Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 82 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Stock, Ingrid.
Faglig stemme i akademisk skriving. En kvalitativ undersøkelse av skrivehandlinger og kildebruk i bacheloroppgaver. : NTNU Trondheim 2019 (ISBN 978-82-326-4174-1) 100 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2019/289)
NTNU Untitled
 
2017
2 Hestnes, Anne Grete; Lien, Anne Gunnarshaug; Gustavsen, Arild; Matusiak, Barbara Szybinska; Risholt, Birgit Dagrun; Jelle, Bjørn Petter; Mathisen, Hans Martin; Andresen, Inger; Georges, Laurent; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schlanbusch, Reidun Dahl; Gao, Tao; Hegli, Tine; Berker, Thomas; Kristjansdottir, Torhildur; Novakovic, Vojislav; Eik-Nes, Nancy Lea; Tolstad, Ole.
Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2055-7) 234 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2016
3 Stock, Ingrid; Eik-Nes, Nancy Lea.
Voice features in academic texts – A review of empirical studies. Journal of English for Academic Purposes 2016 ;Volum 24. s. 89-99
NTNU Untitled
 
2015
4 Eik-Nes, Nancy Lea.
Scientific project protocols - in medicine. workshop for registrars; 2015-01-14 - 2015-01-14
NTNU Untitled
 
2014
5 Eik-Nes, Nancy Lea.
Scientific writing - protocols and research articles. Course for registrars; 2014-03-26 - 2014-03-26
NTNU Untitled
 
6 Eik-Nes, Nancy Lea.
Teaching scientific communication: facilitating students’ participation in the scientific dialogue. Lunsj seminar for veiledere; 2014-03-19 - 2014-03-19
NTNU Untitled
 
7 Eik-Nes, Nancy Lea.
The idea of a university: diversityHow can a writing center contribute?Laying the groundwork for a sustainable writing center. NTNU’s Diversity Conference: University Learning and Teaching; 2014-09-16 - 2014-09-17
NTNU Untitled
 
2013
8 Eik-Nes, Nancy Lea.
Facilitating English written proficiency through E-logging. European Association of Teachers of Academic Writing; 2013-06-27 - 2013-06-29
NTNU Untitled
 
9 Eik-Nes, Nancy Lea; Stock, Ingrid.
Students’ integration of language and content: developing a disciplinary voice. Integrating Content and Language in Higher Education; 2013-04-11 - 2013-04-13
NTNU Untitled
 
10 Jørgensen, Inger-Marie Ulla.
“Se og høre, forstå og gjøre”. Trondheim: NTNU 2013 138 s.
NTNU Untitled
 
11 Runde, Yngvil Osdal.
«Kva Kjenneteiknar ein engasjerande tekst?». Trondheim: NTNU 2013 128 s.
NTNU Untitled
 
12 Stock, Ingrid; Eik-Nes, Nancy Lea.
Students’ integration of language and content: developing a disciplinary voice. ICLHE conference (Integrating Content and Language in Higher Education); 2013-04-11 - 2013-04-13
NTNU Untitled
 
2012
13 Eik-Nes, Nancy Lea.
Developing Courses in English for Special Purposes. English for Specific Purposes 2012 ;Volum 31.(1) s. 77-78
NTNU Untitled
 
14 Eik-Nes, Nancy Lea.
Informal Genres as Mediating Discourse: Making Sense of Governing Genres. Genre 2012 - Rethinking Genre 20 Years Later; 2012-06-26 - 2012-06-29
NTNU Untitled
 
15 Sand, Kari; Eik-Nes, Nancy Lea; Loge, Jon Håvard.
Readability of Informed Consent Documents (ICDs) in Clinical Trials (1987-2007) - A Linguistic Approach. The 7th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC); 2012-06-07 - 2012-06-09
NTNU OUS STO UiO Untitled
 
16 Sand, Kari; Eik-Nes, Nancy Lea; Loge, Jon Håvard.
Readability of informed consent documents (1987-2007) in clinical trials: a linguistic analysis. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 2012 ;Volum 7.(4) s. 67-78
NTNU UiO Untitled
 
2011
17 Eik-Nes, Nancy Lea.
Assessment to facilitate students' thriving and surviving in academic English. NFEAP summer seminar; 2011-06-09 - 2011-06-10
NTNU Untitled
 
18 Eik-Nes, Nancy Lea.
Constructing profesional identity through log-writing. Writing Across Borders II; 2011-02-17 - 2011-02-20
NTNU Untitled
 
2010
19 Eik-Nes, Nancy Lea.
Academic writing: What's the point?. MITISK; 2010-11-19 - 2010-11-19
NTNU Untitled
 
20 Eik-Nes, Nancy Lea.
Dialogging and style shifting. Ethnographies of Academic writing in a global context: the politics of style; 2010-07-16
NTNU Untitled
 
21 Eik-Nes, Nancy Lea.
Finding one's disciplinary voice through reflective dialogue. Conference on College Composition and Communication (CCCC); 2010-03-17 - 2010-03-20
NTNU Untitled
 
22 Eik-Nes, Nancy Lea.
How to deal with the challenges of writing in a foreign language. Academic Writing from bachelor to PhD; 2010-10-07 - 2010-10-08
NTNU Untitled
 
23 Eik-Nes, Nancy Lea.
The function of a ‘back stage’ space in developing disciplinary identity. Writing Development in Higher Education (WDHE) Conference; 2010-06-28 - 2010-06-30
NTNU Untitled
 
24 Sand, Kari; Eik-Nes, Nancy Lea; Kaasa, Stein; Loge, Jon Håvard.
What Makes Informed Consent Documents User-friendly?. Palliative Medicine 2010 ;Volum 24.(4) s. 151-
NTNU Untitled
 
25 Sand, Kari; Eik-Nes, Nancy Lea; Loge, Jon Håvard.
Content, structure and relations in informed consent documents (ICDs) for clinical trials. 6th Research Congress of the European Association of Palliative Care; 2010-06-10 - 2010-06-12
NTNU UiO Untitled
 
2009
26 Eik-Nes, Nancy Lea.
"Dialogging": A Social Interactive Practice in Academic Writing. Revista Canaria de Estudios Ingleses (RCEI) 2009 ;Volum 59. s. 47-60
NTNU Untitled
 
27 Eik-Nes, Nancy Lea.
Dialogging: Providing Space of Developing Disciplinary Identity. European Association for the Teaching of Academic Writing (EATAW) Conference 2009; 2009-06-30 - 2009-07-02
NTNU Untitled
 
28 Eik-Nes, Nancy Lea.
Dialogging: Using e-logs as a space for reflective dialogue. Symposium for English for Special Purposes; 2009-01-12 - 2009-01-13
NTNU Untitled
 
29 Eik-Nes, Nancy Lea.
My text is perfectly correct. So what's wrong with it?. Norwegian Forum for English for Academic Purposes (NFEAP) Summer Seminar; 2009-06-08 - 2009-06-09
NTNU Untitled
 
30 Eik-Nes, Nancy Lea.
Setting the stages for disciplinary development in English. British Association of Lecturer in English for Academic Purposes (BALEAP; 2009-04-05 - 2009-04-07
NTNU Untitled
 
2008
31 Eik-Nes, Nancy Lea.
A genre approach to teaching academic writing. Norwegian Forum for English for Academic Purposes; 2008-06-12 - 2008-06-14
NTNU Untitled
 
32 Eik-Nes, Nancy Lea.
Constructing professional identity through log-writing. Writing Research Across Boarders; 2008-02-22 - 2008-02-24
NTNU Untitled
 
33 Eik-Nes, Nancy Lea.
"Dialogging" bak scenen: Loggskriving for å forberede forestillingen. Nordisk konferanse om skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i utdanning og yrkesliv; 2008-11-17 - 2008-11-18
NTNU Untitled
 
34 Eik-Nes, Nancy Lea.
Front Stage and Back Stage Writing: Using Logs to Rehearse and Develop a Disciplinary role. Nordic Journal of English Studies 2008 ;Volum 7.(3) s. 181-198
NTNU Untitled
 
35 Eik-Nes, Nancy Lea.
Gaining or losing domain in academic writing?. European Society for the Study of English; 2008-08-22 - 2008-08-26
NTNU Untitled
 
36 Eik-Nes, Nancy Lea.
Skriving bak sceneteppet: å finne frem til nye roller. AlumnISK: faglig og sosialt nettverksmøte; 2008-12-06
NTNU Untitled
 
37 Eik-Nes, Nancy Lea.
Dialogging: Negotiating disciplinary identity through the medium of logs. Trondheim, Norway: Norwegian University of Science and Technology 2008 (ISBN 978-82-471-1119-2) 225 s.
NTNU Untitled
 
2007
38 Eik-Nes, Nancy Lea.
Academic Writing: a dialogue between genre and process. 19th Annual Conference of the Euoropean Association for International Education; 2007-09-12 - 2007-09-15
NTNU Untitled
 
39 Eik-Nes, Nancy Lea.
Akademisk skriving: En dialog mellom sjanger og prosess. I: Skrive for nåtid og framtid: Skriving og rettleiing i høgre utdanning, Bind II. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82519-2240-1. s. 138-149
NTNU Untitled
 
40 Eik-Nes, Nancy Lea.
"Dialogging" with engineers. English for Academic Purposes - first Nordic conference; 2007-06-14 - 2007-06-15
NTNU Untitled
 
41 Eik-Nes, Nancy Lea.
E-logging in the scientific writing classroom: a dialogic approach to disciplinary identity. Publishing and Presenting Research Internationally; 2007-01-11 - 2007-01-13
NTNU Untitled
 
42 Eik-Nes, Nancy Lea.
Stimulating Writing Activities in Different Genres. Conference for English for Academic Purposes; 2007-11-09 - 2007-11-09
NTNU Untitled
 
2006
43 Eik-Nes, Nancy Lea.
Communicating Science Through Dialogue. ABC European Convention; 2006-06-08 - 2006-06-10
NTNU Untitled
 
44 Eik-Nes, Nancy Lea.
E-mail dialogues: logging on to the discourse community. Writing Development in Higher Education: Challenging Institutional Priorities; 2006-05-11 - 2006-05-12
NTNU Untitled
 
45 Eik-Nes, Nancy Lea.
Scientific Publication - Connecting Academic Writing to "The Real World". Integrating Content and Language in Higher Education; 2006-06-28 - 2006-07-01
NTNU Untitled
 
46 Eik-Nes, Nancy Lea.
Writing Academically as an International Student. Integrating Content and Language in Higher Education; 2006-06-28 - 2006-07-01
NTNU Untitled
 
47 Eik-Nes, Nancy Lea.
Akademisk skriving: en dialog mellom sjanger og prosess. Akademisk skriving og veiledning i høyere utdanning; 2006-10-09 - 2006-10-10
NTNU Untitled
 
48 Eik-Nes, Nancy Lea.
Do's and don'ts in scientific presentations ("Course in Presentation Techniques"). 6th Annual Conference for Doctoral Candidates "Quantifying Geoscience"; 2006-11-09 - 2006-11-16
NTNU Untitled
 
49 Eik-Nes, Nancy Lea.
Evidence and effect of dialogue in the writing classroom. Varieties of Voice; 2006-12-07 - 2006-12-09
NTNU Untitled
 
50 Eik-Nes, Nancy Lea.
Å logge seg inn på diskursfellesskapet: Om loggskriving via e-post for a fremme akademisk skriving. I: Utfordringar for skriveopplæring og skriveforsking i dag. Tapir Akademisk Forlag 2006 ISBN 9788251921688. s. 106-107
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste