Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 301 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2018
1 Eide, Kristin Melum.
Akademisk skriving og publisering. Skriveseminar på Laolmen; 2018-05-28 - 2018-05-31
NTNU Untitled
 
2 Eide, Kristin Melum.
"Det er en annen puls på landet.". Lev Landlig [Tidsskrift] 2018-02-01
NTNU Untitled
 
3 Eide, Kristin Melum.
Ensomhet, en privatsak?. Studentarrangement om psykisk helse; 2018-04-18 - 2018-04-18
NTNU Untitled
 
4 Eide, Kristin Melum.
Er ensomhet en privatsak?. Samfundsmøte; 2018-01-13 - 2018-01-13
NTNU Untitled
 
5 Eide, Kristin Melum.
Hokuspokusfokus i hamsterhjulet. Forskerforum [Tidsskrift] 2018-04-01
NTNU Untitled
 
6 Eide, Kristin Melum.
Om kunnskap og produksjon i språktilegnelse. Seminar om flerspråklighet; 2018-04-21 - 2018-04-21
NTNU Untitled
 
7 Eide, Kristin Melum.
Om NTNUs vennepris og ensomme studenter. Norgesglasset, P1 [Radio] 2018-06-02
NTNU Untitled
 
8 Eide, Kristin Melum.
Om skriving og publisering. Personalseminar for lærerutdanninga HiØ; 2018-08-10 - 2018-08-10
NTNU Untitled
 
9 Eide, Kristin Melum.
Om store og små revolusjoner i språkvitenskapen. I: Årbok 2017 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Trondheim: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2018 ISBN 978-82-93175-44-5. s. 104-107
NTNU Untitled
 
10 Eide, Kristin Melum.
Tilegnelse av verbale kategorier. Seminar om flerspråklighet; 2018-04-22 - 2018-04-22
NTNU Untitled
 
11 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Om verbplassering og verbmorfologi i amerikanorsk. Maal og Minne 2018 ;Volum 1. s. 25-70
HIOF NTNU Untitled
 
12 Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold.
Presenstasjon av boka Fosenmåla. Dialektkveld i Åfjord, Åset skole; 2018-04-24 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
13 ; Lundsaunet, Berit Tiller.
Idiomforståeing hjå andrespråksinnlærarar av norsk. Ei kvantitativ studie.. Trondheim: NTNU 2018 85 s.
NTNU Untitled
 
14 ; Næss, Malin Andrea.
Ikke-verbale småsetninger i norsk. En nykonstruksjonistisk analyse av ikke-verbale småsetninger med predikasjonspartiklene til og for.. Trondheim: NTNU 2018 69 s.
NTNU Untitled
 
15 Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders.
From properties to predicates; from projections to propositions. Syntax workshop: Predication in relation to propositions and properties; 2018-04-10 - 2018-04-14
NTNU Untitled
 
2017
16 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum.
Effects of Formal Instruction in Adult Language Acquisition. AcqVA retreat; 2017-12-04 - 2017-12-05
NTNU Untitled
 
17 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum.
Finitthet i norsk som andrespråk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk; 2017-06-07 - 2017-06-09
NTNU Untitled
 
18 Eide, Kristin Melum.
Chasing the overlap: Heritage language, multiple grammars, selection and convergence. GLOW 40, Workshop III: Heritage Language Knowledge and Acquisition; 2017-03-14 - 2017-03-17
NTNU Untitled
 
19 Eide, Kristin Melum.
Counterfactual Present Perfects. I: Aorists and Perfects. Synchronic and diachronic perspectives.. Brill Academic Publishers 2017 ISBN 9789004326651. s. 245-288
NTNU Untitled
 
20 Eide, Kristin Melum.
Hva kan grammatikkforskninga gi lektorstudentene — og hva kan lektorstudentene gi grammatikkforskninga?. Oppstartseminar for Masterstudium i norsk: MANO; 2017-08-09 - 2017-10-10
NTNU Untitled
 
21 Eide, Kristin Melum.
Modality in Norwegian. Indo-Norwegian Syntax workshop; 2017-09-11 - 2017-09-12
NTNU Untitled
 
22 Eide, Kristin Melum.
Om boka "Norsk andrespråkssyntaks". Norsk som andrespråk – Trondheim og Beograd; 2017-10-24 - 2017-10-24
NTNU Untitled
 
23 Eide, Kristin Melum.
Om finittkategorien i naturlige språk. Seminar om finitthet; 2017-02-15
NTNU Untitled
 
24 Eide, Kristin Melum.
OM FOSENMÅLA. Foredrag for Bjugn Rotary; 2017-04-03 - 2017-04-03
NTNU Untitled
 
25 Eide, Kristin Melum.
Om store og små revolusjoner i språkvitenskapen. Det kongelige norske vitenskabers selskabs akademi; 2017-03-27 - 2017-03-27
NTNU Untitled
 
26 Eide, Kristin Melum.
On finiteness in natural languages. PhD seminar University of Delhi; 2017-02-22 - 2017-02-22
NTNU Untitled
 
27 Eide, Kristin Melum.
Teaching the grammar of Norwegian interlanguages. Workshop on grammar in the classroom; 2017-02-20 - 2017-02-21
NTNU Untitled
 
28 ; Berg, Marie.
"Folk som sier ´må nødt til´virker så uintelligente." En studie av modalkonstruksjonene ´må nødt til/for´og har nødt til/for´.. Trondheim: NTNU 2017 93 s.
NTNU Untitled
 
29 Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Høyem, Inghild Flaate; Brøseth, Heidi.
En kunnskapsbasert skolepolitikk for framtida: Flere språk til flere!. Universitetsavisa 2017
NTNU Untitled
 
30 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Topikalisering og ulike typar V2 i Amerika-norsk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk; 2017-06-07 - 2017-06-09
HIOF NTNU Untitled
 
31 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Verbflytting i Amerika-norsk. Forskerseminar i språkvitenskap; 2017-02-15
HIOF NTNU Untitled
 
32 Eide, Kristin Melum; Høyem, Inghild Flaate.
German vs. Norwegian adjunct small clauses headed by als/som. Comparative Germanic Syntax Workshop; 2017-09-13 - 2017-09-15
NTNU Untitled
 
33 Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold; Stemshaug, Ola.
Fosenmåla. Museumsforlaget AS 2017 (ISBN 978 8283050547) 284 s.
NTNU Untitled
 
34 Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Øwre, Magnhild.
Om boka Fosenmåla. I God ettermiddag, Trøndelag!. NRK P1 [Radio] 2017-12-06
NTNU Untitled
 
35 ; Leskinen, Kaisa Grimsby.
"Norjalainen sanoo beriket" (Nordmenn sier beriket). En korpusstudie av norske lånord i kvensk hos bugøynesværinger.. Trondheim: NTNU 2017 83 s.
NTNU Untitled
 
36 ; Norli, Andreas Frøysa.
"Han er en klovn." En studie av den ubestemte artikkelen i predikasjoner og språklig endring.. Trondheim: NTNU 2017 89 s.
NTNU Untitled
 
37 Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde.
Verb placement variation as a sociolinguistic variable? Norwegian verb second in three different contact situations.. Iclave 9: Ninth International Conference on Language Variation in Europe; 2017-06-05 - 2017-06-07
NTNU UiT Untitled
 
38 Emilsen, Linda Evenstad; Eide, Kristin Melum.
Tilegnelse av kongruens i norsk som tidlig andrespråk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk; 2017-06-07 - 2017-06-09
HIOF NTNU Untitled
 
2016
39 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum.
Finiteness features and reflexive binding in second language acquisition. Indo-Norwegian Syntax Workshop; 2016-09-12 - 2016-09-13
NTNU Untitled
 
40 Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum; Foss, Bjarne Anton; Holden, Helge.
Ja takk til ansatt rektor!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
NTNU Untitled
 
41 Eide, Kristin Melum.
Counterfactual present perfects. AUX-symposium; 2016-06-10 - 2016-06-11
NTNU Untitled
 
42 Eide, Kristin Melum.
Dialekt eller bokmål? Om språksituasjonen for innvandrere i Norge.. Språkkafe for innvandrere; 2016-11-29 - 2016-11-29
NTNU Untitled
 
43 Eide, Kristin Melum.
Finiteness, inflection, and the syntax your morphology can afford. I: Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages. John Benjamins Publishing Company 2016 ISBN 978 90 272 5714 7. s. 121-167
NTNU Untitled
 
44 Eide, Kristin Melum.
Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages. John Benjamins Publishing Company 2016 (ISBN 978 90 272 5714 7) 348 s. Linguistik Aktuell(231)
NTNU Untitled
 
45 Eide, Kristin Melum.
Introduction. I: Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages. John Benjamins Publishing Company 2016 ISBN 978 90 272 5714 7. s. 1-44
NTNU Untitled
 
46 Eide, Kristin Melum.
Modal bruk av (presens) perfektum i skandinavisk: nye takter?. GRAMINO: Grammatik i Norden; 2016-05-10 - 2016-05-11
NTNU Untitled
 
47 Eide, Kristin Melum.
Modal perfects. Structure, meaning, and variation: A workshop in honor of Tor A. Åfarli; 2016-03-10 - 2016-03-10
NTNU Untitled
 
48 Eide, Kristin Melum.
ON English-Scandinavian language contact. Foredrag på Universitetet i Patras; 2016-11-15 - 2016-11-15
NTNU Untitled
 
49 Eide, Kristin Melum.
On finiteness. What is it, and what is it for?. Forelesning ved Universitetet i Patras; 2016-11-14 - 2016-11-14
NTNU Untitled
 
50 Eide, Kristin Melum.
Språkutvikling: arv og miljø. Gjesteforelesning; 2016-01-14 - 2016-01-14
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste