Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2021
1 Alnes, Per Kristian; Malasevska, Iveta; Mydland, Ørjan; Haugom, Erik.
Price differentiation in the alpine skiing industry-The challenges of demand shifting and capacity constraints under pandemics. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 2021 ;Volum 35.
HINN Untitled
 
2 Haugom, Erik; Malasevska, Iveta; Alnes, Per Kristian; Mydland, Ørjan.
Willingness to pay for “green skiing”. Journal of Hospitality and Tourism Management 2021 ;Volum 47. s. 252-255
HINN Untitled
 
2019
3 Alnes, Per Kristian; Kårstein, Asbjørn; Lundhaug, Kristine.
Folkehelse og levekår i Oppland - resultater fra folkehelseundersøkelsen 2018. : Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-8380-116-3)
HINN NTNU Untitled
 
4 Higdem, Ulla; Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian.
Innovasjonsallmenningen - å samle og forvalte ressurser for innovasjon og nyskaping.. I: Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7. s. 157-176
HINN Untitled
 
2018
5 Alnes, Per Kristian; Arnesen, Tor.
Analyse av tilførsels- og interntrafikk i vestre deler av Ringsakerfjellet.. : Østlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7356-775-8)
HINN Untitled
 
6 Alnes, Per Kristian; Arnesen, Tor; Lerfald, Merethe; Kvamme, Stine.
Fjellindeksen 2018. : Østlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7356-775-8)
HINN Untitled
 
7 Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav.
Konjunkturrapporter for Innlandet (ikke offentlig). : Norges Banks Regionale Nettverk 2018
HINN Untitled
 
8 Alnes, Per Kristian; Moe, Windy; Linnerud, Ann Iren.
Østlandsforsknings næringslivsseminar. Norges Bank Regionalt Nettverk Innlandet seminar; 2018-09-28
HINN Untitled
 
9 Higdem, Ulla; Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian.
Partnerskapet for næringsutuvikling er liv laga. Følgeevaluering av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold. Lillehammer: Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7356-784-0) 51 s.
HINN Untitled
 
10 Merok, Eivind; Alnes, Per Kristian; Kaloudis, Aris.
Ikke bestått? Investeringer i utdanning, kompetanse og regional utvikling i Innlandet. I: Utdanning Hedmark. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 978-82-8305-057-8. s. 141-164
HINN NTNU Untitled
 
2017
11 Alnes, Per Kristian.
Kommuner med befolknings- og sysselsettingsnedgang- særtrekk, utfordringer og muligheter. Nasjonal nettverkssamling Byregionprogram; 2017-10-25 - 2017-10-25
HINN Untitled
 
12 Alnes, Per Kristian.
Lom som typisk turiststed Besøk og varehandel på Fossbergom. : Østlandsforskning 2017
HINN Untitled
 
13 Alnes, Per Kristian; Ericsson, Birgitta.
Kulturelle næringer, innovasjon og lønnsomhet. : Kunnskapsverket v Høgskolen i Innlandet 2017 (ISBN 978-82-93482-17-8)
HINN Untitled
 
14 Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav.
Konjunkturbarometer for Innlandet (ikke offentlig). : Norges Banks Regionale Nettverk 2017
HINN Untitled
 
15 Alnes, Per Kristian; Lund, Per Olav.
Nasjonal Konjunkturrapport (ikke offentlig). : Norges Banks Regionale Nettverk 2017
HINN Untitled
 
16 Alnes, Per Kristian; Lund, Per Olav; Ellingsen, Winfried.
Betydningen av turistnæringen/fritidsboligutbyggingen for Sirdal kommune. : Østlandsforskning 2017 (ISBN 978-82-7356-768-0) 44 s.
HINN Untitled
 
17 Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian; Hagen, Aksel; Higdem, Ulla; Lund, Per Olav.
Fra kommunal plan til gjennomføring. Lillehammer: Østlandsforskning 2017 (ISBN 978-82-7356-769-7) ØF-rapport(4)
HINN Untitled
 
2016
18 Alnes, Per Kristian; Sæther, Bjørnar.
Innovasjoner i trelastindustrien. Behov for vektlegging av produktinnovasjon. I: Innovasjon i fragmenterte næringer. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-254-6. s. 204-220
HINN UiO Untitled
 
19 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten; Alnes, Per Kristian.
Konsekvensanalyse - bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner. TFoU-rapport 2016:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-238-4)
HINN TFoU Untitled
 
2015
20 Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Berger, Marius; Kårstad, Signe; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian; Olsen, Anastasia.
Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Sogn og Fjordane. : Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2015 (ISBN 978-82-7077-915-4) 137 s. Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.)(13)
HINN NIBIO Untitled
 
21 Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Berger, Marius; Lerfald, Merethe; Alnes, Per Kristian; Olsen, Anastasia.
Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Hordaland. : Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2015 (ISBN 978-82-7077-914-7) 135 s. Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.)(12)
HINN NIBIO Untitled
 
22 Ringholm, Toril M; Mikkelsen, Eirik Inge; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine.
Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen. (4/2015). Tromsø: Norut Northern Research Institute 2015 (ISBN 978-82-7492-298-3) 178 s.
NORCE Untitled
 
23 Sand, Roald; Alnes, Per Kristian; Bakken, Inger Marie; Ekmann, Lisa; Lie, Kjetil; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2015 (ISBN 9788277322216) 156 s.
HINN TFoU Untitled
 
24 Sand, Roald; Alnes, Per Kristian; Bakken, Inger Marie; Ekmann, Lisa; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun; Lie, Kjetil.
Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-221-6)
HINN TF TFoU Untitled
 
2014
25 Andersen, Torhild; Alnes, Per Kristian; Gløtvold-Solbu, Katrine; Hagen, Aksel; Røhnebæk, Maria.
God i hop. Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland. En samfunnsanalyse i ByRegionprogrammet. Lillehammer: Østlandsforskning 2014 191 s. ØF-rapport(10)
HINN Untitled
 
26 Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine.
Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). Tromsø: Norut 2014 (ISBN 978-82-7492-298-3) 178 s.
HINN NORCE UiT Untitled
 
2013
27 Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine.
Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2013 (ISBN 978-82-7356-722-2) 100 s.
HINN NORCE UiO UiT Untitled
 
28 Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis; Power, Dominic.
Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. Lillehammer: Østlandsforskning 2013 142 s.
HINN NORCE UiO UiT Untitled
 
29 Knutsen, Heidi; Lerfald, Merethe; Øvren, Eva; Paulsen Rye, Siv Karin; Alnes, Per Kristian.
Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Buskerud. Beregninger basert på 2011-tall. : Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2013 (ISBN 978-82-7077-865-2) 124 s. Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.)(14)
HINN NIBIO Untitled
 
30 Knutsen, Heidi; Lerfald, Merethe; Øvren, Eva; Paulsen Rye, Siv Karin; Alnes, Per Kristian.
Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Telemark. Beregninger basert på 2011-tall. : Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2013 (ISBN 978-82-7077-864-5) 130 s. Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.)(13)
HINN NIBIO Untitled
 
2012
31 Alnes, Per Kristian; Gløtvold-Solbu, Katrine; Hagen, Svein Erik; Ørbeck, Morten.
Gjøviks rolle som regionsenter. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-7356-716-1) 82 s.
HINN Untitled
 
32 Alnes, Per Kristian; Gløtvold-Solbu, Katrine; Hauge, Atle.
Indre Skandinavia i et Florida-perspektiv. I: På gränsen Interaktion, attraktivitet och globalisering i inre Skandinavien. Karlstad University Press 2012 ISBN 978-91-7063-457-4. s. 125-148
HINN Untitled
 
33 Lerfald, Merethe; Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin.
Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland. Oslo: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2012 (ISBN 978-82-7077-831-7) 152 s. NILF-Report(1)
HINN NIBIO TFoU Untitled
 
34 Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin.
Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark. Oslo: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2012 (ISBN 978-82-7077-830-0) 151 s. NILF-Report(2)
HINN NIBIO TFoU Untitled
 
2011
35 Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe.
Villreinnemndene – en evaluering av deres struktur og funksjon. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2011 (ISBN 978-82-7356-688-1) 107 s.
HINN UiO Untitled
 
36 Overvåg, Kjell; Alnes, Per Kristian; Hagen, Svein Erik.
Regional utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2011 102 s.
HINN NTNU Untitled
 
2010
37 Hauge, Atle; Alnes, Per Kristian; Skålholt, Asgeir.
Hamar-Florida, tur/retur : Fungerer Floridas teorier om den kreative klassen som verktøy for regionale analyser? En pilotstudie. : Østlandsforskning 2010
HINN NIFU Untitled
 
38 Pettersen, Ivar; Hval, Julie Nåvik; Vasaasen, Arne; Alnes, Per Kristian.
Globalt marked med nasjonale særpreg: Utredning om konkurransen i de nordiske mineralgjødselmarkeder. : Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2010 (ISBN 978-82-7077-765-5) 108 s. NILF-Report(1)
HINN NIBIO Untitled
 
39 Ørbeck, Morten; Hauge, Atle; Alnes, Per Kristian; Hagen, Svein Erik; Skålholt, Asgeir.
Hamars rolle som regionsenter. Hamar: Østlandsforskning 2010
HINN NIFU Untitled
 
2009
40 Alnes, Per Kristian; Hagen, Svein Erik; Vasaasen, Arne; Ørbeck, Morten.
Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2009 (ISBN 978-82-7356-654-6) 96 s.
HINN Untitled
 
41 Alnes, Per Kristian; Hagen, Svein Erik; Ørbeck, Morten.
Elverums befolkning og attraktivitet. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2009 (ISBN 978-82-7356-650-8) 77 s.
HINN Untitled
 
42 Alnes, Per Kristian; Lein, Kristian; Arnesen, Tor.
Skandinaviakrysset - Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2009 (ISBN 978-82-7356-647-8) 98 s.
HINN Untitled
 
2008
43 Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe.
Verktøy for Golfklubber. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2008 (ISBN 978-82-7356-638-6) 62 s.
HINN Untitled
 
44 Hagen, Svein Erik; Alnes, Per Kristian.
Grensependling og regional utvikling. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2008 (ISBN 978-82-7356-642-3) 78 s.
HINN Untitled
 
45 Haraldsen, Tone; Hagen, Svein Erik; Alnes, Per Kristian.
KULTURNÆRINGENE I NORGE MULIGHETER OG UTFORDRINGER - en oppdatering av kartleggingen fra 2004. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2008 (ISBN 978-82-7356-633-1) 72 s.
HINN Untitled
 
46 Selstad, Tor; Alnes, Per Kristian.
Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2008 (ISBN 978-82-7356-631-7) 80 s.
HINN NTNU Untitled
 
2007
47 Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Andersson, Kristofer; Arnesen, Tor.
Rally Norway. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2007 (ISBN 978-82-7356-614-0) 111 s.
HINN Untitled
 
48 Ørbeck, Morten; Alnes, Per Kristian; Hagen, Svein Erik.
Statlige utgifters geografi i 2005. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2007 (ISBN 978-82-7356-609-6) 63 s.
HINN Untitled