Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin; Nilsen, Randi Alice.
NRDLS – The New Reynell Developmental Language Scales. Hogrefe & Huber Publishers 2019 (ISBN 978-0-9874288-0-6) 100 s.
NTNU Untitled
 
2018
2 Foyn, Camilla Hellum; Vulchanova, Mila Dimitrova; Nilsen, Randi Alice.
The interpretation of focused pronouns in Norwegian children and adults. Nordic Journal of Linguistics 2018 ;Volum 41.(1) s. 3-37
NTNU Untitled
 
2017
3 Nilsen, Randi Alice.
Intonasjonens plass i norsk dialektsyntaks. I: Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn 2017 ISBN 978-99918-65-80-5. s. 325-337
NTNU Untitled
 
4 Nilsen, Randi Alice; Kveen, Perlaug Marie.
An Exploration of tonal features in some East Norwegian Dialects: Fintoft & Mjaavatn (1980) revisited.. I: Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016.. Peter Lang Publishing Group 2017 ISBN 978-3-631-72352-4. s. 115-125
NTNU Untitled
 
2016
5 Bochynska, Agata; Nilsen, Randi Alice; Vulchanov, Valentin; Vulchanova, Mila Dimitrova.
Where is the red ball (moving)?: Differences in the use of locative and directional prepositions in high-functioning autism. Society for the Neurobiology of Language 2016 Annual Meeting; 2016-08-17 - 2016-08-20
NTNU Untitled
 
6 Kveen, Perlaug Marie; Nilsen, Randi Alice.
An exploration of tonal features in some East Norwegian Dialects. Fintoft & Mjaavatn (1980) revisited. Nordic Prosody XII; 2016-08-10 - 2016-08-12
NTNU Untitled
 
2015
7 Foyn, Camilla Hellum; Eshuis, Rik; Voß, Friederike; Chahboun, Sobh; Bochynska, Agata; Havas, Viktoria; Nilsen, Randi Alice; Baggio, Giosuè.
Språk: Mat for tanken?. Researchers' Night 2015; 2015-09-25 - 2015-09-25
NTNU Untitled
 
8 Nilsen, Randi Alice.
Intonasjon som dialektkriterium – noen prososyntaktiske betraktninger. Nordliks; 2015-03-09 - 2015-03-13
NTNU Untitled
 
9 .
«Undersøk i jordeboka om disse jordeiendommene. Noe har vi.» En studie av Aslak Bolts jordebok i et literacyperspektiv. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
10 ; Verløy, Elisabeth Husaas.
"Undersøk i jordeboka om disse jordeiendommene. Noe har vi." En studie av Aslak Bolts jordebok i et literacyperspektiv.. : NTNU 2015 53 s.
NTNU Untitled
 
2014
11 Eshuis, Rik; Vulchanova, Mila Dimitrova; Vulchanov, Valentin; Nilsen, Randi Alice; Foyn, Camilla Hellum; Chahboun, Sobh; Voss, Friederike Ingeborg; Tveit, Håvard; Wohlrapp, Dorota.
Språkforståelse og -misforståelse. Researchers' Night; 2014-09-26 - 2014-09-26
NTNU Untitled
 
12 Foyn, Camilla Hellum; Vulchanova, Mila Dimitrova; Nilsen, Randi Alice; Sigmundsson, Hermundur.
Links between phonological memory, first language competence and second language competence in 10 year-old children !. International Workshop on Learning and Memory Consolidation 2014; 2014-07-10 - 2014-07-11
NTNU Untitled
 
13 Vulchanova, Mila Dimitrova; Foyn, Camilla Hellum; Nilsen, Randi Alice; Sigmundsson, Hermundur.
Links between phonological memory, first language competence and second language competence in 10-year-old children. Learning and Individual Differences 2014 ;Volum 35. s. 87-95
NTNU Untitled
 
2013
14 Bondahl, Gunn Solveig.
"Kairos. Rette ord i rette tid. En retorisk analyse av Jens Stoltenbergs tale under «Høymesse for sorg og håp» iOslo domkirke 24. juli 2011". Trondheim: NTNU 2013 79 s.
NTNU Untitled
 
15 Vulchanova, Mila Dimitrova; Foyn, Camilla H.; Nilsen, Randi Alice; Sigmundsson, Hermundur.
Links between phonological memory, first language competance and second language competance in 10 year-old children. Parallel Grammars Conferrence; 2013-10-14 - 2013-10-18
NTNU Untitled
 
2011
16 Kveen, Perlaug Marie.
”Døkk har slikt rart tonefaill”. Om tonelag og andre prosodiske drag ved målet i Lom, med eit sideblikk til Skjåk.. : Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Noregs teknisk-naturvitskapelege universitet 2011 109 s.
NTNU Untitled
 
2010
17 Nilsen, Randi Alice.
Intonasjon som dialektkriterium. Akademimøte - DKNVS; 2010-11-15 - 2010-11-15
NTNU Untitled
 
18 Vulchanova, Mila Dimitrova; Eshuis, Rik; Martinez, Liliana; Aasheim Norås, Sindre Bjørnar; Listhaug, Kjersti Faldet; Nilsen, Randi Alice; Vulchanov, Valentin.
Språkforskerens verktøykasse. Forskningstorget; 2010-09-24 - 2010-09-25
NTNU Untitled
 
2009
19 Nilsen, Randi Alice.
Hans Basbøll, The Phonology of Danish. The Phonetician 2009 ;Volum 2006 I/II.(93/94) s. 54-56
NTNU Untitled
 
2008
20 Nilsen, Randi Alice.
Intonational perspectives on dialect syntax. Grand Meeting 2008 ScanDiaSyn; 2008-08-24 - 2008-08-27
NTNU Untitled
 
21 Nilsen, Randi Alice.
Norsk intonasjon. Skandinavistik i Polen: Förr och nu; 2008-05-08 - 2008-05-10
NTNU Untitled
 
22 Nilsen, Randi Alice.
Skandinavisk intonasjon - form og funksjon. Skandinavistik i Polen: förr och nu; 2008-05-08 - 2008-05-10
NTNU Untitled
 
2007
23 Nilsen, Randi Alice; Amfo, Nana Aba Appiah; Borthen, Kaja.
Interpreting Utterances: Pragmatics and Its Interfaces. Essays in Honour of Thorstein Fretheim. Novus Forlag 2007 (ISBN 9788270994557) 267 s.
NTNU Untitled
 
24 ; Hassel, Ida.
Intonasjon hos hørselshemmede En undersøkelse av hørselstaps betydning for intonasjonsutvikling. Masteroppgave i nordisk språk. Vår-07. Trondheim: NTNU 2007 80 s.
NTNU Untitled
 
25 ; Krogstad, Jan Helge.
Takt og tone i norsk som andrespråk. Masteroppgave i nordisk språk. Vår-07. Trondheim: NTNU 2007 116 s.
NTNU Untitled
 
26 ; Rasmussen, Gyri.
Norsk som andrespråk - et fagdidaktisk forsøk Bruk av autentiske tekster og situasjoner i begynneropplæringen av fremmedspråklige elever på ungdomstrinnet. Hovedfagsoppgave i nordisk språk. Vår-07. Trondheim: NTNU 2007 106 s.
NTNU Untitled
 
2006
27 Nilsen, Randi Alice.
Norsk prosodi som språkfenomen. Norsk språk og kultur i Polen; 2006-10-16 - 2006-10-17
NTNU Untitled
 
28 ; Skaalbones, Lena Kildal.
Henger de på? Prososyntaktiske trekk ved verbpartikler i en nordnorsk høytonedialekt. Dragvoll, Trondheim: Tapir Trykk 2006 129 s.
NTNU Untitled
 
2004
29 Nilsen, Randi Alice.
Fischer-Jørgensen, Eli (2001). Tryk i ældre dansk. Sammensætninger og Afledninger. The Phonetician 2004 ;Volum 2.(90) s. 60-62
NTNU Untitled
 
2003
30 Nilsen, Randi Alice.
Tillegg II: Intonologi. I: Tor A. Åfarli og Kristin M. Eide: Norsk generativ syntaks. Novus Forlag 2003 ISBN 82-7099-372-7. s. 314-332
NTNU Untitled
 
31 van Dommelen, Wim A.; Nilsen, Randi Alice.
Toneme realization in two East Norwegian dialects. Fonetik 2003; 2003-06-04
NTNU Untitled
 
32 Åfarli, Tor Anders; Nilsen, Randi Alice.
Nytt læreverk i grammatikk for vidarekomne. Ein presentasjon. Instituttseminar i nordisk språk; 2003-10-08
NTNU Untitled
 
33 Åfarli, Tor Anders; Nilsen, Randi Alice; Eide, Kristin Melum.
Norsk grammatikk som studiefag ved universitetet: ei ny lærebok i norsk syntaks. Faglig-predagogisk dag; 2003-11-28
NTNU Untitled
 
2002
34 van Dommelen, Wim A.; Nilsen, Randi Alice.
Toneme realization in two North Norwegian dialects. Fonetik 2002; 2002-05-31
NTNU Untitled
 
2001
35 Nilsen, Randi Alice.
"Bordeline Cases" Tonal Characteristics of some Varieties of Spoken South Norwegian. I: Nordic Prosody. Proceedings of the VIIIth Conference, Trondheim 2000. Peter Lang Publishing Group 2001 ISBN 3-631-38491-2. s. 173-186
NTNU Untitled
 
36 Nilsen, Randi Alice.
Intonasjon som målmerke. Det niende møtet om norsk språk (MONS 9); 2001-11-24
NTNU Untitled
 
37 Nilsen, Randi Alice.
Konsul Nils Voll (1857-1948). Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. Utgitt av Støren muserum og historielag 2001 s. 16-19
NTNU Untitled
 
2000
38 Nilsen, Randi Alice.
"Borderline Cases". Tonal characteristics of some varieties of spoken South Norwegian. Nordic Prosody VIII; 2000
NTNU Untitled
 
39 Nilsen, Randi Alice.
Kosmopolitt og nasjonsbygger. Nils Voll (1857-1948). Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag 2000 s. 19-57
NTNU Untitled
 
40 Nilsen, Randi Alice.
Tonale særtrekk i norske lavtonedialekter. Folkmålsstudier 2000 s. 219-238
NTNU Untitled
 
41 Nilsen, Randi Alice; Ellingsve, Eli Johanne.
Konsul Nils Voll. Møte i Støren museumslag; 2000
NTNU Untitled
 
1999
42 Nilsen, Randi Alice.
Om lingvistikk, språk og språkbruk - en dialog med naturlige digresjoner. I: Veien til vitenskap.... NTNU, Trondheim: Jafar Jafarnead (red.) 1999 ISBN 82-995206-3-0. s. 7-24
NTNU Untitled
 
1998
43 Nilsen, Randi Alice.
Tonale særtrekk i norske lavtonedialekter. Sjätte nordiska dialektologkonferansen; 1998
NTNU Untitled
 
44 van Dommelen, Wim A.; Fretheim, Thorstein; Nilsen, Randi Alice.
The perception of boundary tone in East Norwegian. Nordic Prosody; 1998
NTNU Untitled
 
1997
45 Fretheim, Thorstein; van Dommelen, Wim A.; Nilsen, Randi Alice.
Intonational phrasing, clause order, and concessive interpretation of Norwegian conditionals. ESCA Workshop on Intonation; 1997
NTNU Untitled
 
1996
46 Borthen, Kaja; Fretheim, Thorstein; Nilsen, Randi Alice.
Ellipsis and inference. : UNIT. Dept. of Linguistics 1996 Working Papers in Linguistics(27)
NTNU Untitled
 
47 Nilsen, Randi Alice.
Prosess og prosessering : rapport fra prosjektet "Læringspotensialet ved bruk av fellesspråklige lærebøker". : Allforsk, NTNU 1996
NTNU Untitled
 
1995
48 Borthen, Kaja; Fretheim, Thorstein; Nilsen, Randi Alice.
Ellipsis and inference. University of Hertfordshire Relevance Theory Workshop; 1995
NTNU Untitled
 
1993
49 Nilsen, Randi Alice.
Intonasjonens kontekstskapende funksjon. Tekst i kontekst. Studier i språkvitenskap fra Universitetet i Trondheim. 1993 s. 106-118
NTNU Untitled
 
50 Nilsen, Randi Alice.
Ivar Alnæs - en banebryter for norsk intonasjonsforskning. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1993 s. 169-184
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste