Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 70 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Ericsson, Birgitta; Lerfald, Merethe; Øian, Hogne; Selvaag, Sofie Kjendlie; Breiby, Monica Adele.
Er dagens utvikling på Sjusjøen bærekraftig?. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
HINN NINA NMBU Untitled
 
2 Ericsson, Birgitta; Malasevska, Iveta.
Der ingen skulle tru... - Regionaløkonomisk geografi av kreative og kulturelle næringer lokalisert utenfor Oslo. : Kunnskapsverket 2019 (ISBN 978-82-93482-35-2) 92 s.
HINN Untitled
 
3 Ericsson, Birgitta; Olsson, Eva.
“Cross border commuting: obstacles, patterns and need for cross border cooperation". 5th European Congress for Local Governments; 2019-04-08 - 2019-04-09
HINN Untitled
 
4 Lerfald, Merethe; Ericsson, Birgitta.
Hyttebruksundersøkelse 2018 Rollag kommune. : Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-8380-099-9) 90 s. Skriftserien Høgskolen i Innlandet(4)
HINN Untitled
 
2018
5 Breiby, Monica A.; Lerfald, Merethe; Øian, Hogne; Ericsson, Birgitta.
Sustainable development of second-home destinations. IACR 21st Annual Conference; 2018-08-29 - 2018-08-31
HINN NINA Untitled
 
6 Ericsson, Birgitta.
Hvor mye betyr hytta -egentlig?. Hytte & Fritid 2018 ;Volum 02.
HINN Untitled
 
7 Ericsson, Birgitta.
Moderne hytter brukes mer. NRK Lørdagsrevyen [TV] 2018-02-21
HINN Untitled
 
8 Ericsson, Birgitta.
Verdens beste langrennsopplevelser - Evaluering av et omstillingsprogram for reiselivsbedrifter i Oppland. : Østlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7356-777-2)
HINN Untitled
 
9 Ericsson, Birgitta; Flognfeldt, Thor.
Fritidsboligene i Sjusjøenområdet. Om eiere og bruk.. : østlandsforskning 2018
HINN Untitled
 
10 Ericsson, Birgitta; Flognfeldt, Thor.
Fritidshusene og deres brukere. : Østlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7356-778-9)
HINN Untitled
 
11 Ericsson, Birgitta; Flognfeldt, Thor.
Hytteundersøkelser på Sjusjøen 1992-2017. Hytte & Fritid 2018 ;Volum 01.
HINN Untitled
 
12 Möller, Cecilia; Alfredsson-Olsson, Eva; Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell.
The border as an engine for mobility and spatial integration: A study of commuting in a Swedish–Norwegian context. Norsk Geografisk Tidsskrift 2018 ;Volum 72.(4) s. 217-233
HINN Untitled
 
2017
13 Alnes, Per Kristian; Ericsson, Birgitta.
Kulturelle næringer, innovasjon og lønnsomhet. : Kunnskapsverket v Høgskolen i Innlandet 2017 (ISBN 978-82-93482-17-8)
HINN Untitled
 
14 Ericsson, Birgitta.
Cross border commuting: Obstacles, patterns and need for cross border cooperation. 3rd European Congress on Local Governments; 2017-03-27 - 2018-03-28
HINN Untitled
 
15 Ericsson, Birgitta.
Som man roper i skogen får man svar. Forskning.no 2017
HINN Untitled
 
16 Ericsson, Birgitta.
Statistikk for norske musikkfestivaler og konsertarrangører 2016. : Kunnskapsverket v Høgskolen i Innlandet 2017 (ISBN 978-82-93482-22-2)
HINN Untitled
 
2016
17 Andersen, Torhild; Ericsson, Birgitta.
Hvordan lykkes stort som små? Mikrobedrifters kapasitetsutfordringer. : Østlandsforskning 2016 (ISBN 978-82-7356-760-4)
HINN Untitled
 
18 Ericsson, Birgitta.
Kultur, arrangementer og reiseliv - Opplev KulturNorge: Evaluering av pilotprosjektet Delrapport 2 2016. : Kunnskapsverket v Høgskolen i Innlandet 2016 (ISBN 978-82-93482-11-6) 36 s.
HINN Untitled
 
19 Ericsson, Birgitta; Andersen, Torhild.
Finnes det løsninger på småbedriftenes kapasitetsproblem?. Forskning.no 2016
HINN Untitled
 
20 Ericsson, Birgitta; Hagen, Svein Erik; Overvåg, Kjell.
Benchmarking som kilde til innovasjon og utvikling i reiselivet. I: Innovasjon i fragmenterte næringer. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-254-6. s. 248-267
HINN Untitled
 
21 Ericsson, Birgitta; Hauge, Atle Jensen.
Kultur, arrangementer og reiseliv - Opplev KulturNorge: Evaluering av pilotprosjektet Delrapport 1 2016. : Kunnskapsverket v Høgskolen i Innlandet 2016 (ISBN 978-82-93482-10-9) 30 s.
HINN Untitled
 
22 Overvåg, Kjell; Ericsson, Birgitta.
Fritidsboligdestinasjoner og regional utvikling i fjellområdene. I: Turisme: Destinasjonsutvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-46050-8. s. 226-245
HINN Untitled
 
2015
23 Overvåg, Kjell; Ericsson, Birgitta.
Naturbasert reiseliv i fjellkommuner - forventninger og muligheter. I: Fjellbygd eller feriefjell?. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1905-6. s. 107-129
HINN Untitled
 
24 Rykkja, Anders; Ericsson, Birgitta.
Litteraturformidling fra scene. Undersøkelse av litteraturfestivaler. Lillehammer: Østlandsforskning 2015 (ISBN 978-82-7356-751-2) 30 s. ØF-rapport(10)
HINN Untitled
 
2014
25 Möller, Cecilia; Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell.
Seasonal Workers in Swedish and Norwegian Ski Resorts – Potential In-migrants?. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2014 ;Volum 14.(4) s. 385-402
HINN Untitled
 
2013
26 Arnesen, Tor; Ericsson, Birgitta.
Policy responses to the evolution in leisure housing: From the plain cabin to the high standard second home. The Norwegian case. I: Second Home Tourism in Europe Lifestyle Issues and Policy Responses. Ashgate 2013 ISBN 9781409450719. s. 285-306
HINN Untitled
 
27 Ericsson, Birgitta; Bråtå, Hans Olav.
Arbeidslivets kulturseilas (AKS) –Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2013 (ISBN 978-82-7356-720-8) 72 s.
HINN UiO Untitled
 
28 Ericsson, Birgitta; Vonlanthen, Peter.
Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Regionalt forankret etter 30 års drift. Lillehammer: Østlandsforskning 2013 (ISBN 978-82-7356-724-6) 85 s.
HINN Untitled
 
29 Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine.
Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2013 (ISBN 978-82-7356-722-2) 100 s.
HINN NORUT UiO UiT Untitled
 
30 Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis; Power, Dominic.
Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. Lillehammer: Østlandsforskning 2013 142 s.
HINN NORUT UiO UiT Untitled
 
2012
31 Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell; Skjeggedal, Terje; Ericsson, Birgitta.
Transcending ortodoxy: The multihouse home, leisure and the transformation of core periphery relations. I: Regional development in Northern Europe : peripherality, marginality and border issues. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-60153-5. s. 182-195
HINN Untitled
 
32 Bråtå, Hans Olav; Ericsson, Birgitta; Lerfald, Merethe.
Evaluering av utviklingsprogrammet for innlandsfiske. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-7356-703-1) 90 s.
HINN UiO Untitled
 
33 Ericsson, Birgitta; Hagen, Svein Erik.
De mobile sesongarbeidernes rolle i reiselivsbedriftenes innovasjonsarbeid. I: Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1178-4.
HINN Untitled
 
34 Ericsson, Birgitta; Hauge, Atle; Olsson, Eva.
Indre Skandinavia - hva nå?. I: På gränsen Interaktion, attraktivitet och globalisering i inre Skandinavien. Karlstad University Press 2012 ISBN 978-91-7063-457-4. s. 305-311
HINN Untitled
 
35 Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell; Hagen, Svein Erik.
Å bo flere steder - fritidsboligeiere i Indre Skandinavia. I: På gränsen Interaktion, attraktivitet och globalisering i inre Skandinavien. Karlstad University Press 2012 ISBN 978-91-7063-457-4. s. 149-167
HINN Untitled
 
36 Möller, Cecilia; Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell.
Säsongarbetare i svenska och norska skidorter - tilfällig arbetskraft eller potentiella inflyttare?. I: På gränsen Interaktion, attraktivitet och globalisering i inre Skandinavien. Karlstad University Press 2012 ISBN 978-91-7063-457-4. s. 197-213
HINN Untitled
 
37 Olsson, Eva; Hauge, Atle; Ericsson, Birgitta.
På gränsen Interaktion, attraktivitet och globalisering i inre Skandinavien. Karlstad University Press 2012 (ISBN 978-91-7063-457-4) 310 s.
HINN Untitled
 
38 Ørbeck, Morten; Olsson, Eva; Hauge, Atle; Ericsson, Birgitta.
Att göra regionala skillnader till en styrka. I: På gränsen Interaktion, attraktivitet och globalisering i inre Skandinavien. Karlstad University Press 2012 ISBN 978-91-7063-457-4. s. 17-25
HINN Untitled
 
2011
39 Ericsson, Birgitta; Hagen, Svein Erik.
Næring, fritidsbebyggelse i Savalenområdet. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2011 (ISBN 978-82-7356-692-8)
HINN Untitled
 
40 Ericsson, Birgitta; Skjeggedal, Terje; Arnesen, Tor; Overvåg, Kjell.
Second Homes i Norge. Bidrag til en nordisk utredning. Lillehammer: Østlandsforskning 2011 ØF-rapport(1/2011)
HINN Untitled
 
41 Vasaasen, Arne; Ericsson, Birgitta.
Verdiskaping og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes virksomhet - en studie fra villreinfjellene i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2011 (ISBN 978-82-7356-687-4) 45 s.
HINN Untitled
 
2010
42 Arnesen, Tor; Ericsson, Birgitta; Hagen, Svein Erik.
”Full City” og reiselivet. Analyse av virkninger på reiselivet av oljeutslipp fra ”Full City”-ulykken. En underveisrapport. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2010 (ISBN 978-82-7356-674-4) 75 s.
HINN Untitled
 
43 Ericsson, Birgitta.
Kultur og næring: Erfaringer fra Rudi Kultur AS. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2010 (ISBN 978-82-7356-672-0) 46 s.
HINN Untitled
 
44 Ericsson, Birgitta; Arnesen, Tor; Vorkinn, Marit.
Ringvirkninger av fritidsbebyggelse. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2010 (ISBN 978-82-7356-663-8) 56 s.
HINN Untitled
 
45 Ericsson, Birgitta; Bråtå, Hans Olav.
Konsekvensvurderinger av scenarier framkommet i prosessen med ny regional plan for Rondane-Sølnkletten, del Rondane. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2010 (ISBN 978-827356-667-6) 94 s.
HINN UiO Untitled
 
46 Ericsson, Birgitta; Overvåg, Kjell; Möller, Cecilia.
Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2010 (ISBN 978-82-7356-675-1)
HINN NTNU Untitled
 
47 Overvåg, Kjell; Ericsson, Birgitta.
Ny E6 i Nord-Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2010 (ISBN 978-82-7356-664-5) 41 s.
HINN NTNU Untitled
 
2009
48 Arnesen, Tor; Ericsson, Birgitta.
Fritidsboliger i Oppland - bestand, utvikling og bruk. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2009 (ISBN 978-82-7356-658-4)
HINN Untitled
 
49 Arnesen, Tor; Ericsson, Birgitta.
Holiday houses in Oppland County - stock, development and use. Lillehammer: Østlandsforskning AS 2009 (ISBN 978-82-7356-659-1) 21 s.
HINN Untitled
 
50 Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Arnesen, Tor; Ericsson, Birgitta.
Hytteliv i endring. Plan 2009 (6) s. 42-49
HINN OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste