Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2020
1 Bråtå, Hans Olav.
Kommuner og næringsutvikling i Innlandet - Tre gode eksempler. : Høgskolen i Innlandet 2020 (ISBN 978-82-8380-176-7) 23 s.
HINN Untitled
 
2 Holmen, Ann-Karin Tennås; Higdem, Ulla; Bråtå, Hans Olav.
Bridging reseach and innovation? Co-creation of knowledge through innovation projects.. The 5th PUBSIC Conference; 2020-01-29 - 2020-01-31
HINN UIS Untitled
 
2019
3 Bråtå, Hans Olav.
The History of Beer in Norwegian Mountain Valleys - A foundation for Commercvial Production of Unique Beers?. Global Conference on Food, Heritage and Community; 2019-03-09 - 2019-03-10
HINN Untitled
 
4 Bråtå, Hans Olav; Lerfald, Merethe; Higdem, Ulla.
Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag. Lillehammer: Høgskolen i Innlandet /Østlandsforskning 2019 (ISBN 978-82-8380-115-6) 74 s.
HINN Untitled
 
5 Higdem, Ulla; Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian.
Innovasjonsallmenningen - å samle og forvalte ressurser for innovasjon og nyskaping.. I: Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7. s. 157-176
HINN Untitled
 
6 willumsen, tord; Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril Merete.
Ordførerroller i kommunale innovasjonssystemer.. I: Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7. s. 67-83
HINN UiT Untitled
 
2018
7 Bråtå, Hans Olav.
The naked barley thorebygg in traditional farmhouse ale brewing in Norway. Oxford Symposium on Food and Cookery; 2018-07-08
HINN Untitled
 
8 Bråtå, Hans Olav; Eltun, Ragnar; Thomsen, Mette.
Fjelløl. : Østlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7356-772-7)
HINN NIBIO Untitled
 
9 Bråtå, Hans Olav; Lerfald, Merethe; Higdem, Ulla.
Forslag til evaluering av tiltak for universell utforming. : østlandsforskning 2018
HINN Untitled
 
10 Higdem, Ulla; Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian.
Partnerskapet for næringsutuvikling er liv laga. Følgeevaluering av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold. Lillehammer: Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7356-784-0) 51 s.
HINN Untitled
 
2017
11 Bråtå, Hans Olav.
Alder in traditional Norwegian home brewing of ale. Seventh International Conference on Food Studies; 2017-10-26 - 2017-10-27
HINN Untitled
 
12 Bråtå, Hans Olav.
Det er håpløst og vi gir oss ikke. Gudbrandsdølen Dagningen 2017
HINN Untitled
 
13 Bråtå, Hans Olav.
Food products in Gudbrandsdalen- a historic overview.. Reuniune de lucru cu cercetatori si alti factori interesanti in dezvoltarea zonei montane; 2017-07-16 - 2017-07-16
HINN Untitled
 
14 Bråtå, Hans Olav.
Local traditions as a means for commercial production of historical beers: The case of Vossaøl, Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2017 ;Volum 71.(5) s. 301-312
HINN Untitled
 
15 Bråtå, Hans Olav.
Rewilding in Norwegian mountains - conflicts with traditional livestock grazing.. ISSRM; 2017-06-03 - 2017-06-03
HINN Untitled
 
16 Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian; Hagen, Aksel; Higdem, Ulla; Lund, Per Olav.
Fra kommunal plan til gjennomføring. Lillehammer: Østlandsforskning 2017 (ISBN 978-82-7356-769-7) ØF-rapport(4)
HINN Untitled
 
17 Mei, Xiang Ying; Lerfald, Merethe; Bråtå, Hans Olav.
Networking and collaboration between tourism and agriculture: food tourism experiences along the National Tourist Routes of Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2017 ;Volum 17.(1) s. 59-75
HINN Untitled
 
2016
18 Bråtå, Hans Olav.
Hvordan kan ølet har smakt. Forskning.no 2016
HINN Untitled
 
19 Bråtå, Hans Olav.
Villrein og ferdsel i Rondane. I: Fjellviddas nomade. Villreinen. Biologi - historie - Forvaltning.. Arendal: Friluftsforlaget 2016 ISBN 978-82-91-49562-0. s. 322-326
HINN Untitled
 
20 Bråtå, Hans Olav; Estensen, Leif Anders.
Kompetansemegling som tiltak for innovasjon. Erfaringer fra kompetansemegling i Innlandet. I: Innovasjon i fragmenterte næringer. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-254-6. s. 268-280
HINN NTNU Untitled
 
