Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 116 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Nilsen, Randi Dyblie.
Barneperspektiv - en ressurs i kritisk samfunnsvitenskap? : et faghistorisk bidrag. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2019 ;Volum 5. s. 77-95
NTNU Untitled
 
2 Nilsen, Randi Dyblie.
Panopticon, Materiality and Generational Relations in Early Childhood.. ESA 2019 Conference; 2019-08-20 - 2019-08-23
NTNU Untitled
 
2018
3 Nilsen, Randi Dyblie.
Conceptualizing culture, children and childhoods. Reflections on pitfalls and opportunities in theorizing children and childhoods.. Sociology of childhood. Mid-term symposium; 2018-05-24 - 2018-05-25
NTNU Untitled
 
2017
4 Loveland, Marit T.H.; Nilsen, Randi Dyblie.
Immigrant children’s experiences of meeting a new food culture. Methodological reflections. 13th conference of the European Sociological Association (ESA); 2017-08-29 - 2017-09-01
NTNU Untitled
 
5 Naper, Linn Renée; Haugum, Margrete Hembre; Nilsen, Randi Dyblie; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Ekmann, Lisa.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2016. TFoU-rapport 2017:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2017 (ISBN 978-82-7732-250-6) 155 s.
NTNU TFoU Untitled
 
6 Nilsen, Randi Dyblie.
Three branches of Sociology of childhood. Discussing a fruitful diversity in theorizing and researching children and childhood.. ESA. Sociology of childhood network. Mid-term symposium.; 2017-05-25 - 2017-05-27
NTNU Untitled
 
2015
7 Bakke, Øivind; Nilsen, Randi Dyblie.
La barna bo på ett og samme sted. TV2.no [Internett] 2015-06-04
NTNU Untitled
 
8 Franck, Karianne; Nilsen, Randi Dyblie.
The (in)competent child: Subject positions of deviance in Norwegian day-care centres. Contemporary Issues in Early Childhood 2015 ;Volum 16.(3) s. 230-240
NTNU Untitled
 
9 Grinde, Kjersti; Nilsen, Randi Dyblie.
Negotiating difference. Childhood and Transracial Adoption in Contemporary Norway.. ESA Conference; 2015-08-25 - 2015-08-28
NTNU Untitled
 
10 Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Randi Dyblie; Haugum, Margrete Hembre.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-225-4)
NTNU TFoU Untitled
 
11 Nilsen, Randi Dyblie.
Earlier and ongoing Research in barnehagen - some possibilities for continuation. NOSEB academic workshop: Research activities and prospective plans; 2015-05-19 - 2015-05-19
NTNU Untitled
 
12 Nilsen, Randi Dyblie.
Norgesglasset. Barnehagenavn fra naturen.. NRK P1 [Radio] 2015-09-25
NTNU Untitled
 
13 Nilsen, Randi Dyblie.
Vi-fellesskap i barnehagen. Skiftende og situasjonsbestemt relasjonsbygging i barns sosiale rom. I: Barndom i barnehage: Vennskap. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-47385-3. s. 61-81
NTNU Untitled
 
14 Nilsen, Randi Dyblie; Wilhelmsen, Terese.
Presentation of the article on Parents' experiences of diagnostic processes of Young children in Norwegian day-care institutions. Children, health and well-being: policy debates and lived experiences; 2015-10-13 - 2015-10-13
NIH NTNU Untitled
 
15 Roel, Jan Erik; Nilsen, Randi Dyblie.
På internatet er alle som en stor familie. En fremmed tanke for mange.. Adresseavisen [Avis] 2015-03-14
NTNU Untitled
 
16 Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Carlsson, Espen; Nilsen, Randi Dyblie; Nossum, Gunnar.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-207-0) 116 s.
NTNU TFoU Untitled
 
17 Wilhelmsen, Terese; Nilsen, Randi Dyblie.
Parental adaptation and resistance in diagnostic processes of children in Norway. NNHSH Conference 2015; 2015-05-04 - 2015-05-05
NIH NTNU Untitled
 
18 Wilhelmsen, Terese; Nilsen, Randi Dyblie.
Parents' experiences of diagnostic processes of young children in Norwegian day-care institutions. Sociology of Health and Illness 2015 ;Volum 37.(2) s. 241-254
NTNU Untitled
 
2014
19 Nilsen, Randi Dyblie.
Childhood as a generational phenomenon and the position of parents. Some theoretical reflextions. Mid-term conference; 2014-05-21 - 2014-05-23
NTNU Untitled
 
20 Nilsen, Randi Dyblie.
Normalitetens former og grenser. Refleksjoner fra barnehagen i en norsk/nordisk kontekst. Nettverksmøte, Nordisk barndomsforskning; 2014-04-28 - 2014-04-29
NTNU Untitled
 
2013
21 Nilsen, Randi Dyblie.
Analysing global and generational relations in a Norwegian day-care centre. Reflections for further research. NOSEB academic seminar; 2013-11-25 - 2013-11-26
NTNU Untitled
 
22 Nilsen, Randi Dyblie.
Barnehagen som barndomsarena. Teoretiske perspektiver og illustrerende analyser:Kultur, natur, kunnskap og praksis. Forum for Barnehagevitenskap, Workshop: Teori og praksis i barnehagelærerutdanning og yrke.; 2013-10-30 - 2013-10-30
NTNU Untitled
 
23 Nilsen, Randi Dyblie.
Hva slags barn og barndom? Refleksjoner fra tverrfaglig forskning om barnehagen. Forskningsverksted ved SVT-fakultetet: Skole- og utdanningsforskning; 2013-06-12 - 2013-06-12
NTNU Untitled
 
24 Nilsen, Randi Dyblie.
Social studies of children and childhood. An analysis of practices and constructions of a 'robust child' subject in a Norwegian day-care centre. International Research in Early Childhood.; 2013-02-18 - 2013-02-19
NTNU Untitled
 
25 Nilsen, Randi Dyblie; Fladberg, Karin Lillian.
Ny Oslo-standard skal gi ny læring. Dagsavisen [Avis] 2013-08-28
NTNU Untitled
 
26 Nilsen, Randi Dyblie; Franck, Karianne; Wilhelmsen, Terese.
Parent and professional encounters in Norway: Healthy and proper children?. 11th ESA conference; 2013-08-28 - 2013-08-31
NTNU Untitled
 
2012
27 Franck, Karianne; Nilsen, Randi Dyblie.
Competence and context. Constructing the (in)competent child in Norwegian day-care institutions. European Early Childhood Education Research Association, 22nd EECERA Conference; 2012-08-29 - 2012-09-01
NTNU Untitled
 
28 Franck, Karianne; Nilsen, Randi Dyblie.
Theoretical parallels and intersections between Childhood Studies and Disability Studies. ESA Research Network 4. Sociology of Children and Childhood. Mid-term Symposium.; 2012-06-18 - 2012-06-20
NTNU Untitled
 
29 Nilsen, Randi Dyblie.
Barnehagen i endring: inkludering i praksis. Barnehagefolk 2012 ;Volum 28.(2) s. 102-103
NTNU Untitled
 
30 Nilsen, Randi Dyblie.
Flexible spaces - flexible subjects in nature : transcending the fenced childhood in daycare centres?. I: The modern child and the flexible labour market. Early childhood education and care. Palgrave Macmillan 2012 ISBN 978-0-230-57932-3. s. 203-221
NTNU Untitled
 
31 Nilsen, Randi Dyblie.
Grunn til bekymring? Konstruksjoner av barn, underliggende premisser og de voksnes forventninger til dagens barnehagebarn. Forskningsblikk på mangfold og inkludering - perspektiver på barnehagefaglige praksiser; 2012-05-21 - 2012-05-22
NTNU Untitled
 
32 Nilsen, Randi Dyblie.
Inkludering og kulturelle forventninger i barnehagens hverdagsliv. Temakonferanse om barnehageforskning: Barnehagen i kunnskapssamfunnet; 2012-06-12 - 2012-06-12
NTNU Untitled
 
33 Ødegaard, Elin Eriksen; Lyså, Ida Marie; Birkeland, Åsta; Nilsen, Randi Dyblie.
Kindergarten as an arena for cultural formation - methodological issues. 22nd EECERA Conference, Pre-Birth to Three: Identities, learning, diversities; 2012-08-29 - 2012-09-01
HVL NTNU Untitled
 
2011
34 Nilsen, Randi Dyblie.
Doing guided interviews with children indoors in their family residence. Community Studies: Italy, Norway and Australia; 2011-06-10 - 2011-06-10
NTNU Untitled
 
35 Nilsen, Randi Dyblie.
Født med ski på beina? På ski i et fargerikt fellesskap. I: Barndom Barnehage Inkludering. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0978-1. s. 151-172
NTNU Untitled
 
36 Nilsen, Randi Dyblie.
Kommentator til flere innlegg om Barnehager i Kina. Barndom i Kina; 2011-04-04 - 2011-04-04
NTNU Untitled
 
37 Nilsen, Randi Dyblie.
Kommentator til innlegg om de yngste i barnehagen. Avslutningskonferanse: Barns omsorgskarriærer; 2011-02-24 - 2011-02-24
NTNU Untitled
 
38 Nilsen, Randi Dyblie.
Minoritet og majoritet i perspektiv - forskning om inkludering i barnehagen. Innledende refleksjoner. Minoritet og majoritet i perspektiv - forskning om inkludering i barnehagen; 2011-03-02 - 2011-03-03
NTNU Untitled
 
39 Nilsen, Randi Dyblie.
Practices of global and generational relations in an early education and care institution in Norway. European Sociological Association (ESA) 10tth Conference; 2011-09-07 - 2011-09-10
NTNU Untitled
 
40 Nilsen, Randi Dyblie; Moran-Ellis, Jo; Leonard, Madeleine.
A Review of the work of previous conferences. European Sociological Association (ESA) 10th Conference; 2011-09-07 - 2011-09-10
NTNU Untitled
 
41 Nilsen, Randi Dyblie; Myklebust, Mona.
Ekko. P2 [Radio] 2011-07-01
NTNU Untitled
 
2010
42 Nilsen, Randi Dyblie.
Exploring conceptualisations of ethnicity as doing, majoritising and cultural (re)production processes. An analysis of skiing as an inclusive practice in a Norwegian day-care centre. Noseb seminar; 2010-08-30 - 2010-08-31
NTNU Untitled
 
43 Nilsen, Randi Dyblie.
Hvor går grensen mellom ’normalitet’ og ’annerledeshet’ i barnehagen? En problematisering med skråblikk på normalitetsbegrepet. Sammen om barna. Kommunens forebyggende innsats for barn og unge og samarbeid med familien; 2010-10-13 - 2010-10-14
NTNU Untitled
 
44 Nilsen, Randi Dyblie.
Mindre gap mellom barn og voksne. Dagbladet [Avis] 2010-03-03
NTNU Untitled
 
45 Nilsen, Randi Dyblie.
Presentasjon av 2 pågående forskningsprosjekter om barnehagen. Seminar om barn med spesielle behov; 2010-10-22 - 2010-10-22
NTNU Untitled
 
46 Nilsen, Randi Dyblie.
Sentrale perspektiver i internasjonal barne- og barndomsforskning. Barnehagen som danningsarena; 2010-11-19 - 2010-11-19
NTNU Untitled
 
47 Nilsen, Randi Dyblie.
Å gripe barns perspektiv – barn som informanter. Metodiske erfaringer fra feltarbeid i barnehagen og intervju med barn (9-12 år) i hjemmemiljøet. Samling i NEFHO doktorgradsforum; 2010-04-21 - 2010-04-22
NTNU Untitled
 
2009
48 Nilsen, Randi Dyblie.
A departure from Nordic child centred ideology towards childhood as future investment and preparation? Some reflections from Norway on 'barnehage' policy and practice. Parental Leave, Care Policies and Gender Equalities; 2009-10-22 - 2009-10-22
NTNU Untitled
 
49 Nilsen, Randi Dyblie.
Barn med ’nedsatt funksjonsevne’: Presentasjon av et prosjekt og teoretiske refleksjoner. Begrepsseminar; 2009-02-03 - 2009-02-03
NTNU Untitled
 
50 Nilsen, Randi Dyblie.
Barndomssosiologiens kritikk av 'sosialiseringsbegrepet' og en alternativ forståelse. Sosialisering som tilpasning og motstand. I: Barn, barndom och föräreldraskap. Carlsson bokförlag 2009 ISBN 9789173312875. s. 292-306
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste