Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2011
1 Blachowski, Jan; Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell.
MONITORING SYSTEM FOR OBSERVATIONS OF ROCK MASS DEFORMATIONS CAUSED BY SUBLEVEL CAVING MINING SYSTEM. Acta geodynamica et geomaterialia 2011 ;Volum 8.(3) s. 335-344
NTNU Untitled
 
2010
2 Blachowski, Jan; Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell.
RESEARCH NETWORK FOR OBSERVATIONS OF ROCK MASS SURFACE DEFORMATIONS CAUSED BY SUBLEVEL CAVING MINING OF IRON OXIDE. 11th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas; 2010-11-04 - 2010-11-06
NTNU Untitled
 
2009
3 Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell.
Geological modelling in a Mineral Resource Management Perspective. Conference in Minerals Engineering; 2009-02-03 - 2009-02-04
NTNU Untitled
 
2008
4 Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell; Sandøy, Roar.
Automated 3D geological modelling of mineral deposits. 33rd IGC; 2008-08-06 - 2008-08-14
NTNU Untitled
 
2007
5 Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell.
Implicit geological modelling. ISM 2007; 2007-09-24 - 2007-09-28
NTNU Untitled
 
2006
6 Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell.
Surpac in Norway. Nordisk Gruvemålemøte 2006; 2006-05-11 - 2006-05-12
NTNU Untitled
 
7 Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell; Nøst, Børre; Lilleås, Jan-Erlend.
Process analysis and identification of software requirements at Rana Gruber AS. Nordisk Gruvemålemøte 2006; 2006-05-11 - 2006-05-12
NTNU Untitled
 
2005
8 Ellefmo, Steinar Løve.
From deposit to product. A probabilistic approach to the value chain of underground iron ore mining. Trondheim: NTNU 2005 (ISBN 82-471-7001-9) 273 s.
NTNU Untitled
 
9 Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria; Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell.
Geokjemisk kartlegging av avgangsdeponiet på Storwartz. Norsk Geologisk Forenings Vintermøte 2005; 2005-01-09 - 2005-01-12
NTNU Untitled
 
10 Kleiv, Rolf Arne; Thornhill, Maria; Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell; Sandøy, Roar.
Geokjemisk kartlegging av agangsdeponiet på Storwartz. Det 14. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi; 2005-02-08 - 2005-02-09
NTNU Untitled
 
11 Ludvigsen, Erik Stabell.
Mine Surveying in Norway. 33 rd ISM presidium meeting; 2005-09-05 - 2005-09-12
NTNU Untitled
 
12 Sandøy, Roar; Ludvigsen, Erik Stabell.
3D geometrisk modellering av marmorforekomstene i Eide området. Vinterkonferansen; 2005-01-09 - 2005-01-12
NTNU Untitled
 
13 Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell.
Bringing Norwegian mine into world of bits and bytes - possibilities and pitfalls. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2005 ;Volum 15.
NTNU Untitled
 
2004
14 Ellefmo, Steinar Løve; Ludvigsen, Erik Stabell.
Bringing a Norwegian mine into the world of bits and bytes. Possibilities and pitfalls. XII International Congress of International Society for Mine Surveying; 2004-09-20 - 2004-09-26
NTNU Untitled
 
15 Ellefmo, Steinar Løve; Sandøy, Roar; Ludvigsen, Erik Stabell.
GIS for bergindustrien - Total usikkerhet og risiko. Nordisk mineralsymposium 2004, Geologiske utfordringer i anleggsbransjen og bergindustrien; 2004-05-10 - 2004-05-11
NTNU Untitled
 
16 Ludvigsen, Erik Stabell; Ellefmo, Steinar Løve; Sandøy, Roar.
GIS for bergindustrien - Datafangst. Nordisk mineralsymposium 2004, Geologiske utfordringer i anleggsbransjen og bergindustrien; 2004-05-10 - 2004-05-11
NTNU Untitled
 
17 Sandøy, Roar; Ludvigsen, Erik Stabell; Ellefmo, Steinar Løve.
GIS for bergindustrien - 3D forekomstmodellering. Nordisk mineralsymposium 2004, Geologiske utfordringer i anleggsbransjen og bergindustrien; 2004-05-10 - 2004-05-11
NTNU Untitled
 
18 Sandøy, Roar; Ludvigsen, Erik Stabell; Watne, Trond.
Brandseter marmorforekomst. Innsamling og dokumentasjon av borehullsinformasjon. Postdoktor prosjekt: 3D visualisering av mineralske georessurser. Rapport nr. 18. Trondheim: Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU 2004 30 s.
NTNU Untitled
 
2003
19 Eide, Karl Johan; Eide, Olav; Ludvigsen, Erik Stabell; Sandøy, Roar.
Visnesforekomsten - Planlegging, styring og oppfølging av driften. [Mangler data]; 2003-11-11
NTNU Untitled
 
2000
20 Ludvigsen, Erik Stabell.
IT-Program for bergindustrien i Norge. Konferens i Mineralteknik 8-9 Februari 2000 Luleå; 2000
NTNU Untitled