Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2019
1 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2017. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-311-5) 168 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1905)
MF Untitled
 
2 Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria; Bergem, Bjørn Greger.
Evaluering av brukerstyrt FoU – kvalitativ tilnærming til måling av eksterne effekter. Samfunnsøkonomen 2019 ;Volum 133.(4) s. 45-53
MF Untitled
 
2018
3 Bachmann, Kari Elisabeth; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad; Bremnes, Helge.
Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐298‐9) 21 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1806)
HIM MF NTNU Untitled
 
4 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Eggen, Fernanda Winger; Mark, Michael Spjelkavik; Rotefoss, Beate; Piro, Fredrik Niclas; Sarpebakken, Bo; Senneseth, Knut; Solberg, Espen; Wiker, Elisabeth.
Bevilgninger og virkemidler. I: Indikatorrapporten 2018 : Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. Lysaker: Norges forskningsråd 2018 ISBN 978-82-12-03738-0.
MF NIFU UiO Untitled
 
5 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐296‐5) 139 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1805)
MF Untitled
 
6 Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria; Vekve, Thomas.
Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal : 2. utgave. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐295‐8) 74 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1702)
MF Untitled
 
2017
7 Aksnes, Dag W.; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger; Foyn, Frank; Iversen, Eric James; Mark, Michael Spjelkavik; Sandven, Tore Vang; Schjølberg, Rune Rambæk; Senneseth, Knut; Spilling, Olav R; Voje, Kirsten; Wiker, Elisabeth; Wilhelmsen, Lars.
Resultater og effekter av FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2017. Oslo: Norges forskningsråd 2017 ISBN 978-82-12-03636-9. s. 126-154
MF NIFU Untitled
 
8 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
BIA 2006‐2015 : surveyundersøkelser av Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978‐82‐7830‐281‐1) 88 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1703)
MF Untitled
 
9 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978‐82‐7830‐283‐5) 132 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1704)
MF Untitled
 
10 Bremnes, Helge; Sandsmark, Maria; Vekve, Thomas.
Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-280-4) 67 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1702)
MF Untitled
 
2016
11 Aksnes, Dag W.; Boateng, Sadiq; Bremnes, Helge; Foyn, Frank; Iversen, Eric James; Nygård, Geir; Piro, Fredrik Niclas; Rørstad, Kristoffer; Bergem, Bjørn Greger; Schjølberg, Rune Rambæk; Senneseth, Knut; Solberg, Espen; Spilling, Olav R; Ubisch, Sverre Søyland.
Resultater og effekter av FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016. Oslo: Norges forskningsråd 2016 ISBN 978-82-12-03543-0. s. 129-161
MF NIFU Untitled
 
12 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2014. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978‐82‐7830‐256‐9) 84 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1603)
MF Untitled
 
13 Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger; Nesset, Erik.
Is there a coherence between policy formulation and implementation of public funding of innovation projects? : A study of project selection mechanisms in the Norwegian Research Council. I: Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027685. s. 31-53
MF NTNU Untitled
 
2015
14 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Hervik, Arild.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2013. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-245-3) 79 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1517)
HIM MF Untitled
 
15 Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Oppen, Johan; Svendsen, Hilde Johanne; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger; Heen, Knut Peder.
Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge : 2. utgave. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-236-1) 147 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1509)
HIM MF TØI Untitled
 
16 Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Oppen, Johan; Svendsen, Hilde Johanne; Bremnes, Helge; Eriksen, Knut Sandberg; Bergem, Bjørn Greger; Heen, Knut Peder.
Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-226-2) 147 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1509)
HIM MF TØI Untitled
 
17 Olaussen, Svein; Tendal, Øyvind; Johansen, Stig; Sem, Vidar; Bråthen, Svein; Bremnes, Helge; Grubbmo, Espen; Ræder, Asbjørn Dyrnes.
KSP-rapport nr. 1 for modernisering av IKT i NAV : rapport til Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet [sladdet versjon]. : Metier ; Møreforsking Molde AS 2015 76 s.
HIM MF Untitled
 
18 Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth; Bremnes, Helge; Groven, Gøril.
KS FoU-prosjekt nr. 134033 : trygg oppvekst - helhetlig organisering av tjenester for barn og unge. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-212-5) 107 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1502)
MF Untitled
 
19 Torgersen, Paul; Johansen, Stig; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Bremnes, Helge; Grubbmo, Espen; Dahl, Malin.
Kvalitetssikring av konseptvalg «Framtidig lokalisering av Campus NTNU» : rapport til Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. : Metier; Møreforsking Molde 2015 94 s.
MF Untitled
 
2013
20 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Hervik, Arild; Opdal, Øivind.
Konsekvenser for Aukra kommune som følge av utbyggingen av Ormen Lange : en oppsummering av analyser gjort av Møreforsking Molde. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐184‐5) 33 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1304)
HIM MF Untitled
 
21 Bremnes, Helge.
Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal : Møre og Romsdal som innovasjons‐ og kunnskapsregion. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐187‐6) 54 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1307)
MF Untitled
 
22 Bremnes, Helge; Heen, Knut Peder; Hervik, Arild.
Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐190‐6) 47 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1310)
HIM MF Untitled
 
23 Heen, Knut Peder; Bremnes, Helge; Hervik, Arild.
Utredning av den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren : korrigert versjon. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐189‐0) 63 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1309)
HIM MF Untitled
 
24 Olsen, Silvia Johanne; Bråthen, Svein; Aarhaug, Jørgen; Ramjerdi, Farideh; Julsrud, Tom Erik; Krogstad, Julie Runde; Bremnes, Helge.
Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2013 (ISBN 978-82-480-1409-6) 66 s. TØI-rapport(1249/2013)
HIM MF TØI UiO Untitled
 
2012
25 Haugen, Kjetil K.; Bremnes, Helge.
The health queuing game. Mathematics for applications 2012 ;Volum 1.(2) s. 159-170
HIM MF Untitled
 
2011
26 Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger; Nesset, Erik.
Coherence between policy formulation and implementation of public research support? : an examination of project selection mechanisms in the Norwegian Research Council. Molde: Høgskolen i Molde 2011 (ISBN 9788279621362) 25 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2011:3)
MF NTNU Untitled
 
27 Bremnes, Helge; Hervik, Arild; Sandsmark, Maria.
Merkevarer i petroleumsnæringen i Midt-Norge . Molde: Møreforsking Molde 2011 (ISBN 9788278301562) 41 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1103)
HIM MF Untitled
 
28 Bremnes, Helge; Kristoffersen, Steinar; Sandsmark, Maria.
Evaluering av IKT-investeringer - et forprosjekt. Molde: Møreforsking Molde 2011 18 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1103)
HIOF MF Untitled
 
2009
29 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007. Molde: Møreforsking Molde AS 2009 (ISBN 978-82-7830-137-1) 128 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0901)
HIM MF Untitled
 
2008
30 Bremnes, Helge; Hervik, Arild; Sandsmark, Maria.
Fremveksten av petroleumsrelatert virksomhet i Midt-Norge. Molde: Møreforsking Molde AS 2008 (ISBN 978-82-7830-131-9) 43 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0807)
MF Untitled
 
2007
31 Hervik, Arild; Bremnes, Helge; Nesset, Erik.
Evaluering av skatteFUNN-ordningen : kommentarer til tre delrapporter om addisjonalitet. Molde: Møreforsking Molde AS 2007 45 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0703)
HIM MF Untitled
 
32 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006. Molde: Møreforsking Molde AS 2007 (ISBN 978-82-7830-1234) 119 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0721)
MF Untitled
 
33 Lium, Arnt-Gunnar; Bremnes, Helge.
Fra gamle klær til nye produkter. Molde: Møreforsking Molde AS 2007 (ISBN 978-82-7830-108-1) 70 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0705)
MF Untitled
 
2006
34 Hervik, Arild; Bremnes, Helge; Ohr, Frode.
Økonomiske analyser av SATS- (NAV-) reformen. Molde: Møreforsking Molde AS 2006 21 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0503)
HIM MF Untitled
 
35 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bremnes, Helge; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005. Molde: Møreforsking Molde 2006 (ISBN 9788278301036) 119 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0616)
MF Untitled
 
2002
36 Hervik, Arild; Bremnes, Helge; Ohr, Frode.
Økonomiske og administrative konsekvenser [kap. 8, St. meld. nr. 14 (2002-2003)]. Oslo: Sosialdepartementet 2002 7 s.
HIM MF Untitled
 
2001
37 Asche, Frank; Bremnes, Helge; Wessells, Cathy R..
Product Aggregation, Market Integration, and Relationships between Prices: An Application to World Salmon Markets: Reply. American Journal of Agricultural Economics 2001 ;Volum 83.(4) s. 1090-1092
HIM UIS Untitled
 
38 Bremnes, Helge; Gjerde, Øystein; Sættem, Frode.
Linkages among interest rates in the United States, Germany and Norway. The Scandinavian Journal of Economics 2001 ;Volum 103.(1) s. 127-145
HIM NHH Untitled
 
2000
39 Sættem, Frode; Bremnes, Helge; Gjerde, Øystein.
Linkages among interest rates in the United States, Germany and Norway. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF 2000 (ISBN 82-491-0085-9) 22 s. (54)
HIM NHH Untitled
 
1999
40 Hervik, Arild; Nesset, Erik; Bremnes, Helge; Bræin, Lasse.
Regional finansiell infrastruktur : bankenes rolle i samspill med offentlige finansielle aktører. Molde: Møreforsking Molde 1999 (ISBN 82-7830-035-6) 62 s. Rapport (Møreforsking Molde)(9906)
HIM MF Untitled
 
1998
41 Asche, Frank; Bremnes, Helge; Wessells, Cathy R..
Product aggregation, market integration and relationships between prices: An application to world salmon markets. : Norges handelshøyskole. Institutt for samfunnsøkonomi 1998 43 s. (27)
NHH Untitled
 
42 Hervik, Arild; Bremnes, Helge.
Et samfunnsøkonomisk perspektiv på SAS sitt oppkjøp av Widerøe. Molde: Høgskolen i Molde 1998 (ISBN 8290347650) 20 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(1998:05)
HIM Untitled
 
43 Bremnes, Helge.
Vil renta snart gå ned?. Romsdals Budstikke. 1998 s. 17-
HIM Untitled
 
44 Bremnes, Helge.
Vil renten snart gå ned?. I: Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 98. Molde: Høgskolen i Molde 1998 ISBN 82-90347-84-7. s. 23-25
HIM Untitled
 
1997
45 Gjerde, Øystein; Bremnes, Helge; Sættem, Frode.
A multivariate cointegration analysis of interest rates in the Eurocurrency market. Journal of International Money and Finance 1997 ;Volum 16.(5) s. 767-778
HIM NHH Untitled
 
46 Gjerde, Øystein; Bremnes, Helge; Sættem, Frode.
Linkages among interest rates in the United States, Germany and Norway. : Norges handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi 1997 21 s. (7)
HIM NHH Untitled
 
47 Asche, Frank; Bremnes, Helge.
Interpretation of multivariate cointegration tests for market integration. Molde: Møreforsking Molde 1997 24 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(9707)
HIM UIS Untitled
 
48 Bremnes, Helge; Gjerde, Øystein; Sættem, Frode.
A multivariate cointegration analysis of interest rates in the Eurocurrency market. Journal of International Money and Finance 1997 ;Volum 16.(5) s. 767-778
MF NHH Untitled
 
1996
49 Asche, Frank; Bremnes, Helge.
Cointegration and the unbiased expectations hypothesis : an analysis of treasury bill yields. Molde: Møreforsking Molde 1996 20 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(9606)
BI HIM Untitled