Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 113 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2016
1 Aaslestad, Petter.
Dumhetens triumf. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volum 136.(23-24) s. 2060-
NTNU Untitled
 
2013
2 Aaslestad, Petter.
"Kosmopolitisme i Bjørnsons Over Ævne II og Mary". I: Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-725-1. s. 47-60
NTNU Untitled
 
3 Elgarøy, Sigmund; Aaslestad, Petter.
Sami patients in the age of racism. International Journal of Circumpolar Health 2013 ;Volum 72. s. 981-981
HFI NTNU Untitled
 
4 Plassen, Endre.
"Livet og det skrevne livet, var det to forskjellige ting? Narrative strukturer og selvframstilling i Tomas Espedals Imot kunsten (notatbøkene)". Trondheim: NTNU 2013 74 s.
NTNU Untitled
 
5 Sunde, Stine Ottesen.
"I spenningen mellom kjærlighet og erotikk.En undersøkelse av Knut Hamsuns Pan. Af Løjtnant Thomas Glahs Papirer (1894)". Trondheim: NTNU 2013 54 s.
NTNU Untitled
 
2012
6 Bergersen, Ove.
Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst. Trondheim: NTNU 2012 (ISBN 978-82-471-4050-5) 560 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2012:360)
HINN NTNU Untitled
 
2011
7 Aaslestad, Petter.
En synkronisering mot vår tid anmeldelse av S.A. Øyen, I. B. Müftüoglu og F. I. Birkeland: Humanioras fremtid. Forskningspolitikk 2011 (3) s. 14-16
NTNU Untitled
 
8 Aaslestad, Petter.
Kosmopolitismeanslag i Bjørnsons Over Ævne II 81895) og Mary (1906). Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv; 2011-08-11 - 2011-11-12
NTNU Untitled
 
9 Aaslestad, Petter.
Perspektiver og forskningsmessige utfordringer i studier av pasientjournaler. Mainnan i buret. Perspektiver på sikkerhets- og rettspsykiatri i det 20. århundret.; 2011-10-04 - 2011-10-04
NTNU Untitled
 
10 Aaslestad, Petter.
Workshop medical humanities and the patient as text. First-person writing, four-way reading; A three-day interdisciplinary research conference on literature, history, medical humanities & ethnography; 2011-12-01 - 2011-12-03
NTNU Untitled
 
2010
11 Aaslestad, Petter.
Bjørnstjerne Bjørnson og kanon - eller: kan Bjørnson fortsatt leses?. Seminarium om Nordisk litteraturkanon; 2010-03-12 - 2010-03-12
NTNU Untitled
 
12 Aaslestad, Petter.
debatt om Bjørnsons forfatterskap. Oslo, TV2 [TV] 2010-01-07
NTNU Untitled
 
13 Aaslestad, Petter.
Kan Bjørnson fortsatt leses?. Kunnskapskalenderen, NTNU; 2010-01-20 - 2010-01-20
NTNU Untitled
 
14 Aaslestad, Petter.
Kan Bjørnson fortsatt leses i dag?. Folkeakademiet Midt-Norge: Bjørnson-året 2010; 2010-03-19 - 2010-03-19
NTNU Untitled
 
15 Aaslestad, Petter.
kan Bjørnson leses?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
NTNU Untitled
 
16 Aaslestad, Petter.
THE PATIENT AS TEXT the role of the narrator in psychiatric notes, 1890-1990. Radcliffe Publishing 2010 (ISBN 9781846193620) 198 s.
NTNU Untitled
 
17 ; Fossmark, John.
"Forkludret av refleksjon - oppgjøret med kjedsomhetenEnten - Eller via Johannes Forføreren & Garborgs Trætte Mænd". : Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap 2010 105 s.
NTNU Untitled
 
18 ; Undheim, Gjertrud Elisabet.
"Hur lär man sig empati?"En analyse av skjønnlitteraturen i tiltakspakken "BRY DEG! Ingen mobbing i videregående opplæring". : Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap 2010 54 s.
NTNU Untitled
 
19 Elgarøy, Sigmund; Aaslestad, Petter.
«... det er ingen rede at faa paa ham»: Samiske pasienters psykiatrijournaler 1902–1940. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010 ;Volum 47.(7) s. 587-592
NTNU Untitled
 
2009
20 Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck.
Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co 2009 (ISBN 978-82-03-19548-8) 250 s.
NTNU UiB UiO Untitled
 
21 Hagen, Erik Bjerck; Haarberg, Jon; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone; Aaslestad, Petter.
Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co 2009 (ISBN 978-82-03-19548-8) 250 s.
UiO Untitled
 
22 Aaslestad, Petter.
Amalie Skram (1846-1905). I: Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co 2009 ISBN 978-82-03-19548-8. s. 155-168
NTNU Untitled
 
23 Aaslestad, Petter.
Amalie Skrams asylromaner revisited. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 ;Volum 96.(1) s. 53-66
NTNU Untitled
 
24 Aaslestad, Petter.
Bjørnstjerne Bjørnson og kanon - eller kan Bjørnson fortsatt leses?. 19e ATDS/ Arbeitstagung derr Skandinavistiek; 2009-08-18
NTNU Untitled
 
25 Aaslestad, Petter.
Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). I: Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co 2009 ISBN 978-82-03-19548-8. s. 108-127
NTNU Untitled
 
26 Aaslestad, Petter.
Kan Bjørnson fortsatt leses?. Bjørnsonfestivalen 2009; 2009-08-28
NTNU Untitled
 
27 Aaslestad, Petter.
Knut Hamsuns På gjengrodde stier med særlig vekt på Vindern-oppholdet. Invitert gjesteforelesning til Scandinavisch Instituut, Amsterdam; 2009-04-23
NTNU Untitled
 
28 Aaslestad, Petter.
Pasienten som tekst. fagdag; 2009-02-25
NTNU Untitled
 
29 Aaslestad, Petter.
Text och läsare i analytisk perspektiv. Symposiet Främlingskap och Främmadegöring; 2009-02-05 - 2009-02-07
NTNU Untitled
 
30 Aaslestad, Petter.
Tilbake til Genette: Rolf Reitan: Fortællerfiktionen. Kritik af den rene narratologi. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 ;Volum 96.(4) s. 446-450
NTNU Untitled
 
31 ; Aanes, Torgeir Betten.
Barack Obama: Mellom selvbiografi og politisk retorikk. : Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap 2009 43 s.
NTNU Untitled
 
32 Aaslestad, Petter; Bjerck Hagen, Erik; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone; Haarberg, Jon.
Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co 2009 (ISBN 978-82-03-19548-8) 250 s.
NTNU Untitled
 
33 Lie, Sissel; Aaslestad, Petter.
Cixous: La Voisine de Beckett?. The European Legacy 2009 ;Volum 14.(01) s. 71-74-
NTNU Untitled
 
34 Lie, Sissel; Aaslestad, Petter.
The neighbour of zero: Sam Beckett. The European Legacy 2009 ;Volum 14.(1) s. 71-74
NTNU Untitled
 
2008
35 Aaslestad, Petter.
Amalie Skrams asylromaner og "Pasienten som tekst". Amailedagene; 2008-08-17 - 2008-08-22
NTNU Untitled
 
36 Aaslestad, Petter.
Amalie Skrams asylromaner og realismens seier. Gjesteforelesning, Ullevål universitetssykehus; 2008-10-22 - 2008-10-22
NTNU Untitled
 
37 Aaslestad, Petter.
Biblioteket i interaksjon. Sted, samling, seksjon. Det 71. norske bibliotekmøte; 2008-03-07 - 2008-03-09
NTNU Untitled
 
38 Aaslestad, Petter.
Bjørnstjerne Bjørnsons "Absalons hår". Omkring fiksjonalisering av en sosietetsskandale. I: Gränser i nordisk litteratur. Borders in Nordic Literature. Åbo Akademis Förlag 2008 ISBN 978-951-765-418-0. s. 257-265
NTNU Untitled
 
39 Aaslestad, Petter.
Dikterposisjon og dramaform i konflikt? Bjørnstjerne Bjørnsons Over Ævne II (1895). 27 IASS-konferanse; 2008-08-04 - 2008-08-09
NTNU Untitled
 
40 Aaslestad, Petter.
Harald Bache-Wiig: Med lik i lasten? Subjekt og modernitet i Jonas Lies romanunivers. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (2) s. 173-178
NTNU Untitled
 
2007
41 Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter.
Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co 2007 (ISBN 978-82-03-19152-7) 271 s.
NTNU UiB Untitled
 
42 Aaslestad, Petter.
Aksel Sandemose (1899-1965). I: Den norske litterære kanon 1900-1960. Aschehoug & Co 2007 ISBN 978-82-03-19152-7. s. 122-137
NTNU Untitled
 
43 Aaslestad, Petter.
Amalie Skrams sinnssykehusromaner. Åpent kveldsforedrag om psykiatri og kunst på Gaustad Sykehus; 2007-10-31 - 2007-10-31
NTNU Untitled
 
44 Aaslestad, Petter.
Amalie Skrams sinnsykehusromaner og realismens seier. Avslutningsseminar Infectio: mellom fortolkning og diagnose II; 2007-11-01 - 2007-11-01
NTNU Untitled
 
45 Aaslestad, Petter.
Cora Sandel (1880-1974). I: Den norske litterære kanon 1900-1960. Aschehoug & Co 2007 ISBN 978-82-03-19152-7. s. 46-61
NTNU Untitled
 
46 Aaslestad, Petter.
Hvor postkolonial var mellomkrigstiden? Per Thomas Andersen: Identitetsgeografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift 2007 (01) s. 49-54
NTNU Untitled
 
47 Aaslestad, Petter.
Intervju om forfatterjubileer. Klassekampen [Avis] 2007-12-31
NTNU Untitled
 
48 Aaslestad, Petter.
Intervju om norsk litterær kanon. Dagbladet [Internett] 2007-05-29
NTNU Untitled
 
49 Aaslestad, Petter.
Intervju om norsk litterær kanon. Kulturnytt, NRK [Radio] 2007-05-30
NTNU Untitled
 
50 Aaslestad, Petter.
Intervju om norsk litterær kanon. Klassekampen [Avis] 2007-05-30
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste