Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-19 av 19

2018
1 Hoff, Karoline Louise; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei; Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein.
Trafikkanalyse for Høgsfjorden : grunnlaget for fortsatt drift av ferjesambandet Lauvvik-Oanes. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐292‐7) 121 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1803)
MF Untitled
 
2 Måseidvåg, Helge Inge; Tveter, Eivind; Prytz, Erik Rasmussen; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Tenk Tromsø : kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2) : rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. : Møreforsking Molde AS; Metier OEC, an RPS company 2018 88 s. Statens prosjektmodell. Rapportnummer(D065b)
HIM MF Untitled
 
2017
3 Bråthen, Svein; Welde, Morten; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
The trade‐off between private and public funding of road infrastructure. 14th NECTAR International Conference: Transport in a networked society; 2017-05-31 - 2017-06-02
HIM MF NTNU Untitled
 
4 Müller, Falko; Rekdal, Jens Ludvig; Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei; Bråthen, Svein.
Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn ved Mo i Rana : en analyse gjennomført ved bruk av persontransportmodellen NTM6. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-258-3) 68 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1604)
HIM MF Untitled
 
5 Welde, Morten; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Road investments and the trade-off between private and public funding. European Transport Conference; 2017-10-04 - 2017-10-06
HIM MF NTNU Untitled
 
2016
6 Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei; Rekdal, Jens Ludvig; Bråthen, Svein.
Ny ferjeforbindelse mellom Aure og Hitra : oppdaterte trafikktall og samfunnsøkonomi 2016. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-254-5) 37 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1602)
HIM MF Untitled
 
7 Welde, Morten; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Finansiering av vegprosjekter med bompenger : behandling av og konsekvenser av bompenger i samfunnsøkonomiske analyser. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-93253-55-6) 148 s. Concept rapport(49)
HIM MF NTNU Untitled
 
2015
8 Rekdal, Jens Ludvig; Hamre, Tom N.; Zhang, Wei.
Etablering av modeller for tilbringertrafikk til flyplasser. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-230-9) 76 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1511)
MF Untitled
 
2014
9 Bråthen, Svein; Zhang, Wei; Rekdal, Jens Ludvig.
Todalsfjordforbindelsen : anslag på trafikale og prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-201-9) 47 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1408)
HIM MF Untitled
 
10 Olaussen, Svein; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Reigstad, Erlend; Bertschler, Gunnar; Dahl, Malin; Zhang, Wei; Rekdal, Jens Ludvig.
Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for transportsystemet i Tønsbergregionen : rapport til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet : versjon 1.0. : Metier AS; Møreforsking Molde AS 2014 107 s.
HIM MF Untitled
 
11 Rekdal, Jens Ludvig; Hamre, Tom N.; Løkketangen, Arne; Zhang, Wei; Larsen, Odd I.
Inkludering av innfartsparkering i TraMod_By : TraMod_IP. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-208-8) 125 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1416)
HIM MF Untitled
 
2013
12 Bråthen, Svein; Kurtzhals, Joakim H.; Zhang, Wei.
Masterplan for Trondheim Lufthavn, Værnes 2012 : oppdaterte samfunnsøkonomiske analyser. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2013 (ISBN 978-82-7962-164-5) 37 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2013:2)
MF Untitled
 
13 Bråthen, Svein; Zhang, Wei.
Operativ organisering av lufttrafikktjenesten : anslag på lokal sysselsetting og produksjonsverdi. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2013 (ISBN 978-82-7962-165-2) 13 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2013:3)
MF Untitled
 
14 Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Hamnsundsambandet : trafikkberegninger og samfunnsøkonomisk kalkyle for 4 alternative traséer. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978-82-7830-182-1) 86 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1302)
MF Untitled
 
15 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattsats på ferjesamband. Bodø: Universitetet i Nordland : Handelshøgskolen i Bodø : Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) 2013 62 s. SIB-rapport(4)
NORD HIM MF UiO Untitled
 
2012
16 Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I.; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Alternativ finansiering gir ingen enkle løsninger. Samferdsel 2012 ;Volum 51.(9) s. 16-17
HIM MF NHH Untitled
 
17 Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Alternativ finansiering av transportinfrastruktur : noen utvalgte problemstillinger. Molde: Møreforsking Molde AS 2012 (ISBN 978‐82‐7830‐173‐9) 92 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1210)
MF NHH SNF Untitled
 
18 Rekdal, Jens Ludvig; Larsen, Odd I; Steinsland, Christian; Zhang, Wei.
Eksempler på analyser av køprising med TraMod_by : konsekvenser av tidsdifferensierte bompengesatser i Oslo, Bergen og Trondheim. Molde: Møreforsking Molde 2012 (ISBN 978-82-7830-171-5) 161 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1208)
MF TØI Untitled
 
19 Rekdal, Jens Ludvig; Larsen, Odd I.; Steinsland, Christian; Zhang, Wei; Hamre, Tom N..
TraMod_By del 2 : delrapport : Eksempler på anvendelse. Molde: Møreforsking Molde AS 2012 (ISBN 978-82-7830-170-8) 140 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1206)
HIM MF TØI Untitled