Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 157 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Andenæs, Ellen.
Den vanskelige balansen mellom nærhet og distanse. MEMU -internmagasin NAV 2020
NTNU Untitled
 
2 Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Ansvar, fag og følelser: Kommunikative utfordringer i brukermøter i NAV. Trondheim: NTNU 2020 27 s.
NTNU Untitled
 
2019
3 Andenæs, Ellen.
Bedre og morsommere - strategier for tekstutvikling og -samarbeid. Kurs for rådgivere; 2019-01-30 - 2019-01-30
NTNU Untitled
 
4 Andenæs, Ellen.
Eksamen på tvers. Møte; 2019-03-15 - 2019-03-15
NTNU Untitled
 
5 Andenæs, Ellen; Halvorsen, Kristin.
Samtaleledelse i brukermøter - kompetanse for veiledere. Ledersamling Nav Oslo; 2019-10-22 - 2019-10-22
NTNU Untitled
 
6 Andenæs, Ellen; Halvorsen, Kristin.
Utvikling av veiledningssamtalen i Nav. Lederforum, Arbeids- og velferdsdirektoratet; 2019-03-20 - 2019-03-20
NTNU Untitled
 
7 Andenæs, Ellen; Halvorsen, Kristin; Thomassen, Gøril.
Å lede er å legge til rette – samtaleledelse i brukermøter. Fagsamling; 2019-12-02 - 2019-12-03
NTNU Untitled
 
8 Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Samtaler og samtaleledelse i NAV: Resultater fra UTVEI-prosjektet. Fagdag, Arbeids- og velferdsdirektoratet; 2019-01-22 - 2019-01-22
NTNU Untitled
 
9 Halvorsen, Kristin; Thomassen, Gøril; Andenæs, Ellen.
Brukermedvirkning i forskning. Kurs i samarbeid med FFO og Studieforbundet FUNKIS; 2019-04-27 - 2019-04-27
NTNU Untitled
 
2018
10 Andenæs, Ellen.
Skriving på jobb. Videre-bloggen [Fagblad] 2018-10-09
NTNU Untitled
 
11 Andenæs, Ellen.
Språk, makt og motstand - #Metoo som forstyrrelsespraksis. Sjarmerende sjikane? Om språkets evne til å forføre, tilsløre og avsløre; 2018-05-03 - 2018-05-03
NTNU Untitled
 
12 ; Brennhaug, Monica Knutli.
Logopedisk behandling, pasientmotivasjon og livskvalitet. En studie av tre afatikeres opplevelse av/erfaring med å mestre hverdagen med afasi.. Trondheim: NTNU 2018 56 s.
NTNU Untitled
 
13 Andenæs, Ellen; Halvorsen, Kristin.
«Ethnographers of their own situations»: Shared interpretations of discourse data in workshops with social workers in the UTVEI project. SEKOM Forum; 2018-06-01 - 2018-06-01
NTNU Untitled
 
14 Andenæs, Ellen; Halvorsen, Kristin.
NAV-veilederen som samtaleleder. Å legge til rette for brukerens deltakelse.. Fagdag NAV Kristiansand; 2018-10-10 - 2018-10-10
NTNU Untitled
 
15 Andenæs, Ellen; Svendsen, Stine H. Bang; Myren-Svelstad, Per Esben.
Sjarmerende sjikane?. Foredrag/paneldebatt om språk, makt og trakassering; 2018-05-03
NORD NTNU Untitled
 
16 Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen.
Felles fortolkning av diskursmateriale i workshops med profesjonsutøvere i sosialt arbeid. 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction; 2018-11-21 - 2018-11-23
NTNU Untitled
 
17 Halvorsen, Kristin; Gilstad, Heidi; Thomassen, Gøril; Andenæs, Ellen.
Brukermedvirkning i forskning. Medlemsmøte i regi av Studieforbundet FUNKIS; 2018-10-18 - 2018-10-18
NTNU Untitled
 
18 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Rapport: UTVEI – Utvikling av veiledningssamtalen i NAV. Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere. Trondheim: NTNU 2018 24 s.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
19 Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen.
Workshops as part of the research process: Learning opportunities for practitioners and researchers. Conversation as a tool for professional practice; 2018-04-06
NTNU Untitled
 
20 Riis-Johansen, Marit Olave; Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Interaksjon med brukere i Nav: Analyse av samtaledata som grunnlag for fagutvikling. Tidsskrift for velferdsforskning 2018 ;Volum 21.(3) s. 227-240
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2017
21 Andenæs, Ellen.
Derfor snakker vi med hendene.. Aftenposten Vitenskap nr. 10 [Avis] 2017-12-15
NTNU Untitled
 
22 Andenæs, Ellen.
Observere, delta, bidra? Språk, samtaler og læring.. Norskkonferansen 2017; 2017-04-05 - 2017-04-06
NTNU Untitled
 
23 Andenæs, Ellen.
Prosjekter, posisjoner og fellesskap - når 'vi' er 'de andre'.. Arbeidsrettet norskopplæring; 2017-11-15 - 2017-11-17
NTNU Untitled
 
24 Andenæs, Ellen.
"She Didn't Know I'm Black, You See". Practices, Body Signs, and Professional Identity.. I: Identity Revisited and Reimagined. Empirical and Theoretical Contributions on Embodied Communication Across Time and Space. Springer 2017 ISBN 978-3-319-58056-2. s. 187-206
NTNU Untitled
 
25 Andenæs, Ellen.
Sjanger, skrivepraksis og skrivekultur. Klart språk erfaringssamling; 2017-03-30 - 2017-03-30
NTNU Untitled
 
26 Andenæs, Ellen.
Snakk og læring på jobb: Språk, posisjoner og praksis. Arbeidsretting av norskopplæring; 2017-01-13 - 2017-01-13
NTNU Untitled
 
27 ; Kruksve, Hilde.
Logopeders erfaring med afasirehabilitering. En kvalitativ studie om hvordan logopeder gjennomfører afasirehabilitering og hvilke erfaringer de har med Helsedirektoratets retningslinjer knyttet til egen praksis.. Trondheim: Institutt for språk og litteratur, NTNU 2017 50 s.
NTNU Untitled
 
28 ; Sporsheim, Sidsel.
Ronnie Gardiner-metoden (RGM): Logopeders og klienters erfaringer med en multisensorisk treningsmetode i rehabilitering av pasienter med sykdommer i sentralnervesystemet.. Trondheim: NTNU, Institutt for språk og litteratur 2017 48 s.
NTNU Untitled
 
29 Brakstad, Ann Toril; Brandal, Wenche.
På rett sted - til rett tid... Oppfølging av voksne med afasi etter hjerneslag i lys av samhandlingsreformen - hvordan fungerer det i praksis?. : NTNU, Institutt for språk og litteratur 2017 75 s.
NTNU Untitled
 
30 Bøstrand, Ingvild.
"Ting virkar kanskje greiare når du les om det enn når du skal til å praktisere..." - om nyutdanna logopedar og utvikling av kompetanse for arbeid med språklydvanskar. Trondheim: NTNU, Institutt for språk og litteratur 2017 50 s.
NTNU Untitled
 
31 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Brukermøtet i NAV: Hvordan legge til rette for brukerens deltakelse?. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere"; 2017-11-29 - 2017-11-29
NTNU SAMFORSK Untitled
 
32 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Brukermøtet i NAV: Hvordan legge til rette for brukerens deltakelse?. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere"; 2017-12-06 - 2017-12-06
NTNU SAMFORSK Untitled
 
33 Halvorsen, Kristin; Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Brukermøtet i NAV: Veileder som samtaleleder. Workshop i prosjektet "Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere"; 2017-06-07 - 2017-06-07
NTNU SAMFORSK Untitled
 
34 Riis-Johansen, Marit Olave; Andenæs, Ellen.
Exploring service user involvement: managing communicative ideals in NAV counselling interviews. Conversation as a tool for professional practice – An interdisciplinary symposium on interaction and learning; 2017-04-20
NTNU Untitled
 
