Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 70 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Aagaard, Toril; Amdam, Synnøve Hedemann; Andreasen, Johan Kristian; Bueie, Agnete Andersen; Bergan, Ingvild; Johnston, Marianne Ulstein; Letnes, Mari-Ann; Nagel, Ilka; Røkenes, Fredrik Mørk; Thingnes, Josef; Lanestedt, Jon.
Profesjonsfaglig digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningen: Status i fem utviklingsprosjekter. Bergen: Direktoratet for Internasjonalisering og Digitalisering, Dikus Rapportserie 3/2020 2020
HIOF USN HVO NTNU UIA Untitled
 
2 Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum; Røkenes, Fredrik Mørk.
Language and technology: Digital competence in English. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 43-64
NTNU UiO Untitled
 
3 Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Høydal, Kjetil L; Solstad, Stein Helge.
Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study.. I: Media Meets Diversity @ School. Wie kann Lernen und Lehren in der digitalen Welt unter den Vorzeichen von Diversität gelingen?. Wissenschaftlicher Verlag Trier 2020 ISBN 978-3-86821-850-3. s. 215-236
HVL HVO NTNU UiB Untitled
 
4 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Høydal, Kjetil L; Solstad, Stein Helge.
Theoretical considerations of digital competence and digital inequality in upper secondary school. I: Media Meets Diversity @ School. Wie kann Lernen und Lehren in der digitalen Welt unter den Vorzeichen von Diversität gelingen?. Wissenschaftlicher Verlag Trier 2020 ISBN 978-3-86821-850-3. s. 197-215
HVO NTNU UiB Untitled
 
2019
5 Arstorp, Ann-Thérèse; Amdam, Synnøve Hedemann; Thingnes, Josef; Nagel, Ilka; Aagaard, Toril; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning. NKUL19: Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2019-05-08 - 2019-05-10
HIOF USN HVO NTNU UIA Untitled
 
6 Arstorp, Ann-Thérèse; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
DigGiLU prosjektet på NTNU. Samtale med Fredrik M. Røkenes og Mari-Ann Letnes. Digitale refleksjoner [Internett] 2019-05-08
USN NTNU Untitled
 
7 Krumsvik, Rune Johan; Jones, Lise Øen; Leer-Salvesen, Kjartan; Høydal, Kjetil L; Røkenes, Fredrik Mørk.
Face-to-face and remote teaching in a doctoral education course : using flipped classroom, formative assessment and remote teaching to increase the teaching quality of a literature review course. UNIPED 2019 ;Volum 42.(2) s. 194-214
HVO NTNU UiB Untitled
 
8 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk.
Hvordan finne kunnskapsfronten? Litteraturreview i masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen. I: Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027662. s. 95-136
HVO NTNU UiB Untitled
 
9 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
Digital kompetanse i lærerutdanning og skole 5-10. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. s. 248-296
NTNU UiB Untitled
 
10 Letnes, Mari-Ann; Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan.
Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. s. 246-272
NTNU UiB Untitled
 
11 Røkenes, Fredrik Mørk.
Digitalisering i lærerutdanningen: Utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Nasjonal PPU-konferanse: PPU2020; 2019-03-11 - 2019-03-12
NTNU Untitled
 
12 Røkenes, Fredrik Mørk.
PhD revisited: Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6. s. 162-182
NTNU Untitled
 
13 Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
DigGiLU: Digitalization of Primary and Lower Secondary Teacher Education at the Department of Teacher Education. Digitalization and Diversity in Teacher Education - Current Challenges for Teacher Education (ILU & SETUB); 2019-09-26
NTNU Untitled
 
2018
14 Aakervik, Anne-Lise; Nagel, Ilka; Røkenes, Fredrik Mørk.
Fremtidens lærerrolle. NTNU Viderebloggen [Internett] 2018-05-29
HIOF NTNU Untitled
 
15 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk.
Literature review on PhD-level. Doktorgradskurs i Western Norway Graduate School of Educational Research; 2018-10-22 - 2018-10-22
UiB NTNU Untitled
 
16 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk.
Literature review on PhD-level. Doktorgradskurs i Western Norway Graduate School of Educational Research II; 2018-06-13 - 2018-06-13
UiB NTNU Untitled
 
17 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Høydal, Kjetil L.
ICT and Digital Divides. I: The Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2018. Chania: ICICTE 2018 2018 ISBN 978-1-9996549-1-7. s. 98-115
HVO NTNU UiB Untitled
 
18 Lomsdalen, Christian; Røkenes, Fredrik Mørk.
Fredrik Mørk Røkenes om profesjonsfaglig digital kompetanse. Lektor Lomsdalens innfall [Internett] 2018-10-30
NTNU Untitled
 
19 Røkenes, Fredrik Mørk.
Digital kompetanse i lærerutdanning og i høyere utdanning. I: Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245020731. s. 185-204
NTNU Untitled
 
20 Røkenes, Fredrik Mørk.
Etter disputas – hva gjør jeg? Samtale med NAFOL-alumni professor Elin Angelo, NTNU, og førsteamanuensis Fredrik Mørk Røkenes, NTNU. NAFOL - Seminar 15; 2018-11-28 - 2018-11-29
NTNU Untitled
 
21 Røkenes, Fredrik Mørk.
Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK): Hvordan utvikler vi den?. SETT-dagene; 2018-11-28 - 2018-11-29
NTNU Untitled
 
22 Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari Ann.
DigGiLU - Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Læringsfestivalen; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
23 Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
The DigGiLU project. Digitalization in Education (ILU & St. Gallen); 2018-04-19 - 2018-04-20
NTNU Untitled
 
2017
24 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk.
Flipped Classroom videos: Literature review course on PhD-level, Introduction. Rune Johan Krumsvik/Fredrik Mørk Røkenes Bergen 2017
NTNU UiB Untitled
 
25 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk.
“Literature review at Phd-level” 30. - 31. March 2017. Elective PhD-course, “Literature review at Phd-level”; 2017-03-30 - 2017-03-31
NTNU UiB Untitled
 
26 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk; Jones, Lise Øen; Eikeland, Ole-Johan; Høydal, Kjetil L.
Digital inequality in school. The seventeenth edition of the International Conference on Information, Communication Technologies in Education, ICICTE 2017; 2017-07-06 - 2017-07-09
HVO NTNU UiB Untitled
 
27 Letnes, Mari Ann; Røkenes, Fredrik Mørk.
SKAL STYRKE LÆRERNES DIGITALE KOMPETANSE.
NTNU Untitled
 
28 Røkenes, Fredrik Mørk.
Digital technologies in language teaching. Språkkonferansen/European Day of Languages; 2017-09-26 - 2017-09-26
NTNU Untitled
 
29 Røkenes, Fredrik Mørk.
ICT in teacher education: Main issues and some examples on the use of educational technology in teacher education. Guest lecture in didatics; 2017-05-17 - 2017-05-17
NTNU Untitled
 
30 Røkenes, Fredrik Mørk.
Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse: Hvordan utvikler vi den?. Skolen i digital utvikling; 2017-11-09 - 2017-11-10
NTNU Untitled
 
31 Røkenes, Fredrik Mørk.
Lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen - hva vet vi og hvor skal vi?. Læringsfestivalen 2017 - en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren; 2017-05-08 - 2017-05-09
NTNU Untitled
 
32 Røkenes, Fredrik Mørk.
Professional digital competence in English language teaching. Erfaringskonferanse for engelsk i Kompetanse for kvalitet-satsingen; 2017-05-22 - 2017-05-23
NTNU Untitled
 
33 Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan.
Flipped Classroom design: Literature review course on Phd-level, part 1. Fredrik Mørk Røkenes/Rune Johan Krumsvik Trondheim/bergen 2017
NTNU UiB Untitled
 
34 Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan.
Flipped Classroom design: Literature review course on Phd-level, part 2. Fredrik Mørk Røkenes/Rune Johan Krumsvik Bergen 2017
NTNU UiB Untitled
 
35 Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan.
Flipped Classroom design: Literature review course on PhD-level, part 3. Fredrik Mørk Røkenes/Rune J. Krumsvik Trondheim/Bergen 2017
NTNU UiB Untitled
 
36 Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan.
Flipped Classroom design: Literature review course on Phd-level, part 4. Fredrik Mørk Røkenes/Rune J. Krumsvik Trondheim/Bergen 2017
NTNU UiB Untitled
 
37 Røkenes, Fredrik Mørk; Krumsvik, Rune Johan.
ICT in Scandinavian teacher education: A qualitative systematic review of the literature. 17th Biennial EARLI Conference on Learning and Instruction; 2017-08-29 - 2017-09-02
NTNU UiB Untitled
 
38 Røkenes, Fredrik Mørk; Lund, Andreas; Säljö, Roger.
English didactics and ICT in teacher education: What has been achieved, what remains, and what is the potential?. ECER17; 2017-08-22 - 2017-08-25
NTNU UiO Untitled
 
39 Røkenes, Fredrik Mørk; Vanderlinde, Ruben.
ICT and technological change: ICT in teacher education.
NTNU Untitled
 
2016
40 Krumsvik, Rune Johan; Lillemark, Magnus; Røkenes, Fredrik Mørk.
Litteraturreview-video (PEK-prosjektet DigUiB og digital kompetanse II). Lillemark Media (Magnus Lillemark) Trondheim 2016
NORD NTNU UiB Untitled
 
41 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk.
Learning Analytics i skole og høyere utdanning. I: Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215020495. s. 275-305
NTNU UiB Untitled
 
42 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk.
Literature review on PhD-level. Doktorgradskurs for ph.d-kandidater; 2016-07-09 - 2016-07-09
NTNU UiB Untitled
 
43 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk.
Litteraturreview i ph.d.-avhandlingen. I: En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1957-5. s. 51-91
NTNU UiB Untitled
 
44 Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk.
SEMINAR – BOKLANSERING Innlegg om boka: HVA GJØR LÆRERSTUDENTER NÅR DE STUDERER? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. SEMINAR – BOKLANSERING, Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk; 2016-12-13 - 2016-12-13
NTNU UiB Untitled
 
45 Røkenes, Fredrik Mørk.
Digital storytelling in teacher education: A meaningful way of integrating ICT in ESL teaching. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(2) s. 311-328
NTNU Untitled
 
46 Røkenes, Fredrik Mørk.
Digitale fortellinger i lærerutdanningen. Lanseringsseminar (ADNO): "Lærerutdanning i det 21. århundre: tradisjoner, utfordringer, endringer"; 2016-04-26 - 2016-04-26
NTNU Untitled
 
47 Røkenes, Fredrik Mørk.
ICT in ELT. Samling for Engelsk 2 lærere - Kompetanse for Kvalitet (KfK); 2016-10-21 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
48 Røkenes, Fredrik Mørk.
Lærerstudentenes digitale kompetanse i lærerutdanningen. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2016-05-10 - 2016-05-13
NTNU Untitled
 
49 Røkenes, Fredrik Mørk.
Lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen: Hva sier forskningslitteraturen?. I: Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215020495. s. 49-69
NTNU Untitled
 
50 Røkenes, Fredrik Mørk.
PechaKucha 20x20. The 4th NAFOL Conference; 2016-10-17 - 2016-10-19
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste