Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 213 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Fylkesnes, Ingunn; Ytterhus, Borgunn.
Whose voices matter? Use, misuse and non-use of augmentative and alternative communication (AAC) among severely disabled children living in small group homes.. Scandinavian Journal of Disability Research 2021 ;Volum 23.(1) s. 94-103
NORD NTNU Untitled
 
2 Heimburg, Dina von; Langås, Susanne Vollan; Ytterhus, Borgunn.
Feeling Valued and Adding Value: A Participatory Action Research Project on Co-creating Practices of Social Inclusion in Kindergartens and Communities. Frontiers In Public Health 2021 ;Volum 9. s. 1-19
NORD NTNU Untitled
 
3 Stensdotter, Ann-Katrin; Håland, Anette; Ytterhus, Borgunn; Shrestha, Satya; Stuge, Britt.
Pregnant women’s experiences with a pelvic floor muscle training program in Nepal. Global health action 2021 ;Volum 14.(1) s. 1-12
NTNU OUS Untitled
 
4 Tafjord, Trine; Ytterhus, Borgunn.
Nurses’ realisation of an inadequate toolbox for approaching adolescents with a parent suffering from cancer : a constructivist grounded theory study. Nordic journal of nursing research 2021
HIM NTNU Untitled
 
5 Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild.
Kindergartens: inclusive spaces for all children?. International Journal of Inclusive Education 2021 s. -
DMMH NTNU Untitled
 
2020
6 Jakobsen, Fanny Alexandra; Ytterhus, Borgunn; Vik, Kjersti.
Adult children’s experiences of family occupations following ageing parents’ functional decline. Journal of Occupational Science (JOS) 2020
NTNU Untitled
 
7 Ursin, Lars Øystein; Ytterhus, Borgunn; Christensen, Erik; Skolbekken, John-Arne.
«If you give them your little finger, they’ll tear off your entire arm»: losing trust in biobank research. Medicine, Health care and Philosophy 2020 ;Volum 23. s. 565-576
NORD NTNU Untitled
 
8 Ytterhus, Borgunn.
Skolestart: Det er vårt felles ansvar at alle barn blir sett. Adresseavisen 2020 s. -
NTNU Untitled
 
9 Ytterhus, Borgunn; Pape, Kristine; Oldervoll, Line Merethe; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland.
Blikk på barn. Forskningstorget; 2020-09-18 - 2020-09-19
STO NTNU Untitled
 
2019
10 Jakobsen, Fanny Alexandra; Vik, Kjersti; Ytterhus, Borgunn.
The art of maintaining everyday life: collaboration among older parents, their adult children, and health care professionals in reablement. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2019 ;Volum 12. s. 269-280
NTNU Untitled
 
11 Ytterhus, Borgunn.
Gradvis flyttes fokus fra omsorg til læring i barnehagen. Adresseavisen 2019 s. -
NTNU Untitled
 
12 Ytterhus, Borgunn.
Hvordan vurdere kvalitet i kvalitativ forskning? Troverdighet og gyldighet.. ISMs fagseminar; 2019-12-05
NTNU Untitled
 
13 Ytterhus, Borgunn.
Om helsefremming og tjenesteutforming for unge enslige bosatte flyktninger. Hvor står vi og hvor går vi?. Møte mellom TRD 3.0 og NTNU; 2019-12-12
NTNU Untitled
 
14 Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild.
Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?. Nordisk Barnehageforskning 2019 ;Volum 18.(1) s. 1-15
NTNU DMMH Untitled
 
15 Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild.
Creative confidence, fluid freedom and fixed stability: children’s constructions of inclusive spaces in kindergartens. 15th Interdisciplinary Conference in Disability Research; 2019-05-08 - 2019-05-10
NTNU DMMH Untitled
 
16 Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild.
How to Give "Voice” to Children with a Variety of Abilities in Research-Projects Carried Out in Kindergarten? Methodological, Practical and Ethical Problems and Potentials.. 15th International Congress of Qualitative Inquiry; 2019-05-16 - 2019-05-19
NTNU DMMH Untitled
 
17 Åmot, Ingvild; Ytterhus, Borgunn.
Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. s. 589-614
DMMH NTNU Untitled
 
2018
18 Rekaa, Hege Holth; Hanisch, Halvor Melbye; Ytterhus, Borgunn.
Inclusion in Physical Education: Teacher Attitudes and Student Experiences. A Systematic Review. International Journal of Disability, Development and Education 2018 ;Volum 66.(1) s. 36-55
OSLOMET NTNU Untitled
 
19 Vik, Kjersti; Ytterhus, Borgunn.
Stories from the hidden enablers: Doing occupations with/or on behalf of elderly parents. WFOT Congress 2018; 2018-05-21 - 2018-05-25
VID NTNU Untitled
 
20 Ytterhus, Borgunn.
From theory to practice or from practice to theory? The importance of the chosen fulcrum when applying medical and health care.. Norsk Helsesosiologisk Forskningskonferanse; 2018-04-16
NTNU Untitled
 
21 Ytterhus, Borgunn.
Funksjonshemmede barn og fysisk aktivitet i barnehagen – sosial deltakelse og inkludering. I: Kroppslighet i Barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51221-4. s. 182-195
NTNU Untitled
 
22 Ytterhus, Borgunn.
Hva trenger vi forskning om? Barn med funksjonsnedsatte foreldre.. Det nasjonale forskernettverket om barn som pårørende sin årlie seminer; 2018-11-13 - 2018-11-13
NTNU Untitled
 
23 Ytterhus, Borgunn.
Hverdagslivets segregering i oppveksten: en trussel for individenes helse og samfunnets sosiale orden?. Det Kongelige Norske Vitenselskaps Fagmøte; 2018-04-16 - 2018-04-16
NTNU Untitled
 
24 Ytterhus, Borgunn.
Hvordan vurdere kvalitet i kvalitative forskningsdesign (studier)?. Regional etisk komite midt-norge sitt fagseminar; 2018-10-30 - 2018-10-30
NTNU Untitled
 
25 Ytterhus, Borgunn.
Mellom organisert barndom og selvforvaltning: Konstruksjoner av kjønn i barnehager. Stoltenbergutvalgets møte i Trondheim; 2018-05-28
NTNU Untitled
 
26 Ytterhus, Borgunn; Valenta, Marko; Sundli, Julie.
Uforutsigbar og utrygg barndom kan skape syke voksne. Adresseavisen 2018 s. 47-
NTNU Untitled
 
27 Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild.
Lek som forskningsmetodisk verktøy og lek som væren, Faglige, etiske og praktiske dilemmaer i samarbeids-forskning med barn med og uten funksjonsnedsettelser i barnehagen. Nasjonal forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
DMMH NTNU Untitled
 
28 Østvik, Jørn; Balandin, Susan; Ytterhus, Borgunn.
Interactional facilitators and barriers in social relationships between students who use AAC and fellow students. Society, health and vulnerability 2018 ;Volum 9.(1) s. -
NTNU Untitled
 
29 Østvik, Jørn; Ytterhus, Borgunn; Balandin, Susan.
Gateways to friendships among students who use AAC in mainstream primary school. Scandinavian Journal of Disability Research 2018 ;Volum 20.(1) s. 92-101
NTNU Untitled
 
2017
30 Evensen, Kristin Vindhol; Standal, Øyvind Førland; Ytterhus, Borgunn.
Golden Paper, a Chain and a Bag: A Phenomenology of Queer Things in a Special Needs Education Unit. Phenomenology & Practice 2017 ;Volum 11.(2) s. 60-69
NIH NTNU Untitled
 
31 Evensen, Kristin Vindhol; Ytterhus, Borgunn; Standal, Øyvind Førland.
“He is not crying for real”: severe, multiple disabilities and embodied constraint in two special-needs education units. Society, health and vulnerability 2017 ;Volum 8.(1) s. -
OSLOMET NIH NTNU Untitled
 
32 Trondsen, Marianne Vibeke; Ytterhus, Borgunn.
Først og fremst barn og unge – også når foreldre er psykisk syke. I: Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205485310. s. 123-146
NTNU UNN Untitled
 
33 Ytterhus, Borgunn.
” Utenforskapet endres. Hva gjør vi med det?” Barns samspill med jevnaldrende: inkluderingsideal og hverdagspraksis. AKTIV UNG; 2017-05-31 - 2017-06-01
NTNU Untitled
 
34 Ytterhus, Borgunn.
Barndom og funksjonshemming i de Nordiske land. Foredrag på faglig forum for ansatte på Tronsletten habiliteringssenter; 2017-10-16 - 2017-10-16
NTNU Untitled
 
35 Ytterhus, Borgunn.
Juleball: presset er blitt helt ekstremt. http://www.kk.no/mamma/presset-er-blitt-helt-ekstremt-690116 [Internett] 2017-12-11
NTNU Untitled
 
36 Ytterhus, Borgunn.
Longitudinelle kvalitative analyser: styrker og svakheter. StatPeds PhD-seminar; 2017-10-19 - 2017-10-19
NTNU Untitled
 
37 Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild.
Ethical dilemmas and ambiguities in theoretical sampling and saturation when doing CGT with vulnerable groups of children.. European Congress of Qualitative Inquiry; 2017-02-07 - 2017-02-10
DMMH NTNU Untitled
 
38 Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild.
Inclusive and healthy childhood? Self-Management, Space and Place in Norwegian Kindergartens. 14th Nordic Network on Disability Research Conference, NNDR; 2017-05-03 - 2017-05-05
DMMH NTNU Untitled
 
39 Østvik, Jørn; Balandin, Susan; Ytterhus, Borgunn.
A "visitor in the class": Marginalization of students using AAC in mainstream education classes. Journal of Developmental and Physical Disabilities 2017 ;Volum 29.(3) s. 419-441
NTNU Untitled
 
40 Østvik, Jørn; Ytterhus, Borgunn; Balandin, Susan.
‘So, how does one define a friendship?’: Identifying friendship among students using AAC in inclusive education settings. European Journal of Special Needs Education 2017 ;Volum 33.(3) s. 334-348
NTNU Untitled
 
2016
41 Baklien, Børge; Ytterhus, Borgunn; Bongaardt, Rob.
When everyday life becomes a storm on the horizon: families’ experiences of good mental health while hiking in nature. Anthropology & Medicine 2016 ;Volum 23.(1) s. 42-53
USN NTNU Untitled
 
42 Fugelsnes, Elin; Ytterhus, Borgunn; Dyb, Grete.
Mener barn bør få ta forskningsvalg selv. Forskningsetikk 2016 ;Volum 16.(1) s. 16-17
NTNU UiO Untitled
 
43 Melbøe, Line; Ytterhus, Borgunn.
Disability leisure: in what kind of activities, and when and how do youths with intellectual disabilities participate?. Scandinavian Journal of Disability Research 2016 ;Volum 19.(3) s. 245-255
NTNU UiT Untitled
 
44 ; Berge, Sigrid Slettebakk.
Tolkemediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. En analyse av undervisningstolkers rollesett.. : NTNU 2016 (ISBN 978-82-326-1728-9) 229 s.
NTNU Untitled
 
45 Ytterhus, Borgunn; Østvik, Jørn; Gudkova, Tatiana.
Vulnerable and Unequal Childhood: Health - Education - Society. Fusjonseminar for Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
46 Ytterhus, Borgunn; Åmot, Ingvild.
Children's Construction of Inclusive and Healthy Spaces in Norwegian Day-care-centres: Emancipatory, Participatory or Inclusive Research?. 12th International Congress of Qualitative Inquiry; 2016-05-18 - 2016-05-21
DMMH NTNU Untitled
 
47 Østvik, Jørn; Ytterhus, Borgunn; Balandin, Susan.
Friendship between children using augmentative and alternative communication and peers: A systematic literature review. Journal of Intellectual & Developmental Disability 2016 s. -
NTNU Untitled
 
48 Østvik, Jørn; Ytterhus, Borgunn; Balandin, Susan.
Gjestende elever i egen klasse - Premisser for utvikling av vennskap blant elever uten funksjonell tale. Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming sin 7. forskningskonferanse; 2016-05-09 - 2016-05-10
NTNU Untitled
 
49 Åmot, Ingvild; Ytterhus, Borgunn.
Metodiske redskap i forskning sammen med barn med og uten funksjonsnedsettelser i barnehagealder. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming; 2016-05-09 - 2016-05-10
DMMH NTNU Untitled
 
2015
50 Baklien, Børge; Ytterhus, Borgunn; Bongaardt, Rob.
Familiers erfaring med god psykisk helse på tur i naturen. Innlandskongressen for helseforskning; 2015-09-08 - 2015-09-09
USN NTNU Untitled
 
    Vis neste liste