Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2017
1 Haugum, Margrete Hembre; Sæther, Bjørnar; Sand, Roald; Lerfald, Merethe.
Voksenagronom. Utredning av en nasjonal modell. TFoU-rapport 2017:03. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-252-0)
ØF TFoU Untitled
 
2 Knutsen, Heidi; Sand, Roald; Kårstad, Signe.
Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk. : NIBIO 2017 (ISBN 978-82-17-01992-3) ;Volum 3.95 s. NIBIO Rapport(154)
NIBIO TFoU Untitled
 
3 Nilsen, Berit Therese; Lysø, Roald; Sand, Roald.
Revidering av Handlingsplan for helse- pleie og omsorgstjenesten 2010-2020. Snåsa kommune. TFoU-rapport 20217:14. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-263-6)
TFoU Untitled
 
4 Sand, Roald.
Innherredsbyen 2030: Kan tre byer smelte sammen innen 2030? TFoU-rapport 2017:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-260-5)
TFoU Untitled
 
5 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Finne, Håkon; Steen, Markus; Vik, Lars Harald.
Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. TFoU-rapport 2017:10. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-259-9)
SINTEF TFoU Untitled
 
6 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Naper, Linn Renée; Nilsen, Berit Therese.
Utredning av muligheter for etablering av Landbruksdirektoratet i Steinkjer. TFoU-rapport 2017:12. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2017
TFoU Untitled
 
2016
7 Sand, Roald; Bakken, Inger Marie; Lie, Kjetil; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Flatanger bestå som egen kommune? Kommuneutredning for Flatanger kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-229-2)
ØF TF TFoU Untitled
 
8 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Hyllestad - sluttevaluering av omstillingsprogram. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-230-8)
TFoU Untitled
 
9 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Ytre Namdal - Sluttevaluering av omstillingsprogram. TFoU-rapport 2016:19. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-246-9)
TFoU Untitled
 
10 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Attraktivitet og verdiskaping - om mulige sammenhenger. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-227-8)
TFoU Untitled
 
11 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Meråker bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Meråker kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-232-2)
ØF TF TFoU Untitled
 
12 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Frosta bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Frosta kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-231-5)
ØF TF TFoU Untitled
 
13 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Namdalseid bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Namdalseid kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-233-9)
ØF TF TFoU Untitled
 
14 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Næringsanalyse Namsos kommune. TFoU-rapport 2016:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-240-7)
TFoU Untitled
 
15 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune. TFoU-rapport 2016:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-239-1)
TFoU Untitled
 
16 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten; Alnes, Per Kristian.
Konsekvensanalyse - bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner. TFoU-rapport 2016:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-238-4)
ØF TFoU Untitled
 
17 Sand, Roald; Stene, Morten.
Verdiskapingsmuligheter trebransjen. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016
TFoU Untitled
 
2015
18 Sand, Roald.
Handelsanalyse Flatanger. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
TFoU Untitled
 
19 Sand, Roald.
Samfunnsmessige konsekvenser i Nærøy kommune som følge av endringer i skolestruktur. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
TFoU Untitled
 
20 Sand, Roald; Alnes, Per Kristian; Bakken, Inger Marie; Ekmann, Lisa; Lie, Kjetil; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2015 (ISBN 9788277322216) 156 s.
ØF TFoU Untitled
 
21 Sand, Roald; Alnes, Per Kristian; Bakken, Inger Marie; Ekmann, Lisa; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun; Lie, Kjetil.
Utredning av kommunestruktur for Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-221-6)
ØF TFoU TF Untitled
 
22 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Berlevåg - Sluttevaluering av omstillingsprogram. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-213-1)
TFoU Untitled
 
23 Sand, Roald; Ekmann, Lisa.
Næringseffekter av idrettsanlegg: Evaluering av effekter av tilskudd til idrettsanlegg i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-211-7)
TFoU Untitled
 
24 Sand, Roald; Lerfald, Merethe; Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnseffekter av endringer i fylkeskommune og regional statsforvaltning.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
ØF TFoU Untitled
 
25 Sand, Roald; Lerfald, Merethe; Stene, Morten.
Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015
ØF TFoU Untitled
 
2014
26 Carlsson, Espen; Steen, Markus; Sand, Roald; Nilsen, Sverre Konrad.
Resilient peripheral regions? The long-term effects of ten Norwegian restructuring programmes. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 ;Volum 68.(2) s. 91-101
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
27 Cruickshank, Jørn; Vasstrøm, Mikaela; Sand, Roald; Haugum, Margrete Hembre; Sivertsen, Håkon.
Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner. En studie av 41 småkommuner.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 56 s.
NORCE TFoU UIA Untitled
 
28 Ryan, Anne Wally; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Bye, Robert.
Samfunnsanalyse Namdalsregionen: Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft. Høgskolen i Nord-Trøndelag 2014 (ISBN 978-82-7456-726-9) 67 s. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(164)
NORD TFoU Untitled
 
29 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lerfald, Merethe; Sivertsen, Håkon.
Samfunnsmessige virkninger av Lierne bakeri. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 9788277322025) 40 s.
ØF TFoU Untitled
 
30 Sand, Roald; Solbakk, Nina; Lerfald, Merethe.
Lokale virkninger og samfunnsnytte av regionhavn på Orkanger: en mulighetsanalyse. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 39 s.
ØF TFoU Untitled
 
2013
31 Sand, Roald; Bakken, Inger Marie; Iversen, Jon Marius Vaag; Sivertsen, Håkon.
Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune. Revidert sluttrapport. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Uvikling 2013 (ISBN 978-82-7732-185-1) 60 s.
TFoU Untitled
 
32 Sand, Roald; Iversen, Jon Marius Vaag.
Samfunnsmessige virkninger av Södra Cell AS i Follafoss og Verran Kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-176-9) 35 s.
NTNU TFoU Untitled
 
2012
33 Lerfald, Merethe; Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin.
Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland. Oslo: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2012 (ISBN 978-82-7077-831-7) 152 s. NILF-Report(1)
HINN NIBIO ØF TFoU Untitled
 
34 Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin.
Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark. Oslo: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2012 (ISBN 978-82-7077-830-0) 151 s. NILF-Report(2)
HINN NIBIO ØF TFoU Untitled
 
35 Sand, Roald.
Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale energiselskaper. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-160-8) 70 s.
TFoU Untitled
 
36 Sand, Roald.
Samfunnsregnskap for NTE sin virksomhet i 2011. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 10 s.
TFoU Untitled
 
2011
37 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Hynne, Sigrid.
Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 (ISBN 978-82-7732-152-3) 59 s.
TFoU Untitled
 
38 Sand, Roald; Steen, Markus; Carlsson, Espen; Nilsen, Sverre Konrad.
Regional omstilling og langtidseffekter. I: Forskning Trøndelag 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2824-3. s. 9-25
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
39 Sivertsen, Håkon; Sand, Roald.
Fylkesveginvesteringer. Effekter av asfaltering av fylkesveger i Nord-Trøndelag 2009-2011. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 86 s.
TFoU Untitled
 
2010
40 Sand, Roald; Steen, Markus; Carlsson, Espen; Nilsen, Sverre Konrad.
Langtidseffekter av omstillingsprogram. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2010 (ISBN 978-82-7732-148-6) 232 s.
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
2009
41 Kjesbu, Erland; Sand, Roald; Sjelmo, Otto.
Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag. Oslo: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 2009 (ISBN 978-82-7077-759-4) 134 s. NILF-Report(3)
NIBIO TFoU Untitled
 
2002
42 Døving, Erik; Sand, Roald; Jakobsen, Stig-Erik; Haugum, Margrete; Rusten, Grete; Sand, Anne Grete.
Følgeevaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning 2002 (ISBN 82-491-0242-8) 102 s.
TFoU UiB Untitled
 
1999
43 Gustavsen, Geir Wæhler; Sand, Roald.
The marginal propensity to consume: An application to Norwegian farm households. : Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 1999 (ISBN 82-7077-339-5) 21 s. Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.)(17)
NIBIO TFoU Untitled
 
1998
44 Sand, Roald; Stokstad, Grete.
Political preferences, CGE models and conditions for further reductions in agricultural support. : Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 1998 10 s. Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.)(13)
NIBIO TFoU Untitled