Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 68 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Skjeggedal, Terje; Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor.
Avsporing i planfeltet. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2020
NTNU Untitled
 
2 Skjeggedal, Terje; Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor.
Hvor har det blitt av arealplanlegginga?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2020 (1) s. 6-13
NTNU Untitled
 
2019
3 Gohari, Savis; Medalen, Tor; Aranya, Rolee.
Exploring the Impact of Complex Multi-Level Governance Structures on the Societal Contribution of Universities to Knowledge-Based Urban Development. Social Sciences 2019 ;Volum 8.(10) s. -
NTNU Untitled
 
2017
4 Skotte, Hans Narve; Medalen, Tor.
NTNU har ikke lenger sin «egen lille verden». Adresseavisen 2017 s. -
NTNU Untitled
 
2016
5 Medalen, Tor.
Bilfrie sentra - er det egentlig ønskelig?. Bilfrie bysentra; 2016-03-15 - 2016-03-15
NTNU Untitled
 
6 Medalen, Tor.
Byen utover (om "sprawl"/byspredning). Kursdagene - Byomforming 2016 Klok av skade?; 2016-01-05 - 2016-01-06
NTNU Untitled
 
7 Medalen, Tor.
Byforming, parkeringspolitikk, byspredning og feil lokalisering av virksomheter. Workshop om byforming; 2016-04-27 - 2016-04-27
NTNU Untitled
 
8 Medalen, Tor.
Byutvikling med miljøprofil - Trondheim. Byutviklingsseminar 2016; 2016-01-14 - 2016-01-14
NTNU Untitled
 
9 Medalen, Tor.
How integrated land use and transportation planning can contribute to liveable cities. Via Nordica 2016; 2016-06-09 - 2016-06-11
NTNU Untitled
 
10 Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl; Skjeggedal, Terje.
Bilen er en del av framtiden, men.... Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2016 (5) s. 26-31
NTNU Untitled
 
2015
11 Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor; Skjeggedal, Terje.
Å gå -transport, rekreasjon eller folkehelse?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2015 (3-4) s. 38-43
NTNU Untitled
 
12 Medalen, Tor.
De store byenes planleggingsframtid - forventninger, utfordringer og muligheter. Bedre by sammen!; 2015-10-26 - 2015-10-26
NTNU Untitled
 
13 Medalen, Tor.
Kort innføring i byplanlegging. Ungt entrprenørskap Nasjonal Gründercamp 2015; 2015-02-01 - 2015-02-04
NTNU Untitled
 
14 Medalen, Tor.
Riktig sykehuslokalisering gir god byhelse. Debattmøte - hvor skal sykehuset ligge og hvorfor?; 2015-09-12 - 2015-09-12
NTNU Untitled
 
15 Medalen, Tor.
Sustainable Urban Development. Seminar on Sustainability Program; 2015-08-10 - 2015-08-12
NTNU Untitled
 
2014
16 Falleth, Eva; Medalen, Tor; Aarsæther, Nils.
Nye planer for planlegging. Nationen 2014
NTNU UiT NMBU Untitled
 
17 Frøyen, Yngve; Medalen, Tor.
Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Om parkering som del av tilgjengelighetsbegrepet. Nettverkssamling for ATP-nettverket; 2014-01-22 - 2014-01-22
NTNU Untitled
 
18 Medalen, Tor.
Bærekraftig planlegging og governance - teori og praksis. Masterklasse i planlegging; 2014-11-11 - 2014-11-13
NTNU Untitled
 
19 Medalen, Tor.
Introduksjon - planlegging og utforming av sykkelveger og samordnet areal- og transportplanlegging. NTNU Videre kurs; 2014-09-22 - 2014-10-31
NTNU Untitled
 
20 Medalen, Tor.
Lokaliseringsteori og arealbruk. Forelesningsnotat 2007:2. Institutt for byforming og planlegging, NTNU. I: Eiendomsutvikling. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1679-6. s. 140-180
NTNU Untitled
 
21 Medalen, Tor.
Om samordnet areal- og transport og miljøvennlig transport. Workshop om areal- og transportplanlegging i Trondheim øst; 2014-12-17 - 2014-12-17
NTNU Untitled
 
22 Medalen, Tor.
Samordnet areal- og transportplanlegging mht østlige bydeler i Trondheim. Idedugnad transportsystem østlige bydeler Trondheinm; 2014-12-17 - 2014-12-17
NTNU Untitled
 
23 Medalen, Tor.
Workshop om areal- og transportplanlegging i østlige bydeler i Trondheim. Workshop; 2014-12-17 - 2014-12-17
NTNU Untitled
 
24 Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl.
NTNU Videre kurs AAR 6038 Planlegging for sykkel. NTNU Videre etterutdanningskurs; 2014-09-22 - 2014-10-01
NTNU Untitled
 
2013
25 Frøyen, Yngve; Medalen, Tor.
Parking policies as a tool for reducing greenhouse gas emissions. AESOP-ACSP Joint Congress; 2013-07-15 - 2013-07-19
NTNU Untitled
 
26 Frøyen, Yngve; Medalen, Tor.
Tror på parkering kun ved behov. Universitetsavisa [Fagblad] 2013-12-04
NTNU Untitled
 
27 Medalen, Tor.
Debattdeltaker. Frokostmøte med bl.a. miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik. Frokostmøte; 2013-03-19 - 2013-03-19
NTNU Untitled
 
28 Medalen, Tor.
Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Workshop - parkeringspolitikk; 2013-04-25 - 2013-04-25
NTNU Untitled
 
29 Medalen, Tor.
Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Den store parkeringskonferansen; 2013-05-24 - 2013-05-25
NTNU Untitled
 
30 Medalen, Tor.
Klimagassreduserende parkeringspolitikk som del av ditto areal- og transportpolitikk. Trondheim Parkering KF Styresamling; 2013-09-23 - 2013-09-23
NTNU Untitled
 
2012
31 Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor.
BOLIGSONEPARKERING - NEDRE BRAGERNES I DRAMMEN. Hovedresultater fra en surveyundersøkelse og dybdeintervjuer. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging, NTNU 2012 (ISBN 978-82-7259-125-9) ;Volum 2012.17 s. Skriftserien, Institutt for by-og regionplanlegging(3)
NTNU Untitled
 
32 Medalen, Tor.
Bruk av ATP-modellen i tilgjengelighetsanalyser som grunnlag for klimagassreduserende parkeringspolitikk. ATP-nettverkets årskonferanse; 2012-12-13
NTNU Untitled
 
33 Medalen, Tor.
Hva er fortetting?. Kursdagene 2012; 2012-01-03 - 2012-01-04
NTNU Untitled
 
34 Medalen, Tor.
Hvilke utfordringer sliter vi med i dag, fordi man tidligere har vedtatt dårlige (lite fremtidsrettede) løsninger?. Miljøpakken, hvilke veger, kollektivtiltak og sykkelveger bør inn i bompakken?; 2012-03-27
NTNU Untitled
 
35 Medalen, Tor.
Ny parkeringspolitikk - Hvordan forene klimagassreduksjon med behovet for bil?. Transnovakonferansen 2012; 2012-05-09
NTNU Untitled
 
36 Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl.
Behovsorientert parkering for ansatte i teknisk sektor, Kristiansand kommune. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging 2012 (ISBN 9788272591235) 23 s.
NTNU Untitled
 
37 Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl.
Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Trondheim: Institutt for byforming og byplanlegging 2012 (ISBN 9788272591266) 90 s.
NTNU Untitled
 
38 Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl; Skogstad Norddal, Kari.
Transporttilgjengelighet i Drammen, Kristiansand, Stavanger-Sandnes og Trondheim. Om ABC-kart i noen norske byer. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging 2012 (ISBN 9788272591242) 76 s.
NTNU Untitled
 
2011
39 Medalen, Tor.
Byen og hovedstadsdregionen - bærekraftige arealbruksstrategier. Oslo kommunes oppstartseminar ifb kommuneplanen 2013; 2011-04-14 - 2011-04-14
NTNU Untitled
 
40 Medalen, Tor.
Fra SUV til USV. Adresseavisen 2011
NTNU Untitled
 
41 Medalen, Tor.
Kollektivfelt ikke for alle. Adresseavisen 2011
NTNU Untitled
 
42 Medalen, Tor.
Kommentar til presentasjon av Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Storsamling i programmet Framtidens byer; 2011-04-05 - 2011-04-06
NTNU Untitled
 
43 Medalen, Tor.
Regionalt plansamarbeid om areal og transport mellom Oslo og Akershus - befolknings- og kollektivtransportdrevet by- og regionutvikling. Kursdagene 2011; Byomforming 2011 Arealbruk og kollektivtransport i et regionalt og lokalt perspektiv.; 2011-01-04 - 2011-01-05
NTNU Untitled
 
2010
44 Medalen, Tor.
Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder. Evaluering av stedsutviklingsprogrammet. Trondheim: Asplan Viak 2010 (ISBN 978-82-7261-201-5) 65 s.
NTNU Untitled
 
45 Medalen, Tor.
Byplanlegging og governance. I: Norske byregioner, utviklingstrekk og styringsutfordringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-870-5. s. 95-115
NTNU Untitled
 
46 Medalen, Tor.
Hva kan vi lære av dansk og tysk regional planlegging?. KOnferanse om regional planlegging i Oslofjordområdet; 2010-12-07 - 2010-12-07
NTNU Untitled
 
47 Medalen, Tor.
Tett på tettstedene. Arkitektnytt [Avis] 2010-11-18
NTNU Untitled
 
2009
48 Medalen, Tor.
Marcus Johansson and Abdul Khakee: Ethics in City Planning. Nordisk arkitekturforskning 2009 ;Volum 21.(2/3) s. 166-167
NTNU Untitled
 
2006
49 Shetelig, Carl Fredrik Lutken; Medalen, Tor.
Viktige valg på Brattøra. Adresseavisen 2006
NTNU Untitled
 
50 Medalen, Tor.
Fortetting = forfall?. Adresseavisen 2006 s. 35-35
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste