Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 136 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Molander, Bengt Åke.
Knowing in Practices: Reactions, Learning and Wisdom. The International Conference on "Human Action and Practical Reason"; 2019-10-12 - 2019-10-13
NTNU Untitled
 
2 Molander, Bengt Åke.
Kunnskapens ytre og indre rom. Om kunnskap og kunnskapssyn ved NTNU og i livet. Seminar; 2019-03-05
NTNU Untitled
 
3 Molander, Bengt Åke.
The significance of theory for architecture/design research. Forskarseminar; 2019-11-29
NTNU Untitled
 
2018
4 Molander, Bengt Åke.
Creativity and Knowledge. I: Considering Creativity. Creativity, Knowledge and Practice in Bronze Age Europe. Archaeopress 2018 ISBN 9781784917548. s. 5-17
NTNU Untitled
 
5 Molander, Bengt Åke.
Hantverkskunskap: Meningsfulla helheter. Forskerkurs: Hantverksvetenskaplig forskning; 2018-06-14 - 2018-06-15
NTNU Untitled
 
2017
6 Molander, Bengt Åke.
Erfarenhet, klokhet eller vetenskaplig evidens. Striden om olika kunskapsformer. Seminar för faglig ansatte; 2017-03-17
NTNU Untitled
 
7 Molander, Bengt Åke.
Tankens frihet och längtan efter verklighet. Om "teori" som idé, begrepp och retorik.. I: HANTVERKSVETENSKAP. Hantverkslaboratoriet 2017 ISBN 978-91-983974-2-0. s. 15-36
NTNU Untitled
 
2016
8 Molander, Bengt Åke.
Proven Experience: Knowing-in-Action With a Freedom to Judge. 8th international Fellows Conference; 2016-07-11 - 2016-07-13
NTNU Untitled
 
9 Molander, Bengt Åke.
Teoretiska och praktiska kunskapstraditioner. Internseminar for ansatte; 2016-03-04
NTNU Untitled
 
10 Molander, Bengt Åke.
Vetenskap mellan rationalitet och irrrationalitet. I: Tankens utåtvändhet. Georg Henrik von Wright som intellektuell. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 2016 ISBN 9789515833563. s. 141-165
NTNU Untitled
 
2015
11 Molander, Bengt Åke.
Att öppna världen och att låta den öppna sig: Om kunskap i praktiska och estetiska lärprocesser. Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning; 2015-04-22 - 2015-04-23
NTNU Untitled
 
12 Molander, Bengt Åke.
"kunnskap i handling". DesignDialog: Kunnskap i handling; 2015-11-30
NTNU Untitled
 
13 Molander, Bengt Åke.
The Practice of Knowing and Knowing in Practices. Peter Lang Publishing Group 2015 (ISBN 978-3-631-66990-7) 315 s.
NTNU Untitled
 
2014
14 Molander, Bengt Åke.
"Danning og refleksjon". Perspektiver på dannelse (PhD-kurs); 2014-12-04
NTNU Untitled
 
15 Molander, Bengt Åke.
Experience-based knowledge and scientific knowledge. Gjesteforelesning som "visiting professor"; 2014-04-16
NTNU Untitled
 
16 Molander, Bengt Åke.
Experience-based knowledge and scientific knowledge in Education. Forelesning som "visiting professor"; 2014-04-14
NTNU Untitled
 
17 Molander, Bengt Åke.
Hur möter man verkligheten på bästa sätt? Om etik och kunskap i professionsutbildningen. Etikk i profesjonsutdanningen. Årskonferense i Profesjonsetisk nettverk; 2014-05-22 - 2014-05-23
NTNU Untitled
 
18 Molander, Bengt Åke.
"Knowing in action and thinking about the world". Perspectives on Intentionality; 2014-09-23 - 2014-09-26
NTNU Untitled
 
19 Molander, Bengt Åke.
Knowledge as attentiveness in practice. Forelesning som "visiting professor"; 2014-04-10
NTNU Untitled
 
20 Molander, Bengt Åke.
"Knowledge in practices - Can philosophy ofscience improve (non-scientific) practices and when is it a distraction?". Could ELSA do for philosophy of science what bioethics did for ethics?; 2014-09-12
NTNU Untitled
 
21 Molander, Bengt Åke.
Kunskap i handling: kunskapsfördomar och hur vi ska ändra våra kunskapsuppfattningar. Seminar för masterstudenter och ansatte; 2014-02-11
NTNU Untitled
 
22 Molander, Bengt Åke.
Kunskap i handling: reflektion och makt. Seminar for masterstudenter og ansatte; 2014-02-11
NTNU Untitled
 
23 Molander, Bengt Åke.
"Reflektion: mötet med sig själv - och andra.". Slöjdens möten (Slöjdbiennalen 2014); 2014-10-06 - 2014-10-07
NTNU Untitled
 
24 Molander, Bengt Åke.
Vetenskaplighet och begreppsliggörande. Att sätta ord på fenomen, ting och handlingar; 2014-02-05
NTNU Untitled
 
25 Molander, Bengt Åke.
Wittgensteins språkspelsbegrepp. Att sätta ord på fenomen, ting och handlingar; 2014-02-05
NTNU Untitled
 
2013
26 Molander, Bengt.
Attentiveness in Musical Practice and Research. Music and Practice 2013 ;Volum 1.(1)
NTNU Untitled
 
27 Molander, Bengt.
Creativity and Knowledge. Creativity: An Exploration Through the Bronze Age and Contemporary Responses to the Bronze Age; 2013-04-10 - 2013-04-11
NTNU Untitled
 
28 Molander, Bengt.
Handlingsbaset læring for framtiden. Jubileum og visioner - 75 år på Notodden - Estetikk og utdanning; 2013-11-21 - 2013-11-22
NTNU Untitled
 
29 Molander, Bengt.
Knowledge in "Body-Based Practices". Body-based Practices. Between Nature and Culture.; 2013-12-09 - 2013-12-12
NTNU Untitled
 
30 Molander, Bengt.
Tankens frihet och längtan efter verklighet: om "teori" som idé, begrepp och retorik. Forskarseminar; 2013-02-28 - 2013-03-01
NTNU Untitled
 
31 Molander, Bengt.
Uppmärksamhet mellan närhet och distans. Hvordan forske på praksis og taus kunnskap?; 2013-06-06 - 2013-06-07
NTNU Untitled
 
32 Molander, Bengt.
Ways of seeing/Ways of worldfinding. Image and Knowledge; 2013-12-05
NTNU Untitled
 
2012
33 Molander, Bengt.
"Om spännvidden i bruket av 'teori' och 'teoretisk'" och "Reflekterad respons". Teoriseminarium; 2012-04-12
NTNU Untitled
 
34 Molander, Bengt Åke.
Kunnskapsforståelse i sosialt arbeid: reflektion och kunskap i handling. Semimnar för masterstudenter och lärare; 2012-01-20
NTNU Untitled
 
35 Molander, Bengt Åke.
"Kunskap som politiskt och etiskt begrepp". Kunnskap og makt i profesjonssammenheng; 2012-12-12
NTNU Untitled
 
36 Molander, Bengt Åke.
"Kunskapens växande cirklar". Praktisk kunnskap og profesjonsforskning; 2012-12-06 - 2012-12-07
NTNU Untitled
 
2011
37 Molander, Bengt Åke.
Att förhålla sig vetenskapligt. Högre seminarium, för doktorgradskandidater och forskare; 2011-03-28
NTNU Untitled
 
38 Molander, Bengt Åke.
Kunnskapsforståelse i sosialt arbeid: kunnskap i handling. Seminar for masterstudenter og lærere; 2011-01-21
NTNU Untitled
 
39 Molander, Bengt Åke.
Pluralistic Pragmatism and - Pluralistic - Naturalism. I: Pragmatism, Science and Naturalism. Peter Lang Publishing Group 2011 ISBN 978-3-631-60876-0. s. 153-170
NTNU Untitled
 
40 Molander, Bengt Åke.
Subjectivity, fallibility and the absence of doubt. I: Kant: Here, Now and How. Essays in honour of Truls Wyller. Mentis Verlag GmbH 2011 ISBN 978-3-89785-764-3. s. 107-119
NTNU Untitled
 
2010
41 Molander, Bengt Åke.
Reflektion och kunskap i handling. Praktisk kunnskap i idrettspedagogisk arbeid; 2010-12-15
NTNU Untitled
 
42 Molander, Bengt Åke.
Vetenskap och rationalitet i handling. Seminar for lærere og masterstudenter; 2010-08-17
NTNU Untitled
 
2009
43 Molander, Bengt Åke.
Den tause kunnskapen, refleksjon som verktøy i kunnskapsproduksjonen. Kunnskapens vilkår i praksifeltet; 2009-02-23 - 2009-09-24
NTNU Untitled
 
44 Molander, Bengt Åke.
Estetiska lärprocesser - några kunskapsteoretiska reflektioner. I: Estetiska lärprocesser - upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Studentlitteratur AB 2009 ISBN 978-91-44-05440-7. s. 227-249
NTNU Untitled
 
45 Molander, Bengt Åke.
Ett vetenskapligt förhållningssätt: Hur kan man som handledare utveckla det hos doktoranden?. Seminarserie för handledare i forskarutbildningen; 2009-04-02
NTNU Untitled
 
46 Molander, Bengt Åke.
Håndverksetikk. Seminar: Håndverket som kunnskapsform; 2009-02-26
NTNU Untitled
 
47 Molander, Bengt Åke.
Håndverkskunnskap i et historisk filosofisk perspektiv. Seminar: Håndverket som kunnskapsform; 2009-02-26
NTNU Untitled
 
48 Molander, Bengt Åke.
Idrett og verdier: Verdier i teori og praksis. NTNU og Olympiatoppens Topptrenerutdanning; 2009-09-02
NTNU Untitled
 
49 Molander, Bengt Åke.
Kunnskap i handling. Seminar for PhD-kandidater; 2009-11-20
NTNU Untitled
 
50 Molander, Bengt Åke.
Kunnskap i handling - relatert til fysioterapi. Forelesning mastergrad og ansatte; 2009-01-15
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste