Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 113 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Hoem, Jon Øivind.
Arkitekturformidling med sfæriske medier. Nettverkskonferansen 2018; 2018-01-29 - 2018-01-30
HVL Untitled
 
2 Hoem, Jon Øivind.
Bokomslag til "Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures - Nordic Dialogues". Palgrave 2018
HVL Untitled
 
3 Hoem, Jon Øivind.
Digitale arkitekturfortellinger. Nettverkskonferansen 2018; 2018-01-29 - 2018-01-30
HVL Untitled
 
4 Hoem, Jon Øivind.
Fagformidling med sfæriske medier. Læringsfestivalen; 2018-05-06 - 2018-05-07
HVL Untitled
 
5 Hoem, Jon Øivind.
Kartfortellinger med skoleroboter. Internt seminar Institutt for kunstfag; 2018-05-23 - 2018-05-23
HVL Untitled
 
6 Hoem, Jon Øivind.
Operasjon Bruno – Utvidet virkelighet med lyd. Seminar om kunstnerisk utviklingsarbeid; 2018-05-31 - 2018-06-01
HVL Untitled
 
7 Hoem, Jon Øivind; Eikset, Andrea Synnøve Blomsø.
Bærekraftig utdanning vha. programvare. Bærekraftig utvikling ved HVL – hvor står vi, hvor går vi?; 2018-04-18 - 2018-04-19
HVL Untitled
 
8 Hoem, Jon Øivind; Nyre, Lars.
Tilhører – En prototype på fremtidens omsluttende radio. Norsk Medietidsskrift 2018
HVL UiB Untitled
 
9 Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon Øivind; Hoem Iversen, Sarah.
Aesthetic Experience Through Students’ Production of Digital Books. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2018 ISBN 9781138103511.
HVL UiB Untitled
 
2017
10 Hoem, Jon Øivind.
Design for Digital Technology in Arts Education. SEKKK, HVL 2017
HVL Untitled
 
11 Hoem, Jon Øivind.
Designing a locative radio medium addressing headphone listeners. Nordic Data Journalism Conference 2017; 2017-01-27 - 2017-01-28
HVL Untitled
 
12 Hoem, Jon Øivind.
Expectationes ex Ulriken. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Digital Technology in Arts education. ; . 2017-05-20 - 2017-06-30
HVL Untitled
 
13 Hoem, Jon Øivind.
Locative Storytelling. Child and the Book 2017; 2017-03-30 - 2017-04-01
HVL Untitled
 
14 Hoem, Jon Øivind.
Lokative kartfortellinger. Dybde i kunst og håndverk; 2017-01-23 - 2017-01-24
HVL Untitled
 
15 Hoem, Jon Øivind.
Performativt e-håndverk. Dybde i kunst og håndverk; 2017-01-23 - 2017-01-24
HVL Untitled
 
16 Hoem, Jon Øivind.
Poetics of the 360-sphere. Digital Technology in Arts Education; 2017-05-30 - 2017-06-01
HVL Untitled
 
17 Hoem, Jon Øivind.
360-technologies -– mobility into the classroom. Preparing 21st Century Educators; 2017-06-21 - 2017-06-21
HVL Untitled
 
18 Hoem, Jon Øivind; Kolås, Line; Nordseth, Hugo.
Erfaringer med interaktive moduler i en MOOC. Norgesuniversitetets skriftserie 2017 ;Volum 2017.(1) s. 95-106
HVL NORD Untitled
 
19 Hoem, Jon Øivind; Ringheim, Johannes Mario; Fosse, Øyvind; Mathisen, Vigleik Røkke.
Operasjon Bruno. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Lokativ lydvandring ved Fjell festning. Museum Vest; Fjell festning. 2017-05-01 - 2020-05-01
HVL Untitled
 
20 Nyre, Lars; Hoem, Jon Øivind; Tessem, Bjørnar; Ringheim, Johannes Mario.
Designing the auditor: a prototype of locative radio with original sound content. Journal of radio & audio media 2017 ;Volum 24.(1) s. 90-110
HVL UiB Untitled
 
21 Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon Øivind.
Multimodal Storylines in Language Learning. Digital Technology in Arts Education; 2017-05-30 - 2017-06-01
HVL Untitled
 
2016
22 Hoem, Jon.
A Mobile Learning Toolkit and good practice of eBook design. DIMEANE multiplier event; 2016-12-01
HVL Untitled
 
23 Hoem, Jon.
Locative Storymaps. MTTEP Multiplier event; 2016-09-21 - 2016-09-22
HVL Untitled
 
24 Hoem, Jon.
Lær av folket på Nymark. Bergens Tidende 2016
HVL Untitled
 
25 Hoem, Jon.
Opphavsrett. Avdelingsseminar, avdeling for lærerutdanning; 2016-02-25 - 2016-02-26
HVL Untitled
 
26 Hoem, Jon.
Prøveforelesning, Kunst og håndverk. Prøveforelesning, HiB; 2016-04-26
HVL Untitled
 
27 Hoem, Jon.
Universell utforming av video. Seminar om video i undervisningen; 2016-06-01 - 2016-06-02
HVL Untitled
 
28 Hoem, Jon.
Workshop - Sonic Augmented Reality. MTTEP Multiplier event; 2016-09-21 - 2016-09-22
HVL Untitled
 
29 Hoem, Jon; Nyre, Lars.
Locative Storytelling in Sound. European Communication Conference; 2016-11-09 - 2016-11-12
HVL UiB Untitled
 
30 Hoem, Jon; Nyre, Lars; Ringheim, Johannes Mario; Tessem, Bjørnar.
Micro-positioned Storytelling in Sound – Field Trial Evaluation of a Media Prototype. The Radio Conference 2016: Transnational Radio Encounters; 2016-07-05 - 2016-07-08
HVL UiB Untitled
 
31 Hoem, Jon Øivind; Stalheim, Jostein.
"Drit i det!". [Kunstnerisk og museal presentasjon] Vågestykke. Kunst i Offentlige Rom (KORO); . 2016-11-25 - 2017-03-10
HVL Untitled
 
32 Iversen, Sarah Hoem; Hoem, Jon.
Producing hypertext narratives for mobile phones. Mobile Learning in Teacher Education - Multiplier event; 2016-09-21 - 2016-09-22
HVL Untitled
 
33 Kolås, Line; Nordseth, Hugo; Hoem, Jon.
Interactive modules in a MOOC. I: 2016 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET),ITHET 2016, September 8-10, 2016, Istanbul, Turkey. IEEE conference proceedings 2016 ISBN 978-1-5090-0777-6. s. -
HVL NORD Untitled
 
34 Nordseth, Hugo; Kolås, Line; Hoem, Jon.
Interactive modules in a MOOC. ITHET 2016, 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training; 2016-09-08 - 2016-09-08
HVL NORD Untitled
 
2015
35 Hoem, Jon.
Bokomslag "Natur og danning". Fagbokforlaget 2015
HVL Untitled
 
36 Hoem, Jon.
Digital dannelse. NITO Bioingeniørfaglig institutts Utdanningskonferanse 2015; 2015-05-05 - 2015-05-05
HVL Untitled
 
37 Hoem, Jon.
Locative Audio Play. The End(s) of Electronic Literature; 2015-08-05 - 2015-08-07
HVL Untitled
 
38 Hoem, Jon.
Naturopplevelser på mobilen – danning på Instagram. I: Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1555-3. s. 271-286
HVL Untitled
 
39 Hoem, Jon.
Nettstøttet læring fram mot 2025. Tverr-regionalt nettverk for nettstøttet læring i spesialhelsetjenesten; 2015-05-20 - 2015-05-21
HVL Untitled
 
40 Hoem, Jon.
Samtaler om digitale bilder. Norsk Medietidsskrift 2015
HVL Untitled
 
41 Hoem, Jon.
4K-video meets cross platform publishing. Nordisk datajournalistikk konferanse 2015 (NODA); 2015-01-30 - 2015-01-31
HVL Untitled
 
42 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Digital agumentation. Multimodality and Cultural Change; 2015-06-10 - 2015-06-12
HVL Untitled
 
43 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Digital commonplacing. First Monday 2015 ;Volum 20.(7)
HVL Untitled
 
44 Iversen, Sarah Hoem; Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon.
Digital Book Production. Multimodality and Cultural Change; 2015-06-10 - 2015-06-12
HVL Untitled
 
45 Iversen, Sarah Hoem; Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon.
Science at the beach with iPads and eBooks. Erasmus+: Mobilising and Transforming Teacher Education Pedagogies,First Multiplier Event; 2015-10-01 - 2015-10-02
HVL Untitled
 
46 Løvskar, Trude; Hoem, Jon.
Applying Memory Theory in Game Design (Case Study). 9th European Conference on Games Based Learning; 2015-10-08 - 2015-10-09
HVL Untitled
 
47 Løvskar, Trude; Hoem, Jon.
TELLA - maths for small kids. Multimodality and Cultural Change,; 2015-06-10 - 2015-06-12
HVL Untitled
 
48 Løvskar, Trude; Hoem, Jon; Linares-Pellicer, Jordi.
Applying memory theory in game design (case study). Proceedings of the ... European conference on games-based learning 2015 ;Volum 2015-January. s. 788-792
HVL Untitled
 
49 Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon; Iversen, Sarah Hoem.
How to make an E-book? Cross curricular use of Book Creator. Seminar om nettbrett i undervisning; 2015-03-11 - 2015-03-11
HVL UiB Untitled
 
50 Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon; Iversen, Sarah Hoem.
Producing E-Books: Science and English Collaboration in Teacher Education. Mobilising and Transforming Teacher Education Pedagogies; 2015-03-05 - 2015-03-06
HVL UiB Untitled
 
    Vis neste liste