Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 94 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Fraser, Thomas William Kenneth; Witten, Paul Eckhard; Albrektsen, Sissel; Breck, Olav; Fontanillas, Ramón; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Koppe, Wolfgang; Sambraus, Florian; Fjelldal, Per Gunnar.
Phosphorus nutrition in farmed Atlantic salmon (Salmo salar): Life stage and temperature effects on bone pathologies. Aquaculture 2019 ;Volume 511:734246. p. 1-12
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
2018
2 Albrektsen, Sissel.
Fiskebein farger laksemuskelen rød. Nf xpert : en spesialutgave av Norsk fiskeoppdrett 2018 (2) p. 24-25
NOFIMA Untitled
 
3 Albrektsen, Sissel.
Fiskebein farger laksemuskelen rød. (Publisert på: iLaks.no, NTBinfo.no, nofima.no, Fiskeribladet.no, radiofolgefonn.no, kyst.no, bodøposten.no). [Internet] 2018-06-27
NOFIMA Untitled
 
4 Albrektsen, Sissel.
Fiskebein farger muskelen rød. Næringsnytte 2018 ;Volume 8. p. 24-
NOFIMA Untitled
 
5 Albrektsen, Sissel.
Red all about it. https://thefishsite.com/articles/red-all-about-it [Internet] 2018-06-28
NOFIMA Untitled
 
6 Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth.
Utilization of H2SO4-hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt. Aquaculture Nutrition 2018 ;Volume 24.(1) p. 348-365
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
7 Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine.
Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 2018 ;Volume 495. p. 255-266
NOFIMA Untitled
 
8 Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine.
Improved astaxanthin utilization in Atlantic salmon fed sulphuric acid extracted fish bone compounds. 18th International Symposium on Fish Nutrition and Feeding (ISFNF 2018); 2018-06-03 - 2018-06-07
NOFIMA Untitled
 
9 Bæverfjord, Grete; Prabhu, Antony; Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Hatlen, Bjarne; Denstadli, Vegard; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Lock, Erik-Jan; Berntssen, Marc; Lundebye, Anne-Katrine; Åsgård, Torbjørn Einar; Waagbø, Rune.
Mineral nutrition and bone health in salmonids. Reviews in Aquaculture 2018 p. 1-26
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
10 Kousoulaki, Katerina; Rønnestad, Ivar; Rathore, Raja Mansingh; Sixten, Hanne Jorun; Campbell, Paddy; Nordrum, Sigve; Berge, Rolf Kristian; Albrektsen, Sissel.
Physiological responses of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed very low (3%) fishmeal diets supplemented with feeding-modulating crystalline amino acid mixes as identified in krill hydrolysate. Aquaculture 2018 ;Volume 486. p. 184-196
NOFIMA UiB Untitled
 
2017
11 Albrektsen, Sissel.
Fiskeben kan gi millioninntekt. Fiskeribladet [Internet] 2017-12-08
NOFIMA Untitled
 
12 Albrektsen, Sissel.
Kollagenkroner fra torskebein. Næringsnytte 2017 ;Volume 7. p. 10-
NOFIMA Untitled
 
13 Albrektsen, Sissel.
Kollagenkroner fra torskebein. NTB info [Internet] 2017-12-05
NOFIMA Untitled
 
14 Arnesen, Jan-Arne; Vang, Birthe; Albrektsen, Sissel; Whitaker, Ragnhild.
Høyverdiskaping fra hvitfisk restråstoff. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-523-1) 20 p. Nofima rapportserie(25/2017)
NOFIMA Untitled
 
2016
15 Albrektsen, Sissel.
Kan marint råstoff brukes til produksjon av mineraler? Innovativ utnyttelse av marint råstoff - Råstoffutnyttelse - Del I. Etter- og videreutdanningskurs "Marine ingredienser"; 2016-04-27
NOFIMA Untitled
 
16 Albrektsen, Sissel.
Kan marint råstoff brukes til produksjon av mineraler? Innovativ utnyttelse av marint råstoff - Råstoffutnyttelse - Del II. Etter- og videreutdanningskurs "Marine ingredienser"; 2016-04-27
NOFIMA Untitled
 
17 Albrektsen, Sissel.
Verdifull ressurs. Utkast fra hvitfiskproduksjon representerer et stort matsvinn. FiskeribladetFiskaren 2016 p. 2-
NOFIMA Untitled
 
18 Albrektsen, Sissel; Aspevik, Tone.
Enzymatisk hydrolyse av kollagenproteiner i fiskebein – hvordan skape verdier av problemavfall. Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-376-3) 13 p. Nofima rapportserie(17/2016)
NOFIMA Untitled
 
19 Fjelldal, Per Gunnar; Hansen, Tom Johnny; Lock, Erik-Jan; Wargelius, Anna; Fraser, Thomas; Sambraus, Florian; El-Mowafi, A.; Albrektsen, Sissel; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin.
Increased dietary phosphorous prevents vertebral deformities in triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture Nutrition 2016 ;Volume 22.(1) p. 72-90
HAVFORSK NOFIMA NMBU Untitled
 
20 Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Albrektsen, Sissel.
Utilization of acid hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) start-feeding fry. Aquaculture 2016 ;Volume 459. p. 173-184
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
2015
21 Albrektsen, Sissel.
Soluble phosphorus in salmon feed. Suitable as a measure of available phosphorus?. AquaFeed Magazine 2015 p. 14-15
NOFIMA Untitled
 
22 Albrektsen, Sissel.
Trenger laks vannløselige komponenter i fôret?. Norsk Fiskeoppdrett 2015 Suppl. nfexpert 2 - FÔR p. 20-22
NOFIMA Untitled
 
23 Fjelldal, Per Gunnar; Witten, Paul Eckhard; Breck, Olav; Fontanillas, Ramon; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Daae, Britt Sværen; Albrektsen, Sissel.
Fosforernæring og skjelettskader hos oppdrettslaks. Fisken og Havet, Særnummer 2015 Suppl. Særnummer 1-2015 p. 22-23
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
24 Kousoulaki, Katerina; Sæther, Bjørn-Steinar; Albrektsen, Sissel; Noble, Chris.
Review on European sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) nutrition and feed management: a practical guide for optimizing feed formulation and farming protocols. Aquaculture Nutrition 2015 ;Volume 21.(2) p. 129-151
NOFIMA Untitled
 
2014
25 Albrektsen, Sissel.
Oppsummering av hovedresultat og status. Hva skal til for å lykkes med industrialisering? Økonomisk potensial/Verdiskaping. Avsluttende workshop for FHF prosjekt #900558: «Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff»; 2014-04-30
NOFIMA Untitled
 
26 Albrektsen, Sissel.
Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt. Avsluttende workshop for FHF prosjekt #900558: «Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff»; 2014-04-30
NOFIMA Untitled
 
27 Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth.
Dietary impacts of marine P ingredients from herring byproducts on growth, mineralization and skeletal development in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry. 16th International symposium on Fish Nutrition and Feeding - ISFNF 2014; 2014-05-25 - 2014-05-30
NIFES NOFIMA UiB Untitled
 
28 Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth.
Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.). Tromsø: Nofima AS 2014 (ISBN 978-82-8296-166-0) 43 p. Nofima rapportserie(9/2014)
NIFES NOFIMA Untitled
 
29 Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth.
Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.). Tromsø: Nofima AS 2014 (ISBN 978-82-8296-164-6) 49 p. Nofima rapportserie(8/2014)
NIFES NOFIMA Untitled
 
30 Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth.
Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff. Tromsø: Nofima 2014 (ISBN 978-82-8296-170-7) 15 p. Nofima rapportserie(11/2014)
NIFES NOFIMA UiB Untitled
 
31 Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Ytteborg, Elisabeth.
Økt utnyttelse av forfor fra fiskeavskjær. Norsk Fiskeoppdrett 2014 (12) p. 42-45
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
32 Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Witten, Eckhard; Fontanillas, Ramon; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Breck, Olav.
Beinhelse og fosforbehov i laks: Sluttrapport. Bergen: Havforskningsinstituttet 2014 37 p. Rapport fra havforskningen(29-2014)
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
33 Fjelldal, Per Gunnar; Witten, P. Eckhard; Breck, Olav; Fontanillas, Ramon; Nankervis, Leo; Thomsen, Tårn Helgøy; Daae, Britt Sværen; Sambraus, Florian; Fraser, Thomas WK; Albrektsen, Sissel.
Fosforernæring og ryggradsdeformasjoner hos laks. Norsk Fiskeoppdrett 2014 (12) p. 46-51
HAVFORSK NOFIMA NMBU Untitled
 
34 Trichet, Viviane Verlhac; Albrektsen, Sissel; Santigosa, Ester.
Dietary protease supplementation in Atlantic salmon. 16th International symposium on Fish Nutrition and Feeding - ISFNF 2014; 2014-05-25 - 2014-05-30
NOFIMA Untitled
 
35 Verlhac, Viviane; Santigosa, E.; Albrektsen, Sissel.
Dietary protease supplementation in Atlantic salmon. XV ISFNF; 2014-05-25 - 2014-05-30
NOFIMA Untitled
 
36 Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Kristiansen, Inger Øien; Albrektsen, Sissel.
Helseeffekter i lakseceller eksponert for fiskebeinhydrolysater fra torsk, sild og kolmule. Tromsø: Nofima AS 2014 (ISBN 978-82-8296-168-4) 21 p. Nofima rapportserie(10/2014)
NOFIMA Untitled
 
2013
37 Albrektsen, Sissel.
Innovative use of bioactive marine ingredients as a strategy to sustain growth and health of Atlantic salmon and to improve flesh quality ("BioPlus"). Final report. Tromsø: Nofima 2013 7 p.
NOFIMA Untitled
 
38 Albrektsen, Sissel.
Løselig fosfor i fôr - egnet som mål på tilgjengelig fosfor i laks?. Norsk Fiskeoppdrett 2013 (11) p. 38-40
NOFIMA Untitled
 
39 Albrektsen, Sissel.
Økt utnyttelse av fosfor fra marine biprodukt. FHF-samling: "Verdikjede havbruk"; 2013-10-21 - 2013-10-22
NOFIMA Untitled
 
40 Albrektsen, Sissel.
Økt utnyttelse av fosfor fra marine biprodukt. FHF fagdag, Marint råstoff; 2013-11-28
NOFIMA Untitled
 
41 Albrektsen, Sissel; Thorsen, Kaspar Høye; Bæverfjord, Grete; Nygaard, Halvor.
Improved phosphorus utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by acid hydrolysis of bone minerals in fish meal. Interdisciplinary Approaches in Fish Skeletal Biology (IAFSB) Third Meeting; 2013-04-22 - 2013-04-24
NOFIMA Untitled
 
42 Kousoulaki, Katerina; Rønnestad, Ivar; Olsen, Hanne Jorun; Rathore, Raja Mansingh; Campbell, Paddy; Nordrum, Sigve; Berge, Rolf Kristian; Mjøs, Svein Are; Kalananthan, Tharmini; Albrektsen, Sissel.
Krill hydrolysate free amino acids responsible for feed intake stimulation in Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture Nutrition 2013 ;Volume 19. Suppl. S1 p. 47-61
NOFIMA UiB Untitled
 
43 Lock, Erik-Jan; Fjelldal, Per Gunnar; Ørnsrud, Robin; Albrektsen, Sissel; Hansen, Tom Johnny; Waagbø, Rune.
Phosphatase activities in Atlantic salmon (Salmo salar) vertebral bone and scales: our findings from the past years. Interdisciplinary Approaches in Fish Skeletal Biology (IAFSB) Third Meeting; 2013-04-22 - 2013-04-24
HAVFORSK NIFES NOFIMA Untitled
 
44 Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel.
Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels. COST Action 1002: Farm animal proteomics; 2013-04-25 - 2013-04-26
NIFES NOFIMA Untitled
 
45 Sambraus, Florian; Breck, O.; Albrektsen, Sissel; Witten, Paul Eckhard; Fontanillas, Ramon; Fjelldal, Per Gunnar.
Dietary phosphorus in fresh and seawater - impacts on rapid growing farmed Atlantic salmon. Interdisciplinary Approaches in Fish Skeletal Biology (IAFSB) Third Meeting; 2013-04-22 - 2013-04-24
HAVFORSK NOFIMA Untitled
 
46 Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel.
Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels. Farm animal proteomics 2013, COST Action FA1002; 2013-04-25 - 2013-04-26
NIFES NOFIMA Untitled
 
47 Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel.
Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels. I: Farm animal proteomics 2013. Wageningen Academic Publishers 2013 ISBN 978-90-8686-222-1. p. 188-191
NIFES NOFIMA Untitled
 
48 Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel.
Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P level. EuPA 2013 Scientific meeting; 2013-10-14 - 2013-10-17
NIFES NOFIMA UiB Untitled
 
49 Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel.
Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P levels. 7th annual EUPA conference; 2013-10-14 - 2013-10-17
NIFES NOFIMA Untitled
 
2012
50 Albrektsen, Sissel; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan.
Lock Improved phosphorus utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by H2SO4 hydrolysis of minerals in fish bones. XV International Symposium on Fish Nutrition and Feeding; 2012-06-04 - 2012-06-07
NIFES NOFIMA UiB Untitled
 
    Show next list