Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-6 av 6

2021
1 Skar, Henrik.
Tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1). Skatterett 2021 s. 3-40
UiB Untitled
 
2019
2 Skar, Henrik.
Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245027945. s. 477-496
UiB Untitled
 
3 Skar, Henrik.
Omgåelse i aksjeselskapsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019 ;Volum 132.(03-04) s. 269-306
UiB Untitled
 
2018
4 Skar, Henrik.
Branch Report Norway. I: IFA Cahier. Anti-avoidance measures of general nature and scope - GAAR and other rules.. : SDU 2018 ISBN 9789012402040. s. 577-594
UiB Untitled
 
2017
5 Skar, Henrik.
Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker. : Universitetet i Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3958-4)
UiB Untitled
 
2016
6 Skar, Henrik.
NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten — Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten, vedlegg 1 (s. 122-151). : Finansdepartementet 2016 29 s.
UiB Untitled