Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 117 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Hoem, Jon Øivind; Schwebs, Ture.
Digital Argumentation Aesthetics. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. s. 146-161
HVL Untitled
 
2 Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon Øivind; Hoem Iversen, Sarah.
Aesthetic Experience Through Students’ Production of Digital Books. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. s. 129-145
HVL Untitled
 
2018
3 Hoem, Jon Øivind.
Arkitekturformidling med sfæriske medier. Nettverkskonferansen 2018; 2018-01-29 - 2018-01-30
HVL Untitled
 
4 Hoem, Jon Øivind.
Bokomslag til "Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures - Nordic Dialogues". Palgrave 2018
HVL Untitled
 
5 Hoem, Jon Øivind.
Digitale arkitekturfortellinger. Nettverkskonferansen 2018; 2018-01-29 - 2018-01-30
HVL Untitled
 
6 Hoem, Jon Øivind.
Fagformidling med sfæriske medier. Læringsfestivalen; 2018-05-06 - 2018-05-07
HVL Untitled
 
7 Hoem, Jon Øivind.
Kartfortellinger med skoleroboter. Internt seminar Institutt for kunstfag; 2018-05-23 - 2018-05-23
HVL Untitled
 
8 Hoem, Jon Øivind.
Operasjon Bruno – Utvidet virkelighet med lyd. Seminar om kunstnerisk utviklingsarbeid; 2018-05-31 - 2018-06-01
HVL Untitled
 
9 Hoem, Jon Øivind.
Robot Assisted Teaching. SLATE Talk; 2018-11-13 - 2018-11-13
HVL Untitled
 
10 Hoem, Jon Øivind.
Utforsking av visuell kultur gjennom remiksing av eventyr. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245022889. s. 13-37
HVL Untitled
 
11 Hoem, Jon Øivind; Eikset, Andrea Synnøve Blomsø.
Bærekraftig utdanning vha. programvare. Bærekraftig utvikling ved HVL – hvor står vi, hvor går vi?; 2018-04-18 - 2018-04-19
HVL Untitled
 
12 Hoem, Jon Øivind; Helgesen, Espen.
Robotassistert undervisning – Webinarfestivalen 2018. Webinarfestivalen 2018; 2018-11-06 - 2018-11-07
HVL Untitled
 
13 Hoem, Jon Øivind; Nyre, Lars.
Tilhører – En prototype på fremtidens omsluttende radio. Norsk Medietidsskrift 2018 ;Volum 25.(1) s. 1-19
HVL UiB Untitled
 
2017
14 Hoem, Jon Øivind.
Design for Digital Technology in Arts Education. SEKKK, HVL 2017
HVL Untitled
 
15 Hoem, Jon Øivind.
Designing a locative radio medium addressing headphone listeners. Nordic Data Journalism Conference 2017; 2017-01-27 - 2017-01-28
HVL Untitled
 
16 Hoem, Jon Øivind.
Expectationes ex Ulriken. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Digital Technology in Arts education. ; . 2017-05-20 - 2017-06-30
HVL Untitled
 
17 Hoem, Jon Øivind.
Locative Storytelling. Child and the Book 2017; 2017-03-30 - 2017-04-01
HVL Untitled
 
18 Hoem, Jon Øivind.
Lokative kartfortellinger. Dybde i kunst og håndverk; 2017-01-23 - 2017-01-24
HVL Untitled
 
19 Hoem, Jon Øivind.
Performativt e-håndverk. Dybde i kunst og håndverk; 2017-01-23 - 2017-01-24
HVL Untitled
 
20 Hoem, Jon Øivind.
Poetics of the 360-sphere. Digital Technology in Arts Education; 2017-05-30 - 2017-06-01
HVL Untitled
 
21 Hoem, Jon Øivind.
360-technologies -– mobility into the classroom. Preparing 21st Century Educators; 2017-06-21 - 2017-06-21
HVL Untitled
 
22 Hoem, Jon Øivind; Kolås, Line; Nordseth, Hugo.
Erfaringer med interaktive moduler i en MOOC. Norgesuniversitetets skriftserie 2017 ;Volum 2017.(1) s. 95-106
HVL NORD Untitled
 
23 Hoem, Jon Øivind; Ringheim, Johannes Mario; Fosse, Øyvind; Mathisen, Vigleik Røkke.
Operasjon Bruno. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Lokativ lydvandring ved Fjell festning. Museum Vest; Fjell festning. 2017-05-01 - 2020-05-01
HVL Untitled
 
24 Nyre, Lars; Hoem, Jon Øivind; Tessem, Bjørnar; Ringheim, Johannes Mario.
Designing the auditor: a prototype of locative radio with original sound content. Journal of radio & audio media 2017 ;Volum 24.(1) s. 90-110
HVL UiB Untitled
 
25 Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon Øivind.
Multimodal Storylines in Language Learning. Digital Technology in Arts Education; 2017-05-30 - 2017-06-01
HVL Untitled
 
2016
26 Hoem, Jon.
A Mobile Learning Toolkit and good practice of eBook design. DIMEANE multiplier event; 2016-12-01
HVL Untitled
 
27 Hoem, Jon.
Locative Storymaps. MTTEP Multiplier event; 2016-09-21 - 2016-09-22
HVL Untitled
 
28 Hoem, Jon.
Lær av folket på Nymark. Bergens Tidende 2016
HVL Untitled
 
29 Hoem, Jon.
Opphavsrett. Avdelingsseminar, avdeling for lærerutdanning; 2016-02-25 - 2016-02-26
HVL Untitled
 
30 Hoem, Jon.
Prøveforelesning, Kunst og håndverk. Prøveforelesning, HiB; 2016-04-26
HVL Untitled
 
31 Hoem, Jon.
Universell utforming av video. Seminar om video i undervisningen; 2016-06-01 - 2016-06-02
HVL Untitled
 
32 Hoem, Jon.
Workshop - Sonic Augmented Reality. MTTEP Multiplier event; 2016-09-21 - 2016-09-22
HVL Untitled
 
33 Hoem, Jon; Nyre, Lars.
Locative Storytelling in Sound. European Communication Conference; 2016-11-09 - 2016-11-12
HVL UiB Untitled
 
34 Hoem, Jon; Nyre, Lars; Ringheim, Johannes Mario; Tessem, Bjørnar.
Micro-positioned Storytelling in Sound – Field Trial Evaluation of a Media Prototype. The Radio Conference 2016: Transnational Radio Encounters; 2016-07-05 - 2016-07-08
HVL UiB Untitled
 
35 Hoem, Jon Øivind; Stalheim, Jostein.
"Drit i det!". [Kunstnerisk og museal presentasjon] Vågestykke. Kunst i Offentlige Rom (KORO); . 2016-11-25 - 2017-03-10
HVL Untitled
 
36 Iversen, Sarah Hoem; Hoem, Jon.
Producing hypertext narratives for mobile phones. Mobile Learning in Teacher Education - Multiplier event; 2016-09-21 - 2016-09-22
HVL Untitled
 
37 Kolås, Line; Nordseth, Hugo; Hoem, Jon.
Interactive modules in a MOOC. I: 2016 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET),ITHET 2016, September 8-10, 2016, Istanbul, Turkey. IEEE conference proceedings 2016 ISBN 978-1-5090-0777-6. s. -
HVL NORD Untitled
 
38 Nordseth, Hugo; Kolås, Line; Hoem, Jon.
Interactive modules in a MOOC. ITHET 2016, 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training; 2016-09-08 - 2016-09-08
HVL NORD Untitled
 
2015
39 Hoem, Jon.
Bokomslag "Natur og danning". Fagbokforlaget 2015
HVL Untitled
 
40 Hoem, Jon.
Digital dannelse. NITO Bioingeniørfaglig institutts Utdanningskonferanse 2015; 2015-05-05 - 2015-05-05
HVL Untitled
 
41 Hoem, Jon.
Locative Audio Play. The End(s) of Electronic Literature; 2015-08-05 - 2015-08-07
HVL Untitled
 
42 Hoem, Jon.
Naturopplevelser på mobilen – danning på Instagram. I: Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1555-3. s. 271-286
HVL Untitled
 
43 Hoem, Jon.
Nettstøttet læring fram mot 2025. Tverr-regionalt nettverk for nettstøttet læring i spesialhelsetjenesten; 2015-05-20 - 2015-05-21
HVL Untitled
 
44 Hoem, Jon.
Samtaler om digitale bilder. Norsk Medietidsskrift 2015
HVL Untitled
 
45 Hoem, Jon.
4K-video meets cross platform publishing. Nordisk datajournalistikk konferanse 2015 (NODA); 2015-01-30 - 2015-01-31
HVL Untitled
 
46 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Digital argumentation. Multimodality and Cultural Change; 2015-06-10 - 2015-06-12
HVL Untitled
 
47 Hoem, Jon; Schwebs, Ture.
Digital commonplacing. First Monday 2015 ;Volum 20.(7)
HVL Untitled
 
48 Iversen, Sarah Hoem; Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon.
Digital Book Production. Multimodality and Cultural Change; 2015-06-10 - 2015-06-12
HVL Untitled
 
49 Iversen, Sarah Hoem; Rimmereide, Hege Emma; Hoem, Jon.
Science at the beach with iPads and eBooks. Erasmus+: Mobilising and Transforming Teacher Education Pedagogies,First Multiplier Event; 2015-10-01 - 2015-10-02
HVL Untitled
 
50 Løvskar, Trude; Hoem, Jon.
Applying Memory Theory in Game Design (Case Study). 9th European Conference on Games Based Learning; 2015-10-08 - 2015-10-09
HVL Untitled
 
    Vis neste liste