond.
Fra tilskuer til deltager? Offentlig deltagelse i Norge i overgangen mellom enevelde og konstitusjonelt styre. Trondheim: NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1400-4) ;Volum 2016.234 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(29)
NTNU Untitled
 
12 Bull, Ida.
Elites and democratization. European Social Science History Conference (ESSHC); 2016-03-30 - 2016-04-02
NTNU Untitled
 
13 Bull, Ida.
Handelskapitalismen og dens steder. Heimen 2016 ;Volum 53.(3-4) s. 245-260
NTNU Untitled
 
14 Bull, Ida.
Hvem styrte byen før 1814? Borgerskap og byelite. NTNU’s pensjonistforening; 2016-03-01
NTNU Untitled
 
15 Bull, Ida.
Ida Blom – norsk kvinnehistories nestor er død. Klassekampen 2016 s. -
NTNU Untitled
 
16 Bull, Ida.
Ladestedet Lille-Fosen. Hollendertid og trelasthandel på 1600-tallet. Nordmøre senioruniversitet; 2016-10-06
NTNU Untitled
 
17 Bull, Ida.
Olav Rovde, Nils Ivar Agøy, Øystein Rian, Ellen Schrumpf og Ingvar Skobba (red.): Telemarks historie, bind 1-3. Historisk Tidsskrift 2016 ;Volum 95.(2) s. 304-311
NTNU Untitled
 
18 Bull, Ida.
Røros Copper Works: shareholders, director and the local community. Copper seminar; 2016-04-27 - 2016-04-29
NTNU Untitled
 
19 Svisdal, Oda.
Hamskiftet i Oppdal. En undersøkelse av de ugiftes yrkesmuligheter 1865-1900. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 96 s.
NTNU Untitled
 
20 Talgø, Astrid.
«Gå fort og snakk høyt». En studie av et kvinnelig forretningsliv ca. 1880-1934. Trondheim: Institutt for historiske studier, NTNU 2016 110 s.
NTNU Untitled
 
2015
21 Bull, Ida.
Atle Døssland, Arnljot Løseth og Åsa Elstad: Norges fiskeri- og kysthistorie. BindII: Ekspansjon i eksportfiskeria 1720-1880. Historisk Tidsskrift 2015 ;Volum 94.(2) s. 301-305
NTNU Untitled
 
22 Bull, Ida.
Biografi over Broder Lysholm Knudtzon (1788-1864),. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok 2015 s. 27-32
NTNU Untitled
 
23 Bull, Ida.
Broder Lysholm Knudtzons biografi. Høytidsmøte DKNVS; 2015-03-06
NTNU Untitled
 
24 Bull, Ida.
En større verden. Behovene for kunnskap om verden slik de gjenspeiles I utviklingen av undervisningstilbud i norske byer. Periferier. Konferanse Norsk selskap for 1700-tallsstudier; 2015-08-13 - 2015-08-15
NTNU Untitled
 
25 Bull, Ida.
Ingerid Hagen: Blåfargen fra Modum. En verdenshistorie. Blaafarveværket 1776-1821. Historisk Tidsskrift 2015 ;Volum 94.(1) s. 135-137
NTNU Untitled
 
26 Bull, Ida.
Knowledge – to everyone according to their class and gender. Segregation and integration. Gender, class and education before 1850; 2015-05-27 - 2015-05-29
NTNU Untitled
 
27 Bull, Ida.
Leseopplæring og lesebehov i norske byer.. Nasjonalbibliotekets bokhistoriske seminar: Bøker, trykkerier og bokkultur – Christiania 1643-1745; 2015-05-18
NTNU Untitled
 
28 Bull, Ida.
Leseopplæring og lesebehov i norske byer før 1750. Heimen 2015 (3) s. 265-278
NTNU Untitled
 
29 Bull, Ida.
Nordlandshandelen sett fra Trondheim. Nordlandsseminaret 2015; 2015-05-06 - 2015-05-07
NTNU Untitled
 
30 ; Dystland, Ingrid Bugge.
"Jeg, som er blottet for alt". En studie av ugifte mødre som søkte om underholdningsbidrag i Trondheim i perioden 167-1905. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 106 s.
NTNU Untitled
 
31 ; Romulslie, Ingebjørg.
På håret skal godtfolk kjennes! Frisyrer og parykker som kulturhistorisk fenomen i Trondheim på 1700-tallet. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 120 s.
NTNU Untitled
 
32 Chunnoo, Peder.
Søndagsskolen for håndverkere i Trondheim 1803-1915. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 44 s.
NTNU Untitled
 
33 Dahl, Kristin Vassdal.
D124 – Arkivet etter Kongsvold Fjeldstue. Bruk av nettutstillinger som formidlingsmetode av arkivert kulturarv. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 49 s.
NTNU Untitled
 
34 Jensen, Marthe Lund.
«Fra veldedighet til kvinnesak». En studie av veldedighetsforeningers betydning for kvinnesaksbevegelsen i Trondheim på 1800-tallet.. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 85 s.
NTNU Untitled
 
35 Mittet, Ina Kristin.
Forskrift og forfall. Om adgangen til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger. Trondheim: Institutt for historiske studier, Humanistisk fakultet, NTNU 2015 87 s.
NTNU Untitled
 
36 Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil.
Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet 2015
HVL NORD NTNU UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
2014
37 Bull, Ida.
'All of my remaining property I donate to the poor...': institutions for the poor in Norwegian cities during the eighteenth century. Scandinavian Economic History Review 2014 ;Volum 62.(1) s. 75-93
NTNU Untitled
 
38 Bull, Ida.
Broder Lysholm Knudtzon. Halvdagsseminar om Broder Lysholm Knudtzon; 2014-03-20
NTNU Untitled
 
39 Bull, Ida.
Embetsmannen og hans familie – byråkrat, gårdbruker, familiefar og lokalsamfunnsmedlem. Den dansk-norske embetsstanden, seminar,; 2014-01-14 - 2014-01-15
NTNU Untitled
 
40 Bull, Ida.
Enker og enkemenn: Ulik livsstituasjon og ulike strategier. I: Byen og Kunnskapen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1741-0. s. 87-100
NTNU Untitled
 
41 Bull, Ida.
Flensburg og Trondheim: To byer i et internasjonalt nettverk på 1600- og 1700-tallet. Sønderjysk Månedsskrift 2014 (7) s. 256-262
NTNU Untitled
 
42 Bull, Ida.
Forord. Historisk Tidsskrift 2014 ;Volum 93.(3) s. 379-381
NTNU Untitled
 
43 Bull, Ida.
Forord. Historisk Tidsskrift 2014 ;Volum 93.(4) s. 515-519
NTNU Untitled
 
44 Bull, Ida.
Forord. Historisk Tidsskrift 2014 ;Volum 93.(2) s. 187-191
NTNU Untitled
 
45 Bull, Ida.
Forord. Historisk Tidsskrift 2014 ;Volum 93.(1) s. 3-6
NTNU Untitled
 
46 Bull, Ida.
Fra nesten autonome stiftamt til en nasjon: Da landet ble samlet. Samfunnsviteren [Tidsskrift] 2014-02-04
NTNU Untitled
 
47 Bull, Ida.
Grunnloven i 1814, et demokratisk vendepunkt - også for kvinner?. Medlemsmøte; 2014-05-20
NTNU Untitled
 
48 Bull, Ida.
Hva skjedde i byene? Foredrag i serien «Eidsvoll på 24 timer», arrangert av NRK, Eidsvoll1814 og NFR. Eidsvoll [TV] 2014-05-10
NTNU Untitled
 
49 Bull, Ida.
København som Norges hovedstad. Når måtte nordmenn forholde seg til København?. Historiske meddelelser om København 2014 s. 6-26
NTNU Untitled
 
50 Bull, Ida.
Politisk kulltur i stiftsbyene - erfaringer med borgernes medbestemmelse. I: Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0374-4. s. 134-174
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste