Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Welde, Morten; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Road investments and the trade-off between private and public funding. Research in Transportation Economics 2020 ;Volum 82.(October) s. 1-9
HIM MF NTNU Untitled
 
2019
2 Laingen, Maria; Rekdal, Jens Ludvig; Bråthen, Svein; Hoff, Karoline Louise.
Senterstruktur og trafikk i Molde. Noen mulige utviklingstrekk belyst ved litteraturstudie og modellberegninger. Notat T1/2019. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 55 s.
HIM MF Untitled
 
3 Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Etablering av matriser for tilbringertrafikk til flyplasser for 2017. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-323-8) 56 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1915)
MF Untitled
 
4 Tveter, Eivind; Rekdal, Jens Ludvig; Hoff, Karoline Louise; Zhang, Wei.
Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal : analyse av takstnivå og sonesystem for buss. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 57 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1902)
MF Untitled
 
5 Tveter, Eivind; Torgersen, Paul; Rekdal, Jens Ludvig; Laingen, Maria.
Kvalitetssikring av Rovdefjordsambandet. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-319-1) 51 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1910)
MF Untitled
 
2018
6 Hoff, Karoline Louise; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei; Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein.
Trafikkanalyse for Høgsfjorden : grunnlaget for fortsatt drift av ferjesambandet Lauvvik-Oanes. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐292‐7) 121 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1803)
MF Untitled
 
7 Måseidvåg, Helge Inge; Tveter, Eivind; Prytz, Erik Rasmussen; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Tenk Tromsø : kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2) : rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. : Møreforsking Molde AS; Metier OEC, an RPS company 2018 88 s. Statens prosjektmodell. Rapportnummer(D065b)
HIM MF Untitled
 
2017
8 Bråthen, Svein; Welde, Morten; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
The trade‐off between private and public funding of road infrastructure. 14th NECTAR International Conference: Transport in a networked society; 2017-05-31 - 2017-06-02
HIM MF NTNU Untitled
 
9 Müller, Falko; Rekdal, Jens Ludvig; Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei; Bråthen, Svein.
Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn ved Mo i Rana : en analyse gjennomført ved bruk av persontransportmodellen NTM6. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-258-3) 68 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1604)
HIM MF Untitled
 
10 Welde, Morten; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Road investments and the trade-off between private and public funding. European Transport Conference; 2017-10-04 - 2017-10-06
HIM MF NTNU Untitled
 
2016
11 Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei; Rekdal, Jens Ludvig; Bråthen, Svein.
Ny ferjeforbindelse mellom Aure og Hitra : oppdaterte trafikktall og samfunnsøkonomi 2016. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-254-5) 37 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1602)
HIM MF Untitled
 
12 Welde, Morten; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Finansiering av vegprosjekter med bompenger : behandling av og konsekvenser av bompenger i samfunnsøkonomiske analyser. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-93253-55-6) 148 s. Concept rapport(49)
HIM MF NTNU Untitled
 
2015
13 Rekdal, Jens Ludvig; Hamre, Tom N.; Zhang, Wei.
Etablering av modeller for tilbringertrafikk til flyplasser. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-230-9) 76 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1511)
MF Untitled
 
2014
14 Bråthen, Svein; Zhang, Wei; Rekdal, Jens Ludvig.
Todalsfjordforbindelsen : anslag på trafikale og prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-201-9) 47 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1408)
HIM MF Untitled
 
15 Olaussen, Svein; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Reigstad, Erlend; Bertschler, Gunnar; Dahl, Malin; Zhang, Wei; Rekdal, Jens Ludvig.
Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for transportsystemet i Tønsbergregionen : rapport til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet : versjon 1.0. : Metier AS; Møreforsking Molde AS 2014 107 s.
HIM MF Untitled
 
16 Rekdal, Jens Ludvig; Hamre, Tom N.; Løkketangen, Arne; Zhang, Wei; Larsen, Odd I.
Inkludering av innfartsparkering i TraMod_By : TraMod_IP. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-208-8) 125 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1416)
HIM MF Untitled
 
2013
17 Rekdal, Jens Ludvig; Larsen, Odd I; Løkketangen, Arne; Hamre, Tom N..
TraMod_By Del 1 : etablering av nytt modellsystem : revidert utgave av rapport 1203. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐193‐7) 206 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1313)
HIM MF TØI Untitled
 
18 Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Hamnsundsambandet : trafikkberegninger og samfunnsøkonomisk kalkyle for 4 alternative traséer. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978-82-7830-182-1) 86 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1302)
MF Untitled
 
2012
19 Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I.; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Alternativ finansiering gir ingen enkle løsninger. Samferdsel 2012 ;Volum 51.(9) s. 16-17
HIM MF NHH Untitled
 
20 Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Alternativ finansiering av transportinfrastruktur : noen utvalgte problemstillinger. Molde: Møreforsking Molde AS 2012 (ISBN 978‐82‐7830‐173‐9) 92 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1210)
MF NHH SNF Untitled
 
21 Rekdal, Jens Ludvig; Larsen, Odd I; Løkketangen, Arne; Hamre, Tom N..
TraMod_By Del 1 : Etablering av nytt modellsystem. Molde: Møreforsking Molde 2012 (ISBN 978-82-7830-167-8) 176 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1203)
HIM MF TØI Untitled
 
22 Rekdal, Jens Ludvig; Larsen, Odd I; Steinsland, Christian; Zhang, Wei.
Eksempler på analyser av køprising med TraMod_by : konsekvenser av tidsdifferensierte bompengesatser i Oslo, Bergen og Trondheim. Molde: Møreforsking Molde 2012 (ISBN 978-82-7830-171-5) 161 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1208)
MF TØI Untitled
 
23 Rekdal, Jens Ludvig; Larsen, Odd I.; Steinsland, Christian; Zhang, Wei; Hamre, Tom N..
TraMod_By del 2 : delrapport : Eksempler på anvendelse. Molde: Møreforsking Molde AS 2012 (ISBN 978-82-7830-170-8) 140 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1206)
HIM MF TØI Untitled
 
2011
24 Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens Ludvig; Løkketangen, Arne.
Modell fra Molde-forskere kan løse trafikkinfarkt i byområder. Romsdals Budstikke. 2011 ;Volum 169. s. 31-31
HIM MF Untitled
 
25 Rekdal, Jens Ludvig.
Konsekvensutredning : Måseide - Vedde - Gåseid : Delrapport : Trafikkanalyse og samfunnsøkonomisk kalkyle for "Borgundfjordtunnelen". Molde: Møreforsking Molde 2011 (ISBN 978-82-7830-159-3) 112 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1106)
MF Untitled
 
2010
26 Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens.
Treatment of seasonal tickets for public transport in estimation and application of mode/destination choice models. Transportation 2010 ;Volum 37.(3) s. 573-581
HIM MF Untitled
 
27 Foss, Trond; Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens Ludvig; Tretvik, Terje Kristian.
Utredning av vegavgift for tunge kjøretøy. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2010 118 s.
MF SINTEF Untitled
 
28 Rekdal, Jens; Larsen, Odd I.
Underlagsmateriale for utredning av marginalkostnadsprising for tunge kjøretøy. Molde: Høgskolen i Molde 2010 (ISBN 978-82-7962-129-4) 69 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2010:5)
HIM MF Untitled
 
2009
29 Rekdal, Jens; Larsen, Odd I..
Forecasting demand and benefits of increased rail capacity - a case study. TRANSLOG 2009 (Transportation and Logistics) / 1st Annual International Conference; 2009-06-17 - 2009-06-18
HIM MF Untitled
 
30 Rekdal, Jens; Larsen, Odd I.; Jansson, Kjell Bertil.
Trafikkanalyse for nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Molde: Møreforsking Molde 2009 (ISBN 978-82-7830-132-6) 146 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0808)
MF Untitled
 
31 Rekdal, Jens Ludvig.
E18 Langangen - Grimstad : trafikkberegninger og trafikantnytte til KS1. Molde: Høgskolen i Molde 2009 (ISBN 978-82-7962-116-4) 37 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2009:2)
MF Untitled
 
2008
32 Bråthen, Svein; Husdal, Jan; Rekdal, Jens.
Er rassikring lønnsomt?. Romsdals Budstikke. 2008 s. 26-
HIM MF Untitled
 
33 Bråthen, Svein; Husdal, Jan; Rekdal, Jens.
Global warming and supply chain disruptions : effects of landslides and avalanches. POMS 2008 - 19th Annual Conference of the Production and Operations Management Society; 2008-05-09 - 2008-05-12
HIM MF Untitled
 
34 Rekdal, Jens; Larsen, Odd I..
RTM23+ : regional modell for Oslo-området : dokumentasjon av utviklingsarbeid og teknisk innføring i anvendelse. Molde: Møreforsking Molde 2008 (ISBN 978-82-7830-130-2) 83 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0806)
MF Untitled
 
35 Bråthen, Svein; Husdal, Jan; Rekdal, Jens.
Samfunnsøkonomisk verdi av rassikring : noen beregninger knyttet til verdi av å unngå stengte veger. Molde: Møreforsking Molde AS 2008 (ISBN 978-82-7830-124-1) 59 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0801)
MF Untitled
 
36 Bråthen, Svein; Husdal, Jan; Rekdal, Jens.
Samfunnsøkonomisk verdi av rassikring : noen beregninger knyttet til verdi av å unngå stengte veger [ppt]. Presseseminar om rassikring; 2008-02-05
MF Untitled
 
2007
37 Rekdal, Jens; Bråthen, Svein; Husdal, Jan; Larsen, Odd I..
Ny ferjeforbindelse mellom Hitra og Aure (Laksåvik - Kjørsvikbugen) : beregning av etterspørselseffekter og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Molde: Møreforsking Molde 2007 (ISBN 978-82-7830-115-9) 51 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0712)
MF Untitled
 
38 Rekdal, Jens Ludvig.
Etablering av RTM for Oslo og omegn (RTM23): sammenstilling av resultater fra Fredrik, PRVU01 og RTM23. Molde: Møreforsking Molde AS 2007 (ISBN 978-82-7830-106-7) 133 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0703)
MF Untitled
 
39 Rekdal, Jens Ludvig; Husdal, Jan.
Etterspørselsmatriser for reiser til og fra de 12 største flyplassene i Norge. Molde: Møreforsking Molde AS 2007 (ISBN 978-82-7830-118-0) 40 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0715)
MF Untitled
 
2006
40 Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens.
Treatment of seasonal tickets for public transport in estimation and application of mode/destination choice models. 11th International Conference on travel Behaviour Research; 2006-08-16 - 2006-08-20
HIM MF Untitled
 
41 Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Husdal, Jan.
Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter. Molde: Møreforsking Molde AS 2006 (ISBN 978-82-7830-101-2) 141 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0614)
MF Untitled
 
42 Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens.
Delmodeller i RTM. Kurs i de tverretatlige regionale persontransportmodellene (RTM); 2006-06-08 - 2006-06-09
MF Untitled
 
43 Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens.
Etterspørselsmodellen i RTM. Kurs i de tverretatlige regionale persontransportmodellene (RTM); 2006-06-08 - 2006-06-09
MF Untitled
 
44 Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens Ludvig.
Virkninger av samferdselstiltak? - Nye nasjonale modeller for persontransport blir et viktig verktøy for virkningsberegninger og evaluering. I: Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 2006. Molde: Høgskolen i Molde 2006 ISBN 82-7962-074-5. s. 14-16
HIM MF Untitled
 
45 Rekdal, Jens Ludvig.
Evaluation of the Norwegian long distance transport model (NTM5) : main report. Molde: Møreforsking Molde AS 2006 (ISBN 82-7830-096-8) 74 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0609)
MF Untitled
 
46 Rekdal, Jens Ludvig.
Evaluering av Nasjonal transportmodell for lange reiser (NTM5) : en samling av arbeidsrapporter. Molde: Høgskolen i Molde 2006 (ISBN 978-82-7962-072-3) 266 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2006:4)
MF Untitled
 
2005
47 Rekdal, Jens; Larsen, Odd I..
Trafikkberegninger for Kvivsvegen. Molde: Høgskolen i Molde 2005 (ISBN 82-7962-057-5) 53 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2005:2)
HIM MF Untitled
 
48 Larsen, Odd I.; Rekdal, Jens.
Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser. Molde: Møreforsking Molde 2005 (ISBN 82-7830-084-4) 56 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0512)
MF Untitled
 
49 Madslien, Anne; Rekdal, Jens; Larsen, Odd I..
Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2005 (ISBN 82-480-0490-2) 116 s. TØI-rapport(766/2005)
MF TØI Untitled
 
2004
50 Bråthen, Svein; Rekdal, Jens; Larsen, Odd I..
Sivil lufthavndrift ved Rygge lufthavn : trafikkmessige og økonomiske virkninger. Molde: Møreforsking Molde 2004 (ISBN 82-7830-059-3) 96 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0401)
MF Untitled
 
    Vis neste liste