Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 144 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Henriksen, Merete Moe; Randerz, Ellen L.Wijgård.
Hegrafunnet - et depotfunn fra bronsealderen. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling og foredrag om Hegrafunnet på Den gamle skole, Hegra. Metalldetektorbrødrene/Hegra historielag; Hegra, Stjørdal. 2020-03-10 - 2020-03-10
NTNU Untitled
 
2019
2 Alsli, Lise Mariann Bolstad; Henriksen, Merete Moe.
Bronsealdersøndag. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Familiearrangement. NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2019-05-26
NTNU Untitled
 
3 Alsli, Lise Mariann Bolstad; Henriksen, Merete Moe.
Vinterferie på museet - Mysterier i myra. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Familiearrangement. NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2019-02-19 - 2019-02-24
NTNU Untitled
 
4 Berge, Ragnhild; Henriksen, Merete Moe.
Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund. Museumsforlaget AS 2019 (ISBN 9788283050677) 214 s. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia(11)
NTNU Untitled
 
5 Berge, Ragnhild; Henriksen, Merete Moe.
Introduksjon. I: Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund. Museumsforlaget AS 2019 ISBN 9788283050677. s. 8-13
NTNU Untitled
 
6 Brevik, Kjell André; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:9. Arkeologisk formidling i forbindelse med prosjekt E6 Gyllan-Røskaft, Melhus kommune, Trøndelag. : NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978 82 8322 184 8) 31 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2019/9)
NTNU Untitled
 
7 Bryn, Hanne; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:12. Arkeologisk undersøkelse, Evjengrenda. E6 Røskaft-Skjerdingstad, Melhus kommune, Trøndelag. : NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-192-3) 71 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2019/12)
NTNU Untitled
 
8 Bryn, Hanne; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:14. Arkeologisk undersøkelse, Skjerdingstad. E6 Røskaft-Skjerdingstad, Melhus kommune, Trøndelag. : NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-195-4) 124 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2019/14)
NTNU Untitled
 
9 Ellingsen, Ellen J. Grav; Henriksen, Merete Moe.
Bronsekjelen fra Gylland Melhus. NTNU Vitenskapsmuseet 2019
NTNU Untitled
 
10 Ellingsen, Ellen J. Grav; Henriksen, Merete Moe.
Fra stein til røys. NTNU Vitenskapsmuseet 2019
NTNU Untitled
 
11 Ellingsen, Ellen J. Grav; Henriksen, Merete Moe.
The Bronze cauldron from Gylland, Melhus. NTNU Vitenskapsmuseet 2019
NTNU Untitled
 
12 Fretheim, Silje Elisabeth; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:17. Arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor på Øya. E6 Røskaft-Skjerdingstad, Melhus kommune, Trøndelag.. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-202-9) 256 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2019/17)
NTNU Untitled
 
13 Hansen, Frid Kvalpskarmo; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
Roman bronze cauldron unearthed in central Norway burial cairn. https://phys.org [Internett] 2019-09-13
NTNU Untitled
 
14 Hansen, Frid Kvalpskarmo; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
Romersk bronsekjele funnet i gravrøys i Gauldalen. gemini.no [Internett] 2019-08-26
NTNU Untitled
 
15 Henriksen, Merete Moe.
Bronsealderens ritualer - depotfunnet fra Hegra. Utstillingsåpning Bronsealderens ritualer - depotfunnet fra Hegra; 2019-04-25 - 2019-04-25
NTNU Untitled
 
16 Henriksen, Merete Moe.
Bronsealderfunnet i Hegra. Foredrag Hegra gamle skole Sommerprogram 2019; 2019-07-04 - 2019-07-04
NTNU Untitled
 
17 Henriksen, Merete Moe.
Bronsekjel fra romertid på Gylland.
NTNU Untitled
 
18 Henriksen, Merete Moe.
Depotfunnet fra Hegra - ofret, gjemt eller glemt?. Spor 2019 ;Volum 1.(67) s. 4-9
NTNU Untitled
 
19 Henriksen, Merete Moe.
Sandbrauta - graver og ritualer i bronsealderen. Spor 2019 ;Volum 1.(67) s. 19-23
NTNU Untitled
 
20 Henriksen, Merete Moe.
Sandbrauta i Melhus - graver, kulthus og ristninger. Foredrag Melhus historielag; 2019-05-14 - 2019-05-14
NTNU Untitled
 
21 Henriksen, Merete Moe.
The Late Bronze Age Hoard from Hegra, Stjørdal. 15th Nordic Bronze Age Symposium at Lund University 11-15 of June 2019; 2019-06-11 - 2019-06-15
NTNU Untitled
 
22 Henriksen, Merete Moe.
1700 year-old Roman bronze vessel discovered in Norway. Archaeology World [Internett] 2019-09-25
NTNU Untitled
 
23 Henriksen, Merete Moe; Bryn, Hanne.
Hofstad i Melhus - bolig og hushold i førromersk jernalder. I: Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund. Museumsforlaget AS 2019 ISBN 9788283050677. s. 176-203
NTNU Untitled
 
24 Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
Rare Ancient Roman Cauldron Discovered in Norway. Ancient Pages [Internett] 2019-09-16
NTNU Untitled
 
25 Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav; Nikel, David.
Roman Age Discovery in Central Norway Excites Archaeologists. Forbes [Internett] 2019-09-13
NTNU Untitled
 
26 Henriksen, Merete Moe; Kviseth, Astrid; James, Michael Aravinthan.
Fra Østlandskjel til båtristning. Gravrøysene på Gylland. E6 Melhus. Innlegg under resultatbørs. NAM Det norske arkeologmøtet; 2019-11-07 - 2019-11-08
NTNU Untitled
 
27 Henriksen, Merete Moe; Sylvester, Morten; Wijgård, Ellen; Sandbakk, Elin; Kalseth, Jenny; Hojem, Åge; Ellingsen, Ellen J. Grav; Skjelbakken, Roger.
Bronsealderens ritualer - depotfunnet fra Hegra. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling. NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2019-04-25 - 2019-09-01
NTNU Untitled
 
28 Kviseth, Astrid; Henriksen, Merete Moe.
Gyllandposten.
NTNU Untitled
 
29 Oftedal, Karen Ørbog; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:6. Arkeologisk undersøkelse av steinalderlokalitet ved Fillan Trafo (Valen) 2017, Hitra, Trøndelag. : NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978 82 8322 181-7) 201 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2019/6)
NTNU Untitled
 
30 Rantala, Kristoffer Rolf; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:21. Arkeologisk undersøkelse av gravfelt fra yngre jernalder på Melhus gård, Trøndelag. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-212-8) 176 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2019/21)
NTNU Untitled
 
31 Vollan, Mette; Henriksen, Merete Moe; Kviseth, Astrid.
Arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet har funnet en bronsekjel fra 2000 år tilbake. NRK [Radio] 2019-08-26
NTNU Untitled
 
32 Vollan, Mette; Henriksen, Merete Moe; Kviseth, Astrid.
Romersk bronsekjel fra Gylland. NRK [TV] 2019-08-26
NTNU Untitled
 
33 Vollan, Mette; Henriksen, Merete Moe; Kviseth, Astrid; Brevik, Kjell André.
Fant nesten 2000 år gammel kjele fra Romerriket under veiutbygging. NRK [Internett] 2019-08-24
NTNU Untitled
 
34 Øien, Ruth Iren; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:22. Arkeologisk undersøkelse Øverkvål, E6 Røskaft-Skjerdingstad, Melhus, Trøndelag. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (ISBN 978-82-8322-213-5) 105 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2019/22)
NTNU Untitled
 
2018
35 Bryn, Hanne; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018:5. Arkeologisk undersøkelse, Gravråksmoen, Melhus kommune, Sør-Trøndelag. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2018 (ISBN 978-82-8322-140-4) 396 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2018/5)
NTNU Untitled
 
36 Ellingsen, Ellen J. Grav; Henriksen, Merete Moe.
Gjenreisning av bautastein på Skjeggstad, Hølonda. NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim 2018
NTNU Untitled
 
37 Fretheim, Silje Elisabeth; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018/24. Undersøkelse av bosetningsspor og bryggesteinslag i vedskjulet på Foss Lian, Melhus kommune. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2018 (ISBN 978 82 8322 166 4) 74 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2018/24)
NTNU Untitled
 
38 Henriksen, Merete Moe.
Arkeologer gravde fram svært sjeldne vikingfunn. NRK Trøndelag [Internett] 2018-08-20
NTNU Untitled
 
39 Henriksen, Merete Moe.
Bronsealder i fokus: Utgravningene på Sandbrauta, Melhus. Foredrag Melhus historielag; 2018-04-19 - 2018-04-19
NTNU Untitled
 
40 Henriksen, Merete Moe.
Bronsealderdepotet fra Hegra. Årbok : Nord-Trøndelag historielag 2018 s. 23-35
NTNU Untitled
 
41 Henriksen, Merete Moe.
Bronsealderfunnene på Sandbrauta, Lundamo. Sagauka i Melhus 2018; 2018-06-03 - 2018-06-03
NTNU Untitled
 
42 Henriksen, Merete Moe.
Leirras skjulte graver i flere tusen år. Aftenposten historie [Tidsskrift] 2018-01-01
NTNU Untitled
 
43 Henriksen, Merete Moe.
Sandbrauta - 3000 år gamle graver under leirras. Melhusbyggen - Årsskrift for Melhus Historielag 2018 s. 6-10
NTNU Untitled
 
44 Henriksen, Merete Moe; Baumberger, Berit.
Fant et uvanlig vikinghus ved ny E6 i Trøndelag. Adressa [Avis] 2018-08-20
NTNU Untitled
 
45 Henriksen, Merete Moe; Breivik, Kjell; Ellingsen, Ellen J. Grav.
Bronsealderen i Melhus - utstilling på Foss bygdetun, Melhus. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling Sagauka 2018. ; Melhus. 2018-06-03 - 2018-06-03
NTNU Untitled
 
46 Henriksen, Merete Moe; Magnar, Brandseth.
Intervju om Hegrafunnet, program "Jacobsen". Nrk Radio [Radio] 2018-02-01
NTNU Untitled
 
47 Henriksen, Merete Moe; Tveter, Nina Elisabeth.
Rester av vikinghus funnet i Trøndelag. Forskning.no [Internett] 2018-08-15
NTNU Untitled
 
48 Krag, Eivind Magnus Færøy; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018/17. Nordøyvegen: Arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor på Myklebust, Sandøy kommune, Møre og Romsdal. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2018 (ISBN 978 82 8322 155 8) 114 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2018/17)
NTNU Untitled
 
49 Krag, Eivind Magnus Færøy; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018/18. Arkeologisk utgravning av jordbruksspor fra eldre jernalder og en båtgrav fra vikingtid, Røddekrysset, Haugen, Trondheim. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2018 (ISBN 978 82 8322 156 5) 84 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2018/18)
NTNU Untitled
 
50 Rostad, Synne Husby; Henriksen, Merete Moe; Ellingsen, Ellen J. Grav.
NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018/16. Arkeologisk undersøkelse av hulveganlegg Myrin, Skaun kommune, Sør-Trøndelag. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2018 (ISBN 978 82 8322 154 1) 38 s. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport(2018/16)
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste