Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt.
Inngrepsanalyse for reindrifta i Troms.. Tromsø: Norut 2019 (ISBN 978-82-7492-420-8) 154 s.
NORUT Untitled
 
2 Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt.
Inngrepskartlegging for reindrifta i Troms Fylke.. Workshop om grønn energi og reindrift; 2019-10-14 - 2019-10-14
NORUT Untitled
 
3 Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt.
NOTAT Beitetap som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 19/32 Lakselvdalen/Lyngsdalen. Korrigert 22.06.2019. TROMSØ: Norce 2019 2 s.
NORUT Untitled
 
4 Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt.
NOTAT Beitetap som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 42 Beahcegealli. Revidert. TROMSØ: Norce 2019 2 s.
NORUT Untitled
 
2018
5 Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt.
Beitetap om følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 19/32. Lakselvdalen/Lyngsdalen.. TROMSØ: Norut 2018 2 s.
NORUT Untitled
 
6 Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt.
Beitetap om følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 42 Beahcegealli. Tromsø: Norut 2018 2 s.
NORUT Untitled
 
7 Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt.
Beitetap samt tap av kjøttproduksjon som følge av 420-kV-utbygging. Distrikt 37 Skárfvággi.. TROMSØ: Norut 2018 7 s.
NORUT Untitled
 
2017
8 Horstkotte, Tim; Utsi, Tove Aagnes; Larsson-Blind, Åsa; Burgess, Peter; Johansen, Bernt; Kayhko, Jukka; Oksanen, Lauri Kalervo; Forbes, B.C..
Human-animal agency in reindeer management: Sami herders perspectives on vegetation dynamics under climate change. Ecosphere 2017 ;Volum 8.(9) s. e01931-
NORUT UiT Untitled
 
9 Hoset, Katrine S.; Ruffino, Lise; Tuomi, Maria Wilhelmina; Oksanen, Tarja Maarit; Oksanen, Lauri Kalervo; Mäkynen, Aurelia; Johansen, Bernt; Moe, Torunn.
Changes in the spatial configuration and strength of trophic control across a productivity gradient during a massive rodent outbreak. Ecosystems 2017 ;Volum 20.(8) s. 1421-1435
NORUT UiT Untitled
 
10 Karlsen, Stein Rune; Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Riseth, Jan Åge.
Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway. Climate Research (CR) 2017 ;Volum 73.(1-2) s. 125-133
NINA NORUT Untitled
 
11 Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt; Danielsen, Inge Even.
Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé. (7/2017). Tromsø: Norut 2017 (ISBN 978-82-7492-353-9) 62 s.
NORUT Untitled
 
2016
12 Forbes, Bruce C.; Horstkotte, Tim; Utsi, Tove Aagnes; Larsson-Blind, Åsa; Burgess, Philip; Käyhkö, Jukka; Oksanen, Lauri Kalervo; Johansen, Bernt.
Human-animal agency in reindeer management: Sami herders’ perspectives on Fennoscandian tundra vegetation dynamics under climate change. AGU FALL MEETING; 2016-12-12 - 2016-12-16
NORUT UiT Untitled
 
13 Malnes, Eirik; Karlsen, Stein Rune; Johansen, Bernt; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans.
Snow season variability in a boreal-Arctic transition area monitored by MODIS data. Environmental Research Letters 2016 ;Volum 11.(12)
NINA NORUT Untitled
 
14 Riseth, Jan Åge; Danielsen, Inge Even; Johansen, Bernt.
Trasévalg for framtidig E6 over Kvænangsfjellet. Konsekvensanalyse for reindrift.. Tromsø, Rapport 18/2016: Norut, 2016 (ISBN 978-82-7492-340-9) 58 s.
NORUT Untitled
 
15 Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt; Danielsen, Inge Even.
Tilleggsutredning Langsundforbindelsen. Reindrift. Rapport 14/2016. Tromsø: Norut 2016 (ISBN 978-82-7492-336-2)
NORUT Untitled
 
16 Ruffino, Lise; Oksanen, Tarja Maarit; Hoset, Katrine S.; Tuomi, Maria; Oksanen, Lauri Kalervo; Korpimäki, Erkki; Bugli, Amandine; Hobson, Keith A.; Johansen, Bernt; Mäkynen, Aurelia.
Predator–rodent–plant interactions along a coast–inland gradient in Fennoscandian tundra. Ecography 2016 ;Volum 39.(9) s. 871-883
NORUT UiT Untitled
 
17 Storvold, Rune; Solbø, Stian; Thuestad, Alma Elizabeth; Karlsen, Stein Rune; Johansen, Bernt; Myrvoll, Elin Rose; Barlindhaug, Stine; Tømmervik, Hans.
Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard. Ottar 2016 (309) s. 3-11
NIKU NINA NORUT UiT Untitled
 
18 Thuestad, Alma Elizabeth; Tømmervik, Hans; Myrvoll, Elin Rose; Johansen, Bernt; Solbø, Stian; Barlindhaug, Stine.
CULRES - Remote sensing: Mapping and monitoring cultural heritage in the Svalbard Archipelago. Framdagen; 2016-11-10 - 2016-11-10
NIKU NINA NORUT NTNU Untitled
 
19 Tryland, Morten; Stubsjøen, Solveig Marie; Ågren, Erik Olof; Johansen, Bernt; Kielland, Camilla.
Herding conditions related to infectious keratoconjunctivitis in semi-domesticated reindeer: a questionnaire-based survey among reindeer herders. Acta Veterinaria Scandinavica 2016 ;Volum 58.(22) s. -
NORUT UiT NMBU VETINST Untitled
 
20 Virtanen, Risto; Oksanen, Lauri Kalervo; Oksanen, Tarja Maarit; Cohen, Juval; Forbes, Bruce C.; Johansen, Bernt; Käyhkö, Jukka; Olofsson, Johan; Pulliainen, Jouni; Tømmervik, Hans.
Where do the treeless tundra areas of northern highlands fit in the global biome system: toward an ecologically natural subdivision of the tundra biome. Ecology and Evolution 2016 ;Volum 6.(1) s. 143-158
NINA NORUT UiT Untitled
 
2015
21 Danielsen, Inge Even; Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt.
Konsekvensanalyse av tiltak på reindrift for reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet. Alternativ 1-Utbedring av eksisterende veg. Rapport 2/2015. Tromsø: Norut 2015 (ISBN 978-82-7492-292-1)
NORUT Untitled
 
22 Danielsen, Inge Even; Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt.
Konsekvensanalyse av tiltak på reindrift for reguleringsplan for E6 over Kvænangsfjellet. Alternativ 2 med tunnel gjennom Malingsfjellet/Skárttašvárri. Rapport 3/2015. Tromsø: Norut 2015 (ISBN 978-82-7492-297-6)
NORUT Untitled
 
23 Davids, Corine; Lauknes, Tom Rune; Johansen, Bernt; Storvold, Rune; Rossi, Pekka; Tuomela, Anne; Kløve, Bjørn; Knutsson, Sven.
RESEM – REmote SEnsing supporting surveillance and operation of Mines. Challenges in Geological Remote Sensing; 2015-12-09 - 2015-12-11
NORUT Untitled
 
24 Käyhkö, J.; Horstkotte, Tim; Kivinen, Sonja; Vehmas, Jarmo; Oksanen, Lauri Kalervo; Forbes, Bruce C.; Johansen, Bernt; Jepsen, Jane Uhd; Markkola, Annamari; Pulliainen, Jouni; Olofsson, Johan; Oksanen, Tarja; Utsi, Tove Aagnes; Korpimäki, Erkki; Menard, Cecile B; Ericson, Lars.
Warming Climate and Changing Societies - a Challenge or an Opportunity for Reindeer Herding. American Geophysical Union conference; 2015-12-14 - 2015-12-18
NINA NORUT UiT Untitled
 
25 Thuestad, Alma; Barlindhaug, Stine; Myrvoll, Elin Rose; Flyen, Anne Cathrine; Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Solbø, Stian.
Monitoring cultural heritage in Polar Regions – a remote sensing study. 35th EARSeL Symposium. European Remote Sensing: Progress, Challenges and Opportunities; 2015-06-15 - 2015-06-18
NIKU NINA NORUT Untitled
 
26 Thuestad, Alma Elizabeth; Tømmervik, Hans; Solbø, Stian; Barlindhaug, Stine; Flyen, Anne Cathrine; Myrvoll, Elin Rose; Johansen, Bernt.
Monitoring cultural heritage environments in Svalbard – Smeerenburg, a whaling station on Amsterdam Island. EARSeL eProceedings 2015 ;Volum 14.(1) s. 37-50
NIKU NINA NORUT Untitled
 
27 Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Karlsen, Stein Rune; Storvold, Rune; Thuestad, Alma Elizabeth; Johansen, Bernt; Høgda, Kjell Arild.
Monitoring human and climate change‐induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys. I: Assessing vulnerability of flora and fauna in polar areas. Symposium proceedings. Tromsø: Norsk Polarinstitutt 2015 ISBN 978-82-7666-318-1. s. 50-53
NIKU NINA NORUT Untitled
 
28 Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Strand, Olav; Park, Taejin; Fauchald, Per; Myneni, Ranga B.; Bjerke, Jarle W..
Arctic biomass: Greening and browning in the Arctic – implications for reindeer and caribou. 14th International Arctic Ungulate Conference; 2015-08-16 - 2015-08-21
NINA NORUT Untitled
 
2014
29 Jore, Solveig; Vanwambeke, Sophie O; Viljugrein, Hildegunn; Isaksen, Ketil; Kristoffersen, Anja Bråthen; Woldehiwet, Zerai; Johansen, Bernt; Brun, Edgar; Brun-Hansen, Hege C; Westermann, Sebastian; Larsen, Inger Lise; Ytrehus, Bjørnar; Hofshagen, Merete.
Climate and environmental change drives Ixodes ricinus geographical expansion at the northern range margin. Parasites & Vectors 2014 ;Volum 7.(1)
MET NORUT UiO NMBU VETINST Untitled
 
30 Johansen, Bernt; Tømmervik, Hans.
The relationship between phytomass, NDVI and vegetationcommunities on Svalbard. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 2014 ;Volum 27. s. 20-30
NINA NORUT Untitled
 
31 Johansen, Bernt; Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Karlsen, Stein Rune.
Vegetation and ecosystem transformation due to reindeer grazing on Finnmarksvidda, Northern Norway. ArcticBiomass - Workshop; 2014-09-02 - 2014-09-03
NINA NORUT Untitled
 
32 Johansen, Bernt; Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Karlsen, Stein Rune.
Vegetation and ecosystem transformation on Finnmarksvidda, Northern Norway, due to reindeer grazing pressure. 13th Circumpolar Remote Sensing Symposium; 2014-09-08 - 2014-09-12
NINA NORUT Untitled
 
33 Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Karlsen, Stein Rune; Thuestad, Alma Elizabeth; Storvold, Rune; Johansen, Bernt; Høgda, Kjell Arild.
Monitoring man- and climate change‐induced plant stress in the Nordic Arctic Region and Svalbard using remote sensing and field surveys. Assessing vulnerability of flora and fauna in polar areas; 2014-11-03 - 2014-11-04
NIKU NINA NORUT Untitled
 
34 Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W.; Laustsen, Kristian; Johansen, Bernt; Karlsen, Stein Rune.
Overvåking av vinterbeiter i Indre Finnmark 2013 Resultater fra feltrutene. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2683-7) 47 s. NINA rapport(1066)
NINA NORUT Untitled
 
35 Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Solbø, Stian; Storvold, Rune; Thuestad, Alma Elizabeth; Barlindhaug, Stine; Hansen, John Richard; Aas, Harld Faste; Bjerke, Jarle W..
Slitasje på vegetasjon ved landstigningsplasser og kulturminner. Fjernmåling og intensiv overvåking. Kunnskapsseminaret - Svalbard 2014; 2014-11-11 - 2014-11-13
NIKU NINA NORUT Untitled
 
36 Tømmervik, Hans; Karlsen, Stein Rune; Nilsen, Lennart; Johansen, Bernt; Storvold, Rune; Zmarz, Anna; Beck, Pieter S.; Johansen, Kjell-Sture; Høgda, Kjell Arild; Goetz, Scott; Park, Taejin; Zagajewski, Bogdan; Myneni, Ranga B.; Bjerke, Jarle W..
Use of unmanned aircraft systems (UAS) in a multi-scale vegetation index study of arctic plant communities in Adventdalen on Svalbard. EARSeL eProceedings 2014 ;Volum 13.(S1) s. 47-52
NINA NORUT UiT Untitled
 
37 Tømmervik, Hans; Strand, Olav; Fauchald, Per; Johansen, Bernt; Bjerke, Jarle W.; Park, Taejin; Myneni, Ranga B.; Karlsen, Stein Rune.
Field- and satellite-based monitoring of trends in biomass of reindeer lichen heaths in Finnmarksvidda, Hardangervidda and North-America. ArcticBiomass - Workshop; 2014-09-02 - 2014-09-03
NINA NORUT UiT Untitled
 
38 Tømmervik, Hans; Thuestad, Alma Elizabeth; Barlindhaug, Stine; Johansen, Bernt; Solbø, Stian; Storvold, Rune.
Ekstensiv overvåkning av slitasje på ilandstigningsplasser og kulturminnelokaliteter. NP-seminar: Overvåkning i markvegetasjonen på Svalbard; 2014-10-23
NIKU NINA NORUT Untitled
 
2013
39 Cohen, Juval; Pulliainen, Jouni; Menard, Cecile B; Johansen, Bernt; Oksanen, Lauri Kalervo; Luojus, Kari; Ikonen, Jaakko.
Effect of reindeer grazing on snowmelt, albedo and energy balance based on satellite data analyses. Remote Sensing of Environment 2013 ;Volum 135. s. 107-117
NORUT Untitled
 
40 Jukka, Käyhkö; Oksanen, Lauri Kalervo; Ericson, Lars; Forbes, Bruce C.; Horstkotte, Tim; Ims, Rolf Anker; Johansen, Bernt; Kivinen, Sonja; Korpimäki, Erkki; Markkola, Annamari; Niemela, Pekka; Oksanen, Tarja; Olofsson, Johan; Pulliainen, Jouni; Tuomi, Juha; Utsi, Tove Aagnes.
How to preserve the tundra in a warming climate?. 5th Nordic Geographers meeting; 2013-06-11 - 2013-06-14
NORUT UiT Untitled
 
41 Karlsen, Stein Rune; Storvold, Rune; Johansen, Bernt; Johansen, Kjell-Sture; Solbø, Stian Andre; Tømmervik, Hans; Joly, Daniel; Zmarz, Anna.
Mapping High Arctic plant communities on Svalbard. Workshop on UAV-based Remote Sensing Methods for Monitoring Vegetation; 2013-09-09 - 2013-09-10
NINA NORUT Untitled
 
42 Karlsen, Stein Rune; Storvold, Rune; Johansen, Bernt; Johansen, Kjell-Sture; Tømmervik, Hans; Joly, Daniel; Zmarz, Anna.
Mapping High Arctic plant communities on Svalbard. Abstract. Workshop on UAV-based Remote Sensing Methods for Monitoring Vegetation; 2013-09-09 - 2013-09-10
NINA NORUT Untitled
 
43 Karlsen, Stein Rune; Tolvanen, A; Høgda, Kjell Arild; Johansen, Bernt.
Use of MODIS data to characterize the growing season and to measure plant biomass in Northern Fennoscandia. 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment; 2013-05-22 - 2013-05-26
NORUT Untitled
 
44 Storvold, Rune; Karlsen, Stein-Rune; Johansen, Bernt; Johansen, Kjell-Sture; Solbø, Stian; Tømmervik, Hans; Zmarz, Anna; Joly, Daniel; Høgda, Kjell-Arild.
Detection of Vehicle Tracks and Vegetation Damages Caused by use of Snowmobiles in the Longyearbyen Area on Svalbard using Unmanned Aircraft. American Geophysical Union 2013 Fall Meeting; 2013-12-09 - 2013-12-13
NINA NORUT Untitled
 
2012
45 Pedersen, Åshild Ø.; Jepsen, Jane Uhd; Biuw, Martin; Johansen, Bernt.
Habitatmodell for lirype i Finnmark. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2440-6) 36 s. NINA rapport(845)
NINA NORUT Untitled
 
46 Bosiö, Julia; Johansson, Margareta; Callaghan, Terry V.; Johansen, Bernt; Christensen, Torben R..
Future vegetation changes in thawing subarctic mires and implications for greenhouse gas exchange-a regional assessment. Climatic Change 2012 ;Volum 115.(2) s. 379-398
NORUT Untitled
 
47 Johansen, Bernt; Karlsen, Stein Rune; Tømmervik, Hans.
Vegetation mapping of Svalbard utilising Landsat TM/ETM+ data. Polar Record 2012 ;Volum 48.(244) s. 47-63
NINA NORUT Untitled
 
48 Karlsen, Stein Rune; Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Riseth, Jan Åge.
Fremtidig skogsutbredelse på Finnmarksvidda som en følge av klimaendring og dens konsekvenser for reindriften. Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat 2012 (2/2012) s. 11-13
NINA NORUT Untitled
 
49 Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle Werner; Gaare, Eldar; Johansen, Bernt; Thannheiser, Dietbert.
Rapid recovery of recently overexploited winter grazing pastures for reindeer in northern Norway. Fungal ecology 2012 ;Volum 5.(1) s. 3-15
NINA NORUT Untitled
 
50 Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Høgda, Kjell Arild; Strann, K. B..
High-resolution satellite imagery for detection of tracks and vegetation damage caused by all-terrain vehicles (ATVs) in Northern Norway. Land Degradation and Development 2012 ;Volum 23.(1) s. 43-52
NINA NORUT Untitled
 
    Vis neste liste