Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2020
1 Berg Kårstad, Silja.
Då bestekompisen var døyande, flytta Torjus (19) inn. p3.no [Internett] 2020-11-30
STO NTNU Untitled
 
2 Berg Kårstad, Silja.
En vanskelig tid – Kjære nybakte foreldre. Prematurposten : tidsskrift for Prematurforeningen 2020 (2)
NTNU STO Untitled
 
3 Berg Kårstad, Silja.
Hvordan møte barn og unge med ubehagelige følelser?.
NTNU Untitled
 
4 Berg Kårstad, Silja.
Hvordan snakke med barn om korona?. NRK P2 nyhetsmorgen [Radio] 2020-04-14
STO NTNU Untitled
 
5 Berg Kårstad, Silja.
Psykososial oppfølging av små barn med alvorlig hjertefeil og deres foreldre. Hjertebarnet nr. 1 [Fagblad] 2020-01-01
STO Untitled
 
6 Berg Kårstad, Silja.
Samspill foreldre og barn. Fagdag; 2020-06-08 - 2020-06-08
NTNU Untitled
 
7 Berg Kårstad, Silja.
Se Skype-møte om følelser og reaksjoner. Foreningen for hjertesykebarn sin hjemmeside [Internett] 2020-04-24
NTNU STO Untitled
 
8 Berg Kårstad, Silja.
Snakker du med barna om korona? - Viktig å gi dem håp. nrk.no [Internett] 2020-04-14
NTNU Untitled
 
9 Berg Kårstad, Silja; Bakken, Anne Karen.
BUP PÅ BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN PÅ ST. OLAVS HOSPITAL: Bygge bro mellom fysisk og psykisk helse. Hjertebarnet nr. 1 [Fagblad] 2020-01-01
STO Untitled
 
10 Fossvold-Jørum, Frode; Antonsen, Marie; Berg Kårstad, Silja.
Noen tanker om følelser.
STO NTNU Untitled
 
11 Fossvold-Jørum, Frode; Antonsen, Marie; Berg Kårstad, Silja.
Tanker fra en barnepsykolog som jobber med syke barn på sykehus.
STO NTNU Untitled
 
12 Fossvold-Jørum, Frode; Berg Kårstad, Silja.
Hvordan ivareta barns psykiske helse når alle må være hjemme?.
NTNU Untitled
 
13 Sandnes, Kjersti; Berg Kårstad, Silja; Høivik, Magnhild Singstad.
Kurs i Edinburghmetoden. Kurs i Edinburghmetoden; 2020-09-24 - 2020-09-25
NTNU UiT Untitled
 
2019
14 Berg Kårstad, Silja.
Barn og følelser. styrermøter for private og kommunale barnehager Steinkjer kommune; 2019-12-17 - 2019-12-17
NTNU Untitled
 
15 Berg Kårstad, Silja.
Barns forståelse av følelser. Seminar for professor Turid Suzanne Berg-Nielsen; 2019-03-12 - 2019-03-12
NTNU Untitled
 
16 Berg Kårstad, Silja.
Belastninger for store og små- når barnet har hjertefeil. Folkemøte på Hell – «Livet skal leves»; 2019-10-04 - 2019-10-04
STO NTNU Untitled
 
17 Berg Kårstad, Silja.
Følelser.Barn,foreldre og hjelpere. Jubileumsseminar Familieambulatoriet; 2019-11-22 - 2019-11-22
NTNU Untitled
 
18 Berg Kårstad, Silja.
Hvilke konsekvenser kan det ha for små barn når foreldre overvurderer sitt barns evne til å forstå følelser?. Sårbare relasjoner. Forskning, forebygging og behandling; 2019-09-25 - 2019-09-25
NTNU Untitled
 
19 Berg Kårstad, Silja.
Somatisk syke små barn. Nå de små. Sped og småbarnskonferansen; 2019-04-03 - 2019-04-04
NTNU Untitled
 
20 Berg Kårstad, Silja; Brenne, Anne Synnøve.
Emosjonell kompetanse hos barn. Fagdag for fagfolk som jobber med barn i alderen 0-6 år; 2019-01-25 - 2019-01-25
NTNU Untitled
 
21 Berg Kårstad, Silja; Holden, Karianne Framstad.
Nettverkssamling diagnosesystem DC 0-5. Nettverkssamling diagnosesystem DC 0-5; 2019-11-27 - 2019-11-27
NTNU Untitled
 
22 Sandnes, Kjersti; Berg Kårstad, Silja.
Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid- oppfriskning av dag 3 Tidlig inn. Digital forelesning; 2019-09-24 - 2019-09-24
NTNU Untitled
 
23 Sandnes, Kjersti; Berg Kårstad, Silja; Høivik, Magnhild Singstad.
EPDS og støttesamtaler. Opplæring i Edinburghmetoden. Kurs i Edinburghmetoden; 2019-05-27 - 2019-05-28
NTNU Untitled
 
24 Skalicka, Vera; Hygen, Beate Wold; Stenseng, Frode; Berg Kårstad, Silja; Wichstrøm, Lars.
Screen time and the development of emotion understanding. 19th European conference on developmental psychology; 2019-08-29 - 2019-09-01
NTNU Untitled
 
25 Skalicka, Vera; Hygen, Beate Wold; Stenseng, Frode; Berg Kårstad, Silja; Wichstrøm, Lars.
Screen time and the development of emotion understanding from age 4 to age 8: A community study. British Journal of Developmental Psychology 2019 ;Volum 37.(3) s. 427-443
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2018
26 Berg Kårstad, Silja.
Emosjonell kompetanse Barn, foreldre og oss hjelpere. Fagdag for BUP Namsos og BUP Levanger; 2018-12-11 - 2018-12-11
NTNU Untitled
 
27 Berg Kårstad, Silja.
Emosjonell kompetanse hos barn. Barn og Unge Kongressen; 2018-04-25 - 2018-04-25
NTNU Untitled
 
28 Berg Kårstad, Silja.
Nedstemthet i svangerskap og barseltid. Tidlig Inn, dag 3.; 2018-04-06 - 2018-04-06
NTNU Untitled
 
29 Berg Kårstad, Silja.
Somatisk syke småbarn. Nå de små. Sped- og småbarnskonferansen Midt-Norge; 2018-04-17 - 2018-04-17
NTNU Untitled
 
30 Sandnes, Kjersti; Berg Kårstad, Silja.
Kurs i Edinburghmetoden. Kurs; 2018-03-01 - 2018-03-02
NTNU Untitled
 
31 Sandnes, Kjersti; Berg Kårstad, Silja; Brenne, Anne Synnøve.
Opplæring i Working Model of the Child Interview. Kurs 7.09.2018 og 7.12.2018; 2018-09-07 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
2017
32 Berg Kårstad, Silja.
Emosjonell kompetanse hos barn. Småbarnsdagane 2017; 2017-10-25 - 2017-10-25
NTNU Untitled
 
33 Berg Kårstad, Silja.
Intervjuet om følelser på NRK Norgesglasset. NRK radio program: Norgesglasset [Radio] 2017-02-07
NTNU Untitled
 
34 Berg Kårstad, Silja.
Små barns følelser – for høye forventninger. Barnehagekonferanse; 2017-05-31 - 2017-05-31
NTNU Untitled
 
35 Berg Kårstad, Silja; Wichstrøm, Lars; Berg-Nielsen, Turid Suzanne; Kvello, Øyvind.
What do parents know about their children`s understanding of emotions? Accuracy of parental mentalization in a community sample of pre-schoolers. International Attachment Conference; 2017-06-29 - 2017-07-01
NTNU Untitled
 
36 Sandnes, Kjersti; Berg Kårstad, Silja.
Nedstemthet i svangerskap og barseltid. Tidlig Inn, dag 3; 2017-11-07 - 2017-11-07
NTNU Untitled
 
2016
37 Berg Kårstad, Silja; Vikan, Arne; Berg-Nielsen, Turid Suzanne; de Lucena Moreira, Polyana*; de Abreu, Eloa Losano; Rique, Julio.
Young Brazilian Children’s Emotion Understanding: A Comparison within and across Cultures. Journal of Educational and Developmental Psychology 2016 ;Volum 6.(2) s. 113-124
NTNU Untitled
 
38 Reinfjell, Trude; Berg Kårstad, Silja; Berg-Nielsen, Turid Suzanne; Luby, J. L.; Wichstrøm, Lars.
Predictors of change in depressive symptoms from preschool to first grade. Development and Psychopathology 2016 ;Volum 28.(4) s. 1517-1530
NTNU RBUP-ØS SAMFORSK Untitled
 
2015
39 Berg Kårstad, Silja; Wichstrøm, Lars; Reinfjell, Trude; Belsky, Jay; Berg-Nielsen, Turid Suzanne.
What enhances the development of emotion understanding in young children? A longitudinal study of interpersonal predictors. British Journal of Developmental Psychology 2015 ;Volum 33.(3) s. 340-354
NTNU RBUP-ØS SAMFORSK STO Untitled
 
2014
40 Berg Kårstad, Silja; Kvello, Øyvind; Wichstrøm, Lars; Berg-Nielsen, Turid Suzanne.
What do parents know about their children's comprehension of emotions? Accuracy of parental estimates in a community sample of pre-schoolers. Child: Care, Health and Development 2014 ;Volum 40.(3) s. 346-353
NTNU Untitled
 
41 Reinfjell, Trude; Berg Kårstad, Silja; Berg-Nielsen, Turid Suzanne; Wichstrøm, Lars.
Preschool predictors of change in symptoms of depression in first grade. The International Association for Child & Adolescent Psychiatry & Allied Professions (IACAPAP); 2014-08-11 - 2014-08-15
NTNU Untitled
 
2013
42 Vikan, Arne; Berg Kårstad, Silja; Dias, Maria.
Young Brazilian and Norwegian children’s concepts of strategies and goals for emotion regulation. Journal of Early Childhood Research 2013 ;Volum 11.(1) s. 63-77
NTNU Untitled
 
2007
43 Berg Kårstad, Silja.
Tidlig trygg- barns forståelse av følelser. Psykologikongress; 2007-08-30 - 2007-08-31
NTNU Untitled
 
44 Berg Kårstad, Silja; Nygård, Live.
Førskolebarns forståelse av ambivalens. Psykologikongress; 2007-08-30 - 2007-08-31
NTNU Untitled
 
2006
45 Berg Kårstad, Silja.
The relationship between parents' attitude towards their preschoolers' emotional expressiveness and their children's level of emotion understanding. The autumn conferences at the Dept. of Developmental and Clinical Child & Adolescent Psychology 1. The Brazilian connection; 2006-08-29 - 2006-08-31
NTNU Untitled
 
46 Berg Kårstad, Silja.
The relationship between parents' attitude towards their preschoolers' emotional expressiveness and their children's level of emotion understanding. I: The autumn conferences at the Dept. of Developmental and Clinical Child & Adolescent Psychology 1. The Brazilian connection. Trondheim: Psykologisk institutt, NTNU 2006 s. 74-78
NTNU Untitled
 
2005
47 Berg Kårstad, Silja; Brandt, Anne Elisabeth.
Samspillets muligheter. OPPVEKST 2005; 2005-11-28 - 2005-11-30
NTNU Untitled
 
48 Berg Kårstad, Silja; Brandt, Anne Elisabeth.
Samspillets muligheter- innspill fra klinisk praksis med risikofamilier. Norsk Psykologikongress; 2005-09-01 - 2005-09-02
NTNU Untitled