Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 153 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Aanondsen, Chris Margaret; Jozefiak, Thomas; Heiling, Kerstin; Rimehaug, Tormod.
Validation of the Strengths and Difficulties Self-Report in Norwegian Sign Language. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 2019 ;Volum 25.(1) s. 91-104
HNT NTNU STO Untitled
 
2 Brenne, Edel; Rimehaug, Tormod.
Pragmatic language impairment general and specific associations to mental health symptom dimensions in a child psychiatric sample. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2019 ;Volum 7.(1) s. 3-12
HNT NTNU Untitled
 
3 Leipoldt, Jonathan David; Harder, Annemiek T; Kayed, Nanna Sønnichsen; Grietens, Hans; Rimehaug, Tormod.
Determinants and outcomes of social climate in therapeutic residential youth care: A systematic review. Children and Youth Services Review 2019 ;Volum 99. s. 429-440
HNT NTNU Untitled
 
4 Rimehaug, Tormod; Holden, Karianne Framstad; Lydersen, Stian; Indredavik, Marit Sæbø.
"Five-year changes in population newborn health associated with new preventive services in targeted risk-group pregnancies". BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19.(658) s. 1-9
HNT NTNU Untitled
 
5 Visser, Katharina M; van Gink, Kirsten; Thissen, Floor; Visser, TA; Rimehaug, Tormod; Jansen, Lucres CM; Popma, Arne.
Development and Preliminary Evaluation of the Reaction to Unacceptable Behavior Inventory: A Questionnaire to Measure Progress in Implementation of Non-violent Resistance. Child and Youth Care Forum 2019 ;Volum 49.(1) s. 43-57
HNT NTNU Untitled
 
2018
6 Holden, Karianne Framstad; Rimehaug, Tormod; Ingul, Jo Magne; Steinsli, Kjersti; Wold, Jan Egil.
Familieambulatoriet - en vellykket modellfor identifisering av sped- og småbarn i risiko?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 ;Volum 15.(04) s. 323-334
HNT NTNU UiT Untitled
 
7 Rimehaug, Tormod.
Change in mental health symptoms in families with nonresponding children referred to inpatient family units. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2018 s. 1-12
HNT NTNU Untitled
 
8 Rimehaug, Tormod.
Evaluering av pilot-prosjekter med Familieambulatoriet. Planleggingsmøte for nytt prosjekt; 2018-03-02 - 2018-03-02
NTNU Untitled
 
9 Rimehaug, Tormod.
Forskning om barn som pårørende. Nettverksmøte for barne-ansvarlige; 2018-02-15 - 2018-02-15
NTNU Untitled
 
10 Rimehaug, Tormod.
Framtidsperspektiver i tiltak for Barn som pårørende. Nettverkssamling Nord-Trøndelag; 2018-09-11 - 2018-09-11
NTNU Untitled
 
11 Rimehaug, Tormod.
Future potential in COPMI research. Barn Beste Forskernettverk; 2018-11-14 - 2018-11-14
NTNU Untitled
 
12 Rimehaug, Tormod.
«Non-Violent Response» og «New Authority». Forskningslunsj RKBU Midt-Norge; 2018-01-31 - 2018-01-31
NTNU Untitled
 
13 Rimehaug, Tormod.
NVR strategier mot uakseptabel atferd. Stabsmøte BUP Klinikk Lian; 2018-05-02 - 2018-05-02
NTNU Untitled
 
14 Rimehaug, Tormod.
Ny forskning om barn som pårørende. Nettverksmøte for barne-ansvarlige Møre og Romsdal; 2018-03-02 - 2018-03-02
NTNU Untitled
 
15 Rimehaug, Tormod.
Prinsipper for folkehelse-forebygging anvendt på lokale prosjektideer.. Planleggingm øte Folkehelse Snåsa; 2018-10-25 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
16 Rimehaug, Tormod.
Prinsipper for forebygging av psykisk folkehelse. Åpent fredags-seminar HUNT forsknings-senter; 2018-10-26 - 2018-10-26
NTNU Untitled
 
17 Rimehaug, Tormod; Undheim, Anne Mari; Ingul, Jo Magne.
Learning Problems among Adolescents in Residential Youth Care. Residential Treatment for Children & Youth 2018 ;Volum 35.(1) s. 24-46
HNT NTNU Untitled
 
2017
18 Leipoldt, Jonathan David; Kayed, Nanna Sønnichsen; Harder, Annemiek T.; Grietens, Hans; Rimehaug, Tormod.
Refining the COPES to measure social climate in therapeutic residential youth care. Child and Youth Care Forum 2017 ;Volum 47.(2) s. 173-197
HNT NTNU Untitled
 
19 Rimehaug, Tormod.
Barnepsykiatri i Almenpraksis - intervju med/av d.A.Solberg. Barnepsykiatri for almenleger; 2017-02-10
NTNU Untitled
 
20 Rimehaug, Tormod.
Endringer i norsk og nederlandsk innsats for Barn som pårørende. Nettverksmøte BAP; 2017-10-19
NTNU Untitled
 
21 Rimehaug, Tormod.
Folkehelse-perspektivet på barn og unges psykiske helse. Folkehelsekonferanse for Trøndelag; 2017-11-22
NTNU Untitled
 
22 Rimehaug, Tormod.
Kunnskapsbasert praksis rundt barn som pårørende: Forskning, og erfaringer. REGIONAL KONFERANSE - BARN SOM PÅRØRENDE; 2017-11-27
NTNU Untitled
 
23 Rimehaug, Tormod.
NVR - Miljøterapeutisk strategi mot uakseptabel atferd. Ledermøte Bufetat; 2017-12-05
NTNU Untitled
 
24 Rimehaug, Tormod.
"Ny kunnskap og tiltak for barn som pårørende" Gjentatt tre ganger i tre ulike nettverksmøter. Nettverksmøte - Barn som pårørende; 2017-01-26 - 2017-01-28
NTNU Untitled
 
25 Rimehaug, Tormod.
Postere om virksomheten ved RKBU-Midt-Norge. Folk Først konferansen; 2017-02-15 - 2017-02-16
NTNU Untitled
 
26 Rimehaug, Tormod.
Strategier mot uakseptabel atferd. Personalmøte Lø skole; 2017-12-11
NTNU Untitled
 
2016
27 Leipoldt, Jonathan David; Rimehaug, Tormod.
Measuring social climate in Norwegian RYC. A revision of the Community Oriented Programs Environment Scale. EUSARF, XIV International Conference,; 2016-09-12 - 2016-09-15
NTNU Untitled
 
28 Rimehaug, Tormod.
ASEBA som klinisk verktøy - vitenskapelig grunnlag og anvendelse.. ASEBA-kurs; 2016-11-23 - 2016-11-23
NTNU Untitled
 
29 Rimehaug, Tormod.
Dynamisk utredning og behandling - Validitet og reliabilitet i klinisk praksis. BUP Fagdag; 2016-06-21 - 2016-06-21
NTNU Untitled
 
30 Rimehaug, Tormod.
Implementerings-strategiene i BAPP-nettverket. Forskningslunsj RKBU Midt-Norge; 2016-06-15 - 2016-06-15
NTNU Untitled
 
31 Rimehaug, Tormod.
Oppvekst som pårørende - risiko og konsekvenser. Fagdag om Barn som pårørende; 2016-10-20 - 2016-10-20
NTNU Untitled
 
32 Rimehaug, Tormod.
Strukturert samarbeid om implementering av tiltak for Barn som pårørende; ulike roller for BUP, VOP og kommunen?. Regionsentersamling 2016; 2016-05-30 - 2016-06-01
NTNU Untitled
 
33 Rimehaug, Tormod.
Tidlig Inn / Risikosamtaler med gravide og småbarnsforeldre. Folk Først 2016; 2016-03-15 - 2016-03-15
NTNU Untitled
 
34 Rimehaug, Tormod.
Tidlig Inn / Risikosamtaler med gravide og småbarnsforeldre. Folk Først 2016; 2016-03-16 - 2016-03-16
NTNU Untitled
 
35 Rimehaug, Tormod; Undheim, Anne Mari; Ingul, Jo Magne.
Multiple perspectives on improving residential care - Learning disorders, combined problem load and educational adaptations as the baseline for adult careers after RYC.. EUSARF, XIV International Conference,; 2016-09-13 - 2016-09-16
NTNU Untitled
 
36 Undheim, Anne Mari; Rimehaug, Tormod.
Traumatiserte barn/Barnevernsbarn. Problembelastning-læring. Nordisk Råd Kulturkommite; 2016-08-03 - 2016-08-03
NTNU Untitled
 
2015
37 Jozefiak, Thomas; Kayed, Nanna Sønnichsen; Rimehaug, Tormod; Wormdal, Anne Kristine; Brubakk, Ann-Mari; Wichstrøm, Lars.
Prevalence and comorbidity of mental disorders among adolescents living in residential youth care. European Child and Adolescent Psychiatry 2015 ;Volum 25.(1) s. 33-47
NTNU STO Untitled
 
38 Kayed, Nanna Sønnichsen; Jozefiak, Thomas; Rimehaug, Tormod; Tjelflaat, Torill; Brubakk, Ann-Mari; Wichstrøm, Lars.
Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. Trondheim: RKBU Midt-Norge, NTNU 2015 54 s.
NTNU Untitled
 
39 Ness, Sigrid; Rimehaug, Tormod.
De utrolige årenes foreldreprogram i Verdal kommune. En evaluering av brukertilfredshet, foreldreutbytte og endring av barns atferd ved langvarig kommunal drift.. Trondheim: Skriftserien til RKBU, Rapport 3/2015 2015 (ISBN 9788293343042) 63 s.
NTNU Untitled
 
40 Rimehaug, Tormod.
Vær nysgjerrig på barnets tilknytning og relasjoner.. BarnsBeste fagblogg 2015
NTNU Untitled
 
41 Rimehaug, Tormod; Børstad, Jorunn Marie.
Fleksibilitet og virksomme faktorer i manualbaserte forebyggingsgrupper. I: Familier i motbakke. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1651-2.
HNT NTNU Untitled
 
42 Rimehaug, Tormod; Helmersberg, Ingunn.
Dyrke vekstkraft og forvente uår. Implementering av forebyggende tiltak. I: Familier i motbakke. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1651-2.
HNT NTNU Untitled
 
43 Tunstrøm, Stine; Rimehaug, Tormod.
Flere tusen menn får fødselsdepresjoner. KK.no [Tidsskrift] 2015-05-18
NTNU Untitled
 
2014
44 Rimehaug, Tormod.
Er ikke barna viktige nok?. BarnsBeste fagblogg 2014
NTNU Untitled
 
45 Rimehaug, Tormod.
Forebygging: Bærekraft og revitalisering. Fagdag; 2014-10-01
NTNU Untitled
 
46 Rimehaug, Tormod.
Implementering og veiledning. Veiledersamling Tidlig Inn; 2014-01-24
NTNU Untitled
 
47 Rimehaug, Tormod.
Kvalitetskontroll og revitalisering av forebyggende tiltak. nettverksmøte; 2014-06-19
NTNU Untitled
 
48 Rimehaug, Tormod.
Kvalitetskontroll og revitalisering av forebyggende tiltak. nettverksmøte; 2014-03-20
NTNU Untitled
 
49 Rimehaug, Tormod.
Psykisk helse i skolealder. Fagdag; 2014-06-13
NTNU Untitled
 
50 Rimehaug, Tormod.
Samhandling og systemutvikling for Barn som pårørende. Samling av barneansvarlige i HNT HF; 2014-02-27
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste