Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 135 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Andersen, Tonje Grønning; Fiskum, Charlotte; Jacobsen, Karl; Lydersen, Stian; Wichstrøm, Lars.
Inhibitory Control Moderates the Effect of Anxiety on Vagally Mediated Heart Rate Variability: Findings from a Community Sample of Young School-Aged Children. Cognitive Therapy and Research 2021
NTNU STO Untitled
 
2 Fiskum, Charlotte; Andersen, Tonje Grønning; Johns, Unni Tanum; Jacobsen, Karl.
Differences in affect integration in children with and without internalizing difficulties. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2021 ;Volum 9. s. 147-159
STO UiO NTNU Untitled
 
3 Fiskum, Tove Anita; Jacobsen, Karl.
Forstå elevene: Hvordan kan emosjoner, temperament og spenninger påvirke elevenes trivsel og læring?. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215031774) 137 s.
NTNU NORD Untitled
 
4 Jacobsen, Karl; Gjertsen, Hilde Borg.
Forståelse i miljøterapeutisk arbeid. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2021 (ISBN 978-82-05-54697-4) 150 s.
NTNU Untitled
 
2019
5 Andersen, Tonje Grønning; Fiskum, Charlotte; Aslaksen, Per M; Flaten, Magne Arve; Jacobsen, Karl Henry.
Internalizing problems and attentional control: Effects on cardiac autonomic responses after the induction of negative affect. Journal of Psychophysiology 2019
NTNU STO UiT Untitled
 
6 Dretvik, Randi Einarson; Jacobsen, Karl Henry.
Samfunnspsykologiens bidrag til helsefremmende strukturer i arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming og psykisk lidelse. Psykologi i kommunen (PIK) 2019 (1) s. 21-28
NTNU STO Untitled
 
7 Fiskum, Charlotte; Andersen, Tonje Grønning; Flaten, Magne Arve; Aslaksen, Per M; Bornas, Xavier; Jacobsen, Karl Henry.
Reactive Heart Rate Variability and Cardiac Entropy in Children with Internalizing Disorder and Healthy Controls. Applied Psychophysiology and Biofeedback 2019 ;Volum 44.(4) s. 309-319
NTNU STO UiT Untitled
 
8 Jacobsen, Karl Henry.
Establishment of Stability in Social Interest and Other Prerequisites for Communication in People with Profound Learning Difficulties. International Journal of Neurological Disorders 2019 ;Volum 3.(1) s. 004-006
NTNU Untitled
 
9 Jacobsen, Karl Henry.
Holder mer enn den lover. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2019 ;Volum 56.(01) s. 50-51
NTNU Untitled
 
10 Jacobsen, Karl Henry.
14 ekspertråd mot stress. VG [Avis] 2019-10-16
NTNU Untitled
 
2018
11 Fiskum, Charlotte; Andersen, Tonje Grønning; Bornas, Xavier; Aslaksen, Per M; Flaten, Magne; Jacobsen, Karl Henry.
Non-linear heart rate variability as a discriminator of internalizing psychopathology and negative affect in children with internalizing problems and healthy controls. Frontiers in Physiology 2018 ;Volum 9.(561)
NTNU UiT Untitled
 
12 Fiskum, Charlotte; Andersen, Tonje Grønning; Jacobsen, Karl Henry.
Psychopathology as Reduced Complexity in the Self-Regulatory System. Regional forskningskonferanse for psykisk helsevern og rusfeltet Helse-midt; 2018-06-04 - 2018-06-04
NTNU Untitled
 
13 Jacobsen, Karl Henry.
Har vi bruk for en rektor som styrer universitet som en sjokoladefabrikk. Universitetsavisa Trondheim [Avis] 2018-11-21
NTNU Untitled
 
14 Olsen, Kathrin; Croydon, Abigail; Olson, Maria; Jacobsen, Karl Henry; Pellicano, Elisabeth.
Mapping inclusion of a child with autism in a mainstream kindergarten: how can we move towards more inclusive practices?. International Journal of Inclusive Education 2018 s. 1-15
NORD NTNU Untitled
 
2017
15 Fiskum, Charlotte; Andersen, Tonje Grønning; Aslaksen, Per M; Flaten, Magne Arve; Jacobsen, Karl Henry.
Non-linear heartrate complexity predicts degree of anxiety problems in children with internalizing difficulties and healthy controls. SPR Annual Meeting; 2017-10-11 - 2017-10-13
NTNU UiT Untitled
 
16 Fiskum, Charlotte; Andersen, Tonje Grønning; Aslaksen, Per M; Svendsen, Birgit Anita; Flaten, Magne; Jacobsen, Karl Henry.
Cardiac complexity and emotional dysregulation in children. International Journal of Psychophysiology 2017 ;Volum 121. s. 38-45
NTNU UiT Untitled
 
17 Fiskum, Charlotte; Andersen, Tonje Grønning; Jacobsen, Karl Henry; Nordbotn, Merete; Brubakk, Katrin Glatz; Svendsen, Birgit Anita.
the affect integration interview as a tool to asses change in affect integration. 12th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology; 2017-07-17 - 2017-07-19
NTNU Untitled
 
18 Gjermestad, Anita; Jacobsen, Karl Henry.
Kartlegging av barn og unge med multifunksjonshemming sine muligheter og potensialer til kommunikasjon. Psykologi i kommunen (PIK) 2017 ;Volum 52.(3) s. 49-56
VID NTNU Untitled
 
19 Laugen, Nina Jakhelln; Jacobsen, Karl Henry; Rieffe, Carolien; Wichstrøm, Lars.
Emotion Understanding in Preschool Children with Mild-to-Severe Hearing Loss. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 2017 ;Volum 22.(2) s. 155-163
NTNU Untitled
 
20 Laugen, Nina Jakhelln; Jacobsen, Karl Henry; Rieffe, Carolien; Wichstrøm, Lars.
Social skills in preschool children with unilateral and mild bilateral hearing loss. Deafness and Education International 2017 ;Volum 19.(2) s. 54-62
NTNU Untitled
 
2016
21 Berg, Bente Gunnveig; Jacobsen, Karl Henry; Flaten, Magne.
Alle fagmiljø bør inkluderes i det nye navnet på fakultetet. Universitetsavisa 2016
NTNU Untitled
 
22 Laugen, Nina Jakhelln; Jacobsen, Karl Henry; Rieffe, Carolien; Wichstrøm, Lars.
Predictors of psychosocial outcomes in hard-of-hearing preschool children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 2016 ;Volum 21.(3) s. 259-267
NTNU Untitled
 
23 Olsen, Kathrin; Jacobsen, Karl Henry.
Perception of support to children With Autism. XI Autism - Europe International Congress 2016; 2016-09-15 - 2016-09-18
NTNU UiO Untitled
 
2015
24 Berg, Bente Gunnveig; Christensen, Marit; Hjemdal, Odin; Jacobsen, Karl Henry; Flaten, Magne Arve.
Behøves: Transparens og ryddighet. Universitetsavisa 2015
NTNU Untitled
 
25 Berg, Bente Gunnveig; Christensen, Marit; Hjemdal, Odin; Jacobsen, Karl Henry; Flaten, Magne Arve.
NTNU og byen trenger en ryddig prosess. Adresseavisen 2015 s. 49-
NTNU Untitled
 
26 Berg, Bente Gunnveig; Jacobsen, Karl Henry; Flaten, Magne.
What is the best way to organize a Psychology Department?. European Congress of Psychology; 2015-07-07 - 2015-07-10
NTNU Untitled
 
27 Bjørkøy, Kåre; Jacobsen, Karl Henry.
Opera stagingas a Method for improving expression of emotion in classical singing. Pan-European voice conference; 2015-08-31 - 2015-09-02
NTNU Untitled
 
28 Fiskum, Tove Anita; Jacobsen, Karl Henry.
Children with Reading Disabilities and Outdoor Education. International education research 2015 ;Volum 3.(4) s. 01-15
NORD NTNU Untitled
 
29 Jacobsen, Karl Henry.
Hippopotomonstrosesquippedaliofobi. NRK Trøndelag [Internett] 2015-10-11
NTNU Untitled
 
30 Jacobsen, Karl Henry.
Jevnlig avspenning nødvendig. Psykisk Helse [Fagblad] 2015-04-15
NTNU Untitled
 
31 Jacobsen, Karl Henry.
Tror og tviler på tannfeen. NRK Trøndelag [Internett] 2015-09-13
NTNU Untitled
 
32 Laugen, Nina Jakhelln; Jacobsen, Karl Henry; Wichstrøm, Lars; Rieffe, Carolien.
Neither hearing nor deaf. Psykologikongressen 2015; 2015-09-03 - 2015-09-04
NTNU Untitled
 
2014
33 Jacobsen, Karl Henry.
- Ikke skån barna. adresseavisa.no [Tidsskrift] 2014-07-24
NTNU Untitled
 
34 Jacobsen, Karl Henry.
Bønnenes hus. Adresseavisen [Avis] 2014-12-20
NTNU Untitled
 
35 Jacobsen, Karl Henry.
FAMILIENE MOT STRØMMEN - Vi møter stort sett bare positive reaksjoner. VG [Avis] 2014-04-10
NTNU Untitled
 
36 Jacobsen, Karl Henry.
Klassifisering og diagnostisering av personer med psykisk utviklingshemming. I: Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02202-4. s. 89-99
NTNU Untitled
 
37 Jacobsen, Karl Henry.
Perrys prosjekt-keiserens nye klær. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
38 Jacobsen, Karl Henry; Storliløkken, Magnar.
Kraften, fotballen og ånden er tilbake. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
2013
39 Jacobsen, Karl.
Establishment og stability in basic functions in persons with profoun mental retardation. A case study. Living Conditions and Quality of Life; 2013-06-20 - 2013-06-20
NTNU Untitled
 
40 Jacobsen, Karl.
Viktig med tommelen opp for bilder. Adresseavisen [Avis] 2013-11-22
NTNU Untitled
 
41 Jacobsen, Karl; Bjerkan, B..
Hvordan kan miljøarbeid bidra til å tilrettelegge for livskvalitet og god psykisk helse?. NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning : Kunnskapsbanken 2013 (1) s. 24-26
NTNU Untitled
 
42 Svendsen, Birgit; Fiskum, Charlotte; Flaten, Magne Arve; Jacobsen, Karl.
Attachment, emotion regulation and the developmental process of integration of emotional and cognitive processes. 6th International Attacment Conference; 2013-08-30 - 2013-09-01
NTNU Untitled
 
43 Svendsen, Birgit; Jacobsen, Karl Henry.
Emosjoners kommunikative funksjon i barneterapi :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013 ;Volum 50.(8) s. 809-813
NTNU Untitled
 
2012
44 Fiskum, Tove Anita; Jacobsen, Karl Henry.
Individual Differences and Possible Effects from Outdoor Education: Long Time and Short Time Benefits. World Journal of Education 2012 ;Volum 2.(4) s. 20-33
NORD NTNU Untitled
 
45 Fiskum, Tove Anita; Jacobsen, Karl Henry.
Outdoor education gives fewer demands for action regulation and an increased variability of affordances. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 2012 s. 76-99
NORD NTNU Untitled
 
46 Fiskum, Tove Anita; Jacobsen, Karl Henry.
Relation Between the School Environment and the Children's Behaviour. The Open Education Journal 2012 ;Volum 5. s. 39-51
NORD NTNU Untitled
 
47 Jacobsen, Karl Henry.
– Vi er ikke vant til å vente. NRK Trøndelag [Internett] 2012-08-09
NTNU Untitled
 
48 Jacobsen, Karl Henry.
Om internett og svindelforsøk over nett. Her og Nå P1 [Radio] 2012-10-23
NTNU Untitled
 
49 Jacobsen, Karl Henry.
Overadministrerte barn blir stresset. VG [Avis] 2012-11-10
NTNU Untitled
 
50 Jacobsen, Karl Henry.
Rosenborgkulturen - hvor ble den av?. Adresseavisen 2012 s. 14-
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste