Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 356 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2018
1 Riksem, Brita Ramsevik.
Language mixing in American Norwegian noun phrases: an exoskeletal analysis of synchronic and diachronic patterns. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2018 (ISBN 9788232628261) 233 s.
NTNU UiT Untitled
 
2 Åfarli, Tor Anders.
Sampublisering med studentar: korleis, kvifor og potensielle dilemma. Instituttseminar, Institutt for språk og litteratur, NTNU; 2018-02-08
NTNU Untitled
 
3 Åfarli, Tor Anders.
The variable morphosyntax of adjectives. A Six day Workshop on Grammatical Variation and Analysis; 2018-03-05 - 2018-03-10
NTNU Untitled
 
4 Åfarli, Tor Anders.
The verb phrase and its immediate surroundings: An EXO view. A Six day Workshop on Grammatical Variation and Analysis; 2018-03-05 - 2018-03-10
NTNU Untitled
 
2017
5 Barstad, Marie.
Kameleoner i eksoskeletale trær. En syntaktisk analyse av adjektivkongruens i norsk. : ISL, HF, NTNU 2017 102 s.
NTNU Untitled
 
6 Bhattacharya, Tanmoy; Åfarli, Tor Anders.
Comparing "Double" Definiteness in DPs in Meeteilon and Halsa. AcqVA Lunch Seminar; 2017-11-14
NTNU Untitled
 
7 Bhattacharya, Tanmoy; Åfarli, Tor Anders.
Meiteilon DPs and comparative syntax. 33rd South Asian Languages Analysis Roundtable (SALA-33); 2017-05-15 - 2017-05-17
NTNU Untitled
 
8 Bhattacharya, Tanmoy; Åfarli, Tor Anders.
The structure of English in-mixing in Meiteilon and Norwegian: Different, but still the same. Fourth International Conference on Language Contact in Times of Globalization LCTG4; 2017-03-16 - 2017-03-18
NTNU Untitled
 
9 Geiger, Hanni.
Er grammatikken intakt? En analyse av evnen til produksjon og forståelse av verb og setninger hos demensrammede med moderat til alvorlig kognitiv svikt. : ISL, HF, NTNU 2017 61 s.
NTNU Untitled
 
10 Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Kristoffersen, Gjert; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel; Vangsnes, Øystein A; Åfarli, Tor Anders.
Hundre nye dialektordlister. 17. Møte om Norsk Språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
11 Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein A; Åfarli, Tor Anders.
Erfaringer fra LIA –et infrastrukturprosjekt med gamle dialektdata. MONS-Møter om norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
12 Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein A; Laake, Signe; Åfarli, Tor Anders.
A Multimodal Dialect Corpus. Methods in Dialectology XVI; 2017-08-07 - 2017-08-11
NTNU UiO UiT Untitled
 
13 Lohndal, Terje; Nygård, Mari; Åfarli, Tor Anders.
Genustilordning. Genus i norsk; 2017-06-14 - 2017-06-14
NTNU UiT Untitled
 
14 Åfarli, Tor Anders.
Agreement variation in impersonal constructions in Norwegian dialect syntax. Indo-Norwegian Syntax Workshop 2; 2017-09-11 - 2017-09-12
NTNU Untitled
 
15 Åfarli, Tor Anders.
Functional projections in the verbal domain: history, motivations, criteria. LISSIM 10; 2017-05-29
NTNU Untitled
 
16 Åfarli, Tor Anders.
Halsa igjen. Tidens Krav 2017 s. 39-
NTNU Untitled
 
17 Åfarli, Tor Anders.
Impersonal constructions and agreement in Norwegian dialects and in English. Guest lecture, University of Agder; 2017-01-17
NTNU Untitled
 
18 Åfarli, Tor Anders.
Intermediate level teaching of generative syntax at the university. Workshop on Grammar in the Classroom (SYNVAR4); 2017-02-20 - 2017-02-21
NTNU Untitled
 
19 Åfarli, Tor Anders.
Predication in Syntax: Toward a Semantic Explanation of the Subject Requirement. I: Understanding Predication. Peter Lang Publishing Group 2017 ISBN 9783631675410. s. 73-96
NTNU Untitled
 
20 Åfarli, Tor Anders.
Presentasjon av emnet NORD2311 - Variasjon, struktur og teori: norsk som andrespråk. Miniseminar: Norsk som andrespråk - Beograd og Trondheim; 2017-10-24
NTNU Untitled
 
21 Åfarli, Tor Anders.
Semantic predication and the syntax of the clause. Guest lecture, University of Agder; 2017-01-16
NTNU Untitled
 
22 Åfarli, Tor Anders.
Syntax in tandem with semantics: The semantic nature of the subject requirement. Guest lecture, Department of Linguistics, University of Delhi; 2017-02-23
NTNU Untitled
 
23 Åfarli, Tor Anders.
The fountainhead of knowledge? [A short communication by T.A. Åfarli in this article by G. Venkatesh.]. One India One People 2017 ;Volum 21.(5) s. 11-13
NTNU Untitled
 
24 Åfarli, Tor Anders; Barstad, Marie.
Adjectival agreement in attributive and predicative positions. LISSIM 10; 2017-05-27
NTNU Untitled
 
25 Åfarli, Tor Anders; Bhattacharya, Tanmoy.
An ongoing Indo-Norwegian cooperation project: Mixing and variation in dialects of Meeteilon and Norwegian. AcqVA Retreat III; 2017-12-04 - 2017-12-05
NTNU Untitled
 
26 Åfarli, Tor Anders; Nygård, Mari; Riksem, Brita Ramsevik.
Functional Projections in the DP. LISSIM 10; 2017-05-25 - 2017-05-26
NTNU Untitled
 
27 Åfarli, Tor Anders; Vangsnes, Øystein A.
The inflection of adjectives in Scandinavian. AcqVA Retreat III; 2017-12-04 - 2017-12-05
NTNU UiT Untitled
 
28 Åfarli, Tor Anders; Velle, Ingvil Håberg.
Upersonlege konstruksjonar og konkurrerande grammatikkar i norske dialektar. Møte om norsk språk (MONS) 17; 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
2016
29 Bhattacharya, Tanmoy; Åfarli, Tor Anders.
Meiteilon - English Code-Switching and the Importance of Microparametric Variation. Indo-Norwegian Syntax Workshop; 2016-09-12 - 2016-09-13
NTNU Untitled
 
30 Frengstad, Lars Tsujimoto.
Å verbe. En eksoskeletal analyse av norske kreative verbkonstruksjoner. : ISL, HF, NTNU 2016 56 s.
NTNU Untitled
 
31 Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders.
Word-internal language mixing, late insertion and underspecification. Comparative Germanic Syntax Workshop 31; 2016-12-01 - 2016-12-03
NTNU UiT Untitled
 
32 Jordet, Eirin.
En nykonstruksjonistisk analyse av norske presenteringssetninger. Institutt for språk og litteratur, nordisk: NTNU 2016 90 s.
NTNU Untitled
 
33 Karlsen, Ida Kristin Holm.
Kan man spise mamma og pappa ut av huset? En ny-konstruksjonistisk rammeanalyse av barns språkforståelse. : ISL, HF, NTNU 2016 67 s.
NTNU Untitled
 
34 Lohndal, Terje; Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik; Åfarli, Tor Anders.
Generative approaches to language mixing. A probe into the multilingual mind. How languages evolve.; 2016-10-19 - 2016-10-20
NTNU UiT Untitled
 
35 Lohndal, Terje; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor Anders.
Language mixing and left peripheries. Workshop on Clausal and Nominal Complements in Monolingual and Bilingual Grammars; 2016-06-27 - 2016-06-28
NTNU UiT Untitled
 
36 Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders.
Lexicalist approaches: theoretical problems for language mixing. Indo-Norwegian Syntax Workshop; 2016-09-12 - 2016-09-13
NTNU UiT Untitled
 
37 Myran, Marthe Nordli.
Et generativt undervisningsopplegg. Nye rammer for grammatikkundervisning i skolen. : ISL, HF, NTNU 2016 59 s.
NTNU UiT Untitled
 
38 Sandbakk, Ingunn.
Syntaktisk transfer av V2 frå engelsk til norsk? Ein generativ andrespråksstudie av lokativ inversjon-fenomenet. : ISL, HF, NTNU 2016 75 s.
NTNU UiT Untitled
 
39 Sandsaunet, Anna Woll.
Genus i norsk og klassifikatorer i kinesisk: En sammenligning av to grammatiske kategorier. : ISL, HF, NTNU 2016 45 s.
NTNU Untitled
 
40 Subbarao, Karumuri V.; Dhakal, Dubinand; Åfarli, Tor Anders.
Differential Case Marking and Case Copying in Gurung: A Case of Syntactic Reanalysis. Indian Languages in Contact Situations: Historical, Typological and Sociolinguistic Perspectives; 2016-02-04 - 2016-02-06
NTNU Untitled
 
41 Tjugum, Ane Marthe.
Grammatisk genus i amerikanorsk. Hvordan engelske lånord får norsk genus. : ISL, HF, NTNU 2016 53 s.
NTNU Untitled
 
42 Velle, Ingvil Håberg.
Partisippkongruens og formelle subjekt i herøydialekta. Ein dialektsyntaktisk studie. : ISL, HF, NTNU 2016 65 s.
NTNU Untitled
 
43 Åfarli, Tor Anders.
Agreement is not an essential ingredient of finiteness: Evidence from impersonal sentences in Norwegian dialects and in English. I: Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages. John Benjamins Publishing Company 2016 ISBN 978 90 272 5714 7. s. 171-188
NTNU Untitled
 
44 Åfarli, Tor Anders.
Dative case in Norwegian dialects. SYNVAR 3: Workshop on Syntactic Variation; 2016-10-10 - 2016-10-14
NTNU Untitled
 
45 Åfarli, Tor Anders.
Endo- and exoskeletal models of grammar: How to explain argument structure flexibility, lexical creativity, and language mixing. 38th International Conference of Linguistic Society of India (ICOLSI 38); 2016-11-10 - 2016-11-12
NTNU Untitled
 
46 Åfarli, Tor Anders.
Expletive subject variation and agreement in Norwegian and English. SYNVAR2, Indo-Norwegian Cooperation Programme; 2016-02-12
NTNU Untitled
 
47 Åfarli, Tor Anders.
Forelesingsnotatar i norrøn morfologi og syntaks med komparativt tilsnitt. Forelesingane 1-18. Trondheim: ISL, NTNU 2016 373 s.
NTNU Untitled
 
48 Åfarli, Tor Anders.
Halsa som eigen kommune!. Tidens Krav 2016
NTNU Untitled
 
49 Åfarli, Tor Anders.
Language mixing in verbs: An exoskelatal approach. SYNVAR2, Indo-Norwegian Cooperation Programme; 2016-02-09
NTNU Untitled
 
50 Åfarli, Tor Anders.
The Indian connection: Indo-Norwegian research cooperation at ISL. LCIS Seminar; 2016-04-12
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste