Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2020
1 Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne.
Teacher time outs in rehearsals: in‑service teachers learning ambitious mathematics teaching practices. Journal of Mathematics Teacher Education 2020 s. -
NTNU UIS Untitled
 
2019
2 Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti.
Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-out in rehearsals. CERME; 2019-01-06 - 2019-01-10
NTNU UIS Untitled
 
3 Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti.
Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-outs in rehearsals. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8. s. 3265-3272
NTNU UIS Untitled
 
4 Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti.
Å lære ambisiøse undervisningspraksiser i matematikk i sykluser med utprøving og utforsking. Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk; 2019-09-17 - 2019-09-17
UIS UiT Untitled
 
5 Sánchez Aguilar, Mario; Kuzle, Ana; Wæge, Kjersti; Misfeldt, Morten.
Introduction to the papers of TWG23: Implementation of research findings in mathematics education. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8. s. 4355-4362
NTNU Untitled
 
6 Wæge, Kjersti.
Samtaler i matematikk. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4. s. 19-37
NTNU Untitled
 
2018
7 Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti.
Fra undervisningskunnskap i matematikk til kjernepraksiser – endringer i grunnskolelærerutdanningens matematikkfag.. UNIPED 2018 ;Volum 41.(4) s. 401-411
NTNU UIS Untitled
 
8 Wæge, Kjersti; Nosrati, Mona.
Motivasjon i matematikk. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02619-0) 152 s.
NTNU Untitled
 
2017
9 Valenta, Anita; Wæge, Kjersti.
Rehearsals in work with in-service mathematics teachers. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3881-3888
NTNU Untitled
 
2016
10 Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti.
Teachers’ learning in school-based development. Educational Research 2016 ;Volum 58.(1) s. 24-38
NTNU Untitled
 
2015
11 Falch, Torberg; Irgens, Eirik Johannes; Frostad, Per; Wæge, Kjersti; Moser, Edvard Ingjald; Moser, May-Britt.
Fem forsk­nings­funn som skole­po­li­ti­kerne bør kjenne til. ABC Nyheter [Internett] 2015-08-26
NTNU Untitled
 
12 Falch, Torberg; Irgens, Eirik Johannes; Frostad, Per; Wæge, Kjersti; Moser, Edvard Ingjald; Moser, May-Britt.
Fem forskningsfunn som skolepolitikerne bør kjenne til. Gemini [Internett] 2015-08-26
NTNU Untitled
 
13 Kazemi, Elham; Wæge, Kjersti.
Learning to teach within practice-based methods course. Mathematics Teacher Education and Development 2015 ;Volum 17.(2) s. 125-145
NTNU Untitled
 
14 Nosrati, Mona; Wæge, Kjersti.
Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. Trondheim: Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen) 2015 15 s.
NTNU Untitled
 
2013
15 Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti.
Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag 2013 (ISBN 9788232102891) 57 s.
NTNU Untitled
 
16 Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Di Martino, Pietro; Rösken-Winter, Bettina.
Introduction to the papers and posters of WG8: Affect and mathematical thinking. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2013 ISBN 978-975-429-315-9. s. 1272-1278
NTNU Untitled
 
17 Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti.
En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag 2013 (ISBN 9788232103096) 164 s.
NTNU Untitled
 
18 Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas.
En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. Trondheim: NTNU, Porgram for lærerutdanning 2013 192 s.
NTNU Untitled
 
19 Wæge, Kjersti.
Lærerens og klasseromskulturens betydning for elevenes motivasjon i matematikk. I: Klasseledelse - for elevenes læring. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0054-5. s. 173-186
NTNU Untitled
 
20 Wæge, Kjersti; Haugaløkken, Ove Kr..
Research-based and hands-on practical teacher education: an attempt to combine the two. Journal of Education for Teaching 2013 ;Volum 39.(2) s. 235-249
NTNU Untitled
 
21 Wæge, Kjersti; Pantziara, Marilena.
Students' motivation and teachers' practices in the mathematics classroom. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2013 ISBN 978-975-429-315-9. s. 1439-1448
NTNU Untitled
 
2012
22 Gunnarsdottir, Gudny Helga; Hreinsdottir, Freyja; Pálsdóttir, Guðbjörg; Hannula, Markku; Hannula-Sormunen, Minna; Jablonka, Eva; Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; Valero, Paola; Wæge, Kjersti.
Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press 2012 (ISBN 978-9979-54-965-9) 714 s.
NTNU UIA Untitled
 
23 Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; van Bommel, Jorryt; Wæge, Kjersti.
Future challenges of mathematics education research in the Nordic region - young researchers' perspective. I: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press 2012 ISBN 978-9979-54-965-9. s. 103-121
NTNU Untitled
 
24 Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti; Sanne, Anders.
God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2012 24 s.
HIOF NTNU UiO Untitled
 
25 Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti; Sanne, Anders.
God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. Etterutdanningskonferanse for matematikklærerutdannere; 2012-09-24 - 2012-09-27
HIOF NTNU UiO Untitled
 
26 Pantziara, Marilena; Di Martino, Pietro; Wæge, Kjersti; Schloeglmann, Wolfgang.
CERME7 Working Group 8: Affect and mathematical thinking. Research in Mathematics Education 2012 ;Volum 14.(2) s. 199-200
NTNU Untitled
 
27 Sanne, Anders; Bergem, Ole Kristian; Leer, Lene Grøterud; Maugesten, Marianne; Randahl, Mira; Settemsdal, May Renate; Sørensen, Lill; Torkildsen, Svein Hallvard; Wæge, Kjersti.
Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2012 22 s.
HIOF NTNU UiO Untitled
 
28 Wæge, Kjersti.
Why does a prospective teacher want to change her mathematics teaching practice?. I: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press 2012 ISBN 978-9979-54-965-9. s. 649-659
NTNU Untitled
 
29 Wæge, Kjersti.
Å regne i all fag - god undervisning og læring. Novemberkonferansen; 2012-09-28 - 2012-09-29
NTNU Untitled
 
2011
30 Haugaløkken, Ove Kr.; Wæge, Kjersti; Strømme, Alex; Sletbakk, Marianne; Gravås Ingimundarson, Karin.
PIL-prosjektet ved NTNU. Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2011 112 s.
NTNU Untitled
 
31 Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti.
FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978-82-519-2730-7) 546 s.
DMMH NORD NTNU Untitled
 
2010
32 Hannula, Markku S.; Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Schloeglmann, Wolfgang.
Introduction. Multimethod approaches to the multidimensional affect in mathematics education. I: Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France). Institut National de Recherche Pedagogique 2010 ISBN 978-2-7342-1190-7. s. 28-33
NTNU Untitled
 
33 Strømme, Alex; Haugaløkken, Ove Kr.; Wæge, Kjersti; Sjølie, Ela.
Praksisbasert lærerutdanning - sementering eller fundamentering. Når utdanning møter yrke; 2010-01-25 - 2010-01-25
NTNU Untitled
 
34 Wæge, Kjersti.
A student's motivation in mathematics when she experiences an inquiry based mathematics teaching approach. I: Proceedings of the conference. MAVI-15: Ongoing research on beliefs in mathematics education. September 8 - 11, 2009, in Genoa Italy. : Department of Mathematics, University of Genoa 2010 ISBN 978-88-904930-0-3. s. 205-213
NTNU Untitled
 
35 Wæge, Kjersti.
Hvordan kan undervisningen påvirke elevenes motivasjon i matematikk?. Realfagkonferansen 2010; 2010-04-12 - 2010-04-12
NTNU Untitled
 
36 Wæge, Kjersti.
Hvordan påvirker matematikkundervisningen elevenes motivasjon?. Novemberkonferansen; 2010-12-01 - 2010-12-02
NTNU Untitled
 
37 Wæge, Kjersti.
Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals. I: Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France). Institut National de Recherche Pedagogique 2010 ISBN 978-2-7342-1190-7. s. 84-93
NTNU Untitled
 
38 Wæge, Kjersti.
PIL-prosjektet ved PLU, NTNU. Landskonferansen for studie- og praksisleiarar i lærarutdanningane 2010; 2010-05-04 - 2010-05-05
NTNU Untitled
 
39 Wæge, Kjersti.
Pupils' motivation for learning mathematics. Research in Norway. I: The First Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education Norway, Sweden, Iceland, Denmark and contributions from Finland. Information Age Publishing 2010 ISBN 978-1-61735-099-3. s. 239-258
NTNU Untitled
 
40 Wæge, Kjersti; Jensen, Anne-Mair.
Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse. Trondheim: Matematikksenteret 2010 (ISBN 978-82-997163-6-9) 80 s.
NTNU Untitled
 
41 ; Monsen, Renate; Sandmark, Linda Ytterdahl.
Sammenhenger mellom elevers forstillinger om forståelse i matematikk og undervisningen de erfarer. Trondheim: NTNU 2010 131 s.
NTNU Untitled
 
2009
42 Wæge, Kjersti.
A STUDENT’S MOTIVATION IN MATHEMATICS WHEN SHE EXPERIENCES AN INQUIRY BASED MATHEMATICS TEACHING APPROACH. MAVI 15 – The Fifteenth MAVI conference; 2009-09-08 - 2009-09-11
NTNU Untitled
 
43 Wæge, Kjersti.
Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning. Lokallagsseminar for LAMIS; 2009-02-06 - 2009-02-08
NTNU Untitled
 
44 Wæge, Kjersti.
Forskningsresultater om elevenes motivasjon for å lære matematikk. MUN samling; 2009-10-26 - 2009-10-27
NTNU Untitled
 
45 Wæge, Kjersti.
Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals. CERME 6, Sixth Congress of the European Society for research in Mathematics Education; 2009-01-28 - 2009-02-01
NTNU Untitled
 
46 Wæge, Kjersti.
Relations between students' motivation for learning mathematics and a mathematical teaching approach. I: Nordic Research in Mathematics Education. Sense Publishers 2009 ISBN 978-90-8790-781-5. s. 65-72
NTNU Untitled
 
2007
47 Wæge, Kjersti; Rossing, Nils Kristian.
Strikkhopp med Barbie. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2007 (4) s. 19-25
NTNU Untitled
 
2005
48 Gjøvik, Øistein; Hansen, Torkel Haugan; Stedøy, Ingvill Merete; Wedege-Mathiassen, Tine; Wæge, Kjersti.
Kjønnsperspektiv og matematikk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2005 (3) s. 69-74
NTNU Untitled
 
49 Rossing, Nils Kristian; Wæge, Kjersti.
Strikkhopp med Barbie. I: Inspirasjonsbok for matematikklærere. Caspar Forlag 2005 ISBN 82-90898-36-3. s. 122-128
NTNU Untitled