35 Riis-Johansen, Marit Olave; Halvorsen, Kristin; Andenæs, Ellen; Thomassen, Gøril.
Inviting and supporting service user involvement in labour/welfare counselling interviews. 7th international and interdisciplinary conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP); 2017-11-21 - 2017-11-23
NTNU SAMFORSK Untitled
 
36 Røkkum, Kristin.
Språkstimulering i barnehagen. Trondheim: NTNU, Institutt for språk og litteratur 2017 50 s.
NTNU Untitled
 
37 Vaagan, Bente Forren.
En studie av barnehagelæreres erfaring med barn som har sein eller avvikende språkutvikling. Trondheim: NTNU, Institutt for språk og litteratur 2017 50 s.
NTNU Untitled
 
2016
38 Andenæs, Ellen.
“She didn’t know I’m black, you see”. Body signs and professional identity.. Nordisco 2016 - 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction; 2016-11-23 - 2016-11-25
NTNU Untitled
 
39 Gundrosen, Stine; Andenæs, Ellen; Aadahl, Petter; Thomassen, Gøril Margrethe.
Team talk and team activity in simulated medical emergencies: a discourse analytical approach. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2016 ;Volum 24.(135) s. -
NTNU STO Untitled
 
40 Thomassen, Gøril; Andenæs, Ellen; Gundrosen, Stine; Sarangi, Srikant.
Discourse types and (re)distribution of responsibility in simulated emergency team encounters. Communication & Medicine. An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society 2016 ;Volum 13. s. 51-70
NTNU STO Untitled
 
2015
41 Andenæs, Ellen.
Helsekommunikasjon på tvers av språk: Forståelse, strategier og utfordringer.. Arbeidsseminar om digitalt kommunikasjonsverktøy for helsepersonell og minoritetsspråklige; 2015-09-25 - 2015-09-25
NTNU Untitled
 
42 Andenæs, Ellen.
Hvor ekstrem kan en lærer være? Profesjonsetikk og ytringsfrihet. NRK P1 [Radio] 2015-01-14
NTNU Untitled
 
43 Andenæs, Ellen; Gundrosen, Stine; Thomassen, Gøril; Aadahl, Petter.
Kommunikasjon i akuttmedisinske team. Medisinsk simulering som vei til bedre kommunikasjon?. HEVET ved HF: Fagmiljø, forskningsprosjekt og nettverk; 2015-02-12 - 2015-02-12
NTNU Untitled
 
44 Strømmen, Magnus; Bakken, Inger Johanne; Andenæs, Ellen; Kløckner, Christian; Mårvik, Ronald; Kulseng, Bård Eirik; Holen, Are.
Fet, feit eller bare overvektig = Fat, obese or just overweight. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(19) s. 1732-1736
NTNU STO Untitled
 
45 Thomassen, Gøril; Andenæs, Ellen; Gundrosen, Stine; Sarangi, Srikant.
Discourse types and (re)distribution of task responsibility in simulated emergency team encounters. Applied linguistic and professional practice; 2015-11-04 - 2015-11-06
NTNU Untitled
 
2014
46 Andenæs, Ellen.
Sosial intelligens - vi burde tåle litt smuler i skjegget. Klikk.no/Kvinneguiden [Internett] 2014-10-31
NTNU Untitled
 
47 Andenæs, Ellen.
Språket fra sjefenes verden. Adresseavisen [Avis] 2014-04-19
NTNU Untitled
 
48 ; Ellefsen, Tor Simonsen.
Nødsamtaler til 113. En undersøkelse av begrepet mellomfaser i nødsamtaler til 113. Trondheim, Norge: NTNU 2014 86 s.
NTNU Untitled
 
49 Andenæs, Ellen; Gundrosen, Stine.
Teamkommunikasjon i akuttmedisinsk simulering - språk, interaksjon og koordinering. Språkdagen; 2014-02-07 - 2014-02-07
NTNU Untitled
 
50 ; Karlsen, Tove Lill.
Redegjørselser om sykefravær - Bruk av Strategisk historiefortelling for å løfte frem taus kunnskap. Trondheim, Norge: NTNU 2014 39 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste