Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-12 av 12

2009
1 Alnes, Per Kristian; Lein, Kristian; Arnesen, Tor.
Skandinaviakrysset - Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2009 (ISBN 978-82-7356-647-8) 98 s.
HINN Untitled
 
2 Johnsen, Stein Ivar; Dervo, Børre Kind; Lein, Kristian.
Økonomiske konsekvenser for edelkrepsfisket ved innførsel av signalkreps, krepsepest og vasspest. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2009 (ISBN 978-82-426-1882-5) 35 s. NINA rapport(318)
HINN NINA Untitled
 
3 Lein, Kristian; Løge, Kjetil.
Prosjekt RAMSKOG - rammebetingelser for skogbruk og skogindustri - Oppsummerings- og avslutningsrapport. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2009 (ISBN 978-82-7356-646-1) 34 s.
HINN Untitled
 
2006
4 Arnesen, Tor; Lein, Kristian.
Sjusjøen – nåtid og framtid. En utredning. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2006 (ISBN 82-7356-587-4) 120 s.
HINN Untitled
 
5 Lein, Kristian; Køhn, Espen.
E 16– Betydning, standard og investeringsbehov. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2006 (ISBN 82-7356-579-3) 80 s.
HINN Untitled
 
6 Lein, Kristian; Køhn, Espen.
Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2006 (ISBN 82-7356-590-4) 82 s.
HINN Untitled
 
2005
7 Køhn, Espen; Lein, Kristian.
Regional uvikling og infrastruktur i Innlandet og Østfold. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2005 (ISBN 82-7356-561-0) 90 s.
HINN Untitled
 
2004
8 Lein, Kristian; Køhn, Espen.
Rv 3 – Betydning, standard og investeringsbehov. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2004 (ISBN 82-7356-545-9) 79 s.
HINN Untitled
 
2003
9 Gillebo, Rolf; Lein, Kristian.
”Utviklingav Rørosbanen-rammebetingelserogbetydning”. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2003 (ISBN 82-7356-516-5) 59 s.
HINN Untitled
 
10 Lein, Kristian; Gillebo, Rolf.
Rammebetingelser for transport av tømmer og trevarer - Rørosbanen og Solørbanen. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2003 (ISBN 82-7356-507-6) 91 s.
HINN Untitled
 
11 Lein, Kristian; Køhn, Espen; Hagen, Svein Erik.
Infrastruktur og næringsutvikling i Hedmark og Oppland. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2003 (ISBN 82-7356-523-8) 160 s.
HINN Untitled
 
2002
12 Lein, Kristian.
Eierskapets betydning for bedrifter, destinasjoner og regioner – En litteraturstudie. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2002 (ISBN 82-7356-497-5) 45 s.
HINN Untitled