2015
21 Bråtå, Hans Olav; Estensen, Leif Anders; Ekambaram, Anandasivakumar.
Competence Brokering: An Efficient Tool to Provide R&D to SMEs in Rural Areas. I: Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management. Academic Conferences and Publishing International Limited 2015 ISBN 978-1-910810-46-0. s. 161-168
HINN SINTEF Untitled
 
2014
22 Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Gløtvold-Solbu, Katrine; Stokke, Mona Helene.
Regionale partnerskap: positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring. En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland. Lillehammer: Østlandsforskning 2014 163 s. ØF-rapport(2014/7)
HINN Untitled
 
2013
23 Bråtå, Hans Olav; Strand, Olav.
Europeiske villreinregioner – hva kan de bli?. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2013 (ISBN 978-82-7356-718-5) 36 s.
NINA UiO Untitled
 
24 Ericsson, Birgitta; Bråtå, Hans Olav.
Arbeidslivets kulturseilas (AKS) –Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2013 (ISBN 978-82-7356-720-8) 72 s.
HINN UiO Untitled
 
2012
25 Bråtå, Hans Olav; Ericsson, Birgitta; Lerfald, Merethe.
Evaluering av utviklingsprogrammet for innlandsfiske. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-7356-703-1) 90 s.
HINN UiO Untitled
 
26 Bråtå, Hans Olav; Lerfald, Merethe.
G35 i et innovasjonsperspektiv. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. s. 121-136
HINN Untitled
 
27 Bråtå, Hans Olav; Lerfald, Merethe.
Maten og matressursene i Gudbrandsdalen – historiske hovedtrekk siden steinalderen. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-7356-701-7) 222 s.
HINN UiO Untitled
 
2011
28 Bråtå, Hans Olav; Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe.
Villreinnemndene – en evaluering av deres struktur og funksjon. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2011 (ISBN 978-82-7356-688-1) 107 s.
HINN UiO Untitled
 
2010
29 Bråtå, Hans Olav; Hagen, Svein Erik; Overvåg, Kjell.
Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2010 (ISBN 978-82-7356-666-9) 94 s.
HINN NTNU UiO Untitled
 
30 Ericsson, Birgitta; Bråtå, Hans Olav.
Konsekvensvurderinger av scenarier framkommet i prosessen med ny regional plan for Rondane-Sølnkletten, del Rondane. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2010 (ISBN 978-827356-667-6) 94 s.
HINN UiO Untitled
 
2007
31 Bråtå, Hans Olav; Ericsson, Birgitta; Kristoffersen, Jarle.
Kunnskapsbehov innen kultur- og opplevelsesnæringene. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2007 (ISBN 978-82-7356-613-3) 74 s.
HINN UiO Untitled
 
32 Bråtå, Hans Olav; Hagen, Svein Erik; Vaagland, Jorid.
Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn – internasjonale erfaringer. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2007 (ISBN 978-82-7356-608-9) 102 s.
HINN UiO Untitled
 
33 Bråtå, Hans Olav; Johansen, Vegard; Harris-Christensen, Helene.
Evaluering av JYLITS: et prosjekt om fysisk aktivitet i skolen. Lillehammer: Østlandsforskning 2007 (ISBN 978-82-7356-606-5) 113 s. ØF-rapport(04)
HINN Untitled
 
34 Bråtå, Hans Olav; Johansen, Vegard; Harris-Christensen, Helene.
Evaluering av Jysla Løye i TastaSkolen Et prosjekt om fysisk aktivitet i skolen. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2007 (ISBN 978-82-7356-606-5) 113 s.
NTNU UiO Untitled
 
2006
35 Bråtå, Hans Olav; Johansen, Vegard; Stubberud, Kari Vangsgraven; Vaagland, Jorid.
Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon - en midtveisevaluering. Lillehammer: Østlandsforskning 2006 (ISBN 8273565912) 142 s. ØF-rapport(12)
HINN Untitled
 
36 Bråtå, Hans Olav; Johansen, Vegard; Stubberud, Kari Vangsgraven; Vaagland, Jorid.
Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon – en midtveisevaluering. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2006 (ISBN 82-7356-591-2) 142 s.
HINN NTNU UiO Untitled
 
2005
37 Bråtå, Hans Olav.
Kriterier for en bærekraftig villreinforvaltning – et samfunnsvitenskapelig perspektiv på forvaltning av bestander og arealer. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2005 (ISBN 82-7356-568-8) 157 s.
UiO Untitled
 
2002
38 Vorkinn, Marit; Bråtå, Hans Olav.
Kommunal arealplanlegging som rammebetingelse for utmarksbasert næringsutvikling. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2002 (ISBN 82-7356-504-1) 64 s.
UiO Untitled