Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2019
1 Antonsen, Yngve; Ellingsen, May-Britt.
Samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi, brann og helse utvider praksisfellesskapet og læring om samvirke. Nordisk politiforskning 2019 ;Volum 6.(1) s. 45-63
NORUT UiT Untitled
 
2 Sørly, Rita; Krane, Martin Sollund; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt.
There is a Lot of Community Spirit Going On’. Middle Managers' Stories of Innovation in Home Care Services. Sage Open Nursing 2019
NORUT UiT Untitled
 
3 Valdes, Gerardo Alfredo Perez; Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Ellingsen, May-Britt; Teräs, Jukka; Werner, Adrian.
Bioeconomic Clusters—Background, Emergence, Localization and Modelling. Sustainability 2019 ;Volum 11.(17) s. 1-17
NORCE NORUT SINTEF Untitled
 
2018
4 Brox, Ellen; Kummervold, Per Egil; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Waldahl, Ragnhild Holmen; Lo, Christian.
Teknologi til fallforbygging – prosjektrapport Falltek. (11/2018). : Norut 2018 (ISBN 978-82-7492-410-9) 43 s.
NORD NF NORUT Untitled
 
5 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund.
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018). Tromsø: Norut 2018 (ISBN 978-82-7492-401-7) 22 s.
NORUT UiT Untitled
 
6 Ellingsen, May-Britt; Bye, Geir.
Medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene Involvering av ansatte i kontinuerlig forbedring.. Næringsarena Troms fylkeskommune; 2018-04-06
NORUT Untitled
 
7 Sørly, Rita; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Antonsen, Yngve; Skare, Roar.
Oppsummering KOMII H-2017- V 2018 Arbeidsnotat i KOMII- prosjektet- en kort,stikkordsbasert oppsummering. Notat 2/2018. Tromsø: Norut Northern Research Institute 2018 (ISBN 978-82-7492-413-0) 10 s.
NORUT UiT Untitled
 
8 Sørly, Rita; Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund.
Å jakte på suksessfaktorer. Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur. Enhetsledermøte Tromsøkommune; 2018-10-12 - 2018-10-12
NORUT Untitled
 
2017
9 Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt.
Hvorfor samlokalisering gir bedre samhandling mellom nødetatene. Nordlys 2017
NORUT UiT Untitled
 
10 Ellingsen, May-Britt; Antonsen, yngve.
Samlokalisering bygger tillit i nødmeldingstjenesten.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 ;Volum 33. s. 254-271
NORUT Untitled
 
2016
11 Ellingsen, May-Britt.
From bank to business: Contextual change and transformation of trust bases.. I: Trust, Organizations and Social Interaction. Studying Trust as Process within and between Organizations. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781783476190. s. 300-326
NORUT Untitled
 
12 Haugstveit, Ida Maria; Skjetne, Jan Håvard; Walderhaug, Ståle; Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt; Håheim-Saers, Nils; Heggelund, Yngve.
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059359) 74 s. SINTEF Rapport(A27710)
NORCE NORUT SINTEF Untitled
 
13 Mikkelsen, Eirik Inge; Falk-Andersson, Jannike; Myhr, Sindre; Forbord, Magnar; Vennesland, Birger; Ellingsen, May-Britt; Bro, Jørgen.
Resources and value creation in the Norwegian Bioeconomy. Biosmart conference; 2016-05-30
NIBIO NORUT NTNU UiT Untitled
 
2015
14 Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt.
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten. Tromsø: Norut Rapport 31/2015 2015 (ISBN 978-82-7492-322-5) 37 s.
NORUT Untitled
 
15 Ellingsen, May-Britt; Bye, Geir; Antonsen, Yngve.
FoUoI Kartlegging og analyse for utforming av Troms fylkeskommunes forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi (FoUoI-strategi). Tromsø: Norut Rapport 29/2015 2015 (ISBN 978-82-7492-320-1) 59 s.
NORUT UiT Untitled
 
16 Nilsen, Heidi Rapp; Ellingsen, May-Britt.
The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourism firms. Ecological Economics 2015 ;Volum 109. s. 26-33
NORUT Untitled
 
2014
17 Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt.
”RASKERE OG RIKTIGERE NØDHJELP” Evaluering av samhandling i mellom politiets, brannvesenets og helsevesenets nødmeldingssentraler i casene SAMLOK, SPREDT og NÆR. Tromsø: Norut - Northern Research Institute 2014 (ISBN 978-82-7492-289-1) 163 s.
NORUT Untitled
 
18 Ellingsen, May-Britt.
The Trust Paradox. An inquiry into the core of social life. Tromsø: Norges arktiske universitet 2014
NORUT Untitled
 
2013
19 Ellingsen, May-Britt.
Deregulation of trust. The 5th seminar of the Nordic Research Network on Trust; 2013-05-14 - 2013-05-15
NORUT Untitled
 
20 Ellingsen, May-Britt.
Innovasjon gjennom samhandling(innledning på fellesmøte). VRI-Troms; 2013-04-25 - 2013-04-25
NORUT Untitled
 
21 Ellingsen, May-Britt.
Kunnskap om regionen utviklet i regionen. Fellesmøte mellom VRI i Nord-Norge, RFF Nord-Norge og NFR; 2013-04-16 - 2013-04-16
NORUT Untitled
 
22 Ellingsen, May-Britt.
Å bygge kompetanse i (marin) bioteknologi for fremtiden. Hvordan kan Universitetet best fylle næringslivets behov for kompetanse i (marin) bioteknologi?; 2013-03-19 - 2013-03-19
NORUT Untitled
 
23 Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir.
Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet. Tromsø: Norut Tromsø 2013 (ISBN 978-82-7492-276-1) 200 s.
NORUT UiT Untitled
 
2012
24 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt.
Bedrifter + forskning=sant?. Nordlys 2012
NORUT Untitled
 
25 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt.
Erfaringer fra VRI 2 og muligheter i VRI 3. Presentasjon, møte med Finnfjord Smelteverk; 2012-06-07 - 2012-06-07
NORUT Untitled
 
26 Ellingsen, May-Britt.
Configuration of trust – a discussion of trust and social change.. 28th EGOS Colloquium; 2012-07-05 - 2012-07-07
NORUT Untitled
 
27 Ellingsen, May-Britt.
Hvordan kan forskning og reiselivsaktører nyte godt av hverandre?. SNOW 2012; 2012-03-22 - 2012-03-22
NORUT Untitled
 
28 Ellingsen, May-Britt.
Innovasjon gjennom samhandling, Funn fra forskningsprosjektet VRI Troms. Konsortiemøte VRI Troms; 2012-09-12 - 2012-09-12
NORUT Untitled
 
29 Ellingsen, May-Britt.
Innovasjon gjennom samhandling:Hvordan innoverer bedrifter i Troms?. Forsknings-og innovasjonspolitisk konferanse; 2012-01-26 - 2012-01-26
NORUT Untitled
 
30 Ellingsen, May-Britt.
Open innovation – organizational latitude, trust and management of knowledge in knowledge intensive SME’s. Paper at the Third seminar of Nordic research Network on Trust within and between organizations in Harstad; 2012-05-08 - 2012-05-09
NORUT Untitled
 
31 Ellingsen, May-Britt.
Statuskartlegging og måling av utvikling i bedrifter i nettverket Arena Lønnsomme Vinteropplevelser. Fellessamling ARENA deltakere; 2012-01-19 - 2012-01-19
NORUT Untitled
 
32 Ellingsen, May-Britt.
Trust - a key to innovation?. RSA - Global Conference 2012; 2012-06-14 - 2012-06-26
NORUT Untitled
 
33 Ellingsen, May-Britt.
Virkemiddelstudien, foreløpig oppsummering. Operatørarena VRI Troms; 2012-10-19 - 2012-10-19
NORUT Untitled
 
34 Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir.
Nyskapende nordnorsk reiseliv. Harstad Tidende 2012
NORUT Untitled
 
2011
35 Ellingsen, May-Britt.
Klyngeparadokset: klynger som oppskrift, verktøy og fasit for utvikling av marin bioteknologi. I: Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 9788276349511. s. 127-154
NORUT Untitled
 
2010
36 Ellingsen, May-Britt; Finstad, Bjørn-Petter; Bye, Geir.
The clustering of marine biotechnology firms and entrepreneurial traditions in the High North. Presentation at Arctic Frontiers, Science , Part II, ”New” Industries in the North; 2010-01-28
NORUT UiT Untitled
 
2009
37 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Finstad, Bjørn-Petter.
Fra nettverk til klynge? Foreløpig oppsummering fra forskningsprosjektet i VRI Troms. Fokusmøte VRI Troms; 2009-10-07
NORUT UiT Untitled
 
38 Ellingsen, May-Britt; Finstad, Bjørn-Petter; Bye, Geir.
Status for prosjektet Fra nettverk til klynge?. Presentasjon for styret i VRI Troms og Norges forskningsråd; 2009-06-09
NORUT UiT Untitled
 
2007
39 Ellingsen, May-Britt; Halford, Susan; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud.
The dynamics of trust in the interplay between two nursing cultures. ECOS Colloquium; 2007-07-05 - 2007-07-07
NORUT UNN Untitled
 
2005
40 Lotherington, Ann Therese; Ellingsen, May-Britt.
Access to Finance Through Network Credit: The Crucial Role of Trust. I: Elisabet S. Hauge and Per-Anders Havnes (eds.). Women entrepreneurs: Theory, research and policy implications. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 s. 134-143
NORUT UiT Untitled
 
2004
41 Brox, Ellen; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Kassah, Bente lilljan lind; Lotherington, Ann Therese.
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv Rapport fra en forstudie. Tromsø: Norut 2004 (ISBN 82-7697-187-3) 105 s.
HIH NORUT UiT Untitled
 
1996
42 Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt.
Kompetanse - tvang eller mulighet? Norut samfunnsforskning. Notat, konfidensielt. Norut samfunnsforskning 04/96.. : Norut samfunnsforskning 1996
NORUT Untitled