Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2012
1 Folkvord, Ingvild; Ringrose, Priscilla; Thowsen, Ingfrid.
Forord. I: Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-321-0030-9. s. 9-13
NTNU Untitled
 
2 Folkvord, Ingvild; Ringrose, Priscilla; Thowsen, Ingfrid.
Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag 2012 (ISBN 978-82-321-0030-9) 262 s.
NTNU Untitled
 
3 Thowsen, Ingfrid.
Krig og identitet - Hagerup, Woolf og Duras. I: Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-321-0030-9. s. 245-255
NTNU Untitled
 
2011
4 Ristesund, Ingeborg; Svartaas, Gun; Thowsen, Ingfrid.
Vurdering for læring og sammenhengen mellom teori og praksis. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2730-7. s. 405-415
NTNU Untitled
 
2010
5 Larsen, Ann Sylvi; Thowsen, Ingfrid.
Brevveksling mellom elever på 5. trinn i Livingstone (Zambia) og Trondheim. FoU i praksis. Nordisk konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanninga; 2010-05-10 - 2010-05-11
NTNU Untitled
 
6 Ristesund, Ingeborg; Svartaas, Gun; Thowsen, Ingfrid.
"Vurdering for læring - god vurderingspraksis"?. FoU i praksis. Nordisk konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanninga; 2010-05-10 - 2010-05-11
NTNU Untitled
 
7 Thowsen, Ingfrid.
Bruk av autentiske tekster i engelsk. utenTitteltekst; 2010-04-22 - 2010-04-22
NTNU Untitled
 
8 Thowsen, Ingfrid.
Fra prosess til produkt: Med fagteksten i fokus. utenTitteltekst; 2010-05-25 - 2010-05-25
NTNU Untitled
 
9 Thowsen, Ingfrid; Larsen, Ann Sylvi.
Brevveksling mellom elever på 5. trinn i Livingstone (Zambia) og Trondheim. FoU i praksis 2010; 2010-05-10 - 2010-05-10
NTNU Untitled
 
10 Thowsen, Ingfrid; Larsen, Ann Sylvi.
Flerkuturell forståelse og språklæring: Brevveksling mellom elever på 6. trinn i Livingstone (Zambia) og Trondheim. Tekst og tegn; 2010-10-20 - 2010-10-21
NTNU Untitled
 
11 Thowsen, Ingfrid; Svartaas, Gun; Ristesund, Ingeborg.
Vurdering for læring. utenTitteltekst; 2010-11-18 - 2010-11-18
NTNU Untitled
 
12 Thowsen, Ingfrid; Svartaas, Gun; Ristesund, Ingeborg.
Vurdering for læring. Kursrekke; 2010-11-11 - 2010-11-11
NTNU Untitled
 
13 Thowsen, Ingfrid; Svartaas, Gun; Ristesund, Ingeborg.
Vurdering for læring. utenTitteltekst; 2010-10-21 - 2010-10-21
NTNU Untitled
 
14 Thowsen, Ingfrid; Svartaas, Gun; Ristesund, Ingeborg.
Vurdering for læring: god vurderingspraksis?. FoU i praksis 2010; 2010-05-11
NTNU Untitled
 
15 Thowsen, Ingfrid; Svartaas, Gun; Ristesund, Ingeborg.
Vurdering for læring: god vurderingspraksis?. utenTitteltekst; 2010-04-22 - 2010-04-22
NTNU Untitled
 
2009
16 Thowsen, Ingfrid.
Assessment for learning. Young Language Learners; 2009-11-10 - 2009-11-11
NTNU Untitled
 
17 Thowsen, Ingfrid.
Bruk av autentiske tekster i engelsk. Fou i praksis; 2009-04-23 - 2009-04-24
NTNU Untitled
 
18 Thowsen, Ingfrid.
"But, but, it's not only only". Adresseavisen 2009 s. 47-
NTNU Untitled
 
19 Thowsen, Ingfrid.
Fra prosess til produkt: Med fagteksten i fokus. utenTitteltekst; 2009-02-24 - 2009-02-24
NTNU Untitled
 
20 Thowsen, Ingfrid.
Identity at Risk: An Analysis of Identity in Four of Elizabeth Bowen's Wartime Texts. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 (ISBN 9783639202779) 173 s.
NTNU Untitled
 
21 Thowsen, Ingfrid.
Writing and Identity. 5th EATAW Conference: "The Roles of Writing Development in Higher Education and Beyond"; 2009-06-30 - 2009-07-02
NTNU Untitled
 
2008
22 Thowsen, Ingfrid.
Engelsk i høyere utdanning - skrivepedagogiske utfordringer. Skriveopplæring i "kunnskapssamfunnet"?; 2008-11-17 - 2008-11-18
NTNU Untitled
 
23 Thowsen, Ingfrid.
Tilstanden til engelsk i norge i dag. Konferansen Skriveopplæring i "kunnskapssamfunnet"; 2008-11-17 - 2008-11-18
NTNU Untitled
 
2007
24 Folkvord, Ingvild; Thowsen, Ingfrid.
Med fagteksten i fokus: Dynamisk normering og skrivearbeidet fram mot masteroppgaven. I: Skrive for nåtid og framtid II. Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922401. s. 175-188
NTNU Untitled
 
25 Thowsen, Ingfrid.
Identity at Risk: An Analysis of Female Identity in Four of Elizabeth Bowen's Wartime Texts. Trondheim: NTNU 2007 (ISBN 978-82-471-3733-8) 236 s.
NTNU Untitled
 
2006
26 Thowsen, Ingfrid; Folkvord, Ingvild.
Fagteksten i fokus: Utvikling av skrivekurs mot Masteroppgave og PhD avhandlinger. Akademisk skriving og veiledning for høyere utdanning; 2006-10-10 - 2006-10-11
NTNU Untitled
 
2002
27 Thowsen, Ingfrid.
Constituting the subject in Elizabeth Bowen's prose: Seven Winters and no-place. English Department Research Seminar; 2002-02-15
NTNU Untitled
 
2000
28 Lie, Sissel; Thowsen, Ingfrid.
Fagskriving som dialog. Gyldendal Akademisk 2000 (ISBN 82-05-28050-9) 202 s.
NTNU Untitled