Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 123 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Flikke, Julie Katrine; Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø.
International diversity at NTNU - A qualitative study of the experiences of incoming researchers, management and administrative staff. : NTNU Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2020 46 s.
NTNU Untitled
 
2 Kristensen, Guro Korsnes.
Glad debatten om studier i likestilling og mangfold reises. Adresseavisen 2020
NTNU Untitled
 
3 Kristensen, Guro Korsnes.
Koronaen har gitt menn en vekker i et av verdens minst likestilte land. Aftenposten [Avis] 2020-05-20
NTNU Untitled
 
4 Kristensen, Guro Korsnes.
Noen synes det er egostisk. Om å få enebarn. Aftenposten [Avis] 2020-10-08
NTNU Untitled
 
5 Kristensen, Guro Korsnes.
Offentlige samtaler om fruktbarhet i dagens Norge. Mellom vnasjonsl velferdsstatskrise og global klimakrise. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 ;Volum 2. s. 152-165
NTNU Untitled
 
6 ; Meisler, Jesper.
Så nær, men likevel så fjern. En studie av ungdom med flyktningbakgrunn sin opplevelse av egen skolehverdag.. NTNU: NTNU 2020
NTNU Untitled
 
7 ; Sivertsen, Mia Kristinsdatter.
Det er ikke noen rosa krok her. En kvalitativ analyse av barnehagelærere forståelser av kjønn. NTNU: NTNU 2020
NTNU Untitled
 
2019
8 ; Jensen, Nicolaj Møller.
Samtalen om innvandrere. En studie av unge, hvite menns holdninger til innvandring. Om meningsdannelse og forhandlinger gjennom dialog.. : NTNU, KULT 2019 73 s.
NTNU Untitled
 
9 Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes.
Mangfold som integreringsfortelling: (Re)produksjon av likhet og ulikhet. KjønnsforskningNÅ; 2019-11-14 - 2019-11-15
NTNU Untitled
 
10 Kristensen, Guro Korsnes.
Babypanikk? Fødselstall, migrasjon og klimakrise. Forskerstafett i anledning kvinnedagen 8. mars; 2019-03-08 - 2019-03-08
NTNU Untitled
 
11 Kristensen, Guro Korsnes.
Outsourcing the Burden of Mess: Gender Equality and Paid Migrant Domestic Labour in Norway. Hjemmenes Rot; 2019-10-14 - 2019-10-14
NTNU Untitled
 
12 Kristensen, Guro Korsnes.
Paneldebatt: Reproduksjon i statens tjeneste. SKOK-debatten 2019. SKOK-debatten 2019; 2019-03-05 - 2019-03-05
NTNU Untitled
 
13 Kristensen, Guro Korsnes.
Reproduction and Family Planning: Caring for the Nation or the Planet?. Politics of Caretaking in Neoliberal Times; 2019-06-04 - 2019-06-04
NTNU Untitled
 
14 Kristensen, Guro Korsnes; Gullikstad, Berit.
The smaller the better? Political Narratives on Immigration and Migrant Integration in Rural Norway. European Society for Rural Sociology Congress; 2019-06-25 - 2019-06-28
NTNU Untitled
 
15 ; Moen, Miranda.
Et ønske om mangfold. En kritisk analyse av inkluderingspolitikk og forståelser av funksjonsnedsettelse i det norske kulturfeltet. Trondheim: NTNU 2019 89 s.
NTNU Untitled
 
16 ; Jensen, Nicolaj Møller.
Samtalen om innvandrerne. En studie av unge, hvite menns holdninger til innvandring. Om meningsdannelse og forhandlinger gjennom dialog. Trondheim: NTNU 2019 73 s.
NTNU Untitled
 
17 Kristensen, Guro Korsnes; Kjelaas, Irmelin; Ringrose, Priscilla.
"Mothering" and "othering": Being a teacher of Newly Arrived Adolescent Migrants. NERA 2019 Education in a Globalized World; 2019-03-05 - 2019-03-08
NTNU Untitled
 
18 Ringrose, Priscilla; Kristensen, Guro Korsnes.
Exhibition - "The Library", as part of "Enough - the architecture of degrowth". [Kunstnerisk og museal presentasjon] Olso Architecture Trienalle 2019, Nasjonalemuseet for kunst, arkitektur og design. The Oslo School of Architecture and Design; Oslo. 2019-09-24 - 2019-11-24
NTNU Untitled
 
19 Skjulhaug, Marianne; Pedersen, Kim Phillips; Ringrose, Priscilla; Kristensen, Guro Korsnes; Schnell, Alf Jørgen.
Nye Hjem i Norge 1940 og 2019. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling Oslo Arkitektur Triennale 2019 - Nedvekst. Nasjonalmuseet; Oslo. 2019-09-26 - 2019-11-24
AHO NTNU UiO Untitled
 
20 Skjulhaug, Marianne; Ringrose, Priscilla; Kristensen, Guro Korsnes.
Hjemmenes rot. Salong; 2019-10-14 - 2019-10-14
AHO NTNU Untitled
 
21 ; Meland, Julie.
Fordi det passer for oss. En kvalitativ analyse av et utvalg unge norske par uten barn og deres forhandlinger og forståelser av likestilling i parforhold. Trondheim: KULT, NTNU 2019 71 s.
NTNU Untitled
 
22 Sørensen, Siri Øyslebø; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan; Kristensen, Guro Korsnes.
Gender balance through action research and local knowledge making. Annual meeting, Society for Social Studies of Science; 2019-09-04 - 2019-09-07
NTNU Untitled
 
23 Sørensen, Siri Øyslebø; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan; Kristensen, Guro Korsnes.
Kjønnsbalanse gjennom aksjonsforskning og lokal kunnskaping. Tidsskrift for kjønnsforskning 2019 ;Volum 43.(2) s. 108-127
NTNU Untitled
 
2018
24 Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes.
Narratives about Migration, Integration, Immigrants and Place in Norwegian local media. 19th Nordic Migration Conference; 2018-08-15 - 2018-08-17
NTNU Untitled
 
25 Hafsås, Julie.
Bare norsk, eller også noe mer? En kvalitativ analyse av foreldres forståelser av sine utenlandsadopterte barns tilhørighet, kultur og norskhet. NTNU: NTNU 2018 69 s.
NTNU Untitled
 
26 Kristensen, Guro Korsnes.
Forskere blir ofre i kampen om vitenskapen. Dagens perspektiv [Avis] 2018-10-04
NTNU Untitled
 
27 Kristensen, Guro Korsnes.
Living Integration - local community study from an anthropological perspective. Antropologisk forskning; 2018-11-14 - 2018-11-14
NTNU Untitled
 
28 Kristensen, Guro Korsnes.
Å bruke au pair er ren tjenesteutsetting av husarbeid, ikke reell likestilling. DagensNæringsliv [Avis] 2018-01-08
NTNU Untitled
 
29 M. Bergschöld, Jenny.
Frontline Innovation - How frontline care professionals innovate welfare technology and services.. Trondheim: NTNU 2018 (ISBN 978-82-326-3349-4) 162 s.
NTNU Untitled
 
30 Sørensen, Siri Øyslebø; Kristensen, Guro Korsnes.
Should I stay, or should I go? How early career researchers imagine the (im)possible future in academia. Researchers night; 2018-09-28 - 2018-09-28
NTNU Untitled
 
31 Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Kristensen, Guro Korsnes.
"Verktøykasse" for bedre kjønnsbalanse. En håndbok for instituttledere som vil bedre kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte.. https://www.ntnu.edu/documents/1267482954/1279211967/Verkt%C3%B8ykassen.pdf/e8e4ea5e-8cb0-4045-a477-27b5d6aadc34: KULT, NTNU 2018 17 s.
NTNU Untitled
 
2017
32 Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes.
Integrering som levd liv: mellom politikk, diskurs og hverdagspraksis. KjønnsforskningNå; 2017-06-08 - 2017-06-09
NTNU Untitled
 
33 Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Penner, Angelina.
Living Integration: at the Crossroads between Official Policies, Public Discourse and Everyday Practice. GenderHub; 2017-11-10 - 2017-11-10
NTNU Untitled
 
34 Kittelsaa, Anna M.; Kristensen, Guro Korsnes; Wik, Sigrid Elise.
Kjønn i forskning om funksjonshemming. Forskning om kjønn og funksjonshemming - muligheter og utfordringer; 2017-06-07 - 2017-06-07
NTNU SAMFORSK Untitled
 
35 Kristensen, Guro Korsnes.
Gender balance at the Norwegian University of Science and technology - statistical data and cultural change. Gender symposium Nara Women's University; 2017-04-24 - 2017-04-24
NTNU Untitled
 
36 Kristensen, Guro Korsnes.
Gender Equality and Family-Life Balance in Norway. Symposium Ochanamizu Women's University; 2017-04-25 - 2017-04-25
NTNU Untitled
 
37 Kristensen, Guro Korsnes.
Likestilling og kjønnsroller i Norge: Idealer og praksiser. Introduksjonsprogrammet for flyktninger; 2017-04-05 - 2017-04-05
NTNU Untitled
 
38 Kristensen, Guro Korsnes.
`My home is my castle?. The Norwegian home in times of paid migrant domestic labour. Culture and Organization 2017 ;Volum 23.(4) s. 277-290
NTNU Untitled
 
39 Kristensen, Guro Korsnes; Kittelsaa, Anna M.; Wik, Sigrid Elise.
Kjønnsblind funksjonshemmingsforskning og kjønnsforskning uten funksjonshemming: Potensialer ved å se til hverandre. KjønnsforskningNÅ 2017; 2017-06-08 - 2017-06-09
NTNU SAMFORSK Untitled
 
40 Kristensen, Guro Korsnes; Kittelsaa, Anna M.; Wik, Sigrid Elise.
Mennesker med funksjonshemming har også kjønn. Kilden.no [Internett] 2017-06-20
NTNU SAMFORSK Untitled
 
41 Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem.
Samskapt læring – et godt arbeidsverktøy. Kommunal rapport 2017
NTNU Untitled
 
42 Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla.
Gender equality at the Norwegian University of Science and Technology. Seminar om gender equality; 2017-04-27 - 2017-04-27
NTNU Untitled
 
43 Ringrose, Priscilla; Kristensen, Guro Korsnes.
Gender equality at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Seminar on gender equality; 2017-04-27 - 2017-04-27
NTNU Untitled
 
44 Sørensen, Siri Øyslebø; Kristensen, Guro Korsnes.
Researching for getting published - methodological malnutrition?. After method in organization studies; 2017-09-27 - 2017-09-29
NTNU Untitled
 
45 Sørensen, Siri Øyslebø; Kristensen, Guro Korsnes.
Should I stay, or should I go? How young researchers imagine the (im)possible future in academia. 4S Annual Meeting 2017; 2017-08-29 - 2017-09-02
NTNU Untitled
 
2016
46 Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla.
Paid Migrant Domestic Labour, Gender Equality, and Citizenship in a Changing Europe: An Introduction. I: Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-51741-8. s. 1-30
NTNU Untitled
 
47 Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla.
Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan 2016 (ISBN 978-1-137-51741-8) 276 s.
NTNU Untitled
 
48 Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla.
Preface. I: Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-51741-8. s. vii-viii
NTNU Untitled
 
49 Kittelsaa, Anna M.; Kristensen, Guro Korsnes; Wik, Sigrid Elise.
Kjønn i forskning om funksjonshemming : En litteraturstudie. : NTNU Samfunnsforskning AS 2016 (ISBN 978-82-7570-476-2) 131 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
50 Kristensen, Guro Korsnes.
Au pair ordningen i Norge - bidrar den til kjønnslikestilling?. BLDs årskonferanse; 2016-02-22 - 2016-02-22
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste