Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 80 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Alfred Schütz: en gullgruve for sosiologer. sosiologen.no 2017
NTNU Untitled
 
2 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Peter L. Berger 1929-2017 - Det humanistiske perspektivet. sosiologen.no 2017
NTNU Untitled
 
2016
3 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Forskningsmiljøet som skapte "The Social Construction of Reality". sosiologen.no 2016
NTNU Untitled
 
4 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Thomas Luckmann 1927-2016: Mennesket i verden. sosiologen.no 2016
NTNU Untitled
 
2015
5 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Definisjoner og andre bestemmelser av religion og religiøsitet. Gjesteforelesningsserie for lærerstudenter (GLU3, RLE2)- Samtidsreligiøsiteten; 2015-03-19 - 2015-03-19
NTNU Untitled
 
6 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Det moderne mennesket og religiøsitet. Gjesteforelesningsserie for lærerstudenter (GLU3, RLE2)- Samtidsreligiøsiteten; 2015-03-20 - 2015-03-20
NTNU Untitled
 
7 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Det moderne mennesket, religion og sekularisme. Gjesteforelesningsserie for lærerstudenter (GLU3, RLE2)- Religionen i moderniteten; 2015-03-27 - 2015-03-27
NTNU Untitled
 
8 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Det moderne mennesket, religiøsitet og sekularitet. Gjesteforelesningsserie for lærerstudenter (GLU3, RLE2)- Religionen i moderniteten; 2015-03-27 - 2015-03-27
NTNU Untitled
 
9 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Det moderne samfunnet og religion. Gjesteforelesningsserie for lærerstudenter (GLU3, RLE2)- Samtidsreligiøsiteten; 2015-03-19 - 2015-03-19
NTNU Untitled
 
10 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Det sosiologiske perspektivet i religionsstudiet. Gjesteforelesningsserie for lærerstudenter (GLU3, RLE2)- Samtidsreligiøsiteten; 2015-03-18 - 2015-03-18
NTNU Untitled
 
11 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Kunnskapssosiologisk prespektiv på religion. Gjesteforelesningsserie for lærerstudenter (GLU3, RLE2)- Religionen i moderniteten; 2015-03-26 - 2015-03-26
NTNU Untitled
 
12 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Menneskesynet bak oppfatningen av religion og religiøsitet. Gjesteforelesningsserie for lærerstudenter (GLU3, RLE2)- Religionen i moderniteten; 2015-03-26 - 2015-03-26
NTNU Untitled
 
13 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Samtidsreligiøsiteten mellom sekularisme og fundamentalisme. Gjesteforelesningsserie for lærerstudenter (GLU3, RLE2)- Samtidsreligiøsiteten; 2015-03-20 - 2015-03-20
NTNU Untitled
 
14 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Skolefag, studiefag, forskningsfag-sammenhenger og forskjeller. Kultur og danning; 2015-03-18 - 2015-03-18
NTNU Untitled
 
15 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Å skrive mappe-oppgave om sekularisering. Nettmøte med lærestudenter GLU3, RLE2; 2015-04-08 - 2015-04-08
NTNU Untitled
 
2012
16 Aagedal, Mona.
"De alternatives" virkelighetsforståelse- og media som formidler av "virkeligheten" En religionssosiologisk undersøkelse av "det alternatives" fremstilling i media, og hvordan denne fremstillingen påvirker "de alternatives" virkelighetsforståelse. Trondheim: NTNU-trykk 2012 105 s.
NTNU Untitled
 
17 Dikic, Mirza.
Religion i det moderne samfunnet En kvalitativ studie av bosniske muslimers forhold til religion i et flerkulturelt Norge. Trondheim: NTNU-trykk 2012 95 s.
NTNU Untitled
 
18 Gisvold, Iris Wiik.
Uten kunnskap har vi tapt Interkulturell kompetanse og NAV- en kvalitativ studie. Trondheim: NTNU-trykk 2012 107 s.
NTNU Untitled
 
19 Karlsaune, Gustav Erik.
Det helhetlige perspektivet. I: Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling. Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 9788251927222. s. 11-32
NTNU Untitled
 
20 Karlsaune, Gustav Erik.
Fra feltarbeid til fenomenologi. I: Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling. Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 9788251927222. s. 33-68
NTNU Untitled
 
21 Vik, Kristin Moen.
På nett med Gud En religionssosiologisk studie av hverdagsreligiøse uttrykk, sosiale relasjoner og religiøs identitet på Jesusonline.no. Trondheim: NTNU-trykk 2012 112 s.
NTNU Untitled
 
22 Vistad, Guro Kristiane Berge.
Den norske pilegrimsrenessansen. En analyse av tilretteleggere, interessenter og prosesser. Trondheim: NTNU-trykk 2012 96 s.
NTNU Untitled
 
2011
23 Olsen, Helge Alfred.
"Det er på veien det skjer, tror jeg...". En religionsvitenskapelig undersøkelse av moderne pilegrimer til Nidaros. Trondheim: NTNU-trykk 2011 122 s.
NTNU Untitled
 
2008
24 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Forskningsmiljøet som skapte The social construction of reality. Sosiologi i dag 2008 ;Volum 38.(2) s. 60-83
NTNU Untitled
 
25 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Institutionalized Religion and Lived Religiosity - the Case of Norway. I: State-Church Relations in Europe. Bratislava: Institute for State-Church Relations 2008 ISBN 978-80-89096-36-7. s. 346-357
NTNU Untitled
 
26 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad; Engen, Dagrun Astrid Aarø.
Introduksjon videografi. Sosiologi i dag 2008 ;Volum 38.(2) s. 5-6
NTNU Untitled
 
27 Mebostad, Ole Johnny.
Religion og politikk. Trondheim: NTNU trykk 2008 81 s.
NTNU Untitled
 
2007
28 Bentzen, Marit.
Borgerlig konfirmasjon. En gammel tradisjon i ny drakt. Trondheim: NTNU-trykk 2007 87 s.
NTNU Untitled
 
29 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Hvor ble det av kirkens blomsterbarn?. Vårt land [Avis] 2007-08-27
NTNU Untitled
 
30 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Livet i hverdagen. Den fenomenologiske forskningstradisjonen med Berger og Luckmann fra Schütz og Husserl. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2007 ;Volum 35.(1/2) s. 51-72
NTNU Untitled
 
31 ; Omberg, Ann Kristin Avdem.
"Drep meg Herre Konge, men ikkje med graut altså!" Eit empirisk studie av homofiles oppleving av Den Norske Kyrkja. Trondheim: NTNU-trykk 2007 88 s.
NTNU Untitled
 
32 Unstad, Lars.
"Men i bunnen ligger trygghet..." En religionssosiologisk studie av foreldres begrunnelser for å søke barna inn i private kristne grunnskoler. Trondheim: NTNU-trykk 2007 98 s.
NTNU Untitled
 
2006
33 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Forskningsmiljøet som skapte The Social Construction of Reality. Forskerseminar KIFO; 2006-11-28 - 2006-11-29
NTNU Untitled
 
34 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Vårt møte med nyreligiøsitet og privatreligiøsitet. Sosialt arbeid og religion; 2006-12-06 - 2006-12-07
NTNU Untitled
 
35 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad; Storstad, Oddveig.
Til kirken for å få julefred. Adresseavisen [Avis] 2006-12-23
NTNU Untitled
 
36 Steinnes, Marianne.
"Jeg har sagt: Dere er guder". Guddommeliggjørelsen i ortodoks teologi med vekt på Gregor Palamas. Trondheim: NTNU-trykk 2006 119 s.
NTNU Untitled
 
37 Engen, Dagrun Astrid Aarø.
Ungdom og religiøsitet. Ei problematisering av empirisk forskning på ungdom og religiøsitet, og eit forslag til ei ope tilnærming. Trondheim: NTNU-trykk 2006 90 s.
NTNU Untitled
 
2005
38 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Danièle Hervieu-Léger - Introduction. Religion and High Modernity; 2005-11-14 - 2005-11-15
NTNU Untitled
 
39 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Empirisk forskerarbeid i religionssosiologi. I: I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay. Tapir Akademisk Forlag 2005 s. 67-74
NTNU Untitled
 
40 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Fag og fag og fag. I: I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay. Tapir Akademisk Forlag 2005 s. 59-66
NTNU Untitled
 
41 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Hubert Knoblauch/Bernt Schnettler - Introduction. Video-Interaction-Analysis; 2005-08-29 - 2005-09-02
NTNU Untitled
 
42 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay. Tapir Akademisk Forlag 2005 168 s.
NTNU Untitled
 
43 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Innledning. I: I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay. Tapir Akademisk Forlag 2005 s. 7-11
NTNU Untitled
 
44 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Jim Beckford - Introduction. Sociology, Relgion and Muslims in Prison; 2005-10-27
NTNU Untitled
 
45 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Kultur - religion - identitet. I: I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay. Tapir Akademisk Forlag 2005 s. 35-58
NTNU Untitled
 
46 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Naturen, ånden og lyset. I: I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay. Tapir Akademisk Forlag 2005 s. 143-160
NTNU Untitled
 
47 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Prosjektverktøy - mellom generell teori og spesifikke felt. I: I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay. Tapir Akademisk Forlag 2005 s. 113-142
NTNU Untitled
 
48 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Religion - individ og fellesskap. I: I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay. Tapir Akademisk Forlag 2005 s. 15-34
NTNU Untitled
 
49 Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad.
Thomas Luckmanns religionssosiologi. I: I møte med religion i dag... Religionssosiologiske essay. Tapir Akademisk Forlag 2005 s. 89-109
NTNU Untitled
 
2004
50 Bonesrønning, Kjell Endre.
Vitenskap og hverdagsvirkelighet - en studie i fenomenologisk fundert sosiologi. NTNU: Institutt for arkeologi og religionsvitenskap 2004 110 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste