Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2020
1 Eriksen, Kristin Gregers.
Hva skal vi med kritisk raseteori?. Morgenbladet 2020
USN Untitled
 
2 Eriksen, Kristin Gregers.
Nei, hvithet er ikke en amerikansk import. Agenda Magasin 2020
USN Untitled
 
3 Eriksen, Kristin Gregers.
Treffsikker antirasistisk undervisning.
USN Untitled
 
4 Eriksen, Kristin Gregers; Svendsen, Stine H. Bang.
Decolonial Options in Education – Interrupting Coloniality and Inviting Alternative Conversations. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2020 ;Volum 1.(4) s. 1-9
USN NTNU Untitled
 
5 Svendsen, Stine H. Bang; Eriksen, Kristin Gregers; Dankertsen, Astri; Harlap, Yael; Giertsen, Merethe; Stubberud, Elisabeth; Myong, Lene; Fylkesnes, Sandra; Synnes, Ronald Mayora.
Brekkes ignorante lesning. Morgenbladet 2020 (33)
NORD OSLOMET USN NTNU UIA UiB UIS UiT Untitled
 
2019
6 Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig.
La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no 2019
HVL OSLOMET USN MF UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
7 Eriksen, Kristin Gregers.
A Decolonial Approach to Denaturalizing Norwegian Exceptionalism in Education. Seminar, Faculty of Education; 2019-05-13 - 2019-05-13
USN Untitled
 
8 Eriksen, Kristin Gregers.
Mainstreaming Indigenous education in the Norwegian Primary School Classroom – Reinforcing Otherness through the Affective technologies of Whiteness. Pre-conference workshop; 2019-08-26 - 2019-08-27
USN Untitled
 
9 Eriksen, Kristin Gregers.
Race and Whiteness as Affective Technologies in Citizenship Education: The Case of Norway. Congress of the Humanities and Social Sciences 2019; 2019-06-01 - 2019-06-06
USN Untitled
 
10 Eriksen, Kristin Gregers.
Samfunnsfag 5-7 som arena for medborgerskap: dekoloniale perspektiv og utdanning for bærekraftig utvikling. Samling nasjonalt nettverk i Utdanning for bærekraftig utvikling; 2019-12-06 - 2019-12-06
USN Untitled
 
11 Eriksen, Kristin Gregers.
Sør i klasserommet - Hvordan snakke med elevene om global ulikhet?. Hei Verdens lærerseminar; 2019-09-23 - 2019-09-23
USN Untitled
 
12 Eriksen, Kristin Gregers.
www.dembra.no, demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme: "Rasisme og andre uttrykk for gruppefiendtlighet - pedagogikk og didaktikk"..
USN Untitled
 
13 Eriksen, Kristin Gregers; Svendsen, Stine H. Bang.
Engaging the Colonial Baseline & Making space for Indigeneity  in Mainstream Education. International Conference on Indigeneity and Education; 2019-09-25 - 2019-09-27
USN NTNU Untitled
 
2018
14 Eriksen, Kristin Gregers.
Bringing Democratic Theory into Didactical Practice. Concepts of Education for Democracy Among Norwegian Pre-service Teachers. Interchange: A Quarterly Review of Education 2018 ;Volum 49.(3) s. 393-409
USN Untitled
 
15 Eriksen, Kristin Gregers.
Dekolonial teori som analyseverktøy og pedagogisk mulighet i utdanning for bærekraftig utvikling. Nasjonal samfunnsfagkonferanse 2018 - Lærerutdanningene fram mot 2025: muligheter og utfordringer for samfunnsfagene; 2018-11-28 - 2018-11-29
USN Untitled
 
16 Eriksen, Kristin Gregers.
Digitalt medborgerskap i fremtidens skole. Bedre Skole 2018 ;Volum 2018.(4) s. 40-45
USN Untitled
 
17 Eriksen, Kristin Gregers.
Education for sustainable development and narratives of Nordic exceptionalism: The contributions of decolonialism. Nordidactica 2018 ;Volum 2018.(4) s. 21-42
USN Untitled
 
18 Eriksen, Kristin Gregers.
Ethical and epistemological dilemmas in critical school-based research and their relevance for teacher education. NAFOL 2018 - Validity and Value in Teacher Education Research; 2018-10-23 - 2018-10-24
USN Untitled
 
19 Eriksen, Kristin Gregers.
Maktkritikk og avkolonisering. Klassekampen 2018
USN Untitled
 
20 Eriksen, Kristin Gregers.
Nation branding through educational narratives on sustainability: A case study from Norway. ICEDC: Education for Human Rights and Democratic Citizenship; 2018-06-15 - 2018-06-15
USN Untitled
 
21 Eriksen, Kristin Gregers.
Rasisme usynliggjøres. Dagbladet 2018
USN Untitled
 
22 Eriksen, Kristin Gregers.
Teaching About the Other in Primary Level Social Studies: The Sami in Norwegian Textbooks. Journal of Social Science Education 2018 ;Volum 17.(2) s. 57-67
USN Untitled
 
23 Eriksen, Kristin Gregers.
Teaching about the Other in the Inclusive Norwegian School: The Indigenous Sami in Social Studies Discourses. ECER 2018 - The European Conference on Educational Research; 2018-09-02 - 2018-09-07
USN Untitled
 
24 Eriksen, Kristin Gregers.
The indigenous Sami citizen and Norwegian national identity: tensions in curriculum discourses. Human Rights Education Review (HRER) 2018 ;Volum 1.(2) s. 25-45
USN Untitled
 
25 Eriksen, Kristin Gregers; Jore, Mari Kristine.
Nordic Exceptionalism in Social Science Educational Discourse - the Case of Norway. ECER 2018 - The European Conference on Educational Research; 2018-09-02 - 2018-09-07
HVL USN Untitled
 
26 Eriksen, Kristin Gregers; Nodeland, Tuva Skjelbred.
Etterutdanning i nettklasserommet: digitalt medborgerskap og digital historiedidaktikk. Nasjonal samfunnsfagkonferanse 2018 - Lærerutdanningene fram mot 2025: muligheter og utfordringer for samfunnsfagene; 2018-11-28 - 2018-11-29
USN Untitled
 
2017
27 Eriksen, Kristin Gregers.
Bærekraftig utvikling som samfunnsfaglig tema. Bedre Skole 2017 (2) s. 32-35
USN Untitled
 
28 Eriksen, Kristin Gregers.
Lær deg begrepet urfolk!. Dagsavisen [Avis] 2017-12-05
USN Untitled
 
29 Eriksen, Kristin Gregers.
Undervisning om "den andre" i den fargeblinde norske skolen. Fremstillinger av det samiske i lærebøker. Norsk nettverk for samfunnsfagene i lærerutdanning; 2017-11-27 - 2017-11-28
USN Untitled
 
30 Eriksen, Kristin Gregers.
What is it good for? Conceptions of democracy education among Norwegian pre-service teachers.. CIES 2017 - Comparative and International Education. Problematizing Inequality; 2017-03-05 - 2017-03-09
USN Untitled
 
2016
31 Burner, Tony; Lund, Åse; Biseth, Heidi; Evensen, Ragnhild; Bjørnstad, Thor Christian; Eriksen, Kristin Gregers; Helskog, Guro Hansen; Lyden, Susan Catherine.
Behov for økt kompetanse for mangfold i utdanningssektoren med en spesiell flyktningsituasjon. Kompetanse for mangfold i Buskerud - konferanse 2016; 2016-05-10 - 2016-05-10
USN Untitled
 
32 Eriksen, Kristin Gregers.
Jovisst er barnehagen arena for kjønnslikestilling. Dagbladet.no 2016
USN Untitled
 
33 Eriksen, Kristin Gregers.
Kompetanse for mangfold. Gode møter i barnehage og skole. Verktøy for inkluderende praksiser. Foredrag; 2016-11-02 - 2016-11-02
USN Untitled
 
34 Eriksen, Kristin Gregers.
Snakk med oss - om samarbeid med minoritetsspråklige foreldre i barnehage og grunnskole. Kompetanse for mangfold, Lier kommune. Lærersamling; 2016-04-26 - 2016-04-26
USN Untitled
 
35 Frers, Lars; Aamaas, Åsmund; Nodeland, Tuva Skjelbred; Eriksen, Kristin Gregers.
Mission statement. Nasjonalt nettverksmøte i samfunnsfagdidaktikk; 2016-12-06
USN Untitled
 
2013
36 Eriksen, Kristin Gregers.
Anerkjenn barns seksualitet!. Barnehagefolk 2013 (3) s. 90-94
USN Untitled
 
37 Eriksen, Kristin Gregers.
Why Education for Sustainable Development Needs Early Childhood Education: The Case of Norway. Journal of Teacher Education for Sustainability 2013 ;Volum 15.(1) s. 107-120
USN Untitled
 
2012
38 Eriksen, Kristin Gregers.
Om det store i det små. Formålsparagrafen i skole og barnehage for samfunnet og den enkelte. Lederforum for kommunene og fylkeskommunen i Buskerud på barnehage- og skoleområdet; 2012-12-04 - 2012-12-05
USN Untitled
 
2011
39 Eriksen, Kristin Gregers.
A Practice Approach to Understanding Energy Consumption in Norwegian Households. Sustainable Consumption - Towards Actions and Impacts; 2011-11-06 - 2011-11-08
USN Untitled
 
40 Eriksen, Kristin Gregers.
Dypfryseren forandret landet. Nysgjerrigper 2011
USN Untitled
 
41 Eriksen, Kristin Gregers.
Hverdagsstrøm. Nrk P1, Norgesglasset [Radio] 2011-01-24
USN Untitled
 
42 Eriksen, Kristin Gregers.
100.000 elefanter rett i søpla. Nysgjerrigper 2011
USN Untitled
 
2010
43 Eriksen, Kristin Gregers.
When We Do Nothing at All? Understanding Energy Consumption in Norwegian Households. Universitetet i Oslo: Senter for utvikling og miljø (SUM) 2010 161 s.
USN Untitled