Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2020
1 Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen.
Bruker norske revisorer konsistente og tilstrekkelige stikkprøvestørrelser når de tester ukentlig forekommende kontroller? En teoretisk analyse. I: Aktuelle temaer i regnskap og revisjon. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202706463. s. 223-242
USN NHH Untitled
 
2 Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen; Baksaas, Kjell Magne.
Standardisert elektronisk regnskapsrapportering i Norge: bruk av XBRL. I: Aktuelle temaer i regnskap og revisjon. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202706463. s. 143-165
USN NHH Untitled
 
3 Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen; Ludvigsen, Eivind; Baksaas, Kjell Magne.
Regnskapsestimater - når er dårlige vurderinger straffbare?. I: Aktuelle temaer i regnskap og revisjon. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202706463. s. 167-195
USN NHH Untitled
 
4 Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen; Meidelsen, Kirsti Helene Rødfjell.
Internkontroll som virkemiddel for å hindre underslag og svindel på innkjøpsområdet. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2020 (1) s. 47-56
NORD USN NHH Untitled
 
5 Ludvigsen, Eivind; Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen.
Om forholdet mellom revisjonens og skattemyndighetenes vesentlighetsforståelse relatert til revisjon av skatterelevante regnskapsopplysninger. I: Aktuelle temaer i regnskap og revisjon. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202706463. s. 345-378
USN NHH Untitled
 
6 Svanstrøm, Tobias; Stenheim, Tonny; Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen.
KAM Disclosure in the Auditor’s Report – A Literature Review. I: Finansiell og ikke-finansiell rapportering Festskrift til Hans Robert Schwencke. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2020 ISBN 9788205546325. s. 357-400
BI USN NHH Untitled
 
2019
7 Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen.
Revisors bruk av profesjonelt skjønn i forbindelse med stikkprøvebasert testing av frekvente interne kontroller. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 151-164
USN NHH Untitled
 
8 Meidelsen, Kirsti Helene Rødfjell; Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen.
Digitalisering, regnskap og internkontroll - en studie av innkjøpsområdet i seks mellomstore norske bedrifter. I: Trender og utfordringer i regnskap og revisjon. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025309. s. 89-102
NORD USN NHH Untitled
 
2018
9 Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen; Stuart, Iris.
Auditor-client negotiations over disputed accounting issues: Evidence from one of the Norwegian Big 4 firms. International Journal of Auditing 2018 s. -
USN NHH Untitled
 
2017
10 Baksaas, Kjell Magne; Kulset, Ellen Marthinsen.
Transaksjonsprinsippet: regnskapsføring når aktører handler med seg selv. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2017 ;Volum 20.(1) s. 46-63
USN NHH Untitled