Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2020
1 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Namsos kommune. Rapport fra forprosjektet: Felles forståelse for koordinert, tidlig og hurtig innsats for å forebygge og motvirke utenforskap. TFoU-rapport 2020:10. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-311-4) 35 s.
TFoU Untitled
 
2 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Styrket akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik. Rapport fra følgeforskning 2017-2019. TFoU-rapport 2020:2. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-303-9) 62 s.
TFoU Untitled
 
3 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald.
Hvordan karakteriseres rollen som Politikontakt? Følgeforskning av det kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom politi og kommuner i Trøndelag i perioden 2017-2020. TFoU-rapport 2020:5. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2020 (ISBN 978-82-7732-306-0) 122 s.
TFoU Untitled
 
2019
4 Caspersen, Joakim; Ekmann, Lisa; Sletterød, Niels Arvid; Wendelborg, Christian.
Når utsida skal inn. Samhandling mellom de interne og eksterne skolesystemene. I: Skolen vår!. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-49597-5. s. 203-228
NTNU SAMFORSK TFoU Untitled
 
5 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Entreprenørskap som pedagogisk praksis i skolen - lærdom fra Verdal. I: Skolen vår!. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-49597-5. s. 149-176
TFoU Untitled
 
2018
6 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Akset kultur- og skolesamfunn. Følgeforskning med fokus på betingelser for klok samledelse, samstyring og samskaping. TFoU-rapport 2018:14. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-278-0)
TFoU Untitled
 
7 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av Newton-rommet i Steinkjer. En viktig og annerledes arena for læring! TFoU-rapport 2018:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-277-3)
TFoU Untitled
 
8 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Reisevaneundersøkelse Guldbergaunet. Ansatte og elever ved ungdomsskole og videregående skole. TFoU-rapport 2018:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-276-6)
TFoU Untitled
 
2017
9 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av Smøla Nærings- og kultursenter KF. TFoU-rapport 2017:05. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-254-4)
TFoU Untitled
 
10 Mathisen, Line; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Sámi Identity and Visions of Preferred Futures: Experiences among Youth in Finnmark and Trøndelag, Norway. Northern Review 2017 ;Volum 45. s. 113-139
NORCE TFoU Untitled
 
11 Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser. Tidsskriftet UTMARK 2017 (2)
NORCE TFoU Untitled
 
2016
12 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Smarte offentlige anskaffelser. Følgeevaluering av læringsnettverk. TFoU-rapport 2016:15. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-242-1)
TFoU Untitled
 
13 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Evaluering av to satsinger i regi av oppvekstprogrammet. Læring av næring & forsterket skolehelsetjeneste. TFoU-rapport 2016:17. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-244-5)
TFoU Untitled
 
2015
14 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid; Haugset, Anne Sigrid.
Den gode skoleeier og barnehagemyndighet - Evaluering av programmet i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-223-0)
TFoU Untitled
 
15 Sletterød, Niels Arvid.
Blues og Lederskap "From good to great" - Verdibasert og skaperkraftig ledelse. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-220-9)
TFoU Untitled
 
2014
16 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Festivaler og vertskommune. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
17 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Inkubasjon av kulturbedrifter i Nord-Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. s. 175-203
TFoU Untitled
 
18 Sletterød, Niels Arvid.
Blues og ledelse. God ettermiddag Trøndelag [Radio] 2014-04-03
TFoU Untitled
 
19 Sletterød, Niels Arvid.
Hva betyr forskjellig og hva innebærer vår forståelse av forskjellighet for å bedrive forskjellig ledelse?. I: Forskellig ledelse. DJØF Forlag 2014 ISBN 9788757433678.
TFoU Untitled
 
20 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Barn og unges medvirkning.. Avisa Nordland 2014
TFoU Untitled
 
21 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Festivalsponsing. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
22 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Nettverksentreprenørskap i VRI Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. s. 143-174
TFoU Untitled
 
23 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Ungdom og medvirkning. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
24 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne H.; Sivertsen, Håkon.
Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid: Å slippe til og bli sluppet løs er to sider av samme sak. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 978-82-7732-197-4)
TFoU Untitled
 
25 Sletterød, Niels Arvid; Haugan, Paula.
Utforskning av forskjeller og likheter mellom motiverende intervju og protreptikk. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. s. 75-122
NORD TFoU Untitled
 
2013
26 Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Sivertsen, Håkon; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82–7732–180–6) 69 s.
TFoU Untitled
 
27 Sletterød, Niels Arvid.
Et trygt samfunn 2012. Status og erfaringer etter to år. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-178-3) 50 s.
TFoU Untitled
 
28 Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av "A-Å" Trondheim. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-181-3) 50 s.
TFoU Untitled
 
29 Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering "A-Å" Trondheim. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 9788277321813) 55 s.
TFoU Untitled
 
30 Sletterød, Niels Arvid; Haugan, Paula; Rohde, Sigrid.
Evaluering av "A-Å Trondheim" : erfaringer fra et samhandlingsprosjekt om rusbehandling/rehabilitering. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling 2013 (ISBN 978-82-7732-181-3) 60 s.
NORD TFoU Untitled
 
2012
31 Ljunggren, Elin Birgitte; Sletterød, Niels Arvid.
Styrerskolen i Midt-Norge. Følgeevaluering av et utdanningsprogram for barnehagestyrere. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 55 s.
TFoU Untitled
 
32 Sletterød, Niels Arvid.
Ansats til en begivenhetsfilosofisk utlegging av opplevelsens fenomenologi og ontologi. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 175-210
TFoU Untitled
 
33 Sletterød, Niels Arvid.
En kritisk eksplorering av opplevelsesøkonomiens forståelse av fenomenet kontrastert med en begivenhetsfilosofisk forståelseshorisont. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 149-173
TFoU Untitled
 
34 Sletterød, Niels Arvid.
Følgeevaluering/følgeforskning av prosjektet "A-Å Namsos" - et samhandlingsprosjekt om rusbehandling/rehabilitering. Erfaringer og konklusjoner etter 2 år. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-155-4) 98 s.
TFoU Untitled
 
35 Sletterød, Niels Arvid.
Prosjektet "Et trygt samfunn". Status og erfaringer etter et år. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-157-8) 63 s.
TFoU Untitled
 
36 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Bye, Robert.
Blues in Hell 2011. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 54 s.
NORD TFoU Untitled
 
37 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald.
Brukerorientert evaluering av Vitensenteret i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-171-4) 56 s.
TFoU Untitled
 
38 Sletterød, Niels Arvid; Solbakk, Nina; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Selskapers regionale engasjement-sponsorering, samfunnsansvar og samfunnsroller- en eksplorering. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 29 s.
TFoU Untitled
 
39 Stene, Morten; Sletterød, Niels Arvid.
Innledning. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. s. 9-15
TFoU Untitled
 
2011
40 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Aglo videregående skole -På søken etter Aglokulturen. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 (ISBN 978-82-7732-150-9) 189 s.
TFoU Untitled
 
41 Sletterød, Niels Arvid.
Blues in Business.
TFoU Untitled
 
42 Sletterød, Niels Arvid.
Skapermotet og skapergleden er skaperkraftens betingelser. I: Forskning Trøndelag 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2824-3. s. 199-223
TFoU Untitled
 
2010
43 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
En utforskende teoretisering av virkemiddelet nettverksentreprenør i VRI-Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2010. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2589-1. s. 121-144
NTNU TFoU Untitled
 
44 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Næring og forskning. Trønder-avisa 2010
TFoU Untitled