Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 224 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Bremvåg, Annika; Gustavsen, Arild; Hestnes, Anne Grete.
ZEN Annual Report 2019. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1651-3) 60 s.
NTNU Untitled
 
2019
2 Hestnes, Anne Grete.
Solar energy in the built environment. Daylight Academy Annual Conference; 2019-11-14 - 2019-11-15
NTNU Untitled
 
3 Woods, Ruth; Remøe, Katinka Sætersdal; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild.
Annual report 2018. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1622-3) 56 s. ZEN Report(15)
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
4 Hestnes, Anne Grete.
Energieffektivisering i bebyggelsen. E2B2s forskerseminar; 2017-11-14
NTNU Untitled
 
5 Hestnes, Anne Grete.
Foreword. I: Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2055-7. s. 5-
NTNU Untitled
 
6 Hestnes, Anne Grete.
Zero emission buildings - do they require a new way of teaching?. ISREE 2017: 12th international symposium on renewable energy education; 2017-06-19 - 2017-06-21
NTNU Untitled
 
7 Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild.
Introduction. I: Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2055-7. s. 15-22
NTNU Untitled
 
8 Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild.
Nullutslippshus kan bli fremtidens byggeforskrift. Byggeindustrien [Fagblad] 2017-01-19
NTNU Untitled
 
9 Hestnes, Anne Grete; Jacobsen, Terje.
Veien mot nullutslippsbygget/ZEB. ZEB konferansen 2017. Nullutslippsbygg; 2017-01-19
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Hestnes, Anne Grete; Lien, Anne Gunnarshaug; Gustavsen, Arild; Matusiak, Barbara Szybinska; Risholt, Birgit Dagrun; Jelle, Bjørn Petter; Mathisen, Hans Martin; Andresen, Inger; Georges, Laurent; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schlanbusch, Reidun Dahl; Gao, Tao; Hegli, Tine; Berker, Thomas; Kristjansdottir, Torhildur; Novakovic, Vojislav; Eik-Nes, Nancy Lea; Tolstad, Ole.
Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2055-7) 234 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2016
11 Finocchiaro, Luca; Georges, Laurent; Hestnes, Anne Grete.
Passive solar space heating. I: Advances in Solar Heating and Cooling. Woodhead Publishing Limited 2016 ISBN 978-0-08-100301-5. s. 95-116
NTNU Untitled
 
12 Good, Clara Stina; Kristjansdottir, Torhildur; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Hestnes, Anne Grete.
Influence of PV technology and system design on the emission balance of a net zero emission building concept.. Solar Energy 2016 ;Volum 130. s. 89-100
NTNU Untitled
 
13 Hestnes, Anne Grete.
The ZEB Centre and the Norwegian approach to zero energy and zero emission buildings. Gjesteforelesning; 2016-03-07
NTNU Untitled
 
2015
14 Good, Clara Stina; Andresen, Inger; Hestnes, Anne Grete.
Solar energy for net zero energy buildings - A comparison between solar thermal, PV and photovoltaic-thermal (PV/T) systems. Solar Energy 2015 ;Volum 122. s. 986-996
NTNU Untitled
 
15 Good, Clara Stina; Andresen, Inger; Hestnes, Anne Grete.
Solar energy for net zero energy buildings - A comparison between solar thermal, PV and photovoltaic-thermal (PV/T) systems.. Solar Energy 2015 ;Volum 122. s. 986-996
NTNU Untitled
 
16 Good, Clara Stina; Andresen, Inger; Hestnes, Anne Grete.
Solar energy for zero energy buildings - a comparison between solar thermal, PV and photovoltaic-thermal (PV/T) systems. CISBAT 2015; 2015-09-09 - 2015-09-11
NTNU Untitled
 
17 Good, Clara Stina; Chen, Jinfeng; Dai, Yanjun; Hestnes, Anne Grete.
Hybrid Photovoltaic-thermal Systems in Buildings - A Review. Energy Procedia 2015 ;Volum 70. s. 683-690
NTNU Untitled
 
18 Hestnes, Anne Grete.
All buildings are solar buildings. Zero energy and zero emission buildings.. World Renewable Energy Congress; 2015-06-08 - 2015-06-12
NTNU Untitled
 
19 Hestnes, Anne Grete.
Energieffektivisering i bygninger - det enkleste klimatiltaket på kort sikt.. I: Energi, teknologi og klima - utfordringer og handlingsrom. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050240. s. 133-151
NTNU Untitled
 
20 Hestnes, Anne Grete.
Fremtidens bygninger.. Lunchseminar; 2015-05-11
NTNU Untitled
 
21 Hestnes, Anne Grete.
Fremtidens bygninger - et svar på klimautfordringene.. Gjesteforelesning ved HiST; 2015-10-09
NTNU Untitled
 
22 Hestnes, Anne Grete; Svendsen, Svend; Hillring, Bengt Gunnar.
Energy, forests and built environments. I: DURE15 : Dalarna university research evaluation 2015. Dalarna: Dalarna University 2015 ISBN 978-91-85941-97-1. s. 79-90
HINN NTNU Untitled
 
2014
23 Lolli, Nicola; Hestnes, Anne Grete.
The influence of different electricity-to-emissions conversion factors on the choice of insulation materials. Energy and Buildings 2014 ;Volum 85. s. 362-373
NTNU Untitled
 
24 Good, Clara Stina; Chen, Jinfeng; Dai, Yanjun; Hestnes, Anne Grete.
Hybrid photovoltaic-thermal systems in buildings – a review. SHC Conference 2014; 2014-10-13 - 2014-10-15
NTNU Untitled
 
25 Good, Clara Stina; Kristjansdottir, Torhildur; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Hestnes, Anne Grete.
A comparative study of different PV installations for a Norwegian net zero emission building concept. Eurosun 2014; 2014-09-16 - 2014-09-19
NTNU Untitled
 
26 Hestnes, Anne Grete.
Energy efficient buildings - status and challenges. Expert seminar on policymaking and R&D in energy efficiency; 2014-10-22
NTNU Untitled
 
27 Hestnes, Anne Grete.
Hva betyr solenergi for målet om nullutslippsbygg?. Frokostseminaret Brød&Miljø/ZEB-konferansen 2014; 2014-09-04
NTNU Untitled
 
2013
28 Hestnes, Anne Grete.
A sustainable built environment - challenges and opportunities. Nordic conference on construction economics and organization; 2013-06-12 - 2013-06-13
NTNU Untitled
 
29 Hestnes, Anne Grete.
A sustainable built environment - future focus. The Academy of Finland Seminar; 2013-09-18 - 2013-09-18
NTNU Untitled
 
30 Hestnes, Anne Grete.
Fremtidens bygninger - et svar på klimautfordringene. Seminar ved HiST; 2013-11-21
NTNU Untitled
 
31 Hestnes, Anne Grete.
Lavenergi og lavutslipp. Arkitektoniske muligheter og utfordringer. Erfaringsutvekslingsseminar.; 2013-04-11 - 2013-04-11
NTNU Untitled
 
32 Hestnes, Anne Grete.
Solar powered buildings - also for Norway. Norwegian Solar Cell Conference; 2013-03-10 - 2013-03-11
NTNU Untitled
 
33 Hestnes, Anne Grete.
Solenergi i byplanlegging. Solenergidagen 2013; 2013-04-26 - 2013-04-26
NTNU Untitled
 
34 Hestnes, Anne Grete.
Zero energy and zero emission buildings - a challenge also for architects. DTU International Energy Conference; 2013-09-10 - 2013-09-12
NTNU Untitled
 
35 Lolli, Nicola; Hestnes, Anne Grete.
Environmental perspective on two glazing typologies. PassiveHus Norden 2013; 2013-10-15 - 2013-10-17
NTNU Untitled
 
36 Lolli, Nicola; Hestnes, Anne Grete.
Greenhouse gas analysis of insulation options in residential energy retrofitting. PassiveHus Norden 2013; 2013-10-15 - 2013-10-17
NTNU Untitled
 
37 Risholt, Birgit Dagrun; Time, Berit; Hestnes, Anne Grete.
Sustainability assessment of nearly zero energy renovation of dwellings based on energy, economy and home quality indicators. Energy and Buildings 2013 ;Volum 60. s. 217-224
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Risholt, Birgit Dagrun; Wærnes, Elisabeth Gaal; Time, Berit; Hestnes, Anne Grete.
Renovation status and technical condition of Norwegian dwellings. Structural Survey 2013 ;Volum 31.(5) s. 334-346
NTNU SINTEF Untitled
 
2012
39 Seehusen, Joachim; Jacobsen, Terje; Hestnes, Anne Grete.
Målet er null: Passivhus er gårsdagens nyheter. I forskningskretser er interessen rettet mot null energibruk. Teknisk Ukeblad 2012 ;Volum 159.(18) s. 46-46
NTNU SINTEF Untitled
 
2011
40 Farkas, Klaudia; Hestnes, Anne Grete.
Facade integration typologies of photovoltaics. Solar Energy & Architecture - Knowledge and Inspiration; 2011-04-01
NTNU Untitled
 
41 Finocchiaro, Luca; Hestnes, Anne Grete.
Symbiosis and mimesis in the built environment. I: Aesthetics of Sustainable Architecture. 010 Publishers 2011 ISBN 978 90 6450 752 6. s. 259-272
NTNU Untitled
 
42 Finocchiaro, Luca; Murphy, Mark Allen; Hestnes, Anne Grete; Wigenstad, Tore.
The climate/comfort comparison and the basis of sustainable design. Impact of climate change and technological development. PLEA 2011; 2011-07-13 - 2011-07-15
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Finocchiaro, Luca; Murphy, Mark Allen; Wigenstad, Tore; Hestnes, Anne Grete.
The climate/comfort comparison and the basis of sustainable design: Impact of climate change and technological development. I: Architecture & sustainable development. 27th international conference on passive and low energy architecture. Vol. 1. Presses universitaires de Louvain 2011 ISBN 9782874632761. s. 511-516
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Haase, Matthias; Andresen, Inger; Gustavsen, Arild; Dokka, Tor Helge; Hestnes, Anne Grete.
Zero Emission Building concepts in office buildings in Norway. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development 2011 ;Volum 2.(2) s. 150-156
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Hestnes, Anne Grete.
All buildings are still solar buildings. The Farrington Daniels Award Lecture. ISES Solar World Congress; 2011-08-28 - 2011-09-02
NTNU Untitled
 
46 Hestnes, Anne Grete.
FME-senteret ZEB - hva skjer?. Bransjedagen ved Senter for Eiendomsutvikling og Forvaltning; 2011-11-10
NTNU Untitled
 
47 Hestnes, Anne Grete.
Future buildings - a response to climate change. UiO jubileumsseminar; 2011-05-10
NTNU Untitled
 
48 Hestnes, Anne Grete.
Klimanøytrale bygninger. Kveldsforedrag; 2011-03-17
NTNU Untitled
 
49 Hestnes, Anne Grete.
Solenergi - noe for Norge?. Solar energy and architecture - knowledge and inspiration; 2011-04-01
NTNU Untitled
 
50 Hestnes, Anne Grete.
Solenergi i arkitekturen. Arkitektur og fremtidens bygg.; 2011-09-27
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste