Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 198 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Gray, Peter Barry; Ramberg, Per Johan.
Servant of the school: Building teacher education in Mid-Norway, 1998-2018. Trondheim: NTNU, ILU 2019 (ISBN 9781527251014) 298 s.
NTNU Untitled
 
2 Sandvik, Lise Vikan; Ramberg, Per Johan.
Utvikling av en forskningsbasert og en praksisbasert lærerutdanning ved NTNU. I: Universitetsskolen. Mellem forskning, uddannelse og skoleudvikling.. Dafolo Forlag 2019 ISBN 978-87-7160-759-8. s. 81-93
NTNU Untitled
 
2014
3 Ramberg, Per Johan.
Eine Herausforderung: Der Lehrerberuf als Profession zu entwickeln. Forelesning for lærerutdannere ved Universitetet i Flensburg; 2014-09-26 - 2014-09-26
NTNU Untitled
 
4 Ramberg, Per Johan.
Entwicklung einer realistischen Lehrerausbildung. Seminar for lærerutdannere ved Universitetet i Flensburg; 2014-03-26 - 2014-03-26
NTNU Untitled
 
5 Ramberg, Per Johan.
Hvorfor bør mastergrad være hovedmodellen for norsk lærerutdanning?. Seminar for KD, Utdanningsdirektoratet, NHO, LO, KS, lærerorganisasjonene, studentorganisasjonenen; 2014-04-25 - 2014-04-25
NTNU Untitled
 
6 Ramberg, Per Johan.
Master som hovedmodell for norsk lærerutdanning. NRK [Radio] 2014-06-05
NTNU Untitled
 
7 Ramberg, Per Johan.
Muligheter for Institutt for språk og litteratur knyttet til kompetanseutvikling i skolen. Fagdag for ledelse og ansatte ved Institutt for språk og litteratur; 2014-02-13 - 2014-02-13
NTNU Untitled
 
8 Ramberg, Per Johan.
NTNUs strategi for å kople akademisk kvalitet og profesjonskvalitet. Workshop med danske lærerutdannere; 2014-05-16 - 2014-05-16
NTNU Untitled
 
9 Ramberg, Per Johan.
Nye videreutdanningstilbud innen realfag for lærere i skolen. Fagdag for realfagslærere; 2014-02-27 - 2014-02-27
NTNU Untitled
 
10 Ramberg, Per Johan.
Partnerschaftmodelle und Schuladoption. Fagdag for lærere ved en tysk skole; 2014-12-04 - 2014-12-04
NTNU Untitled
 
11 Ramberg, Per Johan.
The Development of University Schools at NTNU. Workshop for ca 20 europeiske lærerutdanningsinstitusjoner; 2014-05-12 - 2014-05-12
NTNU Untitled
 
12 Ramberg, Per Johan.
Utfordringen er: Å styrke læreryrket som profesjon. Fagdag for lærere og skoleledere ved to skoler i Trondheim; 2014-01-31 - 2014-01-31
NTNU Untitled
 
13 Ramberg, Per Johan.
Utfordringer for norsk lærerutdanning. Fagdag for skoleledere i Trondheim kommune; 2014-09-04 - 2014-09-04
NTNU Untitled
 
14 Ramberg, Per Johan.
Utfordringer og muligheter for NTNUs lærerutdanning generelt og innen realfag spesielt. Seminar om NTNUs lærerutdanning; 2014-01-13 - 2014-01-13
NTNU Untitled
 
15 Ramberg, Per Johan.
Utfordringer og muligheter for NTNUs lærerutdanning generelt og SV-fag spesielt. Ledermøte ved SVT; 2014-01-29 - 2014-01-29
NTNU Untitled
 
16 Ramberg, Per Johan.
Utvikling av lærerprofesjonalitet. Hva kan Surnadal kommune bidra med?. Fagdag for politikere, lærere, skoleledere og foreldre i Surnadal kommune; 2014-04-08 - 2014-04-08
NTNU Untitled
 
2013
17 Ramberg, Per Johan.
Die Herausforderung europäischer Lehrerausbildung: Verknüpfung akademischer Qualität und Professionsqualität. Lærerudanningsseminar; 2013-01-30 - 2013-01-30
NTNU Untitled
 
18 Ramberg, Per Johan.
Er læreryrket en profesjon?. Lektorbladet 2013 (5) s. 8-11
NTNU Untitled
 
19 Ramberg, Per Johan.
Er læreryrket en profesjon?. Seminar med politikere og byråkrater fra Oslo; 2013-05-13 - 2013-05-13
NTNU Untitled
 
20 Ramberg, Per Johan.
GNIST i et samfunnsperspektiv. Møte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag; 2013-01-17 - 2013-01-17
NTNU Untitled
 
21 Ramberg, Per Johan.
Lærerprofesjonalitet. Politisk møte; 2013-06-05 - 2013-06-05
NTNU Untitled
 
22 Ramberg, Per Johan.
Noen utfordringer og muligheter for norsk lærerutdanning. Møte for skolemyndighetene på Nordmøre; 2013-11-22 - 2013-11-22
NTNU Untitled
 
23 Ramberg, Per Johan.
Trends in European Teacher Education. Utdanningsseminar; 2013-02-01 - 2013-02-01
NTNU Untitled
 
24 Ramberg, Per Johan.
Utfordringer for norsk lærerutdanning. Utdanningskonferanse; 2013-01-19 - 2013-01-19
NTNU Untitled
 
25 Ramberg, Per Johan.
Utfordringer og muligheter knyttet til lærerutdanning for NTNU. Ledermøte NT - fakultetet NTNU; 2013-11-26 - 2013-11-26
NTNU Untitled
 
26 Ramberg, Per Johan.
Utfordringer og muligheter knyttet til lærerutdanning for NTNU. Ledermøte; 2013-11-20 - 2013-11-20
NTNU Untitled
 
27 Ramberg, Per Johan.
Økt legitimitet og status for læreren - en kraft for skoleutvikling. Utdanningskonferanse; 2013-04-15 - 2013-04-15
NTNU Untitled
 
28 Ramberg, Per Johan; Haugaløkken, Ove Kr..
School adoption. Realistic teacher education in the intercept between theory and practice. Mitteilungen des deutschen Germanistenverbandes 2013
NTNU Untitled
 
2012
29 Ramberg, Per Johan; Haugaløkken, Ove Kr..
The use of partnership models in teacher education - towards a more realistic approach. Seminar : Lehrerbildung und Schule 2012 (2) s. 17-33
NTNU Untitled
 
2010
30 Hestbek, Tine Arntzen; Ramberg, Per Johan; Arnfinsen, James.
Sammen om lærerutdanning. Utdanning 2010
NTNU Untitled
 
2009
31 Ramberg, Per Johan.
Fokus på læreryrket. Nordisk samling for "Entrepenørskap i utdanning"; 2009-01-29 - 2009-01-29
NTNU Untitled
 
32 Ramberg, Per Johan.
Læreren og lærerutdanning – Politisk topp - prioritert. Realfagskonferansen; 2009-03-30 - 2009-03-30
NTNU Untitled
 
33 Ramberg, Per Johan.
Læreren og lærerutdanning - politisk topp-prioritert. Nasjonalt fakultetsmøte - Samfunnsvitenskapelige fag; 2009-01-09 - 2009-01-09
NTNU Untitled
 
34 Ramberg, Per Johan.
Læreren og lærerutdanning – vår tids viktigste utdanningspolitiske sak. Konferanse; 2009-03-23 - 2009-03-23
NTNU Untitled
 
35 Ramberg, Per Johan.
Pilot i Nord - ny lærerutdanning ved UiT. Nasjonalt seminar og lektorutdanningen ved universitetene; 2009-03-26 - 2009-03-27
NTNU Untitled
 
36 Ramberg, Per Johan.
Lærerutdanningen i skuddet!. Adresseavisen 2009 s. -
NTNU Untitled
 
2008
37 Haugaløkken, Ove Kr.; Ramberg, Per Johan.
Fagforeningenes tanker om dosentstillingen – finnes de?. Forskerforum 2008 ;Volum 40.(8) s. 34-35
NTNU Untitled
 
38 Ramberg, Per Johan.
Et nytt spor for norsk skole. Bedre Skole 2008 (3) s. 38-44
NTNU Untitled
 
39 Ramberg, Per Johan.
How to enhance a realistic teacher education by using a partnership model. Key note speaker at an international university conference; 2008-03-29 - 2008-03-30
NTNU Untitled
 
40 Ramberg, Per Johan.
Hva kan være årsakene til de dårlige resulatene på nasjonale og internasjonale målinger av elevers kompetanse?. Fagdag for politikere, byråkrater, rektorer og lærere i Klæbu kommune; 2008-11-28 - 2008-11-28
NTNU Untitled
 
41 Ramberg, Per Johan.
Hvor går norsk lærerutdanning knyttet til PIL-prosjektets (Praksis som Integrerende element i Lærerutdanning) ideer?. Samling for styringsgruppe og fagpersomer fra 6 ulike prosjekt ved ulike lærerutdanningsinstitusjoner knyttet til PIL-prosjektet; 2008-11-27 - 2008-11-27
NTNU Untitled
 
42 Ramberg, Per Johan.
Hvordan undervise for å nå målene for andre fremmedspråk i Læreplanen. Kurs for språklærere ved Ugla skole; 2008-08-14 - 2008-08-14
NTNU Untitled
 
43 Ramberg, Per Johan.
Hvorfor bør hovedmodellen for norsk lærerutdanning være på masternivå?. Foredrag; 2008-04-04 - 2008-04-04
NTNU Untitled
 
44 Ramberg, Per Johan.
Internasjonale trender som påvirker norsk utdanning. Kurs for lærere ved Byåsen videregående skole; 2008-03-05 - 2008-03-05
NTNU Untitled
 
45 Ramberg, Per Johan.
Læreren er viktigst - krav til ny lærerutdanning. Seminar om Lærerutdanning; 2008-10-21 - 2008-10-21
NTNU Untitled
 
46 Ramberg, Per Johan.
Læreren er viktigst - krav til ny lærerutdanning. Malvik Rotary; 2008-11-05 - 2008-11-05
NTNU Untitled
 
47 Ramberg, Per Johan.
Læreren og lærerutdanning politisk topp-prioritert. Styremøte NTNU; 2008-11-14 - 2008-11-14
NTNU Untitled
 
48 Ramberg, Per Johan.
Læreren politisk topp-prioritert. Kurs for lærere ved Selsbakk skole; 2008-11-25 - 2008-11-25
NTNU Untitled
 
49 Ramberg, Per Johan.
Skolen - grunn til bekymring?. Adresseavisen 2008
NTNU Untitled
 
50 Ramberg, Per Johan.
Teacher education in Europe and Norway. lecture; 2008-03-27 - 2008-03-27
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste